Beszámoló

a Magyar Formatervezési Tanács (MFT) 2014. évi tevékenységéről

Küldetés
„A Magyar Formatervezési Tanács célja, hogy a formakultúra eszközeivel hozzájáruljon az életminőség javításához és a nemzetgazdaság versenyképességének növeléséhez. Közös erőfeszítések árán virágzó országot szeretnénk teremteni Európa közepén, amelynek polgárai esztétikus, egészséges környezetben élnek, becsülik és ápolják hagyományaikat, tudatosan vállalják kulturális identitásukat, és vallják, hogy a jóléthez a formatervezés is jelentős mértékben hozzájárul.”

Bevezető
A design az innovatív kapacitások kihasználásának kulcsfontosságú eleme lehet, a gazdasági növekedés eszközévé válhat. Az MFT 2014-ben is ezt az összefüggést felismerve jelölte ki működési területeit.
A design egyre számottevőbb gazdasági hatásának tudatosítása eredményeként válhat értelmezhetővé a design társadalmi értéke és részaránya a kreatív ipar innovációs potenciáljában. Az innováció és a kreatív ipar összefüggéseinek felmutatása és megismertetése szolgálatában a nemzetközi, s elsősorban az európai összefüggések szem előtt tartatásával a változó világra is reflektáló új tartalmakat hozott létre, a már meglévő értékeket gondozta, mindezeket a gazdaság szélesebb területeinek szereplői számára is megragadhatóbbá, plasztikusabbá téve. Miközben a design az elmélet és a gyakorlat szintjén is a gazdaság fontos tényezőjévé vált, értékteremtő és növelő szerepe mellett mind jellemzőbbé vált kiterjedt jelenléte, kulturális kisugárzása is. A tanács – ahogy tette ezt korábbi ciklusában is – elősegíti a társadalom designtudatosságának kialakulását, a formatervezés számottevő versenyképességi tényezővé válását, miközben ennek révén közvetve hosszú távon is hozzájárul az életminőség mérhető javulásához.
Mindennek jegyében az MFT 2014. évi tevékenységének kiemelt feladata volt a testület által gesztorált nemzeti díjak és ösztöndíjak szakszerű lebonyolítása, ami a jubileumi évfordulóval különös hangsúlyt kapott. A tanács munkájának további alappillére, nemzetközi jelenlétének és szerepének bővítése és folyamatos erősítése, a szerepvállalás fokozása a nemzetközi együttműködésekben, kiemelten a design GDP-növelő hatásának makrogazdasági adatokkal való kimutatását célul kitűző, EuroDesign – A design értékének mérése című, két és fél éves futamidejű projektben végzett szakértői tevékenysége.
Az MFT munkaterve teljesült, a 2014. év sikeresnek értékelhető, mert a kiemelt éves feladatok teljesítése mellett jelentős hazai és nemzetközi szakmai sikert ért el, szakmai kapcsolatrendszerét továbbfejlesztve utakat épített a design világának szereplői és a vállalkozások között, illetve megerősítette a már meglévőket, és designtárgyú kulturális, innovációs kínálatát gazdagította.

A terület tevékenységének értékelése
A Magyar Formatervezési Tanács (MFT) és Irodája (MFTI) a 266/2001. (XII. 21.) számú kormányrendelet és saját ügyrendje alapján, hároméves munkaprogram és éves munkaterv keretei között végzi tevékenységét. A tanács éves munkaterve tartalmazza azokat a feladatokat, melyeket a 2014-es költségvetés keretei között, a hároméves munkaprogramban lefektetett célok és feladatok meghatároznak. E feladatokat a munkaterv célcsoportok szerint öt fejezetbe rendezi, a beszámoló a legjelentősebb eredményeket mutatja be a munkaterv szerkezetében.

 

Tájékoztatás – a nagyközönségtől a szakmai körökig
Az MFT a hozzá kötődő szakmai munkáról számos fórumon és formában ad tájékoztatást. A cél elérését szolgálja az MFT honlapja (www.mft.org.hu), melynek tartalmi és vizuális megújítása 2014-ben megkezdődött, valamint rendszeresen terjesztett elektronikus publikációja, a honlapon is publikált évi hat hírlevele. A testületi munkáról számot adó éves beszámoló a szakigazgatásnak készült, a nagyközönségnek szóló angol–magyar nyelvű éves jelentés pedig, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala éves jelentésével egyidejűleg látott napvilágot. A tájékoztatást szolgálják az MFT egyéb, nyomtatott és digitális kiadványai, illetve adatbázisai is (felsorolásuk a beszámoló végén, az I. sz. mellékletben olvasható). Az MFT rendszeresen képviselteti magát a magyar design történetét, helyzetét feldolgozó, eredményeit népszerűsítő szakmai rendezvényeken. Néhány további, az átfogott spektrumot tükröző kiemelt esemény:
A barcelonai Design Hub adott otthont a barcelonai magyar főkonzulátus által szervezett New Trends: contemporary design in Hungary című konferenciának, melyre 2014. április 24-én került sor. A konferencia célja a magyar design eredményeinek átfogó áttekintése volt a szakpolitikai stratégiák, a Tanács tevékenysége, támogatási rendszerei, valamint a tízéves Design Hét Budapest program bemutatásán keresztül. A konferencia egyben a Shapes of Hungary címmel a FISE szervezésében, az MFT közreműködésével megrendezett kiállítás megnyitójának felvezető eseménye is volt. A kiállításhoz kapcsolódtak az MFT által alapított Design Management Díj öt évének elismertjeit bemutató tárlat is. A Magyarország tízéves EU-tagságát ünneplő rendezvénysorozat részekén megvalósult esemény célja Magyarország designszempontú, árnyalt bemutatása volt a hosszú távú intézményi együttműködések és üzleti partnerségek kialakítása érdekében. A Shapes of Hungary a Barcelonában bemutatott kiállítás szűkített változataként – szintén az MFT együttműködésében – sikeresen mutatkozott be a londoni The Design Junction rendezvényen is.
A Magyar Formatervezési és Design Management díjpályázatok eredményét bemutató kiállításhoz kapcsolódóan került megrendezésre a kortárs design fogalmi tárgyköreire – designstratégiák, a hazai formatervező-képzés, designkutatás és designgyűjteményezés – fókuszáló szakmai konferencia Kortárs magyar formatervezés címmel az MFT, a Budapesti Kommunikációs Főiskola és az Iparművészeti Múzeum társszervezésében. A konferencián az MFT a formatervezés hazai és nemzetközi gyakorlatát is áttekintető előadással, szakmai tárlatvezetéssel és szakkiadványaival is számos szállal kapcsolódott az elhangzottakhoz. Az Iparművészeti Múzeum kortárs designgyűjteményének kiépítéséhez az MFT mind az általa kezelt díjpályázatok idei mezőnyének válogatásával, mind a formatervezési díj idei jubileumához kapcsolódó kamara kiállítás kutatómunkája során összegyűjtött tárgyegyüttesei újabb lendületet adott a gyűjtemény stratégiai fejlesztésének.

