Beszámoló

Beszámoló

a Magyar Formatervezési Tanács 2003-ban végzett munkájáról

A Magyar Formatervezési Tanács (MFT) 2003-as tevékenységét meghatározta a design intézményrendszerének megújítása és a nemzetközi kapcsolatrendszer újraélesztése érdekében végzett munka.
Címszavakban: A hazai intézményrendszer fejlesztésének jelentős állomása volt a nemzeti díjak, ösztöndíjak rendszerének és jogszabályi hátterének reformja.
Másfél éves erőfeszítést koronázott siker, mikor decemberben a kormány döntött egy design tájékoztató és szolgáltató szervezet felállításáról, Design Terminál Kht. néven.
A Magyar Iparművészeti Egyetemen elkészült a Művészet és Designelmélet szak akkreditációját előkészítő anyag, és megkezdődött a kortárs iparművészeti gyűjtemény koncepciójának előkészítő munkája.
Nemzetközi terepen az év nagy eseménye az ICSID (International Council of Societies of Industrial Design) taggyűlése volt. Ennek kísérőrendezvényeként szervezte a Tanács az oh! objects from Hungary című, fiatal magyar iparművészeket bemutató kiállítást.
A Magyar Formatervezési Tanács hat cselekvési irányt nevezett meg tevékenységének alappilléreként a három évre szóló munkaprogramjában. Az éves munkaterv ezzel azonos szerkezetben készült. Az egyes cselekvési irányok alatt megfogalmazott célok konkrét feladatokkal bővültek, melyekhez határidő, felelős és együttműködő partner társult.

1. Intézményrendszer
Magyar Formatervezési Díj
A felkért munkabizottság értékelő munkájának eredményeképpen a Tanács jelentős reformot hajtott végre a Formatervezési Nívódíj pályázati rendszerében. A nevében, arculatában és tartalmában egyaránt megújult pályázatot, Magyar Formatervezési Díj néven, 24. alkalommal hirdette meg a Gazdasági Minisztérium és az MFT.
A reform lényeges eleme volt a kategóriák módosítása. Megszűnt a termékcsoportok ágazati csoportosítása, a korábbi termék kategória mellett bevezetésre került a vizuális kommunikáció, a terv és a diákmunka kategória. A díjazás rendszere is változott. A termék és vizuális kommunikáció kategóriák három-három nyertes alkotója "Magyar Formatervezési Díj" oklevélben, és egyenként 500.000.- Ft. díjazásban, a terv és diákmunka kategóriában pedig egy-egy nyertes 300.000.- Ft. jutalomban részesült. A jelentkezés ösztönzése érdekében jelentősen egyszerűsödött a nevezési eljárás.
A Magyar Formatervezési Díj új arculatának elkészítésére meghívásos pályázat nyertese Balikóné Rozman Ágnes lett. Az ünnepélyes díjátadáson és a kiállításon már az általa megtervezett arculattal mutatkozhattunk be.
A pályázatra az utóbbi években benevezett munkák számának többszöröse, összesen 260 érvényes pályamunka érkezett. (Termék kategóriában 90, vizuális kommunikáció kategóriában 46, terv kategóriában 44 és diákmunka kategóriában 80 pályamű).
A bírálóbizottság prof. Lengyel István tanszékvezető egyetemi tanár elnökletével két fordulóban értékelte a pályázatokat. Az első forduló után termék kategóriában 42, vizuális kommunikáció kategóriában 18, terv kategóriában 26, diákmunka kategóriában 44, összesen 130 pályamunka jutott tovább. A második fordulóban 14 alkotást díjazásra, és összesen 47 pályamunkát kiállításra javasolt a bírálóbizottság. A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium 8 darab Magyar Formatervezési Díjat adományoz. Az Oktatási Minisztérium, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma és a Magyar Szabadalmi Hivatal különdíját megosztva ítélték oda a bírálók.
A Magyar Formatervezési Díj ünnepélyes díjátadásának a Magyar Iparművészeti Múzeum adott otthont, a december 9. és január 4. között megrendezett kiállítás keretében. A díjátadó gálán beszédet mondott Dr. Bendzsel Miklós, az MFT elnöke és Pongorné Dr. Csákvári Mariann, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium helyettes államtitkára. A kiállítást Prof. Lengyel István, a bírálóbizottság elnöke nyitotta meg. A kiállításról katalógus készült.

