Beszámoló az MFT harmadik ciklusáról (2008–2011)

A Magyar Formatervezési Tanács (MFT) a 266/2001.(XII.21.) számú kormányrendelet alapján végzi tevékenységét.

Küldetés
A Magyar Formatervezési Tanács célja, hogy a formakultúra eszközeivel hozzájáruljon az életminőség javításához és a nemzetgazdaság versenyképességének növeléséhez. Közös erőfeszítések árán virágzó országot szeretnénk teremteni Európa közepén, amelynek polgárai esztétikus, egészséges környezetben élnek, becsülik és ápolják hagyományaikat, tudatosan vállalják kulturális identitásukat, és tisztában vannak azzal, hogy a jóléthez a formatervezés is jelentős mértékben hozzájárul.

Célok
Az MFT elfogadott hároméves munkaprogramja tartalmazta a kitűzött célok eléréséhez szükséges lépéseket és tükrözte az MFT prioritásait. A részletes feladatokat az éves költségvetések ismeretében az éves munkatervek tartalmazták.

Társadalmi elfogadottság
Az MFT célja a formatervezés értékteremtő képességének tudatosítása, hagyományainak és új eredményeinek népszerűsítése.

A formatervezés szerepének növelése a gazdaságban
A harmadik ciklus kiemelt célja a vállalati innováció erősítése a formatervezés értékeinek és használatának elősegítésével. Megmutatni, hogy a design képes a technológiákat a felhasználókkal, a mérnöki tudományokat az üzleti világgal összekötő hídként működni, és a kreativitást innovációvá alakítani.

Erőforrások
Az MFT hároméves munkaprogramot és részletes éves munkaterveket készített a fenti célok elérése érdekében. A munkatervi feladatok pénzügyi hátterét a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala költségvetése biztosította. A két kiemelt, éves pályázata, a Magyar Formatervezési Díj melynek díjfedezetét a Nemzetgazdasági Minisztérium biztosította, valamint a Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíj, amelynek fedezetéhez jelentős mértékben hozzájárult a Nemzeti Erőforrás Minisztérium, valamint a Nemzeti Innovációs Hivatal.
Az MFT működésével kapcsolatos feladatokat a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának szervezeti egységeként működő Iroda (MFTI) látja el, két főállású köztisztviselővel.
A Magyar Formatervezési Tanács célkitűzéseit segíti a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által alapított és kezelésében lévő Design Terminál Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (DT).

 

Összefoglalás
Az MFT a korábbi ciklusok eredményeire építve folytatta megkezdett munkáját és zárta idén hároméves munkaprogramját.
Csak úgy lehetünk képesek hatékony munkára, ha a jól megválasztott, szinergiákra törekvő partnerkapcsolatok jelentősen szélesítik a lehetőségeket. Erre az MFT megalakulása óta törekedett, így feladatait kreatív partnerkapcsolataival együttműködésben valósította meg. Az együttes munka közös rendezvényeket, projekteket jelentett, és változatos területeket lefedő eredményeket hozott.
Az elmúlt években jelentősen bővült azoknak a köre, akik érintettek a design folyamataiban és hatásában, a design értelmezése is egyre szélesebb körűvé vált.
A XXI. századra a design a versenyképesség kiemelkedően fontos tényezőjévé vált, kulcsfontosságú kreatív iparággá fejlődött. Feladata nem csupán a termékeken megjelenő esztétikai többlet, hanem – az ergonómia szempontjainak megvalósítása mellett – a termékek használati értékének növelése, a funkcionalitás, a gyárthatóság, valamint a fenntarthatóság biztosítása. Napjainkra a design már a termék- és szolgáltatásfejlesztés, vagyis az innováció integráns része. Ennek megfelelően az MFT feladata is sokrétű, a kormányrendeletben foglaltak szerint beletartozik a magyar nemzetgazdaság versenyképességének a formatervezés eszközeivel való erősítése, a hazai formatervezési kultúra fejlesztése, valamint a formatervező alkotók helyzetének javítása.
Ennek jegyében az MFT megkereste a designszakma, a gazdasági és társadalmi szféra, valamint a felsőoktatás területén azokat a társakat, akikkel a szinergiákra építve, a kölcsönös előnyöket keresve és kialakítva érhetett el eredményeket.
A hároméves program összeállításakor az MFT bízott abban, hogy a harmadik ciklusa alatt a Design Terminál megkezdi egy designközpont működtetését az Erzsébet téri volt autóbusz-pályaudvar épületében, ami az MFT lehetőségeit és hatósugarát jelentősen bővíti. Sajnos az Erzsébet téri designközpont még nem nyílhatott meg, ami a tervezett munkaprogram szükségszerű csökkentését vonta maga után, elsősorban az innovációpolitikához kapcsolódó területen.
Ennek ellenére az MFT harmadik ciklusa sikeresnek értékelhető, mert a kiemelt, éves feladatok teljesítése mellett jelentős hazai és nemzetközi szakmai sikert tudott elérni, illetve szakmai kapcsolatrendszerét fejlesztette és megerősítette.

