Beszámoló

Beszámoló

a Magyar Formatervezési Tanács 2007-ban végzett munkájáról

"A hazai formatervezés magas színvonalú, erős hagyományokra épült. A XX. század formatervezésének megteremtésében meghatározó szerepet töltöttek be a magyar művészek. Moholy-Nagy László, Kozma Lajos, Breuer Marcell és Rubik Ernő nemzetközileg elismert munkássága közös kulturális örökségünk."
Dr. Bendzsel Miklós

A 2007-es évet a kreatív partnerkapcsolatokon keresztül megvalósított projektek jellemezték. A designszakma, a gazdaság és a felsőoktatás területéről olyan társakat kerestünk, akikkel közösen, kölcsönös előnyökre építve, növeltük hatósugarunkat.
Éves munkánk során központi helyet biztosítottunk a pályakezdők ügyének. A fiatal tervezők vállalkozási ismereteinek erősítésére elkészítettük a Start-up Guide című elektronikus kiadványt, és részt vettünk az őszi Design7-en, a design menedzseléséről tartott workshopon. Befejeztük a Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíj korszerűsítését is, amit 2008-ban huszadik alkalommal, már az új feltételekkel hirdetünk meg a fiatal alkotók részére.
Nemzetközi munkánkban kiemelkedően sikeres évet zártunk, hiszen októberben a designvilágszervezet (Icsid) közgyűlésén a tagság ismét beválasztotta a vezetőségbe Várhelyi Judit irodavezető asszonyt. Az újabb két évre szóló megbízatás visszaigazolta az elmúlt évek nemzetközi munkáját.
A 2007-es Magyar Formatervezési Díjról és a Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíjról, a partnerkapcsolatok eredményéről, valamint nemzetközi munkánkról részletesen beszámolunk a következő oldalakon.
A szakma tekintélyére is kihat a 2008. január elsejével bevezetendo változás, mely szerint az Európai Unió tagországai egységesen bevezetik az uniós NACE Rev.2. tevékenységi osztályozást. Ennek magyar nyelvű megfelelője a TEÁOR '08. Az új besorolás értelmében a design szakterülete (formatervezés, grafikai tervezés, belsőépítészet és divat) kikerül az egyéb gazdasági tevékenységek köréből és önálló kódszámon szerepel (74.10), a "szakmai, tudományos, műszaki" ágazat tevékenységei között. A jelentős változás az európai designszövetség lobbitevékenységének köszönhető. A szakterület tartalmának meghatározásánál azonban, sajnos, a javaslat csak részben valósult meg.

Magyar Formatervezési Díj

"...ahogy a költő mászik ki a maga teremtette pácból egy-egy váratlan rímmel, úgy lesz teherből lebegő mutatvány a formatervezői kigabalyodás egy-egy kusza tervtömegből."
Hernádi Miklós

A formatervezés hatékonyságának fokozására, a hazai formatervezők elismerésére elsőként, 1979. őszén hirdették meg a Formatervezési Nívódíj-pályázatot, amely immár közel három évtizede töretlenül keresi és díjazza a kiemelkedő teljesítményeket. A díjpályázat és a nyerteseket bemutató kiállítás, az évek során, a szakma egyik legfontosabb eseményévé vált. A pályázatot az MFT 2003-ban, a kor szelleméhez igazítva megújította és Magyar Formatervezési Díjra keresztelte. A korábbi termékkategória mellett, vizuális kommunikáció, terv- és diákkategóriában is benyújtható a pályázat.
Az évről évre változó mezőny jól tükrözi a magyar formatervezés helyzetét. 2007-ben is magas színvonalú pályamunkák érkeztek be, jelentős arányban szárnyukat próbálgató, magabiztos fiataloktól. Róluk elmondható, hogy álmodozók és merészek, de biztos üzleti érzékkel törik át a konvenciók határait. A díjnyertes alkotásokat először az Iparművészeti Múzeumban, a Design7 nyitórendezvényeként mutattuk be. 2007-ben, a díj történetében először, a tárlat vidéken, Sopronban is bemutatkozott a nagyközönségnek. A reformtörekvések visszaigazolódni látszanak, amiről 2008-ban majd a nagyközönség is meggyőződhet. Az MFT az elmúlt öt év nyertes alkotásait vándorkiállítás keretében, több vidéki nagyvárosban is bemutatja. A kiállításokhoz számos, a design gazdasági katalizátor szerepét bemutató program is társul majd.

