A Magyar Formatervezési Tanács 2014. évi munkaterve

Küldetés

A Magyar Formatervezési Tanács célja, hogy a formakultúra eszközeivel hozzájáruljon az életminőség javításához és a nemzetgazdaság versenyképességének növeléséhez. Közös erőfeszítések árán virágzó országot szeretnénk teremteni Európa közepén, amelynek polgárai esztétikus, egészséges környezetben élnek, becsülik és ápolják hagyományaikat, tudatosan vállalják kulturális identitásukat, és vallják, hogy a jóléthez a formatervezés is jelentős mértékben hozzájárul.

 

I. Célok és eszközök a hároméves munkaprogram (2011-2014) alapján

Célok

Társadalmi elfogadottság

Az MFT célja a formatervezés értékteremtő képességének tudatosítása, hagyományainak és új eredményeinek népszerűsítése hazai és nemzetközi színtéren egyaránt.
A formatervezés szerepének növelése a gazdaságban
Az MFT célkitűzése a magyar nemzetgazdaság versenyképességének a formatervezés eszközeivel történő erősítése, a hazai formatervezési kultúra fejlesztése, valamint a formatervező alkotók helyzetének javítása. A formatervezés nemcsak szerves része a kreatív iparnak és az innovációnak, hanem szakszerű integrálásával további iparágak nemzetgazdasági megerősítéséhez is hozzájárul.

Eszközök

Az MFT hároméves munkaprogramot és részletes éves munkaterveket készít a fenti célok elérése érdekében. Az MFT 2014-es éves munkaterve tartalmazza a testület részletes feladatait, a 266/2001. Korm. rendelet, és a 2014-es költségvetés keretei között, tudatosan építve az évtizedek óta működtetett díj- és ösztöndíjrendszerre, valamint nemzetközi kapcsolataira.
Az MFT működésével kapcsolatos feladatokat a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának szervezeti egységeként működő Iroda látja el, két fő kormánytisztviselővel (MFTI).

 

II. A 2014. évi munkaterv

 

1. Tájékoztatás – a nagyközönségtől a szakmai körökig
A formatervezéssel kapcsolatos ismeretanyag bővítése és terjesztése

Általános, előírt feladatok

1.1. Folyamatos hírszolgáltatás az MFT-hez kötődő szakmai munkáról, valamint évi hat hírlevél megjelentetése a www.mft.org.hu honlapon.

1.2. AZ MFT tevékenységét bemutató kommunikációs anyag elkészítése, magyar és angol nyelven.

1.3. Sajtókampány a 35-dik, jubileumi Magyar Formatervezési Díj pályázathoz és a Design Management Díj felhíváshoz kapcsolódóan.

Tárgyévben esedékes feladatok

1.4. Az MFT jelenléte a szakmai rendezvényeken, a szakmai partnerek (kiemelten a tervezőképző egyetemek (BKF, BME, NyME – AMI, MOME), DTNKK, FISE, FOHU,  MAOE, MATT, MKISZ) felkérésére. A jelenlét formái: információszolgáltatás, díjadományozás, közös rendezvénypolitika.

1.5. Az MFT honlapjának szakmai fejlesztése, különös tekintettel az angol nyelvű oldalak fejlesztésére.

1.6. Közreműködés a Design Hét Budapest programsor megrendezésében.

Stratégiai célok megvalósítása- akciók, lépések

1.7. A magyar design történetét, helyzetét, fogalmi rendszerét feldolgozó, eredményeit népszerűsítő szakkönyvek, konferenciák, kiállítások megvalósulásának elősegítése.

1.8. Budapest Design Térkép (budapesti designvállalkozások – múzeumok, galériák, boltok, bemutatótermek - alapinformációit tartalmazó térkép) megjelentetése és közreműködés a hazai design szcéna eredményeit, kiemelkedő képviselőit áttekintő kiadvány megvalósításában.

 

2. Oktatás, elméleti munka – felsőfokú intézmények tanárai és hallgatói
A design alkalmazására vonatkozó korszerű ismeretek terjesztése

Általános, előírt feladatok

2.1. Együttműködés a designszakembereket képző intézményekkel, a keretszerződésekben lefektetett elvek mentén. Az intézményi együttműködés elősegítése (BKF, BME, MOME, NYME).

Tárgyévben esedékes feladatok

2.2. Együttműködés a leendő gazdasági döntéshozók képzésében jelentős szerepet játszó intézményekkel. Partner: Budapesti Corvinus Egyetem Marketing és Média Intézete
Design Management kurzus eredményei – a továbbfejlesztés lehetőségei.

2.3. Akkreditált iparjogvédelmi oktatás a felsőfokú nappali oktatás keretein belül, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának éves munkaterve és költségvetése szerint.
Partnerek: BKF, BME, MKE, MOME, NYME-AMI, Miskolci és Kaposvári Egyetem.

Stratégiai célok megvalósítása- akciók, lépések

2.4. Együttműködés a „MOME Design Laboratory” programjának megvalósításában.

 

3. Gazdaságélénkítés – vállalkozói, civil és állami szféra
A design alkalmazását ösztönző, támogató programok kidolgozása

Általános, előírt feladatok

3.1. A formatervezés szerves bekapcsolása az innovációs és termékfejlesztési folyamatba.

3.1.1. Pályázati lehetőségek kidolgozása a formatervezés alkalmazásának ösztönzésére az érintett államigazgatási szervek által meghirdetett programokban.

3.1.2. Közreműködés a Nemzetgazdasági Minisztérium, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Nemzeti Innovációs Hivatal munkájában, a középtávú kormányzati tudomány-, technológia-, és innováció-politikai stratégia intézkedési terve feladatainak végrehajtásában.

