A Magyar Formatervezési Tanács éves munkaterve 2006

I. Célok és eszközök a hároméves munkaprogram (2005-2008) alapján

Küldetés

A Magyar Formatervezési Tanács célja, hogy a formakultúra eszközeivel hozzájáruljon az életminőség javításához és a nemzetgazdaság versenyképességének növeléséhez. Közös erőfeszítések árán virágzó országot szeretnénk teremteni Európa közepén, amelynek polgárai esztétikus, egészséges környezetben élnek, becsülik és ápolják hagyományaikat, tudatosan vállalják kulturális identitásukat, és vallják, hogy a jóléthez a formatervezés is jelentős mértékben hozzájárul.

 A formatervezés definíciója

A Magyar Formatervezési Tanács (MFT) dokumentumaiban a formatervezés szó jelentéstartalma – a hagyományos ipari formatervezés fogalmától eltérően – a tárgytervezéstől az épített környezet belső tereinek kialakításán keresztül, a vizuális kommunikációig terjed.
Eszerint a formatervezés – illetve a nemzetközi irodalomban elterjedt szóval a „design” – mint tevékenység tárgya lehet termék, szolgáltatás, eljárás, környezetalakítás, cégarculat, illetve más típusú kommunikáció egyaránt. A formatervezés a társadalmi kommunikáció része.
A formatervező (designer vagy magyarosan dizájner) munkája, olyan komplex tevékenység, amelynek ergonómiai, pszichológiai, kulturális, műszaki, gazdaságossági és etikai vonatkozásai együttesen testesítik meg a termékben a szépség és hasznosság fogalmát.

Célok

Társadalmi elfogadottság
Az MFT célja a formatervezés értékteremtő képességének tudatosítása, hagyományainak és új eredményeinek népszerűsítése.

A formatervezés szerepének növelése a gazdaságban
A szocialista nagyipari termelés, amely a formatervezők életpályáját évtizedekig meghatározta, a rendszerváltás után olyan iparszerkezetnek adott helyet, ahol a hagyományos tervezői szerep gyakorlatilag megszűnt. A formatervezés azonban a mai gazdasági környezetben is releváns, de új szerepeket kell keresnie és felvállalnia. Az egyik új célkitűzés a vállalati innováció erősítése a formatervezés értékeinek és használatának elősegítésével. A vállalati innováció erősödése növeli az ipar és a szolgáltatások versenyképességét, s így – a foglalkoztatás és a gazdasági értéknövelés mellett – a termékek, a szolgáltatások és a környezet javuló minőségén keresztül az életminőséget is emeli.

 

II. A 2006. év munkaterve

 

Az MFT 2006-os éves munkaterve tartalmazza azokat a részletes feladatokat, melyek a hároméves munkaprogramban lefektetett célok és feladatok meghatároznak, a 2006-os költségvetés keretei között. A feladatokat az alábbiakban célcsoportonként soroljuk fel.

1. Tájékoztatás – a nagyközönségtől a szakmai körökig
A formatervezéssel kapcsolatos ismeretanyag bővítése és terjesztése

Az MFT jelenléte a szakmai rendezvényeken, a szakmai partnerek felkérésére. A jelenlét formái: információszolgáltatás.

Várható események 2006-ban: Lakástrend és Design (Bp., március 2-5.), Design Hét (Bp., szeptember), Bútorvilág (Bp., november), Textil Triennálé (Szombathely, július) és Grafikai Biennálé (Bp., június), tervezőképző intézmények diplomavédései (Bp. és Sopron, június).
Felelős: MFTI, MFT: Dr. Bendzsel Miklós. Határidő: folyamatos, éves

Folyamatos hírszolgáltatás az MFT-hez kötődő szakmai munkáról, különös tekintettel az MTI-re, valamint évi hat hírlevél megjelentetése a www.mft.org.hu honlapon.

Felelős: MFTI, Dr. Tószegi Zsuzsanna, MFT: Vince Mátyás. Határidő: 2006. november 30.

A 26 éves Magyar Formatervezési Díj történeti áttekintése és képarchívumának digitális feldolgozása.

