Akadémiai-Szabadalmi Nívódíj 2007

Fogassy Elemér 1957-ben végzett a Budapest Műszaki Egyetem Vegyészmérnöki Karán. Szakmai pályája elején a Chinoin majd az EGYT, a mai EGIS Gyógyszergyár fejlesztőmérnöke volt. Egyetemi oktatói pályafutását 1964-ben kezdte tanársegédként a Szerves Kémiai és Technológia Tanszéken, ahol egy emberöltővel később tanszékvezető professzor lett.  Gazdag és sikeres oktatói-kutatói pályáját fémjelzik a mérnökhallgatóknak évtizedeken át tartott Gyógyszerkémiai alapfolyamatok, Kémiai technológiák alapjai és Gyógyszerkémiai technológia stúdiumok valamint a témavezetésével sikerrel elkészült és megvédett közel 60 szakdolgozat és diplomamunka, 20 egyetemi doktori, PhD dolgozat éppúgy, mint a mérnöki pályája kezdetétől a mai napig is kiemelkedően eredményes szabadalmi tevékenysége. Eddig több mint 110 elfogadott szabadalom és szabadalmi bejelentés társszerzője; ezek közül számos külországban is szabadalmi oltalmat kapott. Találmányai alapján ez idáig 9 ipari technológia kidolgozásában vett részt, 10 esetben gyógyszeripari fejlesztésben hasznosultak az eredményei és 6 szabadalom licencvásárlás formájában hasznosult.

Szabadalmainak eredményességét az is jól példázza, hogy az utóbbi években a prosztaglandin, Jumex és Tamsulosin-intermedierek reszolválásaira kidolgozott eljárásai alapján az érintett gyárak vegyületenként évente 2-3 milliárd forint árbevételt realizáltak.

Fogassy professzor kutatási eredményeit tudományos fórumokon is rendszeresen ismerteti. Ez idáig 150 tudományos közleménye jelent meg és több mint 140, hazai és külföldi fórumokon tartott előadás társzerzője. Eredményes oktatói-kutatói munkásságáért számos jelentős elismerés kitüntetettje.