A Magyar Formatervezési Tanács éves munkaterve 2015

Küldetés

A Magyar Formatervezési Tanács célja, hogy a formakultúra eszközeivel hozzájáruljon az életminőség javításához és a nemzetgazdaság versenyképességének növeléséhez. Közös erőfeszítések árán virágzó országot szeretnénk teremteni Európa közepén, amelynek polgárai esztétikus, egészséges környezetben élnek, becsülik és ápolják hagyományaikat, tudatosan vállalják kulturális identitásukat, és vallják, hogy a jóléthez a formatervezés is jelentős mértékben hozzájárul.

 

I. Célok és eszközök a hároméves munkaprogram (2015-2018) alapján

Célok

Társadalmi elfogadottság
Az MFT célja a formatervezés értékteremtő képességének tudatosítása, hagyományainak és új eredményeinek népszerűsítése hazai és nemzetközi színtéren egyaránt.

A formatervezés szerepének növelése a gazdaságban
Az MFT célkitűzése a magyar nemzetgazdaság versenyképességének a formatervezés eszközeivel történő erősítése, a hazai formatervezési kultúra fejlesztése, valamint a formatervező alkotók helyzetének javítása. A formatervezés nemcsak szerves része a kreatív iparnak és az innovációnak, hanem szakszerű integrálásával további iparágak nemzetgazdasági megerősítéséhez is hozzájárul.

Eszközök

Az MFT hároméves munkaprogramot és részletes éves munkaterveket készít a fenti célok elérése érdekében. Az MFT 2015-ös éves munkaterve tartalmazza a testület részletes feladatait, a 266/2001. Korm. rendelet, és a 2015-ös költségvetés keretei között, tudatosan építve az évtizedek óta működtetett díj- és ösztöndíjrendszerre, valamint nemzetközi kapcsolataira.
Az MFT működésével kapcsolatos feladatokat a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának szervezeti egységeként működő Iroda látja el, két fő kormánytisztviselővel (MFTI).

II. A 2015. évi munkaterv

1. Tájékoztatás – a nagyközönségtől a szakmai körökig
A formatervezéssel kapcsolatos ismeretanyag bővítése és terjesztése

1.1. Folyamatos hírszolgáltatás az MFT-hez kötődő szakmai munkáról, valamint évi hat hírlevél megjelentetése a www.mft.org.hu honlapon.
Felelős: MFTI, MFT: dr. Bendzsel Miklós. Határidő: folyamatos, éves feladat

1.2. AZ MFT tevékenységét bemutató kommunikációs anyag elkészítése, magyar és angol nyelven.

1.3. Sajtókampány a Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíjhoz, a Magyar Formatervezési Díj pályázathoz és a Design Management Díj felhíváshoz kapcsolódóan.

1.4. Az MFT jelenléte a szakmai rendezvényeken, a szakmai partnerek (kiemelten a tervezőképző egyetemek (BKF, BME, NyME – AMI, MOME), DTNKK, FISE, MAOE, MATT, MKISZ) felkérésére. A jelenlét formái: információszolgáltatás, díjadományozás, közös rendezvénypolitika.

1.5. Az MFT honlapjának megújítása, szakmai fejlesztése,

1.6. Közreműködés a Design Hét Budapest programsor megrendezésében.

1.7. A magyar design történetét, helyzetét, fogalmi rendszerét feldolgozó, eredményeit népszerűsítő szakkönyvek, konferenciák, kiállítások megvalósulásának elősegítése.

1.8. Budapest Design Térkép (budapesti designvállalkozások – múzeumok, galériák, boltok, bemutatótermek - alapinformációit tartalmazó térkép) aktualizálása

 

2. Oktatás, elméleti munka – felsőfokú intézmények tanárai és hallgatói
A design alkalmazására vonatkozó korszerű ismeretek terjesztése

2.1. Együttműködés a designszakembereket képző intézményekkel, a keretszerződésekben
lefektetett elvek mentén. Az intézményi együttműködés elősegítése (BKF-AMI, BME, Corvinus Egyetem, MOME, NYME-AMI).

2.2. Együttműködés a leendő gazdasági döntéshozók képzésében jelentős szerepet játszó intézményekkel. Partner: Budapesti Corvinus Egyetem Marketing és Média Intézete
Design Management kurzus eredményei – a továbbfejlesztés lehetőségei.