Moholy-Nagy László ösztöndíj

"Nem a tárgy, hanem az ember a cél."
Moholy-Nagy László

A tudásalapú gazdaság kialakításának alapvető feltétele a jól képzett szakembergárda. Ennek érdekében kiemelkedően fontosnak tartjuk az oktatás – képzés és továbbképzés – hatékonyságának növelését.
A formatervezés, a kreatív ipar részeként, különleges helyet foglal el a művészet és az innováció metszéspontjában. Emberközpontú érintkezési felületet biztosít a felhasználóknak, és olyan új értéket teremt, amely egyszerre javítja életminőségünket és a gazdasági mutatókat. Az említett szempontok teljesítésének elősegítését hivatott biztosítani a Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíj.
Az ösztöndíjat az Ipari Formatervezési Tanács javaslatára, 1988-ban alapította három minisztérium azzal a szándékkal, hogy ily módon segítse a fiatal formatervezőket szakmai fejlődésükben, tehetségük kibontakoztatásában. A pályázatra önállóan kialakított, megalapozott szakmai programmal jelentkezhet minden 35 évesnél fiatalabb, szakirányú diplomával rendelkező tervező-, illetve iparművész. Az ösztöndíj odaítéléséről szakmai testület, az ösztöndíjbizottság dönt. Az ösztöndíjasok minden évben nyilvános kiállításon adnak számot az elvégzett munkáról.
Az ösztöndíj tizenkilenc éve alatt több, mint 100 tehetséges fiatalt indítottunk el pályáján, akik közül többen komoly nemzetközi sikert értek el. Az ösztöndíjasok szociális és ökológiai érzékenységét mutatja, hogy az elmúlt években olyan témákkal foglalkoztak, mint a panellakások vizesblokkjainak felújítása, mozgásfejlesztő játék óvodák részére, vagy például, egy elfeledett "Hungaricum" újjáélesztése.

Kreatív partnerkapcsolatok

Légüres térben nem lennénk képesek hatékony munkára. A jól megválasztott, szinergiákra törekvő partnerkapcsolatok jelentősen kitágítják lehetőségeinket. Erre a kezdetektől törekedtünk, de a 2007-es évben értük el azt a kritikus tömeget, amikor a befektetett munka kézzelfogható eredményeket hozott.
A design folyamataiban és hatásában érintettek köre, a szakma értelmezése, az elmúlt években kibővült. Ennek megfelelően, a designszervezetek és képzőhelyek mellett, a gazdasági és társadalmi szférában egyaránt találtunk partnereket. Az együttes munka a szakmai konzultáción túl, közös akciókat, pályázatokat, kiadványokat eredményezett és változatos területeket fedett le.
2007-ben, három évre szóló, együttműködési megállapodást kötöttünk a Moholy-Nagy László Művészeti Egyetemmel (MOME) és a Nyugat-Magyarországi Egyetemmel, amelynek célja a képzési programok támogatása, a szellemi tulajdonvédelem ismereteinek bevezetése, valamint a hallgatók nemzetközi bemutatkozása és szakmai fejlődésük segítése. Az említett megállapodásokon kívül még számos partnerrel dolgoztunk együtt.

"A DESIGN VÁLLALATI IRÁNYÍTÁSI KÉRDÉSEI" KURZUS

A Corvinus Egyetem Marketing Tanszékével közösen féléves tantárgyat indítottunk, melynek tematikája felölelte a design történetét, gazdasági jelentőségét, vállalati menedzselését és a kreatív brief összeállítását. A sikeres kurzust 2008-ban ismét meghirdetjük.

LAKÁSTREND ÉS DESIGN, "MADEINHUNGARY" TÁRLAT

A jubileumi, 10. Lakástrend és Design kiállítás keretében, külön sátorban mutatkoztak be a magyar design alkotói és képzőhelyei. Mellettük az MFT, a Magyar Szabadalmi Hivatallal közösen, információs pontot üzemeltetett.

"START-UP GUIDE, ÜZLETI TANÁCSOK KEZDŐ MŰVÉSZETI VÁLLALKOZÓK SZÁMÁRA" KIADVÁNY

A digitális kiadványt elsősorban a művészeti és tervezői szakok hallgatóinak, végzőseinek szántuk, ezért a MOME Menedzserképző Intézetének szakmai segítségét vettük igénybe. Az első kiadás a diplomavédéssel egyidőben jelent meg, a második, Európai Uniós ismeretekkel bővített kiadás pedig, a Design Héten.

"MARKETINGSTRATÉGIA – DESIGN ITTHON, EURÓPÁBAN" KONFERENCIA

A Bútor és Faipari Szövetséggel közösen rendezett konferencia a versenyképesség, innováció, design és marketing összefüggéseit, valamint ezek mentén, a magyar bútorgyártás lehetőségeit elemezte.