Az MFT által 2004-ben útjára indított, az SZTNH által finanszírozott Design Hét Budapest rendezvénysorozat tizenegyedik alkalommal került megrendezésre. A programsor a gazdasági döntéshozók és a hazai vállalkozások figyelmét a designban rejlő lehetőségekre irányítja: az üzleti folyamatokba és a vállalati kultúrába beépülő design olyan új minőséget és többletértéket teremt, amely a versenyképességet növeli, és lépéselőnyt biztosít a többi piaci szereplővel szemben. E célok elérése érdekében is kötöttünk együttműködési szerződést a Design Terminál Nemzeti Kreatívipari Központtal, a CAFe Budapest Kortárs Művészeti Fesztivált kezelő Művészetek Palotája Nonprofit Kft.-vel és a Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft.-vel, a 2014. évi Design Hét Budapest fesztivál megvalósítására.
A programsorozat idén közel 280 helyszínen mintegy 220 eseményt foglalt magába, 180 vállalkozás együttműködésében került megrendezésre, melynek során mintegy 70 ezer látogatót fogadott és a beszámoló elkészültéig 650 sajtómegjelenést generált. A 11. Design Hét Budapest fesztivál fókuszában a mindennapi életünket egyre inkább átható technológia, az internet, az okos eszközök használatának általános elterjedése és ezeknek a design számos területére gyakorolt hatása állt. Az eseménysor programadó rendezvényei ÁTVITT ÉRTELEM szlogen jegyében elsősorban a formatervezés és a technológia kapcsolódási pontjait, lehetőségeit, legújabb eredményeit, aktuális kérdéseit mutatták be, esettanulmányokkal, előadásokkal, gondolatébresztő beszélgetésekkel. 2014-ben a Holland Királyság lett a fesztivál díszvendége, programjai Hollandia Budapesti Nagykövetsége védnökségével valósultak meg.
Idén első alkalommal az itthon és az országhatárokon túl is ismert Central European Fashion Days programjaira – köztük a közép-európai divattervezők egyik legrangosabb megmérettetése, a Gombold újra! pályázateredményhirdetésére és nagyszabású divatbemutatójára is – a Design Hét Budapest nyitóhétvégéjén került sor. Az elmúlt évben megkezdett nyitás a vidéki helyszínek felé 2014-ben folytatódott, egy-egy pécsi illetve soproni partner is vállalta, hogy a Design Hét Sopron, illetve a Design Hét Pécs eseménysorozat megszervezésével csatlakozik a fesztiválhoz. Idén új elemként jelentek meg a vidéki túrák a fesztivál kínálatában. Szervezett utazás keretében lehetett meglátogatni a magyar iparművészet három fellegvárát: a Zsolnay Porcelánmanufaktúrának is otthont adó Zsolnay Negyedet Pécsen, az Ajka Kristály központját Ajkán, valamint a Herendi Porcelánmanufaktúrát Herenden. Az elmúlt évben útjára indított Design a kirakatban programelem idén kibővült formában került megrendezésre. Partnerünknek, az V. kerületi önkormányzatnak köszönhetően idén tíz napra, mintegy húsz belvárosi kirakatban jelenhetett meg a Design Hét Budapest (mintegy ötször annyiban, mint tavaly), így a fiatal tervezők - bemutatkozási és szakmai gyakorlati lehetőséget kapva - munkáikat valódi kereskedelmi környezetben prezentálhatták. A fentieken túl számos, a design- és iparjogvédelmi kérdésekre koncentráló, kiemelten sikeresnek minősíthető program valósult meg, mint a  „Smúzolj velünk! - Hipavilon kirakat”, valamint a „Találj befektetőt!” című szakmai program. Az MFT megbízásából idén is megjelent a Budapest Design Map. Az angol nyelvű térkép a főváros designértékeire irányítja a turisták figyelmét, mintegy 150, tematikus csoportokba rendezett budapesti designvállalkozásról és szervezetről nyújt alapinformációkat hagyományos nyomtatott térkép, illetve sokoldalú (iOS és Android okostelefonokra és táblagépekre kifejlesztett) mobil alkalmazás formájában. A Budapest Design Map a World Industrial Design Day, a Design Világnapja eseménysorozatra jelent meg. Az applikáció mind Android, mind iOS platformon több ezer letöltést generált, ami jelentős érdeklődést mutat.

