A Magyar Formatervezési Tanács (MFT) 2009. évi munkaterve

A Magyar Formatervezési Tanács (MFT) 2009. évi munkaterve

I. Célok és eszközök a hároméves munkaprogram (2008-2011) alapján

Küldetés

A Magyar Formatervezési Tanács célja, hogy a formakultúra eszközeivel hozzájáruljon az életminőség javításához és a nemzetgazdaság versenyképességének növeléséhez. Közös erőfeszítések árán virágzó országot szeretnénk teremteni Európa közepén, amelynek polgárai esztétikus, egészséges környezetben élnek, becsülik és ápolják hagyományaikat, tudatosan vállalják kulturális identitásukat, és tisztában vannak azzal, hogy a jóléthez a formatervezés is jelentős mértékben hozzájárul.

 A formatervezés definíciója

A Magyar Formatervezési Tanács (MFT) dokumentumaiban a formatervezés szó jelentéstartalma – a hagyományos ipari formatervezés fogalmától eltérően – a tárgytervezéstől az épített környezet belső tereinek kialakításán keresztül, a vizuális kommunikációig terjed.
Eszerint a formatervezés – illetve a nemzetközi irodalomban elterjedt szóval a "design" – mint tevékenység tárgya lehet termék, szolgáltatás, eljárás, környezetalakítás, cégarculat, illetve más típusú kommunikáció egyaránt. A formatervezés a társadalmi kommunikáció része.A formatervező (designer vagy magyarosan dizájner) munkája, a közhiedelemmel szemben, nem csak a színekkel, formákkal, textúrákkal kapcsolatos, hanem olyan komplex tevékenység, amelynek ergonómiai, pszichológiai, kulturális, műszaki, gazdaságossági és etikai vonatkozásai együttesen testesítik meg a termékben a szépség és hasznosság fogalmát.

Célok

Társadalmi elfogadottság
Az MFT célja a formatervezés értékteremtő képességének tudatosítása, hagyományainak és új eredményeinek népszerűsítése.

A formatervezés szerepének növelése a gazdaságban
A szocialista nagyipari termelés, amely a formatervezők életpályáját évtizedekig meghatározta, a rendszerváltás után olyan iparszerkezetnek adott helyet, ahol a hagyományos tervezői szerep gyakorlatilag megszűnt. A formatervezés azonban a mai gazdasági környezetben is releváns, de új szerepeket kell keresnie és felvállalnia. Az egyik új célkitűzés a vállalati innováció erősítése a formatervezés értékeinek és használatának elősegítésével. A vállalati innováció erősödése növeli az ipar és a szolgáltatások versenyképességét, s ezzel – a foglalkoztatás és a gazdasági értéknövelés mellett – a termékek, a szolgáltatások és a környezet javuló minőségén keresztül az életminőséget is emeli.

Eszközök

Az MFT hároméves munkaprogramot és részletes éves munkaterveket készít a fenti célok elérése érdekében.
Az MFT működésével kapcsolatos feladatokat a Magyar Szabadalmi Hivatal szervezeti egységeként működő Iroda látja el, két fő köztisztviselővel (MFTI).
A Magyar Formatervezési Tanács célkitűzéseit segíti a Magyar Szabadalmi Hivatal által 2004-ben alapított Design Terminál Közhasznú Társaság is, amelynek ügyvezetője egyben az MFT tagja.

II. A 2009. év munkaterv

Az MFT 2009-es éves munkaterve tartalmazza azokat a részletes feladatokat, melyek a hároméves munkaprogramban lefektetett célok és feladatok meghatároznak, a 2009-es költségvetés keretei között. A feladatokat az alábbiakban célcsoportonként soroljuk fel.