Felelős: MFTI, Dr. Tószegi Zsuzsanna, MFT: Pohárnok Mihály. Határidő: 2006. november 30.

Együttműködés a Design Terminál Kht-val szakmai programjának és működésének megvalósításában, az Erzsébet téri volt autóbusz-pályaudvar épületében.

Felelős: MFTI, Dr. Tószegi Zsuzsanna, MFT: Pohárnok Mihály Határidő: 2006. áprilistól

 

2. Oktatás, elméleti munka – felsőfokú intézmények tanárai és hallgatói
A design alkalmazására vonatkozó korszerű ismeretek terjesztése

Együttműködés a leendő gazdasági döntéshozók képzésében jelentős szerepet játszó intézményekkel. Tananyagfejlesztés, akkreditációs anyag elkészíttetése és kísérleti kurzus indítása „Dizájnmenedzsment a gazdasági szakemberek számára” címmel a Budapesti Corvinus Egyetem Marketing és Média Intézetével közösen.

Felelős: MFTI, Dr. Tószegi Zsuzsanna, MFT: Dr. Antalovits Miklós, Dr. Mang Béla, Pohárnok Mihály. Határidő: 2006. II. negyedév.

Együttműködés a design-szakembereket képző intézményekkel az érvényes együttműködési keretszerződés és éves tervek alapján, az éves költségvetés függvényében.

Felelős. MFTI, Dr. Tószegi Zsuzsanna, MFT: Droppa Judit, Dr. Faragó Sándor, Dr. Antalovits Miklós.
Határidő: éves együttműködési terv szerint.

Akkreditált iparjogvédelmi oktatás a felsőfokú nappali oktatás keretein belül, a Magyar Szabadalmi Hivatal éves munkaterve és költségvetése szerint.
Partnerek: MIE, AMI, BME.
Felelős. MFTI, MFT: Dr. Bendzsel Miklós és a partneregyetemek.
Határidő: éves együttműködési terv szerint.

 

3. Gazdaságélénkítés – vállalkozói, civil és állami szféra
A design alkalmazását ösztönző, támogató programok kidolgozása

A formatervezés szerves bekapcsolása az innovációs és termékfejlesztési folyamatba.

Pályázati lehetőségek kidolgozása a formatervezés alkalmazásának ösztönzésére a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal, valamint a GVOP valamennyi részes államigazgatási szerve által meghirdetett programokban.
Felelős: MFT: Dr. Bendzsel Miklós, Takács János, Pauer Anna. Határidő: 2006. I. negyedév

Tanácsadói szolgáltatás biztosítása a kis- és középvállalkozások versenyképességének javítása érdekében, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium által meghirdetett pályázatok elbírálásához és a támogatott programok menedzseléséhez.
Felelős: MFT: Pohárnok Mihály. Határidő: 2006. III. negyedév

Közreműködés a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium munkájában, a középtávú kormányzati tudomány- technológia- és innováció-politikai stratégia elkészítésében.

Felelős: MFTI, MFT: Dr. Pongorné dr. Csákvári Marianna,
Dr. Bendzsel Miklós, Dr. Tamás Pál. Határidő: 2006. II. negyedév

Magyar Formatervezési Díj

A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium nevében meghirdetett pályázat lebonyolítása a 17/2005. (III. 26.) GKM rendelet alapján.
Felelős: MFTI, MFT: Dr. Pongorné dr. Csákvári Marianna, Simon Károly.
Határidő: 2006. III. negyedév.

 

4. A tervezői munka segítése – a formatervezők
A tervezők pályakezdése és társadalmi beágyazottsága

Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíj
A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumával és a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatallal közösen finanszírozott ösztöndíjpályázat lebonyolítása.
Felelős: MFTI, MFT: Dr. Schneider Márta, Dr. Mang Béla, Dr. Bendzsel Miklós. Határidő: ismétlődő éves program.