 

Oktatás, elméleti munka
Az MFT a Budapesti Corvinus Egyetem Marketing és Média Intézetével közösen nyolcadik alkalommal indította el A design vállalati irányítási kérdései című kurzust. Atantárgy keretében a hallgatók szakirányú tárlatvezetésen tekinthették meg a Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíj beszámoló kiállítását. A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem tervező alap- és mester, valamint menedzser alapszakos hallgatói, továbbá a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem termékmenedzsment szakos hallgatói szakelőadás keretében megismerhették az MFT célkitűzéseit, feladatait és eredményeit, és betekintést kaptak a tanács hazai és nemzetközi projekteikben vállalt aktív szakmai munkájába. 
A Magyar Ergonómiai Társaság a jövő ergonómiai szemléletformálását megcélozva, 2014-ben is pályázatot hirdetett, E2O – Ergonómia ötlet-pályázat címmel a magyarországi felsőoktatásban tanuló hallgatók számára, olyan termékötleteket várva, melyek a mindennapi életet könnyebbé, kényelmesebbé és biztonságosabbá teszik. Az MFT közreműködött a pályázati felhívás népszerűsítésében, elismerő oklevelet és szakkönyvet ajánlott fel, valamint szakértőt javasolt a bírálóbizottságba.
Az MFT lehetőséget biztosított a részvételre a hazai felsőfokú tervezőképző intézmények hallgatói számára az MFT szervezésében megvalósuló, Mérlegen a design! – €design workshop címmel megrendezett konferencián. Az esemény a Magyar Formatervezési Tanács és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának részvételével 2012–14 között zajló, az Európai Unió által finanszírozott EuroDesign projekt szakmai programja volt.
   