3.1.3. A hazai, kiemelkedő színvonalú formatervezői teljesítmény elismerése, díjazása és annak bemutatása, népszerűsítése a gazdasági szférában. Magyar Formatervezési Díj pályázat – 35. év. (A meghirdető Nemzetgazdasági Minisztérium támogatása, szervezés, közreműködés.)

 

Tárgyévben esedékes feladatok

3.2.   Design Management Díj felhívás lebonyolítása – a felhívás megújítása.

Stratégiai célok megvalósítása- akciók, lépések

3.3.  Együttműködés a Design Terminál Nemzeti Kreatívipari Központ célkitűzéseinek    
megvalósításában.

3.4.    Együttműködés a Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. design-
és innovációpolitikával kapcsolatos feladatai ellátásában.

 

4. A tervezői munka segítése – a formatervezők
A tervezők pályakezdésének és társadalmi beágyazottságának segítése

Tárgyévben esedékes feladatok

4.1. A fiatal alkotók pályakezdését támogató, pályázati, jogi, vállalkozási, fogyasztóvédelmi és szellemi tulajdonvédelmi ismereteket tartalmazó kiadvány (Start-up Guide + forrástérkép) aktualizált kiadása.

4.2. A tervezők továbbképzését és innovatív termékek előállítását támogató, workshop típusú rendezvények elősegítése a szakmai partnerek igénye szerint.

Stratégiai célok megvalósítása- akciók, lépések

4.3. Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíj pályázat kezelése – megemlékezés az alapítás 25. évfordulójáról.
A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalával, a Nemzeti Erőforrások Minisztériumával és a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt-vel közösen finanszírozott ösztöndíjpályázat lebonyolítása. A gazdálkodó szervezetek integrálásának elősegítése.

 

5. Nemzetközi kapcsolatok – szakmai szervezetek
Bekapcsolódás a nemzetközi szakmai munkába

Általános, előírt feladatok

5.1. Az Icsid (International Council of Societies of Industrial Design – Ipari Formatervezési Társaságok Nemzetközi Tanácsa) és a BEDA- (Bureau of European Design Associations – Európai Designszövetségek Irodája) nemzetközi szervezetek tagságával járó feladatok ellátása.

5.1.1. BEDA taggyűlés – Bécs.

5.1.2. Design Világnap (WDC) – szakmai program rendezése.

5.2. Az EuroDesign konzorciumi tagságával járó feladatok ellátása.

Tárgyévben esedékes feladatok

5.3. Szakmai jelenlét biztosítása, információszolgáltatás, kiadvány- és szakembercsere a magyar formatervezés nemzetközi ismertségének és elismertségének növelése érdekében.

5.4. EuroDesign projekt konzorciumi egyeztető megbeszélés megszervezése, partnerek fogadása

5.4.1. Az Eurodesign projekt WP1, WP2, WP3 és WP4 munkacsomag eredményeinek ismertetése Workshop keretében.

5.5. Az "Everyday discoveries - International DesignHouse Exhibition & Event" című kiállításhoz kapcsolódó satellite kiállítás további, igény szerinti bemutatása.

5.6. A regionális kapcsolati háló erősítése a közép-kelet-európai országok designintézményeivel.

Stratégiai célok megvalósítása- akciók, lépések

5.7. „Barcelona kézikönyv” – a design gazdasági hatásának elemzésére és        mérhetőségére. „EuroDesign: Értékteremtés a design által: A design elemzése és mérése, mint a felhasználó-központú innovációs eszköz és a termelés egy gazdasági tényezője.” – Európai Bizottság által meghirdetett pályázat – konzorcium: Barcelona Design Centre (BCD koordinátor), Copenhagen Business School (CBS), Design Austria (DA), University of Cambridge (Un. Cam.), Hungarian Intellectual Property Office – Hungarian Design Council (HIPO/HDC), Swedish Industrial Design Foundation (SVID). A projekt tervezett időtartama: 28 hónap, 2012. március – 2014. június

5.8.  Közreműködés a Design Management Europe díjpályázat konzorciumában

 

III. Az MFT működéséhez kapcsolódó feladatok

MFT – Testületi ülések előkészítése

Évi négy testületi ülés előkészítése. Az MFT működésével kapcsolatos adminisztrációs, iratkezelési, statisztikai feladatok ellátása.

Koordináció

A Tanács által felkért munkabizottságok és szakértők koordinálása, az éves együttműködési szerződések megkötése és az elvégzett munka ellenőrzése.

Kooperáció

Együttműködés a Design Terminállal a szakmai munka hatékonyságának erősítése és a párhuzamosságok elkerülése érdekében. Együttműködés a szakmai szervezetekkel az érdekérvényesítő képesség erősítése érdekében.

Rendszeres tájékoztatás az MFT tevékenységéről

Az MFT honlapja (www.mft.org.hu) mellett kéthavi, e-mail-ben terjesztett hírlevél útján.

Számítógépes kapcsolati adatbázis

A tervezők, vállalkozások, sajtó és egyéb partnerek adatait tartalmazó adatbázis karbantartása.

Az MFT költségvetése

A Tanács éves költségvetésébe utalt pénzeszközök nyilvántartása, döntés szerinti felhasználása, rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzése, a felhasználásról szóló beszámolók, jelentések elkészítése.

Az MFT munkájának dokumentálása

A Tanács működésével kapcsolatos közbeszerzési, adminisztrációs, iratkezelési, statisztikai feladatok ellátása. Az MFT üléseinek, a Magyar Formatervezési Díj pályázat, a Design Management Díj felhívás és a Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíj pályázat történetének archív megőrzése.