MAOE – MFT kooperáció
A formatervezés és a kapcsolódó tevékenységek önálló osztályba sorolásának kezdeményezése a magyar egységes ágazati osztályozási rendszeren belül (TEÁOR gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere), összhangban az ENSZ (ISIC Rev. 3. ), valamint az Európai Unió (NACE Rev. 1.) ágazati osztályozási rendszereivel.
Közreműködés a MAOE által szervezett, Gyermek – játék/gyermek – kor című országos pályázat meghirdetésében és lebonyolításában.
Felelős: MFTI, Dr. Tószegi Zsuzsanna. Határidő: 2005. IV. negyedév, 2006. II. negyedév

A fiatal alkotók pályakezdését támogató, pályázati, jogi, vállalkozási és szellemi tulajdonvédelmi ismereteket tartalmazó csomag összeállítása.
Felelős: MFTI, Dr. Tószegi Zsuzsanna, MFT: Pohárnok Mihály. Határidő: 2006. IV. negyedév.

A fiatal alkotók pályakezdését támogató hitelkonstrukció kidolgozásának kezdeményezése a banki szféránál.
Felelős: MFTI, MFT: Dr. Bendzsel Miklós, Droppa Judit. Határidő: 2006. IV. negyedév.

 

5. Nemzetközi kapcsolatok – szakmai szervezetek
Bekapcsolódás a nemzetközi szakmai munkába

Az ICSID (International Council of Societies of Industrial Design – Ipari Formatervezési Társaságok Nemzetközi Tanácsa) és a BEDA (Bureau of European Design Associations – Európai Designszövetségek Irodája) tagsággal és az ICSID vezetőségi tagságával (2005-2007) járó feladatok ellátása.
Felelős: Várhelyi Judit. Határidő: éves terv szerint.

Információszolgáltatás, kiadvány- és szakembercsere a magyar formatervezés nemzetközi ismertségének és elismertségének növelése érdekében.
Felelős: MFTI. Határidő: folyamatosan.

A regionális kapcsolati háló erősítése a közép-kelet európai országok design-intézményeivel.
Felelős: MFTI és Design Terminál Kht. Határidő: éves terv szerint.

Adatbázis kiépítése a közép-kelet európai országok design-intézményeiről az MFT honlapján.
Felelős: MFTI. Határidő: II. negyedév vége.

A Composites-on-Tour 2 elnevezésű európai uniós projekt, első éves feladatainak végrehajtása, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel és a nemzetközi konzorciummal kidolgozott ütemterv szerint.
Felelős: MFTI. Határidő: éves terv szerint.

 

III. Az MFT működéséhez kapcsolódó feladatok

 

MFT – Testületi ülések előkészítése

Évi négy testületi ülés előkészítése a 266/2001. (XII. 21.) Kormányrendelet szerint. Az MFT működésével kapcsolatos adminisztrációs, iratkezelési, statisztikai feladatok ellátása.
Felelős: MFTI. Határidő: évi négy alkalom.

Koordináció

A Tanács által felkért munkabizottságok és szakértők koordinálása, az éves együttműködési szerződések megkötése és az elvégzett munka ellenőrzése.
Felelős: MFTI. Határidő: folyamatos.

Kooperáció

Együttműködés a Design Terminál Kht.-val a szakmai munka hatékonyságának erősítése és a párhuzamosságok elkerülése érdekében.
Együttműködés a szakmai szervezetekkel az érdekérvényesítő képesség erősítése érdekében.

Rendszeres tájékoztatás az MFT tevékenységéről

Az MFT honlapja (www.mft.org.hu) mellett kéthavi, e-mail-ben terjesztett hírlevél útján.
Felelős: MFTI. Határidő: folyamatos.

Számítógépes kapcsolati adatbázis

A tervezők, vállalkozások, sajtó és egyéb partnerek adatait tartalmazó adatbázis karbantartása és éves ellenőrzése – együttműködve a Design Terminál Kht.-val.
Felelős: MFTI. Határidő: folyamatos.

Az MFT költségvetése

A Tanács éves költségvetésébe utalt pénzeszközök nyilvántartása, döntés szerinti felhasználása (ideértve az ehhez szükséges okiratok elkészítését, szerződések előkészítését és megkötését stb.), rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzése, a felhasználásról szóló beszámolók, jelentések elkészítése.
Felelős: MFTI. Határidő: folyamatos.