Beszámoló a Magyar Formatervezési Tanács (MFT) második ciklusáról (2005-2008)

A Magyar Formatervezési Tanács a 266/2001.(XII.21.) számú kormányrendelet alapján végzi tevékenységét.

Küldetés

A Magyar Formatervezési Tanács célja, hogy a formakultúra eszközeivel hozzájáruljon az életminőség javításához és a nemzetgazdaság versenyképességének növeléséhez. Közös erőfeszítések árán virágzó országot szeretnénk teremteni Európa közepén, amelynek polgárai esztétikus, egészséges környezetben élnek, becsülik és ápolják hagyományaikat, tudatosan vállalják kulturális identitásukat, és tisztában vannak azzal, hogy a jóléthez a formatervezés is jelentős mértékben hozzájárul.

Célok

Társadalmi elfogadottság
Az MFT célja a formatervezés értékteremtő képességének tudatosítása, hagyományainak és új eredményeinek népszerűsítése.

A formatervezés szerepének növelése a gazdaságban
A második ciklus kiemelt célja a vállalati innováció erősítése a formatervezés értékeinek és használatának elősegítésével.

Erőforrások

Az MFT hároméves munkaprogramot és részletes éves munkaterveket készített a fenti célok elérése érdekében. A munkatervi feladatok pénzügyi hátterét a Magyar Szabadalmi Hivatal költségvetése biztosította. A két kiemelt, éves pályázat – a Magyar Formatervezési Díj és a Moholy-Nagy László állami ösztöndíj – fedezetéhez jelentős mértékben hozzájárult a gazdasági és a kulturális tárca, valamint a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal.
Az MFT működésével kapcsolatos feladatokat a Magyar Szabadalmi Hivatal szervezeti egységeként működő Iroda (MFTI) látja el, két fő köztisztviselővel.
A Magyar Formatervezési Tanács célkitűzéseit segíti a Magyar Szabadalmi Hivatal tulajdonában lévő Design Terminál Közhasznú Társaság (DT) is, amelynek ügyvezetője egyben az MFT tagja.

Összefoglalás

Az MFT idén lezárult, hároméves programját – az első ciklus eredményeire építve – a kreatív partnerkapcsolatokon keresztül megvalósított feladatok jellemezték. A designszakma, a gazdaság és a felsőoktatás területéről olyan társakat kerestünk, akikkel közösen, kölcsönös előnyöket kialakítva érhettünk el eredményeket.
Bővült azoknak a köre, akik érintettek a design folyamataiban és hatásában, és a szakma értelmezése is szélesebb körű lett az elmúlt években. Ennek megfelelően a designszervezetek és -képzőhelyek mellett a gazdasági és társadalmi szférában is kerestünk partnereket. Az együttes munka közös rendezvényeket, pályázatokat, kiadványokat eredményezett és változatos területeket fedett le.
A formatervezés – a kreatív ipar részeként – különleges helyet foglal el a művészet és az innováció metszéspontjában. Emberközpontú érintkezési felületet biztosít a felhasználóknak, és olyan új értéket teremt, amely egyszerre javítja életminőségünket és a gazdasági mutatókat. Ennek megfelelően az MFT feladata is sokrétű, a kormányrendelet bevezetése szerint beletartozik a magyar nemzetgazdaság versenyképességének erősítése a formatervezés eszközeivel, a hazai formatervezési kultúra fejlesztése, valamint a formatervező alkotók helyzetének javítása.
A hároméves program összeállításakor még azzal számoltunk, hogy a második ciklus alatt a Design Terminál Kht. megkezdi egy designközpont működtetését az Erzsébet téri volt autóbusz-pályaudvar épületében, így az MFT lehetőségei és hatósugara jelentősen bővül.. Sajnos az Erzsébet téri designközpont máig nem nyílhatott meg, ami a tervezett munkaprogram szükségszerű csökkentését vonta maga után, elsősorban az innovációpolitikához kapcsolódó területen.
Ennek ellenére az MFT második ciklusát sikeresnek gondoljuk, mert a kiemelt, éves feladatok teljesítése mellett jelentős nemzetközi, szakmai sikert tudtunk elérni és erős szakmai kapcsolatrendszert alakítottunk ki.