 

A hároméves munkaprogram szerkezete
Az MFT hároméves munkaprogramja öt tevékenységi területet fogalmazott meg, ezekhez rendelve tartalmazta a kitűzött célok elérése érdekében tett lépéseket. A következőkben röviden elemezzük ezeket a területeket és az elért eredményeket.

Tájékoztatás – a nagyközönségtől a szakmai körökig

Az MFT feladata a formatervezéssel kapcsolatos ismeretanyag bővítése és terjesztése annak érdekében, hogy a figyelmet a design gazdaságösztönző szerepére irányítsa, mind szélesebb körben megmutassa, hogy a K+F, a tudomány és technológia mellé a design is felsorakozott az innovációs hajtóerők közé. A cél eléréshez már számos eszköz áll a Tanács rendelkezésére:

 • Az MFT saját honlapja (ww.mft.org.hu), amely a Design Terminal honlapjával (www.designterminal.hu) koordinált módon, folyamatosan fejlesztve ad friss, naprakész híreket a szakmai történésekről.
 • Az MFT évi hat hírlevele, amit a honlapon is publikálunk és közvetlenül is megküldünk szakmai partnereinknek.
 • A tájékoztatást szolgálják az MFT nyomtatott és digitális kiadványai, illetve adatbázisai is. Ezek listája a beszámoló végén található.
 • Az MFT a védnöke az immár hagyományos Design Hét Budapest rendezvénysorozatnak, amely évről évre szélesebb közönséget ér el. A DT 2010-ben hetedik alkalommal, 190 partner együttműködésében, több mint 100 helyszínen, közel 120 rendezvénnyel rendezte meg Budapesten a Design Hetet.
 • A sajtómegjelenéseket tekintve az éves programok közül a Magyar Formatervezési Díj a legjelentősebb eszközünk a nagyközönség elérésére. A díjazottakkal nem csak a szakmai lapok foglalkoznak, hanem a napilapoktól kezdve gazdasági műsorokon át a legszélesebb nyilvánosságot elérő magazinok is. Így ebből a szempontból is kiemelt feladatként kezeljük a pályázat lebonyolítását és kommunikációját.

Az MFT eddigi munkájának eredményeképp tevékenységéről a rendezvényekhez kötődve rendszeresen beszámolt a sajtó.
Az MFT közvetlen eszközei (emberi erőforrások és költségvetés) korlátozottak, így a “hagyományos” eszköztár mellett különös hangsúlyt kaptak a már említett, stratégiailag kiépített partnerkapcsolatok és az azokon keresztül megvalósult rendezvények – amelyek egyúttal az MFT katalizátor szerepét is mutatják. Az MFT az elmúlt három év alatt számos sikeres rendezvényen vett részt – ezek közül csak néhány példa:

 •  „International Design Casa” kiállítás a 2008-as Világ Design Fővárosában, Torinóban (2008)
 • a „Kreativitás és Innováció Európai éve” programsorozat kiemelt partnereként kiállítás a az Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség által szervezett Innovációs konferencia kísérő rendezvényéhez a debreceni Modemben (2009)
 • Icsid vezetőségi ülés Budapesten (2009)
 • “A fenntartható fejlődés alapértékeinek érvényesítése a magyar formatervezésben” napirendi pont az Országgyűlés Fenntartható Fejlődés Bizottsága kihelyezett ülésén (2010)
 • „A kultúra hozzájárulása az Európa 2020 stratégia végrehajtásához” című konferenciához kapcsolódó kiállítás (MTA, 2011)