Moholy-Nagy Lászó Formatervezési Ösztöndíj
Az évek óta változatlan összetétellel működő Ösztöndíjbizottság mandátuma február 28-án, a 2002-es évi beszámolók meghallgatásával lejárt, ezért a 2003 évi ösztöndíjasok felvételéről már egy új bizottság döntött. Az új bizottság tagjait hét szakmai szervezet vezetőségének ajánlásai alapján kérte fel Dr. Bendzsel Miklós, az MFT elnöke. Az Ösztöndíjbizottság teljes autonómiával rendelkezik az ösztöndíjak odaítélés és megvonása terén.
A 2002. évi ösztöndíjasok beszámoló kiállítása április 1-n nyílt meg, az Iparművészeti Múzeumban. A kiállítást Dr. Bendzsel Miklós elnök nyitotta meg. A kiállításról katalógus készült.
A 2003. évi ösztöndíjpályázatra 38 érvényes pályamunka érkezett be. A Magyar Szabadalmi Hivatal 2003-ban két ösztöndíjat ajánlott fel, az Oktatási Minisztérium 12 és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma 3 ösztöndíja mellett. 2003-ban összesen hét új ösztöndíjas kezdhette meg munkáját.
A pályázattal kapcsolatos adminisztratív és titkári feladatokat változatlanul az MFT Irodája látja el.
Az ösztöndíjasok továbbképzésére, szakmai kapcsolatainak bővítésére az Iroda egy szakmai utat szervezett Berlinbe, szeptember 8-13. között, melyen 21 jelenlegi és korábbi ösztöndíjas vett részt. A program finanszírozását az Oktatási Minisztérium biztosította, a szakmai programokat és az út összefogó szervezését az Iroda végezte.
A Magyar Bútor és Faipari Szövetséggel kötött együttműködési megállapodás keretében a Moholy-Nagy László formatervezési ösztöndíjasok bemutatkozhattak a Bútorvilág 2003 Nemzetközi Szakvásáron.

Szakmai rendezvények
A 266/2001. (XII. 21.) Kormány rendeletben meghatározott feladata szerint a Magyar Formatervezési Tanács védnökként, támogatóként, díjak adományozásával, és információ szolgáltatásával volt jelen a szakma jelentősebb rendezvényein. A teljesség igénye nélkül néhány rendezvény: Lakástrend és Design, Industria, az Építészet hónapja, Bútorvilág 2003 Nemzetközi Szakvásár, a Nyugat-Magyarországi Egyetem és a Magyar Iparművészeti Egyetem konferenciái.
Az MFT 2003-ban adományozott díjai:
1. Az I. Textiltriennálé, Alkalmazott textil kategóriában, Harmati Hedvig kiemelkedő művészeti színvonalú alkotását a Magyar Formatervezési Tanács különdíjban részesítette. (június26.-augusztus 31.)
2. A Magyar Építész Kamara Belsőépítész Tagozata által rendezett, Hol tartunk? című kiállításon a Magyar Formatervezési Tanács Németh Istvánnak, a kiállítás díszvendégének életműve, szakmai és oktató munkája elismeréseként életműdíjat adományozott. (július 03. - agusztus 10.)
3. Az Atrium magazin által szervezett Mai Magyar Bútortáron kiállított legötletesebb enteriőr alkotójának, az Ivánka Designnak a Magyar Formatervezési Tanács különdíjat adományozott, Formareform néven. (november 6-9.)

Design Terminál Kht.
A Tanács, az alapításáról intézkedő kormányhatározatban foglalt jogosítványával élve kezdeményezte egy olyan új, önálló intézmény létrehozását, amely szakmai hátteret és operatív munkavégző kapacitást biztosít a Tanács feladatainak és munkaprogramjának megvalósításához. A Magyar Szabadalmi Hivatal és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma alapítói közreműködésével létrejövő Kht. feladata, hogy konkrét szolgáltatásokkal segítse a hazai formatervezési kultúra fejlesztését, mindenekelőtt a formatervezők és a vállalkozások – különösen a kis- és középvállalkozások – kapcsolatteremtését és együttműködését, a formatervezési tevékenységet előmozdító programok, pályázatok, kiállítások és más rendezvények megvalósítását, a formatervezési ismeretek terjesztését, a magyar formatervezés nemzetközi ismertségének és elismertségének javítását. Emellett a Kht. feladata lesz a kormány által meghirdetett Európa terv keretében a budapesti Erzsébet téren létesítendő magyar design központ megvalósításának szakmai irányítása, majd működtetése.

