Archive of the Moholy-Nagy László Design Scholarship

Archive of the Moholy-Nagy László Design Scholarship

Moholy-Nagy László Grantees in 1995

Csíkszentmihályi Réka
Textile tervező / Textile designer
Program: Kisszériás tűzzománc gombcsaládok tervezése és kivitelezése.
Programme: Design and execution of enamel buttons.
Ösztöndíj időtartama: 2 év
Period of the grant: 2 years

Kónya Kinga
Textiltervező / Textile designer
Program: Kísérletek egyedi és kisszériás függönyanyagok fizikai, mechanikai és vegyi ellenállásának fokozására (színtartás, lángállóság).
Programme: Experiments to enhance the physical, mechanical and chemical resistance of custommade, small-scale curtain
materials (colour fastness, flame resistance).
Ösztöndíj időtartama: 2 év
Period of the grant: 2 years

Polgár Attila
Fémműves tervező / Metalwork designer
Program: A magyar fémművesség áttekintése és elemzése 1945-től napjainkig. Kutatás, dokumentáció és tanulmány készítése.
Programme: Overview and analysis of Hungarian metalwork from 1945 up to now. Research, documentation and study.
Ösztöndíj időtartama: 3 év
Period of the grant: 3 years

Sélley Ágnes
Bőr- és textiltervező / Leather and textile designer
Program: Egyedi és tömeggyártásban kivitelezhető bőr használati tárgyak tervezése, a magyar népművészet hagyományaira építve.
Programme: Leather products for everyday use based on Hungarian folk art traditions - for individual manufacturing and for mass production.
Ösztöndíj időtartama: 2 év
Period of the grant: 2 years

Tóth Szilvia
Cipőtervező iparművész / Shoe designer
Program: Anatómiai kísérletek és ezek eredményeinek alkalmazása gyermekcipők tervezésében és kivitelezésében, oktatási segédanyag készítése.
Programme: Anatomical experiments and applying their results in the design and production of children's shoes; educational source material.
Ösztöndíj időtartama: 3 év
Period of the grant: 3 years

Urbánfy Éva
Textiltervező / Textile designer
Program: Új szőnyegtervezési és kivitelezési lehetőségek kutatása. Nemezszőnyeg tervezése, kísérletek nemeztakaró előállítására.
Programme: Researching new carpet design and production alternatives. Design of felt carpets, experimenting with the production of felt covers.
Ösztöndíj időtartama: 2 év
Period of the grant: 2 years

Vastag Ágnes
Textiltervező / Textile designer
Program: Kisszériás egyedi szőnyegkollekció tervezése és kivitelezése kelim és csomózott technikával.
Programme: Design and execution of a custom-made Kilim rug and knotted carpet collection.
Ösztöndíj időtartama: 1 év
Period of the grant: 1 year