Az MFT számos kiadvány – egyetemi jegyzet és szakkönyv, folyóirat, katalógus, leporelló – megjelenését támogatta, ezek közül a nagyközönség körében is méltán népszerű a 2009-es Design Hétre kiadott, „Németh Aladár” című, a formatervező életét és munkásságát bemutató könyv.
Az MFT kiadványainak kialakításánál is a legmagasabb szakmai minőségre törekedett, hogy ezzel is példát mutasson a design alkalmazására.
A már említett rendszeres kommunikációs csatornák (honlap, éves jelentés, hírlevél) mellett az MFT a hazai és nemzetközi eseményeken is megjelent, valamint hazai és nemzetközi előadások is jellemzik az MFT tevékenységét.

Oktatás, elméleti munka – felsőfokú intézmények tanárai és hallgatói
Az MFT hároméves együttműködési keretmegállapodást kötött a hazai tervezőképzés három legnagyobb felsőoktatási intézményével, a Moholy-Nagy Művészeti  Egyetemmel, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel és a Nyugat-magyarországi Egyetem Alkalmazott Művészeti Intézetével. A megállapodás célja a design alkalmazására vonatkozó korszerű ismeretek terjesztése, a hallgatók szakmai fejlődésének segítése az európai elvárásoknak megfelelő tudásszint elérése érdekében. Ennek jegyében az MFT szakmailag és anyagiakban is támogatta az egyetemek képzési programjait, az egyes intézményekkel közösen meghatározott, éves tervekben rögzítetteknek megfelelően.
A design alkalmazására és védelmére vonatkozó korszerű ismeretek terjesztése elengedhetetlen a műszaki-gazdasági képzésben jelentős szerepet játszó intézményekben is. Az MFT a designfejlesztés egyik lényeges elemének az interdiszciplinaritás megteremtését tekinti, így együttműködést alakított ki a műszaki-gazdasági képzésben jelentős szerepet játszó intézményekkel. A képzésekben részt vevő hallgatók korszerű tudást szerezhetnek a design fogalmairól, értékalkotó folyamatairól, alkalmazásának gazdasági vonatkozásairól, valamint az alkotó folyamatok közreműködőivel való hatékony együttműködés módszereiről.
A fenti célok megvalósulását elősegítendő az MFT "A design vállalati irányítási kérdései" címmel közös kurzust indított a Budapesti Corvinus Egyetem Marketing és Média Intézetével.
Útjára indította a FormaTÚRA vándorkiállítást, melynek állomásain együttműködött a győri Széchenyi István Egyetemmel, a Miskolci Egyetemmel, a Pécsi és a Szegedi Tudományegyetemmel.