Gazdaságélénkítés – vállalkozói, civil- és állami szféra
A design a kreatív ipar és az innováció összefüggéseit felmutató és megismertető Magyar Formatervezési Díj pályázat 2014-ben alapításának 35. évfordulóját ünnepelte. A pályázat évente monitorozza a hazai design kiemelkedő eredményeit, a díjátadáshoz kapcsolódó sajtófigyelem pedig széles körben teszi ismertté a hazai designszakma leginnovatívabb szeletét reprezentáló alkotásokat. (Jogszabályi háttér: 17/2005. (III. 26.) GKM rendelet).
A díjpályázatra az Emberi Erőforrások Minisztériuma Felsőoktatásért és Kultúráért Felelős Államtitkárságai bruttó 400-400 ezer Ft-os különdíjat, a Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Kft. és a Magyar Formatervezési Tanács bruttó 200 ezer Ft értékű különdíjat ajánlott fel. A 2014-es pályázati felhívásra ismét rekordközeli, 292 pályamunka érkezett be – termék, vizuális kommunikáció, terv és diákmunka kategóriában. A díjpályázat értékelésének mindkét fordulója rendben lezajlott, eredményeként 11 alkotást díjazásra (6 Magyar Formatervezési Díj és 5 különdíj – az EMMI Felsőoktatásért Felelős Államtitkárságának különdíját megosztva), további 42 pályamunkát kiállításra javasolt a bírálóbizottság. Az elismert pályamunkák seregszemléje bizonyította, hogy a díj egyik legfontosabb feladata a hazai designban felhalmozott szellemi tőke felmutatása és a vállalkozói figyelem felkeltése. A legfrissebb és legteljesebb hazai designkiállításon többek között sporteszközökkel, „smart” megoldásokkal és a fenntartható életmódot támogató fejlesztésekkel is találkozhattak a látogatók. A díjazott alkotásokat és a kiemelt pályaműveket bemutató tárlat alátámasztja, hogy a kreativitásra építkezve jelentős távlatok nyílhatnak hazánk kreatívipara, de a gazdaság egésze számára is. A Magyar Formatervezési Díjpályázat az idei évtől nyitott a közösségi médiaeszközök felé, a díjpályázat áprilistól elérhető a Facebookon (facebook.com/magyarformatervezesidij). A követők száma már induláskor meghaladta a négyszáz főt, az aktivitás pozitív hatását az ismételten növekvő jelentkezési számokban és a Design Management Díjra érkezett rekordszámú jelölésben is tapasztalhattuk.
A kiállítás zárását követően további információ és az alkotók, gyártók elérhetősége megtalálható katalógusunk online változatában, folyamatosan frissülő információk a díj Facebook-oldalán érhetők el.
A díjpályázat évfordulójához kapcsolódóan az MFT megújította a díj arculatát, kamara kiállítás rendezésével és rövidfilmmel is megemlékezett, a kontinuitás és a díj története során megőrzött állandó értékek és megújulási folyamatok hangsúlyos bemutatásával. A különleges csemegének számító retrospektív kiállítás az alapítás óta eltelt idő ikonikus tárgyait (Réka elemes bútorcsalád, a Fabulon és Helia-D csomagolások stb.) vonultatta fel. Az MFT kezdeményezésére az alapítás jubileumi évfordulója alkalmából a hazai formakultúra területén elért kiemelkedő teljesítmények elismerésére az Emberi Erőforrások Minisztériuma bruttó egymillió forintos életműdíjat ajánlott fel. Az MFT a szakmai szervezetek személyi javaslatai alapján döntött az életműdíj odaítéléséről, az oktatás és az ipar világában egyaránt aktív alkotóművésznek prof. emer. Stefan Lengyel formatervezőnek adományozta. A díjátadó gála záróeseményeként a harmincöt éves jubileumát szintén idén ünneplő Zsennyei Műhely eddigi történetét bemutatóDESIGN 35, Zsennyei Műhely – 1978–2013 című, dr. Szilágyi B. András és dr. Lelkes.Péter habil DLA által jegyzett kötet méltatására is sor került.
Az MFT által alapított Design Management Díj a design stratégiai szerepének tudatosítását célul kitűző elismerés, amely felmutatja, hogyan segítheti a designgondolkodás és szakszerű menedzselése egy szervezet célkitűzéseinek megvalósítását, eredményes működését; és emellett méltatja ennek kiváló példáit. Az elismerést olyan intézmény, szervezet vagy vállalat kaphatja, amely a designszempontokat mindennapi működésébe komplex módon, szervesen beépíti, s ez termékeiben, szolgáltatásaiban teljesítményében is megmutatkozik. 2014-ben sor került a felhívás szövegezésének és a pályázat kísérő dokumentációjának felülvizsgálatára, szövegértelmezést segítő módosítások bevezetésére. A jelölés, a jelentkezés egyszerűbb lett, mindez hozzájárulhat egy mind szélesebb spektrumot átfogó vállalati kör megmérettetéséhez. A 2014. évi felhívásra, amely első ízben angol nyelven is megjelent, 95 szervezetre 101 érvényes jelölés érkezett, 40 gazdálkodó szervezet élt a jelölés lehetőségével a kitöltött kérdőív és referenciaanyag megküldésével. Jellemzően magánszemélyek éltek a jelölés lehetőségével, de növekedett a cégek közvetlen jelentkezése is a pályázaton való részvételre. Az értékelés rendben megtörtént. Az eddigi legszámosabb jelölés és a kiemelten magas színvonalú jelöltek eredményeképp a bírálóbizottság a kiváló tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetek piaci jelenlétét elismerve így további hat pályázó részére kiállítási jog megítélésével az ipari szegmens mellett a civil szféra szerepének növekvő jelentőségét is hangsúlyozta. A bizottság az idén díjazásban részesült gazdálkodó szervezet, a GIA Form Kft. kiválasztásával a designvezérelt innováció terén nyújtott kimagasló teljesítményt ismerte el, és az ipari szereplők megerősítésének fontosságát emelte ki. A díjazotton kívül kiállításra méltó, kiváló példaként ismerte el további hat jelölt, az Apátsági Termékek – Eranthis Kft., az Ivanka Factory Zrt., a Petőfi Irodalmi Múzeum, a Tudatos Vásárlók Egyesülete, a Sziget Kulturális Menedzser Iroda Kft. és Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata tevékenységét. Az elismertek a Magyar Formatervezési Díj díjátadásával egyidejűleg vehették át az elismeréseket, tevékenységüket a kapcsolódó kiállításon ismerhette meg a nagyközönség. A 35. Magyar Formatervezési Díjpályázat és Design Management Díj ünnepélyes díjátadó gáláját és a kiállítás megnyitó ünnepségét továbbra is kitüntetett figyelem övezte, több mint félezren voltak jelen a tárlatnak otthont adó Iparművészeti Múzeumban. A kiállítások a négyhetes nyitvatartás alatt kiemelkedően nagyszámú látogatót (4.455) vonzottak. A reflektorfénybe állított elismert alkotások és tervezőik, valamint a gazdálkodó szervezetek számos sajtómegjelenést értek el a sajtókommunikáció aktív időszakában.
   

A tervezői munka segítése – a formatervezők
A fiatal formatervezők szakmai fejlődését, ezáltal a design innovációs szerepének növelését elősegítő, az MFT által kezelt Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíjprogram 2014. évi felhívására ösztöndíjakat ajánlott fel az Emberi Erőforrások Minisztériuma (3 ösztöndíj), a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (2 ösztöndíj) és a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. (1 ösztöndíj). Az ösztöndíjprogram pénzügyi lebonyolításával kapcsolatos feladatokat a MANK Kft. látta el. Az ösztöndíj 2014. évi pályázati felhívására 43 pályázat érkezett, négy ösztöndíjas pályázott újra az ösztöndíjra. Az idei ösztöndíjprogramban együttműködő partnerként jelent meg a Mobilsofa Kft., a Je Suis Belle, a Multinetwork Kft., valamint a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt., szakmai partnerségükben megvalósítandó programmal – összesen 5 pályamunka érkezett. Az ösztöndíjasok alkotói munkájuk eredményét 2015. tavaszán beszámoló kiállítás keretében mutatják be a nagyközönségnek.
Az MFT 2014-ben is kiemelt figyelmet szentelt a pályakezdők munkába állásának. A frissdiplomás tervezők karrierjének indulását, saját vállalkozás alapítását segíti a Start Up Guide című elektronikus kiadvány, amelyet az MFT 2007-ben indított útjára. Az útmutató nélkülözhetetlen információkat nyújt vállalkozást alapító vagy már működtető fiataloknak. A kifejezetten mikro- és kisvállalkozók számára összeállított, üzleti működtetési és fejlesztési tanácsokkal szolgáló kiadvány legfrissebb változata jó néhány újdonságot kínál. 2014-ben a legfrissebb, 9.0 változat minden fejezete frissített, aktualizált tartalommal jelent meg, szerepelnek benne a célcsoportot érintő jogszabályi és adózási változások, valamint a cafeteria rendszert érintő változások is. Önálló fejezet szól a kockázati tőkét keresőknek, és külön egységben található egy forrástérkép kisvállalkozásoknak. Bővített fejezet ad segítő tanácsokat pályázaton való részvételhez és foglalkozik az online kommunikációval (QR kódok használata és PR-kommunikáció/branding). A kötetet naprakész táblázatok egészítik ki, a fogalomtár pedig új címszavakkal gyarapodott. A kiadvány PDF formátumban ingyenesen letölthető az MFT weboldaláról: www.mft.org.hu/startupguide.hu.

