A Design Management Díj 2021. évi díjazottjai

Díjazott

RADNÓTI MIKLÓS SZÍNHÁZ

Leírás

A bírálóbizottság értékelése:

A Radnóti Színház 2016-ban megújította vizuális arculatát, amivel egy gyökeresen másfajta kommunikációs stratégia alapjait rakta le az intézmény akkori új vezetése. Az arculatváltás célja nem csupán a külső kép esztétikai javítása volt. Az azóta is következetesen és tudatosan zajló fejlesztés mára már kiterjed a színház minden kommunikációs felületére és támogató módon kapcsolódik annak legkülönbözőbb aktivitásaihoz. Külön kiemelendő érték, hogy a vizuális arculat szervesen épül be az intézmény tevékenységi rendszerébe, túllépve a primer kommunikációs feladatán, valódi funkcionális eszközként segíti, sőt egyenrangú társművészeti szerepben egészíti ki a színház kulturális misszióját. Fontos és értékes felismerés és elköteleződés, amit meg is fogalmaz: „Számunkra a design a lehetőség.”

A pályamű további kiemelendő értékei a minden elemében magas szintű művészeti érték, a progresszív szellemiség és innovatív szándék következetes jelenléte. Köszönhető ez a felkért különböző karakterű alkotók tevékenységének, ami a tudatos vezetői design thinking koncepciója által teljesedik ki komplex felhasználói élményként. A kommunikációs felületeken megjelenő vizuális elemek önmagukban, önálló alkotásként is magas művészi értéket képviselnek, a legfőbb többlet mégis az a színes, változatos, mégis egy közös cél mentén kibontakozó összkép, mely mára a Radnóti sajátos védjegyévé vált, és azt a kortárs, progresszív gondolkodásmódot közvetíti, ami a tudatos fejlesztésen és az egymást értő, becsülő alkotók együttműködésén alapul.

 

RADNÓTI MIKLÓS SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT.

A Radnóti Színház jelenlegi formájában 1985 óta várja közönségét, és ma már az egyik legrangosabb színház Budapesten. 2016-ban az intézmény történetében új fejezet nyílt: Bálint Andrást Kováts Adél követte az igazgatói székben. Az igazgatóváltás új lendületet, tartalmi és formai megújulást is hozott magával, mindezt a színház meglévő értékeire támaszkodva, azokat szem előtt tartva. Az újrapozicionálás célja egy nyitott, a társadalmi kérdésekre érzékenyen reflektáló színház megvalósítása és a fiatal értelmiségi közönség korábbinál hatékonyabb megszólítása volt. Ennek egyik eleme a – második, alternatív játszóhelyként működő – Radnóti Tesla Labor megnyitása is, amely a kreativitás, az új utak keresésének egyik legizgalmasabb színhelyévé vált. Az új célokkal párhuzamosan az intézmény arculatot is váltott annak érdekében, hogy küldetése és megjelenése szinkronba kerüljön, és koherens és önazonos 21. századi művészszínházként jelenhessen meg a kulturális életben. A színház számára a design egyfajta párbeszéd: a tartalom és a vizuális nyelvhasználat folyamatos diskurzusban van, egymást kiegészítve, egymásra reflektálva. A kortárs szemléletű és friss, ugyanakkor időtálló intézményarculat megjelenik a színház homlokzatán, weboldalán, sőt a színház életében kiemelkedő jelentőségű, a közönséggel való egész évados kapcsolattartást biztosító Radnóti Magazin vizuális világában és az egyéb szóróanyagokon is. Az intézmény designmenedzsment-stratégiájának alappillére a társadalmi felelősségvállalás és a szociális érzékenység, ami a színház szellemiségében, vállalati identitásában egyaránt rendkívül fontos. A Radnóti esetében a designmenedzsment nem innovatív termékeket és közvetlenül mérhető sikereket jelent, hanem egy több év alatt tudatosan megkonstruált, a design tekintetében az alapoktól felépített brandet, amely mára a felhasználói élmény elengedhetetlen részévé vált.

Egy színház esetében a siker rendkívül sok összetevőn múlik. A szakmai munkán, a repertoáron, a színészek, rendezők és más munkatársak munkáján, a társadalmi szerepvállaláson, az érzékenyítésen túl szerepet játszik benne az intézmény arculata, a kommunikáció minősége, az értékesítési stratégiája, a hozzá kapcsolódó szolgáltatások rendszere, a vállalati struktúra felépítése – egyszóval a mindennapi működésbe integrált designfókuszú szemlélet. Ez fokozottan igaz egy szűk közönséget célzó, kiélezett versenyhelyzetben működő szervezetre, ahol az egyedi hang, a versenytársaktól való könnyű megkülönböztethetőség alapvető fontosságú. A Radnóti Színház eredményei azért figyelemre méltók, mert amellett, hogy gondosan ügyel a szakmai munka minőségére, az érzékenyítésre, az értékteremtésre, folyamatosan törekszik a közvetlen és személyes kapcsolattartásra is a közönséggel.