Beszámoló

a Magyar Formatervezési Tanács 2013-ban végzett munkájáról

Küldetés

„A Magyar Formatervezési Tanács célja, hogy a formakultúra eszközeivel hozzájáruljon az életminőség javításához és a nemzetgazdaság versenyképességének növeléséhez. Közös erőfeszítések árán virágzó országot szeretnénk teremteni Európa közepén, amelynek polgárai esztétikus, egészséges környezetben élnek, becsülik és ápolják hagyományaikat, tudatosan vállalják kulturális identitásukat, és vallják, hogy a jóléthez a formatervezés is jelentős mértékben hozzájárul.”

A Magyar Formatervezési Tanács (MFT) és Irodája (MFTI) a 266/2001. (XII. 21.) számú kormányrendelet és saját ügyrendje alapján, hároméves munkaprogram és éves munkaterv keretei között végzi tevékenységét.

I. Erőforrások

A munkatervi feladatok általános pénzügyi hátterét a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala költségvetése biztosította. Kiemelt éves feladatához, a Magyar Formatervezési Díj-pályázathoz a Nemzetgazdasági Minisztérium bocsátott rendelkezésre díjfedezetet, a Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíjpályázat pedig az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala társfinanszírozásában valósult meg.
Az MFT működésével kapcsolatos feladatokat a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala szervezeti egységeként működő Iroda (MFTI) látja el, két főállású köztisztviselővel.

 

II. Az éves munkaterv szerkezete és teljesítése

Az MFT hároméves munkaprogramjai tartalmazzák a kitűzött célok elérése felé vezető lépéseket, és tükrözik az MFT prioritásait. A részletes feladatokat – a költségvetés ismeretében – az éves munkatervek tartalmazzák, melyek öt célcsoporthoz rendelve határozták meg célcsoportonként a kötelező és folyamatos, tárgyévi egyedi, illetve stratégiai tagolással gondozott 2013-as feladatokat. A beszámoló a legjelentősebb eredményeket mutatja be.
Az MFT – a nemzetközi összefüggésekre való figyelemmel, a magyar kreatív ipar érdekében – a design komplex szemléletét és összetett definícióját tekinti iránymutatónak, amely túlmutat a formatervezés vagy a termék puszta marketing célú imázsteremtése fogalmán.  Teszi ezt a nemzetközi összefüggésekre való figyelemmel, a magyar kreatív ipar érdekében. A folyamatosan változó körülmények között az egyik legnagyobb kihívás és feladat is a nemzetközi trendek és a hazai designstratégia összehangolása – ami a Magyar Formatervezési Tanács működésének keretét is kijelölte 2013-ban. A design területéhez kapcsolódó intézmények, szervezetek működésének lényegét a jövőképek, koncepciók, trendek felismerése és tudatos formálása, a stratégiák és a kapcsolódó tevékenységek koordinációja alkothatja. A Tanács – ahogy korábban is – a szakmai szervezetekkel és a gazdasági szféra szereplőivel, a horizontális és vertikális kapcsolatok megteremtése és koordinációja céljával 2013-ban is építette kapcsolatrendszerét az államigazgatás, az ipar, a felsőoktatás képviselőivel, feladatait kreatív partnerkapcsolati együttműködésben valósította meg. Az együttes munka közös rendezvényeket, projekteket jelentett, és változatos területeket lefedő eredményeket hozott. Az elmúlt években jelentősen bővült azoknak a köre, akik érintettek a design folyamataiban és hatásában, a design értelmezése is egyre szélesebb körűvé vált.
2013-ban együttműködési szerződést kötött Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt.-vel és a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskolával. A magyar designkultúra világhírű képviselőjeként számon tartott Herendi Porcelánmanufaktúra – az üzleti szféra követeként – elsőként döntött formatervezési ösztöndíj finanszírozása mellett: konkrét tervezési feladatot írt ki a Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíjpályázatban. A rangos képzőhellyel kötött együttműködés segíti a hallgatók szakmai fejlődését és hozzájárul Budapest regionális design-központtá válásához.