Gazdaságélénkítés – vállalkozói, civil és állami szféra
A design alkalmazásának ösztönzésére az MFT egyik legfontosabb eszköze a Magyar Formatervezési Díj. A pályázat évente kiválasztja a hazai design kiemelkedő eredményeit, a díjátadáshoz kapcsolódó sajtófigyelem pedig széles körben terjeszti azokat. (Jogszabályi háttér: 17/2005. (III. 26.) GKM rendelet.). A díjpályázat jelenleg a magyar formatervezés legfontosabb intézményrendszere.
Az MFT 2009-ben partnereivel együtt megemlékezett a díjpályázat alapításának 30. évfordulójáról. A három hazai tervezőképző egyetem (MOME, MKE, NyME AMI) plakátkiállítással, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium életműdíj adományozással járult hozzá a jubileum méltó megünnepléséhez.
A 2010-es díjátadáshoz kapcsolódóan az MFT kiemelt célcsoportjai számára szakmai rendezvényeken keresztül láttatta a hazai formatervezésben rejlő gazdasági potenciált. Az MFT meghívására az Országgyűlés Fenntartható Fejlődés Bizottsága kihelyezett ülést tartott a tárlatnak otthont adó Néprajzi Múzeumban, az ülés résztvevői napirendi pont keretében kaphattak naprakész információt a fenntartható fejlődés alapértékeinek érvényesítéséről a magyar formatervezésben. „Innovatív szellemi inspirációk” címmel pedig szakmai fórumot rendezett a kis- és középvállalkozóknak, ahol a designereket potenciálisan alkalmazó cégek, vállalatok olyan hazai jó példákat mutattak be, amelyekből kitűnt, hogy a formatervezésben a fenntartható innováció eszközét látják és a sikeresség érdekében érdemes a designba invesztálni.
Az MFT első ciklusa során megújította, korszerűsítette a Magyar Formatervezési Díj rendszerét. A második ciklusban végrehajtott reform óta eltelt öt év eredményét egy vándorkiállítás (FormaTÚRA) formájában bemutatta Magyarország regionális központjaiban, nagyvárosaiban (Sopron, Győr, Debrecen, Kecskemét, Miskolc, Budapest, Szeged). A harmadik ciklusban a FormaTÚRÁt nemzetközi porondon is megmérette: 2009 Európa kulturális fővárosa, Vilnius meghívására a magyar design a Baltikum nagyközönségének mutatkozott be, a megvalósításban a vilniusi Magyar Nagykövetség, a Tallini Magyar Intézet, a kulturális főváros programirodája és a Litván Forum vett részt. A vándorkiállítás a 2010-es európai kulturális fővárosban, Pécsett, a Pécsi Tudományegyetem és a Zsolnay Manufaktúra Zrt. közreműködésével létrejött tárlattal és designfórummal zárta körútját.
A vándorkiállítással az MFT kettős célt elégített ki. A hazai, kortárs design bemutatása mellett aktivizálásra bíztatta az adott régió, város gazdaságát. Egy-egy sikeres termék- vagy szolgáltatásarculat segítségével hitelesen demonstrálta a design értékeit, és a kitűnő diákmunkák felmutatásával a kihasználásra váró potenciált is. A seregszemlét kitüntetett vállalkozói és fogyasztói figyelem övezte, jelentős és komoly sajtóérdeklődés kísérte. Az esemény egyben kitűnő alkalom is volt arra, hogy közvetlen kapcsolatba kerüljön az államigazgatás, a gazdasági szféra és a szakma.
Az elmúlt években a design fogalma, eszköztára egyre szélesebb körben beépült a hazai vállalkozások és intézmények mindennapi munkájába. Ennek a folyamatnak az erősítésére, a design céltudatos, eredményes használatának ösztönzésére az MFT 2009-ben Design Management Díjat alapított.

A Díj célja, hogy bemutassa, hogyan segítheti a design alkalmazása és szakszerű menedzselése egy szervezet célkitűzéseinek megvalósítását, eredményes működését, és elismerje ennek kiváló példáit. A díjat bármilyen termelő, szolgáltatásokat nyújtó szervezet elnyerheti, amely az elmúlt öt évben végzett tevékenysége során a design alkalmazásának és menedzselésének terén példamutató eredményt ért el. A design Európa egyik legfontosabb erőforrása, egyre inkább felismerik kulcsfontosságú szerepét az innovatív és sikeres üzletben, éppen ezért a Design Management Díj nemcsak egy újabb design díj, hanem olyan üzleti pályázat, amely a képességek és a vezetés felelősségének felismerésével kívánja bevinni a designt az üzleti életbe, megalapozva ezzel a kereskedelmi sikert. A design fejlesztése érdekében végzett munka általában olyan befektetés, amely többszörösen megtérülhet a gazdaság versenyképességének növekedésében.
A design alkalmazásának ösztönzése érdekében szükséges lenne szerves bekapcsolása az innováció- és kultúrpolitika rendszereibe. Ennek egyes elemeire történtek kísérletek az elmúlt években, de ennek csak szigetszerű eredményei lettek. Az MFT negyedik ciklusában ez a feladat ismét hangsúlyt kap, melyben számít a Balassi Intézet, a Design Terminal Kft. és a Hungarofest Kft. partneri együttműködésre.