A hároméves munkaprogram szerkezete
Az MFT hároméves munkaprogramja öt célcsoporthoz rendelve tartalmazta a kitűzött célok elérése felé vezető lépéseket. A következőkben röviden elemezzük ezeket a területeket és az elért eredményeket.

Tájékoztatás – a nagyközönségtől a szakmai körökig

Az MFT feladata a formatervezéssel kapcsolatos ismeretanyag bővítése és terjesztése, annak érdekében, hogy a figyelmet a design fontosságára irányítsuk mint az árucikkek funkcionalitását, esztétikáját gazdagító, gyártásukat ergonómikussá, környezetbaráttá tevő "hozzáadott értékre". Ezt a célt már számos, a két cikluson keresztül kiforrott eszköz segíti.

 • Az MFT saját honlapja (www.mft.org.hu) mellett, azzal koordinált módon, a Design Terminal Kht. honlapja (www.designterminal.hu) friss, naprakész híreket közöl a szakma eseményeiről.
 • A tájékoztatást szolgálják az MFT nyomtatott és digitális kiadványai, illetve adatbázisai is. Ezek listája a beszámoló végén található.
 • Az MFT a védnöke az immár hagyományosnak mondható Design Hét rendezvénysorozatnak, amely évről-évre szélesebb közönséget ér el. A DT 2008-ban ötödik alkalommal rendezte meg Budapesten a Design Hetet és már 60 000 látogatóról számolt be.
 • A sajtómegjelenéseket tekintve az éves programok közül a Magyar Formatervezési Díj a legsikeresebb eszközünk a nagyközönség elérésére. A nyertesekkel nem csak a szakmai lapok foglalkoznak, hanem a napilapoktól kezdve gazdasági műsorokon át a legszélesebb nyilvánosságot elérő magazinok is. Így ebből a szempontból is kiemelt feladatként kezeljük a pályázat lebonyolítását és kommunikációját.

Az MFT közvetlen eszközei (emberi erőforrások és költségvetés) viszonylag szűkek, így a "hagyományos" eszköztár mellett a már említett, stratégikusan kiépített partnerkapcsolatok és az azokon keresztül megvalósult rendezvények különösen fontosak – ezt nevezhetjük a testület katalizátor-szerepének. Az elmúlt három év alatt számos sikeres rendezvényen vettünk részt - ezek közül csak néhányat emelünk ki:

 • "SZUVENIR DESIGN" workshop a British Council és a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem szervezésében
 • A design világnapja (június 29.) megünneplése a WAMP-on
 • "Intelligens textilek" szakmai est a Néprajzi Múzeum "Műanyag" kiállításán

Az MFT arculatának kialakításánál is a legmagasabb szakmai minőségre törekedtünk, hogy ezzel is példát mutassunk a design alkalmazására. Ennek európai szintű visszaigazolása, hogy az Eulda European Logo Design Award 2006. évi pályázatán Csordás Zoltán grafikusművész az MFT logójáért Best of Nation díjat nyert. Az évente meghirdetett pályázaton az európai országokban készült legjobb emblémákat díjazzák.