Az MFT és a Design Terminál kiemelt szakmai partneri együttműködésében, a Hipavion Nonprofit Kft. szervezésében valósult meg az alapításának tizedik jubileumát ünneplő Design Hét Budapest.
Az MFT által 2004-ben útjára indított rendezvénysorozat legfontosabb célja a design értékeinek, gazdasági és társadalmi szerepének tudatosítása, a design iránti bizalom növelése és a terület szereplői közötti kommunikáció erősítése. A komplex, nagy nyilvánosságnak szóló fesztiválprogram – melynek az MFT életre hívása óta védnöke és támogatója – fennállásának egy évtizede alatt évről évre szélesebb közönséget elérve a magyar innovatív gondolkodás emblematikus rendezvényévé vált.
A jubileumi eseménysor rekordmennyiségű, 350 programmal, mintegy 200 helyszínen – köztük első ízben vidéken, Debrecenben és Pécsen is – várta a látogatókat. A rendezvények mind tematikában (divat, grafika, formatervezés, fotó stb.), mind programtípust tekintve (kiállítás, workshop, divatbemutató stb.) igen változatos képet mutattak, és minden eddiginél látványosabbak és gazdagabbak voltak. A 2013-as Design Hét Budapest díszvendége Olaszország volt, az Olasz–Magyar Kulturális Évad keretén belül mintegy 30 programot kínált a nagyközönségnek és a szakmai közönségnek egyaránt. Az esemény évek óta bevált és népszerű elemei (háromszor annyi Design Túra, Vásárlási Akció, melyek 70 üzletben 20% kedvezményt biztosítottak, a Nyitott Stúdiók keretében pedig 13 fiatal designer, alkotó, csapat műtermébe látogathattak el a divat, formatervezés, fotó, grafika szerelmesei) 2013-ban is nagy sikerrel zajlottak.
Új elem volt 2013-ban a Design a kirakatban program: az V. kerületi Önkormányzat segítségével három hazai design-képzőhely kapott bemutatkozási lehetőséget, amelyhez online és élőben is követhető, nagy sikerű beszélgetéssorozat is csatlakozott.  Szintén először valósult meg egy befektetők és tervezők egymásra találását megcélzó workshop is, a Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület előadásain és személyes konzultációkon keresztül.
Az MFT 2013. évi tevékenységének kiemelt feladata volt a testület által kezelt Magyar Formatervezési Díj és a 2013-ban alapításának ötödik évfordulóját ünneplő Design Management Díj felhívásának szakszerű lebonyolítása. A díjpályázatokhoz kapcsolódott a Versenyképesség és fenntarthatóság együtt címmel megrendezett egész napos előadás és szakmai eszmecsere a SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány, a Nemzeti Külgazdasági Hivatal (HITA) és az MFT társszervezésében.
A Tanács munkájának további alappillére, a nemzetközi kapcsolatok bővítése és folyamatos erősítése, nemzetközi együttműködések elindítása 2013-ban a EuroDesign – A design értékének mérése elnevezésű, két és fél éves futamidejű projekt szakértői tevékenységével különös hangsúlyt kapott.
Az MFT éve sikeresnek értékelhető, mert a kiemelt éves feladatok teljesítése mellett jelentős hazai és nemzetközi szakmai sikert ért el, szakmai kapcsolatrendszerét továbbfejlesztette, illetve megerősítette, és design tárgyú kulturális, innovációs kínálatát gazdagította.

 

1. Tájékoztatás – a nagyközönségtől a szakmai körökig
Az MFT feladata a formatervezéssel kapcsolatos ismeretanyag bővítése és terjesztése. Ennek elsődleges eszköze az MFT saját honlapja (www.mft.org.hu), valamint évi hat, a honlapon is publikált hírlevele. A tájékoztatást szolgálják az MFT nyomtatott és digitális kiadványai, illetve adatbázisai is (felsorolásuk a beszámoló végén olvasható). Az MFT rendszeresen képviselteti magát a magyar design történetét, helyzetét feldolgozó, eredményeit népszerűsítő szakmai rendezvényeken.
Az MFT a védnöke, az SZTNH pedig finanszírozója Design Hét Budapest rendezvénysorozatnak, amely évről évre szélesebb közönséget ér el. Az immár egész Európában jegyzett nemzetközi esemény megrendezésére tizedik alkalommal kerül sor, Metszéspontok címmel.  2013-ban a fesztivál a kortárs design határátlépéseivel foglalkozott, vagyis azokkal a közös halmazokkal, melyeket a design alkot az építészettel, képzőművészettel, kézművességgel, vagy éppen a digitális technológiákkal.
A rendezvénysor minden évben egyre több együttműködő partnerrel és egyre nagyobb közönség előtt zajlik, 2013-ben közel 300 vállalkozás együttműködésében valósult meg, s  több mint 70 ezer látogatónak adott betekintést abba, milyen sokszínű is a design.
A Design Hét Budapest az elmúlt évek során kétségtelenül a magyar designszakma legfontosabb megjelenési felületévé vált, és ennek révén hazánk rákerült a kontinens és a nagyvilág designtérképére.
A programsor részeként az MFT közreműködésével nyílt meg az Iparművészeti Múzeumban In memoriam Király József címmel a Kossuth-díjas belsőépítész munkáiból rendezett emlékkiállítás. A tárlathoz kapcsolódóan ugyanitt került sor a XX. század egyik legjelentősebb hazai belsőépítészére és bútortervezőjére emlékező beszélgetésre az alkotóról megjelent monográfia szerzőjével, további művészettörténészek, pályatársak közreműködésével. Az MFT közreműködésével, a Magyar Formatervezési Díj és Design Management Díj díjátadó gálájának ünnepsége keretében került sor Vadas József A székkirály. Pályakép Király József belsőépítészről című, a Scolar Kiadó gondozásában megjelent könyvének bemutatására. A Király József belsőépítész és bútortervező munkáit és életét áttekintő kötet bemutatója alkalmából több mint félezren emlékeztünk meg a közelmúltban elhunyt alkotó modern gondolkodást és korszerű technológiákat mozgósító művészetéről.