1. Tájékoztatás - a nagyközönségtől a szakmai körökig
A formatervezéssel kapcsolatos ismeretanyag bővítése és terjesztése

1.1. Az MFT jelenléte a szakmai rendezvényeken, a szakmai partnerek felkérésére. A jelenlét formái: információszolgáltatás, díjadományozás.Néhány, várható eseménye 2009-ben: Szellemi Tulajdon Világnapja (Bp., április 26.), Design Hét (Bp., október), tervezőképző egyetemek diplomavédései (Bp. és Sopron, június), a szakmai szervezetek (FISE, MAOE, MKISZ, stb.) rendezvényei.
Felelős: MFTI, MFT: dr. Bendzsel Miklós, dr. Pataki Pál. Határidő: folyamatos, éves

1.2. Az MFT honlapjának szakmai fejlesztése, különös tekintettel az angol nyelvű oldalak fejlesztésére, a Design Terminállal koordinált módon.
Felelős: MFTI, dr. Tószegi Zsuzsanna. Határidő: 2009. II. negyedév

1.3. Folyamatos hírszolgáltatás az MFT-hez kötődő szakmai munkáról, különös tekintettel az MTI-re, valamint évi hat hírlevél megjelentetése a www.mft.org.hu honlapon.
Felelős: MFTI, dr. Tószegi Zsuzsanna. Határidő: 2009. december 15.

1.4. AZ MFT tevékenységét bemutató kommunikációs anyag elkészítése, magyar és angol nyelven..
Felelős: MFTI, MFT: Lengyel István, Orosz István, Vince Mátyás. Határidő: 2009. december 15.

1.5. Sajtókampány a Magyar Formatervezési Díjhoz kapcsolva.
Felelős: MFTI, MFT: dr. Bendzsel Miklós, Vince Mátyás. Határidő: 2009. augusztus – november

1.6. A magyar design történetét, helyzetét, fogalmi rendszerét feldolgozó, eredményeit népszerűsítő szakkönyvek, konferenciák, kiállítások támogatásának elősegítése.
Felelős: MFTI, MFT: dr. Bendzsel Miklós, Pohárnok Mihály, Renner Zsuzsanna. Határidő: éves terv szerint.

1.7. Együttműködés a Design Terminál Kht.-val szakmai programjának és működésének megvalósításában.
A Design Terminál Kht. főbb feladatai:

  • Formatervezők és magyarországi design vállalkozások adatbázisának karbantartása és fejlesztése, az új eredmények folyamatos dokumentálása.
  • Tanácsadás, szakértői tevékenység, szakemberek közvetítése tervezői feladatok megoldásához.
  • Magyar design portál működtetése a gazdasági döntéshozók, formatervezési szakemberek, valamint a téma iránt érdeklődő hazai és külföldi látogatók igényeire kialakított szolgáltatásokkal.
  • Nyilvános szakkönyvtár működtetése.
  • Kiállítások támogatása, kezdeményezése, részint a magyar design eredményeinek népszerűsítése, részint a külföldön születő újdonságok, új törekvések, nemzetközi trendek hazai megismertetése érdekében.

 

2. Oktatás, elméleti munka - felsőfokú intézmények tanárai és hallgatói
A design alkalmazására vonatkozó korszerű ismeretek terjesztése

2.1. Együttműködés a leendő gazdasági döntéshozók képzésében jelentős szerepet játszó intézményekkel.
A Budapesti Corvinus Egyetem Marketing és Média Intézetében februárban ismét induló, a "Dizájnmenedzsment a gazdasági szakemberek számára" munkacímű, kurzus szakmai támogatása.
Felelős: MFTI. Határidő: 2009. II. negyedév.

2.2. Együttműködés a design-szakembereket képző intézményekkel, a keretszerződésekben lefektetett elvek mentén. Az intézményi együttműködés elősegítése.
Felelős: MFTI és dr. Tószegi Zsuzsanna, MFT: dr. Faragó Sándor, Kopek Gábor.
Határidő: éves együttműködési terv szerint.

2.3. Akkreditált iparjogvédelmi oktatás a felsőfokú nappali oktatás keretein belül, a Magyar Szabadalmi Hivatal éves munkaterve és költségvetése szerint.
Partnerek: MOME, NYME-AMI, BME, MKE, Miskolci Egyetem.
Felelős. MFTI, MFT: dr Faragó Sándor, Kopek Gábor, dr. Bendzsel Miklós.
Határidő: éves együttműködési megállapodás szerint.