Oktatás, elméleti munka – felsőfokú intézmények tanárai és hallgatói
A design alkalmazására vonatkozó korszerű ismeretek terjesztése, a hallgatók szakmai fejlődésének segítése az európai elvárásoknak megfelelő tudásszint elérése érdekében – ez a vezérmotívuma a hazai tervezőképzés három legnagyobb felsőoktatási intézményével, a Magyar Iparművészeti Egyetemmel, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel és a Nyugat-Magyarországi Egyetem Alkalmazott Művészeti Intézetével kötött együttműködési szerződéseknek. Ezek keretében az MFT szakmai és pénzügyi támogatást nyújt az egyes intézményekkel közösen meghatározott, éves tervekben rögzített programokhoz.
Az MFT a designfejlesztés egyik fő elemének a formatervezés terén érintett gazdasági, művészeti és műszaki oktatási intézmények, s ezzel együtt a hozzájuk kapcsolódó szakmák közötti együttműködést, vagyis az interdiszciplinaritás megteremtését tekinti. Ez a viszonyrendszer a designt és a gazdaságot kölcsönösen segítő folyamatokat indít el; erősíti a design gazdasági szerepét, ami a versenyképesség növelésével hat vissza magára a gazdaságra. Ennek jegyében a második ciklusban feladatul tűztük ki, hogy együttműködést alakítunk ki a műszaki-gazdasági képzésben jelentős szerepet játszó intézményekkel is. Célunk, hogy a hallgatók megfelelő ismereteket szerezhessenek a design mibenlétéről, szerepéről, alkalmazásának gazdasági értékeiről és védelméről, valamint a tervezőkkel való együttműködés hatékony módszereiről.
A fentiek jegyében a Budapesti Corvinus Egyetem Marketing és Média Intézetével közösen kurzust indítottunk "A design vállalati irányítási kérdései" címmel. Ezen kívül a FormaTÚRA kiállítás során (a következő pontban részletezve) együttműködtünk a győri Széchenyi István Egyetemmel, a Miskolci Egyetemmel és a Szegedi Tudományegyetemmel.

Gazdaságélénkítés – vállalkozói, civil és állami szféra

Az MFT egyik eszköze a design alkalmazásának ösztönzésére a Magyar Formatervezési Díj. A pályázat évente összegyűjti a hazai design kiemelkedő eredményeit, a díjátadáshoz kapcsolódó sajtófigyelem pedig széles körben terjeszti ezeket. (Jogszabályi háttér: 17/2005. (III. 26.) GKM rendelet.)
Az MFT első ciklusa során átalakította, korszerűsítette a Magyar Formatervezési Díj rendszerét. A reform óta eltelt öt év eredményeit, a nyertes alkotásokat az idén egy vándorkiállítás (FormaTÚRA) formájában mutattuk be Magyarország hét nagyvárosában. A vándorkiállítással kettős célunk volt. A hazai, kortárs design bemutatása mellett szerettük volna aktivizálni az adott régió, város gazdaságát. Egy-egy sikeres termék vagy szolgáltatásarculat segítségével demonstrálni tudtuk a design értékeit, de a kiváló diákmunkák segítségével a kihasználásra váró potenciált is. Ennek az üzenetnek az erősítése érdekében a helyi Kereskedelmi és Iparkamarákkal és a Magyar Szabadalmi Hivatallal összefogva pódiumbeszélgetéseket szerveztünk a design, a piaci verseny és az innováció témakörében. A kiállítások helyszínéül több helyen is a jövő műszaki-gazdasági elitjét képző egyetemeket választottuk. A FormaTÚRA helyszínei: Nyugat-magyarországi Egyetem Alkalmazott Művészeti Intézetének Design Centruma, győri Széchenyi Egyetem, debreceni Kölcsey Központ, kecskeméti Nemzetközi Kerámia Stúdió, Miskolci Egyetem Galériája, budapesti Iparművészeti Múzeum és a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja.
A design gazdasági szerepének jobb megismerését akadályozza, hogy igen nehéz precízen mérni, mennyiben járult hozzá a tervezők munkája egy termék vagy szolgáltatás piaci sikeréhez. A szakma korábban a művészeti területhez tartozott, illetve statisztikailag nem is létezett. Az Európai Design Szövetségek Irodája (Bureau of European Design Associations - BEDA) lobbitevékenységének eredménye, hogy az új, európai NACE Rev.2. osztályozási rendszerben a design mint szakterület önálló számot kapott. Az "M74.1 Specialised design activities" kód fedi le a formatervezés, divattervezés, tervezőgrafika és belsőépítészet szakterületeit. Az MFT irodája szorosan együttműködött a BEDA-val, majd közreműködött a NACE magyar fordításában is, ami a Központi Statisztikai Hivatal által gondozott TEÁOR'08 kód alapja.
A design alkalmazásának ösztönzése érdekében szükséges lenne szerves bekapcsolása az innovációpolitika rendszerébe. Ennek egyes elemeire történtek az elmúlt években kísérletek, de csak szigetszerű eredményeket tudunk felmutatni. Az MFT harmadik ciklusában ez a feladat ismét előtérbe kerül.