A tervezői munka segítése – a formatervezők
A tudásalapú gazdaság kialakításának alapvető feltétele a jól képzett és kompetens szakember. Ennek érdekében az MFT kiemelkedően fontosnak tartja az oktatás, képzés és továbbképzés hatékonyságának növelését. A tervezők pályakezdését és társadalmi beágyazottságát segíti a Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíj. A Nemzeti Erőforrás Minisztérium és a Nemzeti Innovációs Hivatallal közösen finanszírozott programja évi tizenöt pályakezdő tervezőnek biztosít lehetőséget arra, hogy innovatív szakmai programját megvalósítsa. Az ösztöndíj célkitűzése, hogy teret adva a fiatal formatervezők egyéni és szakmai kibontakozásának, az alkotómunka támogatásával hozzájáruljon a hazai ipari formakultúra színvonalának emeléséhez.
A pályázat a tehetséges tervezők legfontosabb támogató rendszere, amely az ösztöndíj-támogatáson kívül elméleti, szakmai ismereteket adó tanfolyamok, előadások megrendezésével is segítséget nyújt a fiatal tervezőknek. Legutóbbi példája ennek a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala és az ITD Hungary Zrt. közös szervezésében megrendezett „Szellemi tulajdon mint a KKV-k (mikro-, kis- és középvállalkozások) üzleti eszköze” című, könyvbemutatóval egybekötött konferenciája, melyen az ösztöndíjasok térítésmentesen vehettek részt.
Az ösztöndíjasok szociális és ökológiai érzékenységét mutatja, hogy az elmúlt években olyan témákkal foglalkoztak, mint a közösségi élményt nyújtó fejlesztőjáték kialakítása vakok és látó társaik számára, cigány népmesék illusztrálása, vagy egy elfeledett „Hungaricum” újjáélesztése.

Az MFT 2008-ban megkezdte az ösztöndíjpályázat korszerűsítését, rövidebb futamidő és magasabb ösztöndíj mellett a legfontosabb változás az volt, hogy az alkotók gyártó cégekkel közösen kialakított programmal is pályázhattak. Az elmúlt három év visszajelzései azt mutatják, hogy mind a cégek, mind az ösztöndíjasok eredményesnek értékelték a közös munkát: 2009-ben 3, 2010-ben már 5 együttműködő partner vállalta a közreműködést az ösztöndíjrendszerben, és a feszes munkatempót kívánó pályázat ellenére a pályázói aktivitás is emelkedett.

Az elmúlt években – az ösztöndíjon kívül is – központi figyelmet szenteltünk a pályakezdők ügyének. A fiatal tervezők vállalkozási ismereteinek erősítésére az MFT 2007-ben útjára indította a Start-up Guide című elektronikus kiadványt, amely saját vállalkozás elindításához nyújt segítséget praktikus tanácsokkal és azzal, hogy a szükséges lépesek végiggondolására késztet. A vállalkozási, jogi, kommunikációs és szellemi tulajdonvédelmi ismereteket tartalmazó anyag – amit az MFT azóta folyamatosan gondoz, frissít – jelenlegi, ötödik kiadása szabadon letölthető az MFT honlapjáról.

A formatervezés területén alkotó munkát végzők társadalmi elismertségének növelése érdekében az MFT együttműködött a szakma mindhárom szervezetével: a Magyar Alkotóművészek Országos Szövetségével, a Magyar Képző- és Iparművészek Szövetségével, illetve a Fiatal Iparművészek Szövetségével közös kiállításokat rendezett és pályázatot hirdetett.