"GYERMEK – JÁTÉK" PÁLYÁZAT

A Magyar Alkotóművészek Egyesülete az MFT közreműködésével, másodszor hirdetett országos pályázatot a gyermekkor gondolatkörében, professzionális művészek és egyetemi hallgatók számára. A pályázat legjobbjai az Iparművészeti Múzeumban mutatkozhattak be.

"COMPOSITES-ON-TOUR" NEMZETKÖZI VÁNDORKIÁLLÍTÁS

2007. nyarán lezárult az MFT első európai uniós projektje. A nyolctagú konzorcium 2006-ban pályázatot hirdetett kompozit műanyag termékekre, majd 2007-ben útnak indította a nyertes alkotásokból válogatott vándorkiállítást. Itthon a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel közösen fogadtuk a kiállítást, amely júniusban, a Centrális Galériában nyílt meg.

"VÉDJEGY-DESIGN-MARKETING" KONFERENCIA

A Magyar Védjegy Egyesület és a Magyar Marketing Szövetség közreműködésével tartott rendezvény a védjegy és marketing kölcsönhatásait boncolgatta. Ezen belül, kiemelt helyet kapott a borászatok termékarculata.

"INDEX:" DÍJPÁLYÁZAT

A dán díj magyar partnereként, az MFT öt alkotást nevezhetett a fenntartható fejlődés és életminőség területén meghirdetett pályázatra. Közülük Püspök Balázs formatervező, kézi erővel, külső energiaforrás nélkül is működtethető LED-lámpája bekerült a legjobb műveket bemutató kiállításra.

"INTERCAMBIO CULTURAL HISPANO HÚNGARO" – SPANYOL-MAGYAR KULTURÁLIS CSEREPROGRAM

Ősszel részt vettünk a Magyar Építész Kamara bilaterális programjában, melynek keretében Losonczi Áron, az "átlátszó beton" tervezője és Tihanyi Dominika kerttervező, az Új Irány csoport tagja mutatkoztak be Madridban.

"SZUVENIR DESIGN" WORKSHOP

Ezt a nemzetközi programot a British Council indított el, olyan friss, ötletes ajándéktárgyak tervezésére, amelyek az ország kulturális értékeit, lokális sajátosságait közvetítik. A hazai műhelymunkát és kiállítást a Ponton Galéria szervezte. Az eseményt megelőzően a Republic of Art, az MFT közreműködésével, "Mik vogymuk" címmel felhívásban kereste azt a tárgyat, ami meghatároz minket, magyarokat.

DESIGN7

Design: egy új esély címmel, negyedik alkalommal rendezte meg a Design Terminál Kht., az MFT védnöksége alatt, a "Design7" programsorozatot. A több mint 112 esemény 55 ezer érdeklődőt vonzott.

Az MFT a nemzetközi porondon

A Magyar Formatervezési Tanács részt vesz a design európai (BEDA) és világszövetsége (Icsid) munkájában, és rajtuk keresztül képviseli Magyarországot a nemzetközi, szakmai közéletben.
A BEDA (Bureau of European Design Associations) 1969-ben jött létre az Európa Tanács tagországaiban működő formatervezési szakmai szövetségek együttműködésével. Célja a design szakmai intézményei, társadalmi szervezetei, innovációs központjai, oktatási intézményei közötti összeköttetés kiépítése, valamint a szakmai érdekek képviselete az Európai Unió intézményrendszerében. www.beda.org
Az Icsid (International Council of Societies of Industrial Design) a formatervezés nemzetközi szervezete, amely az idén ünnepelte ötvenedik jubileumát. Az elmúlt két évben részt vehettünk a vezetőség munkájában, és ez lehetőséget adott arra, hogy nemzetközi szakmai fórumokon megismertessük Magyarország és régiónk kultúráját, designhagyományait, eredményeit. A világszervezet októberben tartotta kétéves kongresszusát és közgyűlését, ahol újabb két évre megkaptuk a vezetőségi tagságot. A kongresszus alatt kiállítottunk egy posztert, amely bemutatta Közép-Európa designintézményeit. www.icsid.org
Az említett két szervezet mellett, kapcsolatot tartunk fent a grafikusok (Icograda) és a belsőépítészek (IFI) nemzetközi szervezeteivel, valamint szakértői szinten, az európai védjegy- és designoltalomért felelős, Belső Piaci Harmonizációs Hivatallal (OHIM) is.
A sikeres nemzetközi munka egyik alapfeltétele, hogy a régiónkon, Közép-Európán belül összefogjunk. 2004-ben regionális találkozót tartottunk Budapesten, amely visszatérő, éves rendezvénnyé vált. 2007-ben az észt designsszövetség rendezte meg a találkozót, Tallinnban.
Regionális kapcsolati hálónk segítségével olyan, egyedülálló adatbázist tartunk fent, amely régiónk építészeti és design szakintézményeit, szervezeteit, oktatási intézményeit és sajtóorgánumait gyűjti össze.