2.3. Akkreditált iparjogvédelmi oktatás a felsőfokú nappali oktatás keretein belül, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának éves munkaterve és költségvetése szerint.
Partnerek: BKF, BME, MKE, MOME, NYME-AMI, Miskolci és Kaposvári Egyetem

 

3. Gazdaságélénkítés – vállalkozói, civil és állami szféra
A design alkalmazását ösztönző, támogató programok kidolgozása

3.1. A formatervezés szerves bekapcsolása az innovációs és termékfejlesztési folyamatba.

3.1.1. Pályázati lehetőségek kidolgozása a formatervezés alkalmazásának ösztönzésére az érintett államigazgatási szervek által meghirdetett programokban.

3.1.2. Közreműködés a Nemzetgazdasági Minisztérium, munkájában, a középtávú kormányzati tudomány-, technológia-, és innováció-politikai stratégia intézkedési terve feladatainak végrehajtásában.

3.1.3. A hazai, kiemelkedő színvonalú formatervezői teljesítmény elismerése, díjazása és annak bemutatása, népszerűsítése a gazdasági szférában. Magyar Formatervezési Díj pályázat. (A meghirdető Nemzetgazdasági Minisztérium támogatása, szervezés, közreműködés.)

3.2. Design Management Díj felhívás lebonyolítása.

3.3. Együttműködés a Design Terminál Nemzeti Kreatívipari Központ célkitűzéseinek megvalósításában.

3.4. Együttműködés a Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. design- és innovációpolitikával kapcsolatos feladatai ellátásában.

 

4. A tervezői munka segítése – a formatervezők
A tervezők pályakezdésének és társadalmi beágyazottságának segítése

4.1. A fiatal alkotók pályakezdését támogató, pályázati, jogi, vállalkozási, fogyasztóvédelmi és szellemi tulajdonvédelmi ismereteket tartalmazó kiadvány (Start-up Guide + forrástérkép) aktualizált kiadása.

4.2. A tervezők továbbképzését és innovatív termékek előállítását támogató, workshop típusú rendezvények elősegítése a szakmai partnerek igénye szerint.

4.3. Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíj pályázat kezelése –A gazdálkodó szervezetek integrálásának elősegítése.A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalával, a Nemzeti Erőforrások Minisztériumával és a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt-vel közösen finanszírozott ösztöndíjpályázat lebonyolítása.

 

5. Nemzetközi kapcsolatok – szakmai szervezetek
Bekapcsolódás a nemzetközi szakmai munkába

5.1. Az Icsid (International Council of Societies of Industrial Design – Ipari Formatervezési Társaságok Nemzetközi Tanácsa) és a BEDA- (Bureau of European Design Associations – Európai Designszövetségek Irodája) nemzetközi szervezetek tagságával járó feladatok ellátása.

5.1.1. BEDA vezetőségi tagságával járó feladatok ellátása Miláno.

5.1.2. Design Világnap (WDC) – szakmai program rendezése.

5.2. A European Design Management elnökségi tagságával járó feladatok ellátása.

5.3. Szakmai jelenlét biztosítása, információszolgáltatás, kiadvány- és szakembercsere a magyar formatervezés nemzetközi ismertségének és elismertségének növelése érdekében.

5.4. A regionális kapcsolati háló erősítése a közép-kelet-európai országok designintézményeivel.

5.5. Közreműködés a Design Management Europe díjpályázat konzorciumában

 

III. Az MFT működéséhez kapcsolódó feladatok

MFT – Testületi ülések előkészítése
Évi négy testületi ülés előkészítése. Az MFT működésével kapcsolatos adminisztrációs, iratkezelési, statisztikai feladatok ellátása.

Koordináció
A Tanács által felkért munkabizottságok és szakértők koordinálása, az éves együttműködési szerződések megkötése és az elvégzett munka ellenőrzése.

Kooperáció
Együttműködés a Design Terminál NKK a szakmai munka hatékonyságának erősítése és a párhuzamosságok elkerülése érdekében. Együttműködés a szakmai szervezetekkel az érdekérvényesítő képesség erősítése érdekében.

Rendszeres tájékoztatás az MFT tevékenységéről
Az MFT honlapja (www.mft.org.hu) mellett kéthavi, e-mail-ben terjesztett hírlevél útján.

Számítógépes kapcsolati adatbázis
A tervezők, vállalkozások, sajtó és egyéb partnerek adatait tartalmazó adatbázis karbantartása.

Az MFT költségvetése
A Tanács éves költségvetésébe utalt pénzeszközök nyilvántartása, döntés szerinti felhasználása, rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzése, a felhasználásról szóló beszámolók, jelentések elkészítése.

Az MFT munkájának dokumentálása
A Tanács működésével kapcsolatos közbeszerzési, adminisztrációs, iratkezelési, statisztikai feladatok ellátása. Az MFT üléseinek, a Magyar Formatervezési Díj pályázat, a Design Management Díj felhívás és a Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíj pályázat történetének archív megőrzése.