 

Nemzetközi kapcsolatok – szakmai szervezetek
A Tanács részt vesz az Európai Designszövetségek Irodája (Bureau of European Design Associations, BEDA) és az Ipari Formatervezési Társaságok Nemzetközi Szövetsége (International Council of Societies of Industrial Design, Icsid), valamint az Európai Design Management hálózat (Design Management Europe, DME) szakmapolitikai munkájában, rajtuk keresztül képviseli Magyarországot a nemzetközi szakmai közéletben, és gondozza a magyar formatervezés nemzetközi ismertségét, reputációját. A BEDA (www.beda.org) formatervezési szakmai szövetségek együttműködésével jött létre, tevékenységének homlokterében a szakpolitika európai szintű képviselete áll.
A szövetség éves közgyűlésére márciusban került sor Bécsben, melyen a megújuló, kétéves mandátummal bíró elnökségbe beválasztották az MFT tagját, Várhelyi Juditot, aki a kommunikációs munkacsoportban erősítheti a vezetőség munkáját. A Design Management Europe hálózata Európában egyedülálló módon a kiemelkedő designmenedzsment teljesítmények elismerésére jött létre 2007-ben. Az MFT a szakmai munkát segítő magyar partnerszervezetként közreműködött a DME megújítását végző bizottság szakértő munkájában. A DME szintén tavasszal tartotta éves taggyűlését Brüsszelben, a megújult elnökségbe Jankó Annát, az MFT Irodájának munkatársát is beválasztották. Az MFT munkatársainak megválasztása garantálja a magyar jelenlét folyamatosságát a nemzetközi szakértői munkában.
Az Icsid megalakulásának 50. évfordulója alkalmából, elsőként 2007-ben meghirdetett Design Világnap ünnepségsorozatán az MFT hagyományosan, aktívan, szakmai partnereivel – Design Terminál Nemzeti Kreatívipari Központ, Iparművészeti Múzeum, Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, Hipavilon Kft. – együttműködve vett részt. Az eseménysor Slézia József Kortárs magyar formatervezés 2000–2003 című, frissen megjelent könyvének bemutatójával és a hozzá kapcsolódó kerekasztal-beszélgetéssel indult az Iparművészeti Múzeumban. Az MFT meghívására Maarten Hendriks holland designer, az Eindhovenben működő, európai hírű Founded by All designer co-working projekt alapítója és vezetője Co-creation & co-ownership címmel tartott előadást a Design Terminálban, mely egyben a Design Hét Budapest bevezető eseménye is volt. A jelentős médiafigyelemmel kísért előadáson közel kétszázan vettek részt, majd megnyílt a Lengyel Red Dot-díjas lengyel termékek és projektek kiállítása az Iparművészeti Múzeumban, ezt követően pedig a Budapest Design Map bemutatójára és rövid belvárosi túrára került sor. Az ünnepi programsort a Lean Startup Circle Meetup: Folyamatos fogyasztói mérések adatai alapján kialakított designszemléletet és az ezzel kapcsolatos módszertant bemutató előadás és a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem tipográfia diplomakiállítása zárta a Design Terminálban.
A Vienna Design Week díszvendége 2014-ben Magyarország volt.A fesztivál, melynek kurátora az MFT tagja, Halasi Rita Mária volt, kiváló lehetőséget jelentett a fiatal magyar designerek számára a nemzetközi színtéren való bemutatkozásra. A Magyarország-vendégország-programok a Balassi Intézet – Collegium Hungaricum Bécs, a Vienna Design Week, a Külgazdasági és Külügyminisztérium, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, a WAMP, a Design Terminál, a Magyar Turizmus Zrt. ausztriai képviselete, a Pecha Kucha Night Vienna, a Qualysoft, az EightDays Design Team, a budapesti Izraeli Kulturális Intézet, a bécsi LOFFICE Coworking, a KultúrGorilla és a LaPrima Hotel közös programján az MFT is szakmai partner volt. A bécsi és budapesti rendezvénysorozat időbeli összehangolásával, okos és kölcsönös kommunikációs együttműködéssel egymást erősítő magyar designeseménnyé vált.
A tanács 2014-ben több külföldi szakmai szervezet programján is rész vett. Így jelen volt a már említetteken kívül BEDA vezetőségi ülésén Londonban, Amszterdamban és Saint Étiennen, illetve a Design Management Europe vezetőségi ülésén és a Design Management Europe díjátadó ünnepségén, St. Étienne-ben. Az EuroDesign – A design értékének mérése konzorcium keretében vett részt a konzorcium projektülésein és zárókonferenciáján Brüsszelben.
Az MFT rendszeresen és szisztematikusan monitorozza a nemzetközi pályázati felhívásokat, képzési és ösztöndíjprogram lehetőségeket, szakmai rendezvényeket, melyekről kiterjedt adatbázisának köszönhetően tájékoztatja az érdekeltek széles körét.
Az Európai Bizottság 2011-ben, az Innovatív Unió stratégia keretében elindította az Európai Design Innovációs Kezdeményezést (European Design Innovation Initiative), hogy a design, az innováció és a versenyképesség területeit összekapcsolja. Első akciótervéhez kapcsolódó, Közös fellépések, tevékenységek a nem-technikai, felhasználó-központú innováció előmozdításáért - EuroDesign - A design értékének mérése című pályázat szakértői tevékenységében az SZTNH és az MFT a konzorcium tagjaként, 2012 márciusa és 2014 júniusa között vett részt. A konzorcium további tagjai a Barcelona Design Centre mint koordinátor, a Copenhagen Business School, a Design Austria, a University of Cambridge és a Swedish Industrial Design Foundation. A konzorcium feladata a design értékét kimutató mérés kidolgozása: olyan irányelvek, útmutatók meghatározása, amelyek segítségével elemezhető és mérhető a design gazdasági értéke, világossá válik a design társadalmi hatása és teljesítménye, az innovációs projektekben betöltött elengedhetetlen szerepe.
A projekt során alkalmazott designdefiníció unikális megközelítést, kiindulópontot ad a design kiterjedt jelenlétének, jelentőségének felméréséhez, azzal a céllal, hogy az eredmény valós makrogazdasági adatokkal szolgáljon a designtörekvések GDP-t növelő hatásáról. A EuroDesign projekt célcsoportjai többek között az Európai Bizottság, az OECD, a nemzeti statisztikai hivatalok, az innovációs ügynökségek, az európai, nemzeti, regionális és helyi szintű politikai döntéshozók. Az MFT meghívására, az SZTNH munkatársai közreműködése mellett - áprilisban került sor a konzorcium utolsó munkabizottsági ülésére. A partnertalálkozón részletesen megtárgyalták a munkacsomagok (WP4, WP5, WP6) dokumentumait, az SZTNH ebben a fázisban véleményező szerepet töltött be. Az SZTNH által kidolgozott WP4.1-et a partnerek elfogadták. A nemzetközi munka eddigi eredményeit az MFT és az SZTNH Mérlegen a design! címmel workshop keretében, felkért szakértő előadók közreműködésével ismertették és összegezték a hazai szakkultúra és a NESTI (National Experts on Science and Technology Indicators) hálózat magyar képviselői előtt. A program munkaanyagai elérhetőek mind az MFT, mind a projekt saját honlapján. A projektzáró konferenciára, melyre Brüsszelben került sor, elkészült az európai politika szintjén is megfontolásra érdemes szakanyag. A szakértői munka keretében megfogalmazott, részletes irányelvek új paradigmát jelöltek ki, amelyben a formatervezést a termelés szisztematikus, a növekedést és munkahelyteremtést segítő gazdasági tényezőjeként pozícionálják. A konzorciumi szakértői munka eredményeit összefoglaló dokumentációk publikálása és a pályázat teljes pénzügyi elszámolása az év végén megtörtént.