Néhány további, az átfogott spektrumot tükröző kiemelt esemény:
Az MFT felkérésére a Design Hét Budapest projektvezetője és a Magyar Formatervezési Tanács Irodájának munkatársa előadást tartott a Design Hét Budapest rendezvény keretében a kétnapos budapesti Regionális Design Konferencián a hazai és nemzetközi meghívottaknak. A hallgatóság áttekintést kapott a tízéves fesztivál történetéről, programkínálatáról és a kortárs hazai design eredményeiről, megismerhette a Tanács működését, célkitűzéseit, valamint hazai és nemzetközi feladatait és eredményeit. A konferencia kísérőrendezvényeként a nemzetközi résztvevők a Design Management Díj bírálóbizottsága elnökének (és egyben az MFT tagjának) tárlatvezetése keretében tekintették meg a Magyar Formatervezési Díj és Design Management Díj 2013 kiállítást.
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem meghívására a BME termékmenedzsment szakos hallgatói is megismerhették az MFT működését, az előadás keretében a siker mögött rejlő problémákról és megoldásokról tervezői-gyártói megközelítésű gyakorlati ismereteket kaphattak a 2013-as Magyar Formatervezési Díjazott alkotások közreműködőitől. A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem hallgatói szintén előadás keretében ismerhették meg a Tanács designstratégiáját, működését és eredményeit.
A kiállításon – tárlatvezetés keretében – a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának nemzetközi hallgatói is tájékozódhattak a hazai design legfrissebb jelenségeiről.
Az MFT az OTTHONDesign szakkiállítás rendezőivel együttműködve tájékoztatott kommunikációs csatornáin az eseményről, a rendezvény sajtótájékoztatóján bemutatta a Tanács tevékenységét, népszerűsítette a Magyar Formatervezési Díj és Design Management Díj felhívását, kiadványaival képviseltette magát a kiállításon.

 

2. Oktatás, elméleti munka – felsőfokú intézmények tanárai és hallgatói
Az MFT az oktatók és hallgatók nemzetközi mobilitása céljából először 2008-ban kötött hároméves együttműködési keret-megállapodást a designszakembereket képző három legnagyobb hazai intézménnyel – a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemmel, a Nyugat-magyarországi Egyetemmel és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel.
Az együttműködést a design alkalmazására vonatkozó korszerű ismeretek terjesztésének területén a leendő gazdasági döntéshozók képzésében jelentős szerepet játszó intézményekkel 2013-ban is folytatta.
A Budapesti Corvinus Egyetem Marketing és Média Intézetével közösen hetedik alkalommal is elindította A design vállalati irányítási kérdései című kurzust.
2013-ban együttműködési szerződést kötött a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskolával. Az együttműködés célja olyan képzési, pályázatszervezési, infrastrukturális fejlesztések és szakmai programok megvalósítása, amelyek a főiskola oktatói és hallgatói közösségeinek iparjogvédelmi és szerzői jogi jártasságát növelik. A megállapodás kiterjed a főiskola képzési programjának támogatására, a hallgatók szakmai fejlődésének elősegítésére, mely elősegíti Budapest regionális design-központtá válását.
A Magyar Ergonómiai Társaság a jövő ergonómiai szemléletformálását megcélozva E2O – Ergonómia tervpályázatot hirdetett a magyarországi felsőoktatásban tanuló hallgatók számára olyan termékötleteket várva, melyek a mindennapi életet könnyebbé, kényelmesebbé és biztonságosabbá teszik. A Magyar Formatervezési Tanács tagja szakértőként segítette a zsűri munkáját, a Tanács a hallgatók szakmai fejlődését designszakkönyv-nyeremény felajánlásával is támogatta.

 