Icsid - 50 év a globális designközösség szolgálatában

Küldetés: "Az Icsid arra törekszik, hogy olyan világban élhessünk, ahol a design elősegíti társadalmi, kulturális és gazdasági életminőségünk fejlődését".
A Design7 keretében megemlékeztünk az Icsid alapításának 50. évfordulójáról és a közel négy évtizedes hazai tagságról. A rendezvényen, a Moholy-Nagy László Művészeti Egyetem dísztermében, az előadók felidézték a világszervezet történetét és beszámoltak a mai kihívásokhoz igazított céljairól.
Az Icsid története 1953-ban kezdodik, amikor az Institut d'Esthétique Industrielle kongresszusán, Jacques Vienot felvetette az ipari formatervezők érdekeit képviselő, nemzetközi testület létrehozásának gondolatát. Hivatalosan, az Ipari Formatervező Társaságok Nemzetközi Szövetsége, közismert nevén az Icsid, 1957. június 29-én, Londonban alakult meg, és akkor még mindössze tíz ország, tizenkét szervezetét fogta össze. Az első elnök, Peter Muller-Munk munkáját főtitkárként, a neves, magyar származású építész, Pierre Vago segítette.
A 60-as években kibővült a tagság az akkori idők szocialista országaival. A Magyar Képzőművészek Szövetségének Ipari Formatervező Szakosztálya 1971-ben vált az Icsid tagjává. Később, az OMFB Ipari Formatervezési és Ergonómiai Tanácsa – melynek jogutódja 2002 óta a Magyar Formatervezési Tanács –, valamint a Nyugat-magyarországi Egyetem Alkalmazott Művészeti Intézete is csatlakozott a szövetséghez. A magyar tagság kiemelkedő teljesítménye volt a három, itthon megrendezett Interdesign workshop.
Az Icsid képviseli a mai világ sokféle arcot mutató formatervezését. Az alapítás után 50 évvel, 50 országból, több mint 150 tagszervezetet fog össze.

NAPTÁR

2007. január 8-9. "Challenges of Design Promotion" konferencia, Párizs
2007. január 24. Moholy-Nagy László formatervezési ösztöndíjasok éves beszámolója
2007. február 6-25. Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíjasok kiállítása az Iparművészeti Múzeumban
2007. február 9-11. Icsid vezetőségi ülés
2007. február 22. Az MFT első ülése
2007. március 8-11. Lakástrend és Design, "madeinhungary" tárlat
2007. március 23-24. A BEDA éves taggyűlése Berlinben
2007. március 27. MAOE – MSZH szakmai nap
2007. április 12. Moholy-Nagy László ösztöndíjasok kiállítása a bécsi Collegium Hungaricumban
2007. május 10. "Marketingstratégia – design itthon, Európában" konferencia a Magyar Bútor és Faipari Szövetség közreműködésével
2007. május 11-13. Icsid vezetőségi ülés
2007. június 12. "Composites-on-Tour" kiállítás megnyitója a Centrális Galériában
2007. június 20. "Védjegy-design-marketing" konferencia a Magyar Védjegy Egyesület közreműködésével
2007. június 22. Az MFT második, kihelyezett ülése Sopronban
2007. július 20-22. Icsid vezetőségi ülés
2007. szeptember 20-21. A regionális designszervezetek találkozója Tallinnban
2007. szeptember 20-21. "Szuvenír design" workshop
2007. szeptember 25. Az MFT harmadik, kihelyezett ülése Jászberényben
2007. október 8. A Magyar Formatervezési Díj gálaünnepsége és a kiállítás megnyitója
2007. október 8-14. Design7 rendezvénysorozat
2007. október 11. Az Icsid 50. jubileumi rendezvénye a MOME dísztermében
2007. október 16-23. Icsid közgyűlés és kongresszus, San Francisco
2007. november 8. A Magyar Formatervezési Díj kiállításának megnyitója Sopronban, a Festőteremben
2007. november. 29. Az MFT negyedik ülése
2007. december 1-3. "II. Gyermek – Játék nemzedékek a gyermekekért" című országos pályázat eredményhirdetése és kiállítása az Iparművészeti Múzeumban
2007. december 7-10. Icsid vezetőségi ülés
2007. december 17-18. OHIM szakértői munkacsoport ülése, Alicante