 

Erőforrások
A munkatervi feladatok általános pénzügyi hátterét a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala költségvetése biztosította. Kiemelt éves feladatához, a Magyar Formatervezési Díj-pályázathoz a Nemzetgazdasági Minisztérium bocsátott rendelkezésre fedezetet, a Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíjpályázat pedig az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala társfinanszírozásában, a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. pénzügyi lebonyolítói közreműködésével valósult meg. Az MFT működésével kapcsolatos feladatokat a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala szervezeti egységeként működő Iroda (MFTI) látja el, két főállású köztisztviselővel.
Az MFTI rendelkezésre álló források a feladatokhoz mérten, gazdaságosan és időarányosan kerültek felhasználásra. Az MFT további öt ország közreműködésével elnyert, „EuroDesign – A design értékének mérése” elnevezésű, két és féléves futamidejű projekt szakértői tevékenysége az Európai Unió Vállalkozáspolitika és Ipar Főigazgatósága támogatásával valósult meg. Az MFT Design Világnap programja az Európai Unió Belső Piaci Harmonizációs Hivatalának (OHIM) támogatásával valósult meg. A 2014. évi Design Hét Budapest rendezvénysorozat megvalósításában kiemelt szakmai partnerként a Design Terminál bruttó 15m forinttal járult hozzá a programok finanszírozásához, felhasználása az MFT szakmai közreműködésével történt.

 

 

Budapest, 2015. január 10.