3. Gazdaságélénkítés – vállalkozói, civil- és állami szféra
A hazai design kiemelkedő eredményeit monitorozó Magyar Formatervezési Díjpályázat a design szerepének tudatosítását, illetve innovációt ösztönző jelentőségét hivatott bemutatni.  A díjátadást kísérő sajtófigyelem széles körben teszi ismertté a hazai designszakma leginnovatívabb szeletét reprezentáló alkotásokat, szervezeteket. (Jogszabályi háttér: 17/2005. (III. 26.) GKM rendelet).
A 2013-as pályázati felhívásra 235 pályamunka érkezett be – termék, vizuális kommunikáció, terv és diákmunka kategóriában. A változatlanul magas pályázati aktivitást mutató megmérettetésen 11 alkotás részesült díjazásban, további 69 alkotás a kiállítás jogát nyerte el. Az elismert pályamunkák seregszemléje bizonyította, hogy a díj egyik legfontosabb feladata a hazai designban felhalmozott szellemi tőke felmutatása és a vállalkozói figyelem felkeltése.
Örömteli, hogy a kiállított munkák között számos termék, illetve csomagolás már ismerős lehet az üzletek polcairól. A diákkategóriában készült munkák az érdekes és innovatív tervek, valamint a professzionálisan kidolgozott grafikai munkák mellett frissességükkel, kreativitásukkal színesítik a kiállítást, magas minőséget képviselve.
A 34. Magyar Formatervezési Díjpályázat ünnepélyes díjátadó gáláját és a kiállítás megnyitó ünnepségét továbbra is kitüntetett figyelem övezte, több mint félezren voltak jelen a tárlatnak 2013-ban elsőként otthont adó Műcsarnokban. A reflektorfénybe állított elismert alkotások és tervezőik számos sajtómegjelenést értek el a sajtókommunikáció aktív időszakában, szeptember és december között. A díjazott alkotásokat bemutató tárlatot – meghosszabbított nyitva tartással – október 27-ig közel kétezren tekintették meg.
Az MFT által 2009-ben életre hívott Design Management Díj a design komplex, a „termék felöltöztetése” fogalomkörén messze túlmutató szerepét hívatott kiemelni. A design stratégiai szerepének tudatosítását célul kitűző elismerés felmutatja, hogyan segítheti a design alkalmazása és szakszerű menedzselése egy szervezet célkitűzéseinek megvalósítását, eredményes működését; és célja, hogy méltassa ennek kiváló példáit. A díjat olyan intézmény, szervezet vagy vállalat nyerheti el, amely képes a designszempontokat mindennapi működésébe szervesen beépíteni, s ez termékeiben, szolgáltatásaiban – az esztétikai, formai szempontok megtartása mellett –, teljesítményében is megmutatkozik.
Az MFT idei felhívására 58 szervezetre 67 érvényes jelölés érkezett. Alapos mérlegelés és jó hangulatú, aktív vita után a bizottság meghozta döntését, a 2013. évi Design Management Díjat a Cserpes Sajtműhely Kft.-nek ítélte oda, továbbá kiállításra javasolta a Magyar Állami Operaház, a Budapesti Közlekedési Központ és a LOFFICE jelölteket. A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeumot dicséretben részesítette.
A termékek és vállalkozások piaci sikerességének elősegítése érdekében a díjpályázatokhoz kapcsolódóan kerül sor a pályázatok idei évét lezáró szakmai programra, amely a Magyar Formatervezési Tanács, valamint a SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány és a Nemzeti Külgazdasági Hivatal (HITA) társszervezésében valósul meg. Az egész napos előadás és szakmai eszmecsere címe: Versenyképesség és fenntarthatóság együtt. A szakmai fórum – nemzetközi perspektívába helyezve – a fenntartható designstratégiákra, a bennük rejlő, még kiaknázatlan lehetőségekre és a legjobb gyakorlatokra fókuszált. A magyar designerek és designtudatos vállalkozások innovatív gondolkodásáról és sokszínűségéről nemcsak az elhangzott előadás, beszélgetések, hanem a kihelyezett rollok is képet adtak a résztvevőknek.

 