Nemzetközi kapcsolatok – szakmai szervezetek
A Magyar Formatervezési Tanács részt vesz a design európai szövetsége (BEDA) és a design világszervezete (Icsid) munkájában, és rajtuk keresztül képviseli Magyarországot a nemzetközi, szakmai közéletben. A BEDA (Bureau of European Design Associations – Európai Designszövetségek Irodája) 1969-ben jött létre az Európa Tanács tagországaiban működő formatervezési szakmai szövetségek együttműködésével. Célja a szakmai érdekek képviselete az Európai Unió intézményrendszerében.
Az MFT véleményezte az Európai Bizottság „Design, a felhasználó-központú innováció mozgatója” (Design as a driver of user-centered innovation) címen nyilvánosságra hozott munkaanyagát, amely azt elemzi, hogy a design hogyan válhat az európai innovációs politika szerves részévé. A dokumentum alapján nyilvános konzultáció indult azzal a céllal, hogy megtalálják, hogyan lehetne uniós szinten a designt integrálni a termékfejlesztés, az innováció folyamataiba. A visszajelzések alapján a Bizottság további lépéseket tervez a design integrálásáról az európai innovációs politikába.
Az Icsid (International Council of Societies of Industrial Design) a formatervezés nemzetközi szervezete. Küldetése, hogy „a design eszközeivel segítse társadalmi, kulturális és gazdasági életminőségünk fejlődését". 2005 és 2009 között az MFT – irodavezetőjének, Várhelyi Juditnak megválasztásával – a vezetőség munkájában is részt vehetett, ami lehetőséget adott arra, hogy nemzetközi szakmai fórumokon megismertessük Magyarország és régiónk kultúráját, designhagyományait, eredményeit, illetve kiváló kapcsolati tőke felhalmozására is fórumot biztosított.
Az MFT meghívására 2009-ben az évi három vezetőségi ülésből egyet Budapesten tartott a világszervezet. Az Icsid több közép-kelet-európai tagszervezete is képviselőt küldött Budapestre, akik szakmai napokon találkozhattak a vezetőséggel.
Az Icsid megalakulásának 50. évfordulója alkalmából hirdette meg a Design Világnapot (június 29.), melyre évről évre kiírja poszterpályázatát a tagegyetemek hallgatói számára. A felhívást az MFT is rendszeresen promotálja a hazai designereket képző helyeken. A zsűri által kiválasztott legjobb öt pályamunka között 2009-ben és 2010-ben több magyar alkotás is képviselte hazánkat.
Az MFT minden évben más-más partnerének együttműködésében, különböző designprogramokkal ünnepli meg a világ designereivel és design rajongóival a nemzetközi Design Világnapon.
Nemzetközi munkánk egyik elismerése volt, hogy Korea legnagyobb állami designszervezete, a Koreai Design Promóciós Intézet (KIDP) vezetője személyes látogatás keretében kereste a Tanáccsal a designra épülő jövőbeli együttműködési lehetőségeket. A közös gondolkodás jegyében bíztató lehetőségeket eredményező közös munka alapjait fektettük le.
Az MFT kapcsolati hálója segítségével egyedülálló, Közép-Európai nyilvános adatbázist tart fent és frissít honlapján, amely régiónk építészeti és design szakintézményeit, szervezeteit, oktatási intézményeit és sajtóorgánumait gyűjti össze.

 

ADATBÁZISOK A MAGYAR FORMATERVEZÉSI TANÁCS HONLAPJÁN
A Magyar Formatervezési Tanács honlapja a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala portálján belül, a www.mft.org.hu címen érhető el. Aktuális híreink mellett négy tematikus adatbázist gondozunk, elsősorban a szakmai érdeklődők számára.

 

MAGYAR FORMATERVEZÉSI DÍJ
Az archívum a kezdetektől, 1980-tól tartalmazza a díjazott alkotások listáját és fotóját.

MOHOLY-NAGY LÁSZLÓ FORMATERVEZÉSI ÖSZTÖNDÍJ
Az archívum 155 pályakezdő munkáját mutatja be, akik az alapítás óta eltelt 22 évben elnyerték az ösztöndíjat.

DESIGNINTÉZMÉNYEK MAGYARORSZÁGON
Ezen az oldalon a design hazai képzőhelyeit, szakmai szervezeteit és intézményeit, valamint a közgyűjteményeket és galériákat gyűjtöttük össze.

DESIGNINTÉZMÉNYEK KÖZÉP-EURÓPÁBAN
Az adatbázis a közép-európai régióban működő, építészettel, formatervezéssel, környezettervezéssel és tervezőgrafikával kapcsolatos egyetemek, intézmények, kiállítóhelyek és szaklapok adatait tartalmazza, országok szerint csoportosítva.

A MAGYAR FORMATERVEZÉSI TANÁCS KIADVÁNYAI

 • A Magyar Formatervezési Díj katalógusai (magyar és angol nyelven)
 • FormaTÚRA kiállítás katalógusa (magyar nyelven)
 • A Moholy-Nagy László formatervezési ösztöndíjasok kiállítási katalógusai (magyar és angol nyelven)
 • Designintézmények Magyarországon (magyar, angol, német és francia nyelven)
 • Éves jelentések (magyar és angol nyelven)
 • Design Management Díj – leporello (magyar és angol nyelven)
 • Icsid – 50 év a globális designközösség szolgálatában – leporelló
 • Start-up Guide 5.0 elektronikus kiadvány
 • ”Hungarian Design Awards” katalógus a vilniusi kiállításhoz (litván nyelven)
 • Hungarian Design Organisations 2009 (angol nyelven)
 • International Design Casa katalógus (angol és olasz nyelven)
 • Design Organisations from the Baltic to the Adriatic (angol nyelven)