 

Melléklet

Statisztikai mutatók                                                                                                             

Magyar Formatervezési Díj:

Beérkezett pályázatok száma:                      292 pályamunka
Érvényes pályázatok száma:                        287 pályamunka
Határidőn túl érkezett pályázatok száma:         1 pályamunka
Kizárt pályázatok száma:                                   4 pályamunka
Érvényes pályamunkák kategóriánkénti felosztása:  
Termékkategória                                            110 pályamunka
Vizuális kommunikáció kategória                    32 pályamunka
Tervkategória                                                   62 pályamunka
Diákmunka kategória                                      83 pályamunka
Érvényes pályamunkák területi megoszlása:  
Budapest                                                       156 pályamunka
Vidék                                                              124 pályamunka
Külföld                                                                7 pályamunka
Érvényes pályamunkák megoszlása jogviszony szerint:
Magánember                                                  250 pályamunka
Cég                                                                   37 pályamunka
Hallgatói jogviszony megoszlása a Diák kategórián belül:
Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola                      2 fő
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem         9 fő
Kolozsvári Design Egyetem                                                  1 fő
Magyar Képzőművészeti Egyetem                                     13 fő
Moholy-Nagy Művészeti Egyetem                                      31 fő
Nyugat-magyarországi Egyetem                                          8 fő
Óbudai Egyetem                                                                   2 fő
Pécsi Tudományegyetem                                                     1 fő
Széchenyi István Egyetem                                                   1 fő

Design Management Díj:

Beérkezett jelölések száma:101 jelölés (44 jelölő, 95 jelölt)
Többszörös jelölést kapott:                    6 jelölt
Érvényes jelölések száma:                  92 jelölés
Területi megoszlás: Budapest:            54 jelölés
Vidék:                  38 jelölés
Tevékenységi körök: szolgáltatás:                                         6 db.
designvállalat:                                     2 db.
gyártás és kereskedelem:                 54 db.
könyv- és lapkiadó, internetes felület: 7 db.
nonprofit szervezet:                             6 db.
alapítvány:                                           4 db.
egyesület:                                            2 db.
oktatási intézmény:                             1 db.
múzeum:                                             1 db.
vendéglátó egység:                             3 db.
egyház:                                               4 db.
közszféra:                                           2 db.
Vállalkozás mérete szerint:

 • mikro,-kis,- és középvállalkozás: 81 db.
  • mikro: 13 db.
  • kis:      37 db.
  • közép: 31 db.
  • nagyvállalkozás: 11 db.

Beérkezett kérdőívek száma:                 40 db.
Érvényes kérdőívek száma                    39 db.

Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíj:
Beérkezett pályázatok száma:    43 pályamunka
Nyertes pályázatok száma:         6 pályamunka
Beérkezett pályázatok szakterület szerinti felosztása:  

 • építészet                                    3 pályamunka
 • ékszer                                       5 pályamunka
 • bútor                                          7 pályamunka
 • forma                                        9 pályamunka
 • szilikát                                       3 pályamunka
 • textil                                        10 pályamunka
 • vizuális kommunikáció             2 pályamunka
 • grafika                                      4 pályamunka

Beérkezett pályamunkák területi megoszlása:
Budapest                                       25 pályamunka
Vidék                                            18 pályamunka
Hallgatói jogviszony:
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem     5 fő
Magyar Képzőművészeti Egyetem                                   1 fő
Moholy-Nagy Művészeti Egyetem                                  29 fő
Nyugat-magyarországi Egyetem                                                 7 fő
Széchenyi István Egyetem                                               1 fő

 

Sajtómegjelenések száma:

Magyar Formatervezési Díj 2014:          
- nyomtatott sajtó magyar nyelven: 2
- online média: 30
- RTV: 1
Magyar Formatervezési Díj 35 év:         
- online média: 9
Design Management Díj 2014:               
- nyomtatott sajtó magyar nyelven: 6
- online média: 27
Életműdíj:                                                
- online média:5
Design Hét Budapest 2014:                    
- nyomtatott sajtó magyar nyelven: 100
- nyomtatott sajtó idegen nyelven: 5                                                                                        
- online média magyar nyelven: 369
- online média idegen nyelven: 45
- RTV: 40

 

Moholy-Nagy László Formatervezési  Ösztöndíj:   
- nyomtatott sajtó magyar nyelven: 3                             
                                                
- online: 25                                                                                                                      
- RTV: -
Összesen:          
- nyomtatott sajtó: 116                                                                                                                                                                                                                                                                    
- online média: 510
- RTV: 41

Előadások belföldön és külföldön:

 • A 2013. évi Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíj beszámoló kiállítása – Budai Rajziskola, Majcher Barbara
 • A Magyar Formatervezési Tanács működése, tevékenysége – Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, Majcher Barbara
 • Formatervezés, az innováció arca; a Magyar Formatervezési Tanács küldetése, tevékenysége - nemzeti díjak, ösztöndíjak – Nyugat-magyarországi Egyetem, Majcher Barbara
 • A Magyar Formatervezési Tanács küldetése, tevékenysége - nemzeti díjak, ösztöndíjak – Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem, Majcher Barbara
 • Hungarian Design Achievements fostered by Governmental Indications – Jankó Anna, Barcelona

Kiállítások:

 • Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíjasok beszámoló kiállítása
 • Magyar Formatervezési Díj és Design Management Díj 2014. évi kiállítása
 • London – Shapes of Hungary, Designjunction kiállítás
 • Bécs – Vienna Design Week, kiállítás
 • Barcelona – Formes D’Hongira, kiállítás

 

Egyéb szakmai rendezvények:

 • Mérlegen a design! - konferencia, €Design,Measuring Design Value, SZTNH
 • Közösségi alkotás és közösségi tulajdon - Maarten Hendriks előadása a Design Világnapja alkalmából, Design Terminál
 • Kortárs Magyar Formatervezés - konferencia, Iparművészeti Múzeum

Kiadványok, weboldalak:

 • A Magyar Formatervezési Díj 2014 katalógusa (magyar és angol nyelven)
 • A Design Management Díj 2014 leporellója (magyar és angol nyelven)
 • Start-up Guide 9.0 elektronikus kiadvány
 • Éves jelentés 2013 (magyar és angol nyelven)
 • Design Hét Budapest programfüzet (magyar és angol nyelven)
 • Budapest Design Map térkép és mobiltelefon applikáció

MFT hírlevél: 6 db.