4. A tervezői munka segítése – a formatervezők
A Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíjpályázatot három minisztérium alapította azzal a céllal, hogy a fiatal formatervezők szakmai fejlődését segítse, a design innovációs szerepének növelésével tovább erősítse a hazai gazdaság versenyképességét. Az ösztöndíj jelenlegi rendszere hosszú évek felelős munkájának eredménye, a formatervezés szakmai céljait, metodikáját, tartalmát tükrözi, és összefogja a finanszírozó intézmények igényeit.
Az MFT elsőként 2008-ban, az ösztöndíj alapításának huszadik évfordulóján kezdte meg az ösztöndíjpályázat korszerűsítését, de – elsősorban a megváltozott piaci környezet miatt – szükségessé vált az ösztöndíjmodell további átalakítása, néhány alapvető irányelv alkalmazása. E feladatnak eleget téve a Tanács – az elmúlt évek tapasztalatait figyelembe véve – a szakmai és gazdasági elvárásokhoz igazítva megújította az ösztöndíjpályázat rendszerét.
A megújított ösztöndíjmodell sarokpontjai: az ösztöndíj időtartama hat hónapra rövidül; az ösztöndíj összege bruttó 150.000 Ft/fő/hó összegre emelkedik; erőteljesebb a vállalkozói orientáció. A megújítás jegyében készült 2013. évi pályázati felhívás. A cél – az hogy a vállalkozói réteg is támogassa az ösztöndíjat, és a fiatal tervezők munkakapcsolatba kerüljenek a legújabb tudományos eredményekkel, technológiák alkalmazóival – megvalósult, a 2013. évi ösztöndíjprogram finanszírozásához a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala és az Emberi Erőforrások Minisztériuma mellé – együttműködési megállapodás jegyzésével – a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. is csatlakozott.
A korszerűsített és – szintén új elemként – meghatározott témakörök megfogalmazásával meghirdetett pályázati felhívásra 42 pályázat érkezett be. A pályamunkákat az Ösztöndíjbizottság szintén megújított formában, két forduló keretében értékelte, és hat alkotónak ítélte meg az ösztöndíjat.
Az elmúlt ösztöndíjas tesztév visszajelzései azt mutatják, hogy a reformlépések jó irányba haladnak: mind a cégek, mind az ösztöndíjasok eredményesnek értékelték a közös munkát. A feszes munkatempót kívánó pályázati rendszerben is tartani tudták az ösztöndíjbizottság és a gazdálkodó szervezet által is meghatározott szigorú ütemtervet, az ösztöndíjprogram eredményeként három-három késztermék, illetve prototípus született az ösztöndíjprogram futamideje alatt. Az ösztöndíjasok értékes szakmai tudáshoz jutottak, az együttműködő gazdálkodó szervezet pedig lehetőséget kapott arra, hogy termékpalettáját megújítsa, és új szemlélettel gazdagodjon. Az első év sikere megalapozza, hogy a jövőben további vállalkozásokat, szervezeteket sikerüljön megnyerni az együttműködésre.
Az MFT 2013-ban is kiemelt figyelmet szentelt a pályakezdők munkába állásának. A frissdiplomás tervezők karrierjének indulását, saját vállalkozás alapítását segíti a Start Up Guide című, elektronikus kiadvány, amelyet az MFT 2007-ben indított útjára. A Magyar Formatervezési Tanács gondozásában, elektronikus formában megjelenő útmutató nélkülözhetetlen információkat nyújt az újonnan vállalkozó, illetve már vállalkozást működtető fiataloknak. A kifejezetten mikro- és kisvállalkozók számára összeállított üzleti működtetési és fejlesztési tanácsokkal szolgáló kiadvány jó néhány újdonságot kínál.
A legfrissebb, 8.0 változat minden fejezete frissített, aktualizált tartalommal jelent meg, szerepelnek benne a célcsoportot érintő jogszabályi és adózási változások, valamint a megváltozott cafeteria rendszer is. Önálló fejezet szól a kockázati tőkét keresőknek, és külön egységben található egy forrástérkép kisvállalkozásoknak. Bővített fejezet foglalkozik a pályázaton való részvételt érintő és segítő tanácsokkal és az online kommunikációval (QR kódok használata és PR kommunikáció / branding). A kötetet naprakész táblázatok és fogalomtár egészíti ki, amely új címszavakkal is gyarapodott.
A kiadvány PDF formátumban ingyenesen letölthető az MFT honlapjáról, sőt olvasható a www.startupguide.hu-n is.

 

5. Nemzetközi kapcsolatok – szakmai szervezetek
A Magyar Formatervezési Tanács részt vesz az Európai Designszövetségek Irodája (Bureau of European Design Associations, BEDA) és az Ipari Formatervezési Társaságok Nemzetközi Szövetsége (International Council of Societies of Industrial Design, Icsid) szakmapolitikai munkájában, rajtuk keresztül képviseli Magyarországot a nemzetközi szakmai közéletben, és gondozza a magyar formatervezés nemzetközi ismertségét, reputációját.
A BEDA (www.beda.org) 1969-ben jött létre az Európa Tanács tagországaiban működő formatervezési szakmai szövetségek együttműködésével, azzal a céllal, hogy a designszakma európai képviselőit összefogja, egy-egy innovatív termék vagy szolgáltatás piacra kerülésének esélyeit növelje, és ösztönözze a magánszektor szereplőit. A BEDA mára egész Európában jelen lévő, kiterjedt hálózattal rendelkezik, tevékenységének homlokterében a szakpolitika európai szintű képviseletével.
Elkötelezettségének sikerét jelzi, hogy a design ügye ma már kiemelt szerepet élvez az Európa 2020 Stratégián belül. Az Európai Bizottság elindította cselekvési tervét a design vezérelte innovációért, melynek kialakításában a BEDA meghatározó szerepet játszott. A cselekvési terv célja a design előtérbe helyezése az európai politikán belül, hogy szerves része legyen az európai gazdaságpolitikának és finanszírozási programjának. Az akcióterv olyan leendő kezdeményezéseket és programokat vonultat fel, melyekben a design központi szerepet kap, ilyenek többek között az Európai Design Innovációs Platform (EDIP), a Horizon 2020, az Erasmus+ és a COSME program, amelyet a kis-és középvállalkozások versenyképességéért hoztak létre. Az akcióterv kiemeli azon BEDA-partnerek munkáját is – köztük a Magyar Formatervezési Tanácsot, mint az EuroDesign projekt konzorciumi tagját –, amelyek már az Európai Design Innovációs Kezdeményezés (EDII) közreműködői.
Az Európai Bizottság 2011-ben, az Innovatív Unió stratégia keretében elindította az Európai Design Innovációs Kezdeményezést (European Design Innovation Initiative), hogy a design, az innováció és a versenyképesség területeit összekapcsolja. Az Európai Design Innovációs Kezdeményezéshez kapcsolódóan az Európai Bizottság Vállalkozáspolitikai és Ipari Főigazgatósága a felhasználóközpontú innovációs folyamatok előmozdítására, új megközelítések kidolgozására pályázati felhívást hirdetett meg. A felhíváson hat konzorcium nyert támogatást vállalt feladataik, célkitűzéseik megvalósítására, amelyek a design hatékonyabb és tudatosabb használatával, a gazdasági és társadalmi kihívásokra választ adó innovációk elősegítésével hozzájárulnak Európa versenyképességének növekedéséhez.
A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala és a Magyar Formatervezési Tanács, a EuroDesign – A design értékének mérése elnevezésű konzorcium tagjaként 2012 márciusa és 2014 júniusa között vesz részt ebben a munkában.
A konzorcium további tagjai a Barcelona Design Centre mint koordinátor, a Copenhagen Business School, a Design Austria, a University of Cambridge és a Swedish Industrial Design Foundation.
A konzorcium feladata a design értékét kimutató mérés kidolgozása: olyan irányelvek, útmutatók meghatározása, amelyek segítségével elemezhető és mérhető a design gazdasági értéke, világossá válik a design társadalmi hatása és teljesítménye, az innovációs projektekben játszott elengedhetetlen szerepe. A projekt célja, hogy az eredmény valós makrogazdasági adatokkal szolgáljon a designtörekvések GDP-t növelő hatásáról. A EuroDesign projekt célcsoportjai többek között az Európai Bizottság, az OECD, a nemzeti statisztikai hivatalok, az innovációs ügynökségek, az európai, nemzeti, regionális és helyi szintű politikai döntéshozók.