A tervezői munka segítése – a formatervezők

A tudásalapú gazdaság kialakításának alapvető feltétele a jól képzett szakembergárda. Ennek érdekében kiemelkedően fontosnak tartjuk az oktatás – képzés és továbbképzés – hatékonyságának növelését. A tervezők pályakezdését és társadalmi beágyazottságát segíti a Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíj. A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumával és a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatallal közösen finanszírozott program évi tizenöt pályakezdő tervezőnek biztosít támogatást. Az ösztöndíjasok szociális és ökológiai érzékenységét mutatja, hogy az elmúlt években olyan témákkal foglalkoztak, mint a panellakások vizesblokkjainak felújítása, mozgásfejlesztő játék óvodák részére, vagy egy elfeledett "Hungaricum" újjáélesztése. Az MFT a Magyar Formatervezési Díj megújítását követően az ösztöndíj rendszerének lebonyolítását is korszerűsítette. 2008-ban huszadik alkalommal, új feltételekkel lehetett már pályázni. A rövidebb futamidő és a magasabb összeg mellett a legfontosabb változás, hogy az alkotók gyártó cégekkel közösen kialakított programmal is pályázhattak.
Az elmúlt években – az ösztöndíjon kívül is – központi figyelmet szenteltünk a pályakezdők ügyének. A fiatal tervezők vállalkozási ismereteinek erősítésére 2007-ben elkészítettük a Start-up Guide című elektronikus kiadványt. A vállalkozási, jogi, kommunikációs és szellemi tulajdonvédelmi ismereteket tartalmazó anyagot rendszeresen frissítjük – a jelenlegi, harmadik kiadás szabadon letölthető az MFT honlapjáról.
A formatervezés terén alkotó munkát végzők társadalmi elismertségének növelése érdekében az MFT együttműködött a szakma mindhárom szervezetével. A Magyar Alkotóművészek Országos Szövetségével, a Magyar Képző- és Iparművészek Szövetségével, illetve a Fiatal Iparművészek Szövetségével közös kiállításokat rendeztünk és pályázatot hirdettünk.