2. Gazdasági kapcsolat-és ösztönzőrendszer
A Design Center gondozásában elkészült egy tanulmány A hazai formakultúra fejlesztését segítő kormányzati stratégia előkészítése címmel. A dolgozat – amely a Tanács munkatervében szereplő öt, egymással összefüggő részfeladat megoldásának szakmai megalapozását szolgálja – áttekinti a designösztönzés fontosabb, külföldi országokban sikerrel alkalmazott módszereit és elemzi az e téren lezajlott hazai kísérletek tapasztalatait. Mindezek alapján a tanulmány ajánlásokat fogalmaz meg arra nézve, hogy milyen technikákkal, kormányzati eszközökkel is erősített programokkal lehetne hatékony támogatást nyújtani a hazai vállalkozások, elsősorban a kis- és közepes méretű vállalkozások számára a formatervezésben rejlő lehetőségek kiaknázásához, versenyképességük javítása érdekében.

3. Társadalmi fogadókészség
Az MFT feladata a design értékeinek, eredményeinek propagálása a társadalom minél szélesebb rétegében. Ennek keretében a Magyar Formatervezési Díj eredményeit egy kommunikációs ügynökség segítségével terjesztettük. Az MFT támogatásával megjelent kiadványok:
A Magyar Iparművészet az ezredfordulón (Magyar Művészeti Akadémia Alapítvány)
A Magyar Design Intézményrendszere magyar-angol-német-francia tájékoztató kiadvány
A forma magyar műhelyei 2003. (Magyar Bútor és Faipari Szövetség)
FISE katalógus (FISE)

4. Oktatás és elméleti munka
Művészet- és designelmélet címmel elkészült az előterjesztés egy új szak indítására a Magyar Iparművészeti Egyetem (MIE) nappali tagozatán. Az akkreditációs folyamat függvényében az új szak 2004 vagy 2005 őszén indulhat.
Folytatódott az akkreditált iparjogvédelmi oktatás a MIE és az AMI nappali tagozatain.
Az MFT támogatásával valósult meg a MIE füzetek sorozat Tárgyak és Társadalom II. c. kötete, valamint a MIE és az AMI diplomakatalógusa.

5. A szellemi tulajdon védelme
Az MFT Irodája a Magyar Szabadalmi Hivatallal együttműködve promóciós és tájékoztató tevékenységet fejt ki az iparjogvédelmi és a szerzői jogi ismeretek terén, valamint információs szolgáltató pontot működtet és előadókat biztosít az ipar, és az alkotók jelentősebb rendezvényein.
Lakástrend és Design (Ambienta Kft., Budapest, március 6-9)
"F O R M Á L" kiállítás és konferencia (Kocka Csoport, Győr, május 10.)
Industria (Hungexpo, Budapest, május 27-30.)
EU Trademark and Design Forum konferencia és kiállítás (OHIM, Budapest, október 13-14.)
Bútorvilág 2003 Nemzetközi Szakvásár (Bútor és Faipari Szövetség, Budapest, november 6-9.)

6. Nemzetközi kapcsolatok
Az ICSID (International Council of Societies of Industrial Design) az ipari formatervezés, terén működő szervezetek nemzetközi szövetsége, melynek az MFT is tagja, hosszú évek után ismét Európában, Hannoverben és Berlinben tartotta taggyűlését és konferenciáját. A kongresszus jó talajnak bizonyult a személyes kontaktusok kiépítésére, és ennek nyomán aktív párbeszéd, kiadványcsere, és közös programok tervezése kezdődött el számos európai országgal. (október 17-19.)
A berlini taggyűléshez időzítettük a fiatal magyar formatervezőket bemutató, oh! objects from Hungary című kiállítás szeptember 10-ei megnyitóját a Collegium Hungaricumban. A kiállítást az ICSID kísérőrendezvényeként a Magyar Formatervezési Tanács Irodája szervezte. A megnyitót Masát András igazgató, Stefan Lengyel professzor, és Dr. Bendzsel Miklós tartották. A kiállítás kurátora Tanító Balázs formatervező volt. Az installációt Szeibold Krisztina iparművész tervezte. A kiállítást az Építészet hónapja keretében, a Millenáris Park Ma:máshol című tárlatán is bemutattuk. (október 10-18.)