2.4. A hazai, kiemelkedő színvonalú formatervezői teljesítmény elismerése, díjazása és annak bemutatása, népszerűsítése a gazdasági szférában.

2.4.1. Magyar Formatervezési Díj
A pályázat lebonyolítása a 17/2005. (III. 26.) GKM rendelet alapján. A különdíjak rendszerének megújítása.
Felelős: MFTI, MFT: dr. Bendzsel Miklós, dr. Csopaki Gyula, dr. Faragó Sándor, Kopek Gábor, Lengyel István, Nikodémus Antal, Orosz István, dr. Schneider Márta. Határidő: 2009. III. negyedév.

2.4.2. FORMATÚRA – a Magyar Formatervezési Díj vándorkiállítása, nyolcadik állomás - Pécs
A megújítást követő öt év kiemelkedő eredményeinek bemutatása a hazai regionális központokban, a gazdasági szféra és a műszaki-, gazdasági képzőhelyek bevonásával.
Felelős: MFTI, MFT: Tamás Pál. Határidő: 2009. I. negyedév.

 

3. Gazdaságélénkítés - vállalkozói, civil és állami szféra
A design alkalmazását ösztönző, támogató programok kidolgozása

3.1. A formatervezés szerves bekapcsolása az innovációs és termékfejlesztési folyamatba.

3.1.1. Pályázati lehetőségek kidolgozása a formatervezés alkalmazásának ösztönzésére a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal, valamint a GOP valamennyi részes államigazgatási szerve által meghirdetett programokban.
Felelős: MFT: dr. Bendzsel Miklós, dr. Csopaki Gyula, dr. Nikodémus Antal, Design Terminál Kht.
Határidő: 2009. IV. negyedév

3.1.2. Közreműködés a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium, a kutatás-fejlesztésért felelős tárca nélküli miniszter és a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal munkájában, a középtávú kormányzati tudomány-, technológia-, és innováció-politikai stratégia intézkedési terve feladatainak végrehajtásában.
Felelős: MFT: dr. Bendzsel Miklós, dr. Csopaki Gyula, Takács János, dr. Nikodémus Antal, Design Terminál Kht.
Határidő: 2009. IV. negyedév

3.1.3. Kapcsolatépítés új, potenciális felhasználók körében.
Felelős: MFT, Design Terminál Kht. Határidő: 2009. IV. negyedév

 

4. A tervezői munka segítése - a formatervezők
A tervezők pályakezdésének és társadalmi beágyazottságának segítése

4.1. Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíj
A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumával és a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatallal közösen finanszírozott ösztöndíjpályázat meghirdetése és kísérleti lebonyolítása a megújított keretek között.
Felelős: MFTI, MFT: dr. Schneider Márta, dr. Csopaki Gyula, dr. Bendzsel Miklós. Határidő: kiállítás 2009. I. negyedév, pályázati program IV. negyedév

4.2. MAOE - MFT kooperáció az együttműködési megállapodás keretein belül
Felelős: dr. Tószegi Zsuzsanna. Határidő: 2009. IV. negyedév

4.3. A fiatal alkotók pályakezdését támogató, pályázati, jogi, vállalkozási, fogyasztóvédelmi és szellemi tulajdonvédelmi ismereteket tartalmazó kiadvány (Start-up Guide) negyedik, bővített kiadása.
Felelős: MFTI, MFT: dr. Nikodémus Antal, dr. Tamás Pál. Határidő: 2009. II. negyedév.

4.4. A tervezők továbbképzését és innovatív termékek előállítását elősegítő, workshop típusú rendezvények elősegítése a szakmai partnerek igénye szerint.
Felelős: MFTI, MFT: Kopek Gábor, dr. Faragó Sándor, Pohárnok Mihály.
Határidő: 2009. IV. negyedév.

