1995

Moholy-Nagy László formatervezési Ösztöndíj

Ösztöndíjasok 1995
Moholy-Nagy László Grantees in 1995

 

CSÍKSZENTMIHÁLYI Réka
Textile tervező / Textile designer

Program: Kisszériás tűzzománc gombcsaládok tervezése és kivitelezése.
Programme: Design and execution of enamel buttons.
Ösztöndíj időtartama: 2 év
Period of the grant: 2 years

KÓNYA Kinga
Textiltervező / Textile designer

Program: Kísérletek egyedi és kisszériás függönyanyagok fizikai, mechanikai és vegyi ellenállásának fokozására (színtartás, lángállóság).
Programme: Experiments to enhance the physical, mechanical and chemical resistance of custommade, small-scale curtain
materials (colour fastness, flame resistance).
Ösztöndíj időtartama: 2 év
Period of the grant: 2 years

POLGÁR Attila
Fémműves tervező / Metalwork designer

Program: A magyar fémművesség áttekintése és elemzése 1945-től napjainkig. Kutatás, dokumentáció és tanulmány készítése.
Programme: Overview and analysis of Hungarian metalwork from 1945 up to now. Research, documentation and study.
Ösztöndíj időtartama: 3 év
Period of the grant: 3 years

SÉLLEY Ágnes
Bőr- és textiltervező / Leather and textile designer

Program: Egyedi és tömeggyártásban kivitelezhető bőr használati tárgyak tervezése, a magyar népművészet hagyományaira építve.
Programme: Leather products for everyday use based on Hungarian folk art traditions - for individual manufacturing and for mass production.
Ösztöndíj időtartama: 2 év
Period of the grant: 2 years

TÓTH Szilvia
Cipőtervező iparművész / Shoe designer

Program: Anatómiai kísérletek és ezek eredményeinek alkalmazása gyermekcipők tervezésében és kivitelezésében, oktatási segédanyag készítése.
Programme: Anatomical experiments and applying their results in the design and production of children's shoes; educational source material.
Ösztöndíj időtartama: 3 év
Period of the grant: 3 years

URBÁNFY Éva
Textiltervező / Textile designer

Program: Új szőnyegtervezési és kivitelezési lehetőségek kutatása. Nemezszőnyeg tervezése, kísérletek nemeztakaró előállítására.
Programme: Researching new carpet design and production alternatives. Design of felt carpets, experimenting with the production of felt covers.
Ösztöndíj időtartama: 2 év
Period of the grant: 2 years

VASTAG Ágnes
Textiltervező / Textile designer

Program: Kisszériás egyedi szőnyegkollekció tervezése és kivitelezése kelim és csomózott technikával.
Programme: Design and execution of a custom-made Kilim rug and knotted carpet collection.
Ösztöndíj időtartama: 1 év
Period of the grant: 1 year