Az MFT tagja az Icsid-nek (www.icsid.org), a formatervezés nemzetközi szervezetének, melynek küldetése, hogy „a design eszközeivel segítse társadalmi, kulturális és gazdasági életminőségünk fejlődését".
Az Icsid megalakulásának 50. évfordulója alkalmából, 2007. június 29-én hirdette meg először a Design Világnapját (World Industrial Design Day). Ezen a napon designerek és designrajongók világszerte együtt ünnepelnek. A nemzetközi megmozdulás a formatervezésre és annak életminőségünkre gyakorolt pozitív hatására irányítja a figyelmet. A világ számos országához csatlakozva az MFT is megünnepelte a design világnapját, a jeles nap alkalmából a Magyar Formatervezési Tanács meghívására Tomek Rygalik nemzetközi hírű designer a Design Hét Budapest bevezető eseményeként előadást tartott a Design Terminálban. Az idén tizedik évfordulóját ünneplő fesztivál 2013-as fókuszával összhangban előadásában (Alternatív Design Stratégiák / design by STUDIO RYGALIK) saját munkái, valamint az oktatói munkája során irányításával megvalósított projektek bemutatásán keresztül arra kereste a választ, hogy napjaink designere miként tudja önmagát újradefiniálni és új kifejezésmódokat keresni az utóbbi évek folyamatosan változó gazdasági, társadalmi és kulturális közegében. Az előadás kétnapos eseménysorozat része volt a Design Terminálon tartott workshopokkal, design piknikkel együtt. A Design Hét Budapest kiemelt eseményeként az MFT kezdeményezésére a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a Szellemi Tulajdon Világszervezetével (WIPO) és az Európai Unió Belső Piaci Harmonizációs Hivatalával (OHIM) együttműködésben otthont adott az első Regionális Design Konferenciának.

A konferencia témája a formatervezési minták védelme volt, az előadók bemutatták a meglévő oltalmi rendszereket, valamint ismertették a témához kapcsolódó megújítási folyamatokat, egyebek mellett a tervezett nemzetközi Design Jogi Szerződés előkészítését, amelynek munkálatai jelenleg a Szellemi Tulajdon Világszervezete védjegyekkel, formatervezési mintákkal és földrajzi árujelzőkkel foglalkozó állandó bizottságában zajlik.
A Tanács 2013-ban több külföldi szakmai szervezet programján is rész vett. Így jelen volt az Icsid közgyűlésén Montrealban, a BEDA taggyűlésén Barcelonában, illetve a Design Management Europe éves taggyűlésén Brüsszelben, majd konferenciáján és díjátadó ünnepségén Katowicében, illetve a Design Management Institute szervezésében megvalósult Designing the Next Economy címmel rendezett konferencián Madridban.
A EuroDesign – A design értékének mérése konzorcium keretében a design gazdasági hozzáadott értékét kimutató és követő mérési módszertan kidolgozására irányuló szakértői munka kapcsán részt vett a projektmegbeszéléseken, workshopokon Bécsben, Stockholmban és Koppenhágában.
Az MFT rendszeresen és szisztematikusan monitorozza a nemzetközi pályázati felhívásokat, képzési és ösztöndíjprogram lehetőségeket, szakmai rendezvényeket, melyekről kiterjedt adatbázisának köszönhetően tájékoztatja az érdekeltek széles körét.
Európai Design Vezetőtestület
Az MFT részvételével a tizenöt fős Európai Design Vezetőtestület a design fogalmának széles körű megközelítését alkalmazva szakpolitikai javaslatokat dolgozott ki, huszonegy pontban rögzítve a távlati irányelveket és célokat. A javaslatok között szerepelt többek között a jelenleg működő európai design kiválósági központok elismerése; a jó gyakorlatok iparon belüli szélesebb körű terjesztése a globális versenyképesség érdekében; a fenntartható design nyújtotta előnyök tudatosítása egy erősebb védelmet élvező és az európai design innovációhoz kapcsolódó, a szellemi tulajdonjogok érvényesítése révén támogatott európai ipar és az európai design teljesítmények nagyobb fokú nemzetközi elismerése. Irányelveik közvetítése, célkitűzéseik népszerűsítése 2013-ban is folytatódott a szélesebb szakmai fórumokon (Design. Innovation. Europe. konferencia, Frankfurt am Main). Az Európai Bizottság 2013-ban közzétett design-vezérelt innováció akciótervét (Action Plan for Design-Driven Innovation) a Vezetőtestület által hat fő területre megfogalmazott ajánlásokra alapozza. Alapvetése, hogy a design rendszerszintű alkalmazása – a K+F területét kiegészítve – a gazdaság minden ágazatában fokozhatja Európa versenyképességét a felhasználóközpontú és piac által vezérelt innováció eszközeként.