Nemzetközi kapcsolatok – szakmai szervezetek

Az MFT tagja a design világszervezetének (Icsid, International Council of Societies of Industrial Design – Ipari Formatervezési Társaságok Nemzetközi Tanácsa) és európai szervezetének (BEDA, Bureau of European Design Associations – Európai Designszövetségek Irodája). Az elmúlt ciklus a Magyar Formatervezési Tanács eddigi legnagyobb nemzetközi elismerését hozta, amikor 2005 szeptemberében a Magyar Formatervezési Tanács Irodájának vezetőjét az Icsid közgyűlése beválasztotta a világszervezet vezetőségébe. A 2007-es közgyűlés ezt ismét megszavazta, így a legfeljebb kétszer két évre szóló tisztség még 2009 novemberéig viselhető. Ez az eddigi működés elismerését jelenti, illetve fontos lehetőségeket teremtett Magyarország nemzetközi szakmai kapcsolatainak építésére, a hazai design eredményeinek terjesztésére. Az elmúlt ciklusban lengyel, szlovén, indiai, olasz, osztrák, chilei, kínai, amerikai konferenciákon, valamint német, osztrák, belga, román, olasz kiállításokon mutathattuk be a magyar design történetét, intézményrendszerét és a hazai, illetve a régiós eredményeket.
A kiállítások közül kiemelkedik az "International Design Casa". A "világ designfővárosa" (World Design Capital) címet a design világszervezetei alapították. A címet elsőként Torino viselhette, 2008-ban. A város, a polgármester vezetésével, egész éves gazdag szakmai programot szervezett és ennek részeként felkérte a Magyar Formatervezési Tanácsot, hogy az "International Design Casa" projekt keretében szervezze meg a közép-kelet európai régió közös bemutatkozását. Közel egy éves előkészítést követően a közös kiállítás november 5-én nyílt meg Torinoban. Észtország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Szlovákia és hazánk egy kifejezetten erre az alkalomra készült grafikai installáción keresztül mutatkozott be az Artintown Galériában.
Az európai szakmai kapcsolatok erősítése és a hazai szaktudás európai szinten tartása érdekében egyaránt fontos, hogy figyelemmel kísérjük az európai projekteket és lehetőségeink szerint csatlakozzunk is ezekhez. Az MFT ezért részt vett a Composites-on-Tour elnevezésű kétéves európai uniós projekt konzorciumában. Az Európai Bizottság "Kutatás, technológiai fejlesztés és demonstráció" programjában, a "Tudomány és Társadalom" alprogram keretén belül támogatott projekt célja az volt, hogy a tudományt és a formatervezést összekapcsolva szélesebb körben megismertesse a kompozittechnológiát. A Magyar Formatervezési Tanács a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel közösen vett részt a projektben.

 

ADATBÁZISOK A MAGYAR FORMATERVEZÉSI TANÁCS HONLAPJÁN

A Magyar Formatervezési Tanács honlapja a Magyar Szabadalmi Hivatal portálján belül, a www.mft.org.hu címen érhető el. Aktuális híreink mellett négy tematikus adatbázist gondozunk, elsősorban a szakmai érdeklődők számára.

MAGYAR FORMATERVEZÉSI DÍJ
Az archívum a kezdetektől, 1980-tól tartalmazza a nyertes alkotások listáját és fényképét.

MOHOLY-NAGY LÁSZLÓ FORMATERVEZÉSI ÖSZTÖNDÍJ
Az archívum 125 pályakezdő munkáját mutatja be, akik az alapítás óta eltelt 20 évben elnyerték az ösztöndíjat.

DESIGNINTÉZMÉNYEK MAGYARORSZÁGON
Ezen az oldalon a design hazai képzőhelyeit, szakmai szervezeteit és intézményeit, valamint a közgyűjteményeket és galériákat gyűjtöttük össze.

DESIGNINTÉZMÉNYEK KÖZÉP-EURÓPÁBAN
Az adatbázis a közép-európai régióban működő, építészettel, formatervezéssel, környezettervezéssel és tervezőgrafikával kapcsolatos egyetemek, intézmények, kiállítóhelyek és szaklapok adatait tartalmazza, országok szerint csoportosítva.

A MAGYAR FORMATERVEZÉSI TANÁCS KIADVÁNYAI

 • A Magyar Formatervezési Díj katalógusai (magyar és angol nyelven)
 • FormaTÚRA kiállítás katalógusa (magyar nyelven)
 • A Moholy-Nagy László formatervezési ösztöndíjasok kiállítási katalógusai (magyar és angol nyelven)
 • Designintézmények Magyarországon (magyar, angol, német és francia nyelven)
 • Éves jelentések (magyar és angol nyelven)
 • Composites-on-Tour kiállítás katalógusa (angol nyelven)
 • Icsid – 50 év a globális designközösség szolgálatában – leporello
 • Start-up Guide 3.0 elektronikus kiadvány
 • A BEDA 2005-ben megjelentetett, Az európai design aktuális kérdései című, a design értékteremtő és versenyképesség-növelő erejét bemutató tanulmánykötet szemelvényes magyar kiadása.