MFD Facebook: összesen 742 like.

Adatbázisok az MFT honlapján:

 • Magyar Formatervezési Díj archív és naprakész információ
 • Design Management Díj archív és naprakész információ
 • Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíj archív és naprakész információ

DESIGNINTÉZMÉNYEK MAGYARORSZÁGON: Ezen az oldalon a design hazai képzőhelyeit, szakmai szervezeteit és intézményeit, valamint a közgyűjteményeket és galériákat gyűjtöttük össze.
DESIGNINTÉZMÉNYEK KELET-KÖZÉP-EURÓPÁBAN: Az adatbázis a közép-európai régióban működő, építészettel, formatervezéssel, környezettervezéssel és tervezőgrafikával kapcsolatos egyetemek, intézmények, kiállítóhelyek és szaklapok adatait tartalmazza, országok szerint csoportosítva.
Ezen felül számos, a formatervezéssel foglalkozó hazai és nemzetközi szervezet, intézmény weboldalának címe is megtalálható.

4.2. Események

február 12.-13.                 EuroDesign, egyeztetés, workshop, Brüsszel
február 20.                        2013. évi Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíj beszámoló kiállítás, Iparművészeti Múzeum
február 27.                        Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíjpályázat, bírálat I. forduló
március 6.                        Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíjpályázat, bírálat II. forduló
március 13.                      Tárlatvezetés a Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíj beszámoló kiállításán a Budapesti Corvinus Egyetem hallgatóinak, Iparművészeti Múzeum
március 31.                      Magyar Formatervezési Tanács, I. ülés
március 20.-21.                BEDA közgyűlés, Bécs
március 26.                      Design Management Europe éves taggyűlés, Brüsszel
április 2.                            „EuroDesign – Mérlegen a design!” – konferencia, Budapest         
április 3.                            Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíj, I. konzultáció
április 8.-9.                        EuroDesign projekt, konzorciumi egyeztetés, Budapest
április 9.                            „A Magyar Formatervezési Tanács működése, tevékenysége” előadás a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem hallgatóinak, SZTNH
április 24.-május 5.           „Magyarország formái – A kortárs magyar dizájn”, workshop és kiállítás, Barcelona
április 26.                          Szellemi Tulajdon Világnapja
május 20.-21.                   BEDA vezetőségi ülés, London
május 21.                          Magyar Formatervezési Díj bírálat, I. forduló
május 27.                          Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíj, II. konzultáció
június 24.-26.                    Magyar Formatervezési Díj bírálat, II. forduló
június 29.                          A Design Világnapja ünnepségsorozat
július 2.                             Design Management Díj bírálat
június 26.                          EuroDesign zárókonferencia, Brüsszel
augusztus 3.-szept. 2.      BEDA vezetőségi ülés, Amszterdam
szeptember 4.                  Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíj, III. konzultáció
szeptember 17.-21.          „Shapes of Hungary - Magyarország formái ”, kortárs magyar desing kiállítás. Designjunction, kiállítás, London
szeptember 25.                Vienna Design Week megnyitó, Bécs
szeptember 26. - október 5. Vienna Design Week, kiállítás, Bécs
október 3-12.                     Design Hét Budapest – Átvitt Értelem kiállítás megnyitó, Várkert Bazár
október 3.                         „A Magyar Formatervezési Tanács küldetése, tevékenysége –nemzeti díjak, ösztöndíjak” előadás a Nyugat-magyarországi Egyetem, Alkalmazott Művészeti Intézet hallgatóinak, Sopron
október 6.                         Magyar Formatervezési Díj és Design Management Díj díjátadó gálaest és kiállításmegnyitó, Iparművészeti Múzeum
október 7. - november 2. Magyar Formatervezési Díj és Design Management Díj kiállítás,  Iparművészeti Múzeum                    
október  10.                      Közép-kelet Európai Regionális találkozó, Budapest
október 15.                       „A Magyar Formatervezési Tanács küldetése, tevékenysége – nemzeti díjak, ösztöndíjak” előadás a Budapesti Műszaki ésGazdaságtudományi Egyetem hallgatóinak, Budapest

október 27.                       „Kortárs Magyar Formatervezés” – konferencia, Iparművészeti  Múzeum
október 29.                       Tárlatvezetés a Magyar Formatervezési Díj és Design Management Díj kiállításon, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem hallgatóinak, Iparművészeti Múzeum
október  30.                      Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíj, beszámoló
november 4.                     „Ergonómia ötlet-pályázat 2014”, Magyar Ergonómiai Társaság,díjátadó, Sopron, Nyugat-magyarországi Egyetem, Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar
november  20.-21.            Design Management Europe konferencia díjátadógála és vezetőségi ülés, Saint Étienne, Franciaország
november 20.-21.             BEDA vezetőségi ülés, Saint Étienne, Franciaország
december 12.                   A Magyar Formatervezési Tanács, II. ülés