Design Management Europe
A Design Management Europe szervezete Európában egyedülálló módon, a kiemelkedő designmenedzsment teljesítmények elismerésére jött létre 2007-ben. Az MFT mint a szakmai munkát segítő magyar partnerszervezet közreműködött a DME megújítását végző bizottság szakértő munkájában. A Design Management Díjban részesült cégeket a Design Management Europe pályázaton való részvételre bíztatja, és szakmai támogatást nyújt a részvételhez.

 

III. Az MFT működéséhez kapcsolódó feladatok

Az MFT Irodájának feladata – az éves munkaterv teljesítése mellett – a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala egységeként a testület működésével kapcsolatos pénzügyi, adminisztrációs, iratkezelési, statisztikai feladatok ellátása. Az Iroda archiválja a testület üléseinek jegyzőkönyveit, valamint a Magyar Formatervezési Díj, a Design Management Díj és a Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíj pályázatok anyagát.

Budapest, 2013. január 31.

 

1. sz. melléklet – Adatok

Sajtómegjelenések száma:

Magyar Formatervezési Díj 2013  
nyomtatott sajtó magyar nyelven: 29
online média magyar nyelven: 60
online média idegen nyelven: 4
RTV: 8

Design Management Díj 2013       
nyomtatott sajtó magyar nyelven: 22
online média magyar nyelven: 31
online média idegen nyelven: 3

Design Hét Budapest 2013     
nyomtatott sajtó magyar nyelven: 64
nyomtatott sajtó idegen nyelven: 5
online média magyar nyelven: 195                                                  
online média idegen nyelven: 23
RTV: 14                       
Előadások száma belföldön: 6
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem – Majcher Barbara
Budapesti Corvinus Egyetem – Majcher Barbara
Regionális Design Konferencia – Jankó Anna
Magyar Formatervezési és Design Management Díj kiállítás, tárlatvezetés, Műcsarnok –
Jankó Anna
Magyar Formatervezési és Design Management Díj kiállítás, tárlatvezetés, Műcsarnok –
dr. Bauer András
Iparművészet mint érték konferencia, Duna Palota – dr. Tószegi Zsuzsanna
Kiállítások száma: 3
Magyar Formatervezési Díj 2013 kiállítás, Műcsarnok
Design Management Díj 2009–2013 kiállítás, Műcsarnok
Design Management Díj 2009–2013 kiállítás, Benczúr 45

Egyéb szakmai rendezvények száma: 3
Design Terminál: Tomek Rygalik előadása a Design Világnapja alkalmából, Design Terminál
A Székkirály. Pályakép Király József belsőépítészről, Vadas József könyvének bemutatója, Műcsarnok
Versenyképesség és fenntarthatóság együtt?!,  MFD–DMD szakmai rendezvény, Benczúr 45  

Kiadványok, weboldalak száma: 8
Éves jelentés 2012 (magyar és angol nyelven)
A Magyar Formatervezési Díj 2013 katalógusa (magyar és angol nyelven)
A Design Management Díj 2009–2013 leporellója (magyar és angol nyelven)
Start-up Guide 8.0 elektronikus kiadvány
Design Hét Budapest: Design térkép (magyar és angol nyelven)
Design Hét Budapest: Programfüzet (magyar és angol nyelven)
Design Hét Budapest: Metszéspontok Cross-Overs, kiállítási katalógus 2013. (magyar és angol nyelven)
Közreműködés Vadas József: A székkirály. Pályakép Király József belsőépítészről c. könyvének kiadásában (a monográfia a Scolar kiadó gondozásában jelent meg)