 

5. Nemzetközi kapcsolatok - szakmai szervezetek
Bekapcsolódás a nemzetközi szakmai munkába

5.1. Az Icsid (International Council of Societies of Industrial Design – Ipari Formatervezési Társaságok Nemzetközi Tanácsa) és a BEDA (Bureau of European Design Associations – Európai Designszövetségek Irodája) tagsággal és az Icsid vezetőségi tagságával (2007-2009) járó feladatok ellátása.
Felelős: Várhelyi Judit. Határidő: éves terv szerint.

5.1.1. Icsid vezetőségi ülés Budapesten.
Felelős: Várhelyi Judit, MFT: dr. Bendzsel Miklós, Kopek Gábor, Pohárnok Mihály.
Határidő: 2009. május 15.

5.1.2. Icsid kongresszus és közgyűlés, Singapore. A magyar jelenlét és promóció előkészítése.
Felelős: Várhelyi Judit. Határidő: 2009. november

5.2. Bekapcsolódás további nemzetközi szervezetek munkájába, a Design Terminál Kht.-val és a szakirányú, felsőfokú intézményekkel egyeztetett módon.
Felelős: MFTI, MFT: Kopek Gábor, dr. Faragó Sándor, Pohárnok Mihály, Orosz István.
Határidő: éves terv szerint.

5.3. Információszolgáltatás, kiadvány- és szakembercsere a magyar formatervezés nemzetközi ismertségének és elismertségének növelése érdekében.
Felelős: MFTI, MFT. Határidő: 2009. IV. negyedév.

5.4. A regionális kapcsolati háló erősítése a közép-kelet európai országok design-intézményeivel.

5.4.1. A közép-kelet európai országok design-intézményeiről az MFT honlapján közzétett adatbázis frissítése, féléves rendszerességgel.
Felelős: MFTI.
Határidő: folyamatosan.

5.4.2. A torinoi Design Casa kiállítás sikerét követően közös, regionális rendezvény.
Felelős: MFTI.
Határidő: a lehetséges partnerekkel egyeztetve

 

III. Az MFT működéséhez kapcsolódó feladatok

 

MFT - Testületi ülések előkészítése

Évi négy testületi ülés előkészítése a 266/2001. (XII. 21.) Kormányrendelet szerint. Az MFT működésével kapcsolatos adminisztrációs, iratkezelési, statisztikai feladatok ellátása.
Felelős: MFTI. Határidő: évi négy alkalom.

Koordináció

A Tanács által felkért munkabizottságok és szakértők koordinálása, az éves együttműködési szerződések megkötése és az elvégzett munka ellenőrzése.
Felelős: MFTI. Határidő: folyamatos.

Kooperáció

Együttműködés a Design Terminál Kht.-val a szakmai munka hatékonyságának erősítése és a párhuzamosságok elkerülése érdekében.
Együttműködés a szakmai szervezetekkel az érdekérvényesítő képesség erősítése érdekében.
Felelős: MFTI. Határidő: folyamatos.

Rendszeres tájékoztatás az MFT tevékenységéről

Az MFT honlapja (www.mft.org.hu) mellett kéthavi, e-mail-ben terjesztett hírlevél útján.
Felelős: MFTI. Határidő: folyamatos.

Számítógépes kapcsolati adatbázis

A tervezők, vállalkozások, sajtó és egyéb partnerek adatait tartalmazó adatbázis karbantartása és éves ellenőrzése - együttműködve a Design Terminál Kht.-val.
Felelős: MFTI. Határidő: folyamatos.

Az MFT költségvetése

A Tanács éves költségvetésébe utalt pénzeszközök nyilvántartása, döntés szerinti felhasználása (ideértve az ehhez szükséges okiratok elkészítését, szerződések előkészítését és megkötését stb.), rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzése, a felhasználásról szóló beszámolók, jelentések elkészítése.
Felelős: MFTI. Határidő: folyamatos.

Az MFT munkájának dokumentálása

A Tanács működésével kapcsolatos, közbeszerzési, adminisztrációs, iratkezelési, statisztikai feladatok ellátása. Az MFT üléseinek, valamint a Magyar Formatervezési Díj és a Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíj történetének archív megőrzése.
Felelős: MFTI. Határidő: folyamatos.