Adatbázisok az MFT honlapján
Magyar Formatervezési Díj archív és naprakész információ
Design Management Díj archív és naprakész információ
Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíj archív és naprakész információ
DESIGNINTÉZMÉNYEK MAGYARORSZÁGON: Ezen az oldalon a design hazai képzőhelyeit, szakmai szervezeteit és intézményeit, valamint a közgyűjteményeket és galériákat gyűjtöttük össze.
DESIGNINTÉZMÉNYEK KELET-KÖZÉP-EURÓPÁBAN: Az adatbázis a közép-európai régióban működő, építészettel, formatervezéssel, környezettervezéssel és tervezőgrafikával kapcsolatos egyetemek, intézmények, kiállítóhelyek és szaklapok adatait tartalmazza, országok szerint csoportosítva. Ezen felül számos, a formatervezéssel foglalkozó hazai és nemzetközi szervezet, intézmény weboldalának címe is megtalálható.

 

2. sz. melléklet – Eseménynaptár

január 17–18.  EuroDesign – A design értékének mérése konzorcium, I. projektkonzultáció,
Bécs, Ausztria

január 22.       A 2011. évi Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíj évhalasztó
ösztöndíjasainak beszámolója

február 1.        Találkozó a NESTI (tudományos és technikai indikátorok nemzeti szakértői
csoportja) nemzeti szakértőivel

február 6.        A Magyar Formatervezési Tanács működése, tevékenysége előadás, Moholy-
Nagy Művészeti Egyetem

február 14.     Témaindító előadás A design vállalati irányítási kérdései kurzuson, Budapest,
Corvinus Egyetem

március 1.       Design Management Europe, elnökségi ülés és közgyűlés, Brüsszel, Belgium

március 7–9.   BEDA éves közgyűlés, Barcelona, Spanyolország

március 14.     Témazáró hallgatói prezentációk A design vállalati irányítási kérdései kurzuson,
Budapest, Corvinus Egyetem

március 25.     Együttműködési megállapodás aláírása a Moholy-Nagy László Formatervezési
Ösztöndíj támogatására a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt.-vel, Herend

március 26.     Magyar Formatervezési Tanács első ülése;  Moholy-Nagy László Formatervezési
Ösztöndíj-pályázat, bírálat I. forduló

március 28.     Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíj-pályázat, bírálat II. forduló

április 4.          OTTHONDesign szakkiállítás, sajtótájékoztató

április 8.          Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíj-pályázat, I. konzultáció

április 10–14.   OTTHONDesign szakkiállítás

április 23–25.   Designing the next Economy konferencia, Madrid, Spanyolország

április 24.         EuroDesign – A design értékének mérése konzorcium, projektkonzultáció,
Stockholm, Svédország

április 26.         A Szellemi Tulajdon Világnapja

június 12.        Magyar Kockázati- és Magántőke Egyesület (HVCA) és a Portfolio.hu éves
konferencia – Előadás: Szellemi tulajdonvédelem a sikeres befektetésekért,
                       design sikertörténetek

június 28–29.  A Design Világnapja – Tomek Rygalik designer előadása, workshopok, piknik,
DORKO bemutató, Design Terminál

szeptember 11. Magyar Formatervezési Tanács, második ülés

szeptember 12. Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíj-pályázat, II. konzultáció

 

szeptember 18–19. EuroDesign – A design értékének mérése konzorcium, projektkonzultáció,
Koppenhága, Dánia

szeptember  27. – október 6.  X. Design Hét Budapest jubileumi rendezvénysorozat

szeptember  30.      Magyar Formatervezési Díj és Design Management Díj díjátadó gála és
kiállítás; A székkirály. Pályakép Király József belsőépítészről
könyvbemutató és megemlékezés, Műcsarnok

október  1–28.         Magyar Formatervezési Díj és Design Management Díj kiállítás, Műcsarnok

október  2–3.           Előadás a Regionális Designkonferencián, Szellemi Tulajdon Nemzeti
Hivatala; Tárlatvezetés a Magyar Formatervezési Díj és a Design
Management Díj kiállításon, Műcsarnok

október  9.              Ami a siker mögött van, előadás, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem

október 10.            Tárlatvezetés a Magyar Formatervezési Díj és Design Management Díj
kiállításon a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hallgatóinak, Műcsarnok

október  11.          Természetrajz – Metszéspontok Crossovers, X. Design Hét Budapest kiállítás
megnyitó, Debrecen, MODEM

október  15.           A 2013. évi Moholy-Nagy László formatervezési ösztöndíjasok éves
beszámolója

november 13.        EuroDesign – A design értékének mérése konzorcium, projektkonzultáció

november 18–19.  Icsid XXVIII. közgyűlés, Montreal, Kanada

november 28.        Versenyképesség és fenntarthatóság együtt?! a Magyar Formatervezési Díj
és a Design Management Díj kiállításhoz kapcsolódó szakmai nap

december 10.        Magyar Formatervezési Tanács, harmadik ülés

december 12–13.  Design Management Europe Díj díjátadó gála, Design at your service
konferencia, Katowice, Lengyelország