Beszámoló a Magyar Formatervezési Tanács negyedik ciklusáról (2011–2014)

A Magyar Formatervezési Tanács (MFT) a 266/2001.(XII.21.) számú kormányrendelet alapján végzi tevékenységét.

Küldetés

A Magyar Formatervezési Tanács célja, hogy a formakultúra eszközeivel hozzájáruljon az életminőség javításához és a nemzetgazdaság versenyképességének növeléséhez. Közös erőfeszítések árán virágzó országot szeretnénk teremteni Európa közepén, amelynek polgárai esztétikus, egészséges környezetben élnek, becsülik és ápolják hagyományaikat, tudatosan vállalják kulturális identitásukat, és vallják, hogy a jóléthez a formatervezés is jelentős mértékben hozzájárul.

Célok

Az MFT elfogadott hároméves munkaprogramja tartalmazta a kitűzött célok eléréséhez szükséges lépéseket és tükrözte az MFT prioritásait. A részletes feladatokat az éves költségvetések ismeretében az éves munkatervek tartalmazták.

 

Társadalmi elfogadottság

Az MFT célja a formatervezés értékteremtő képességének tudatosítása, hagyományainak és új eredményeinek népszerűsítése, amely a gazdaságban nyíló lehetőségek kihasználáshoz nyújt hátteret.

 

A formatervezés szerepének növelése a gazdaságban

A negyedik ciklus kiemelt célja, hogy a magyar gazdaságot szolgálva élénkítse a szellemi innovációt, erősítse a hazai design nemzetközi versenyképességét és példát adjon a formatervezés pozíciójának erősítésében részt vevő oktatás, vállalkozói szféra, valamint a vásárlóközönség számára.

 

Erőforrások

Az MFT a fenti célok elérése érdekében hároméves munkaprogramot és részletes éves munkaterveket készített. A munkatervi feladatok általános pénzügyi hátterét a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának költségvetése biztosította. Kiemelt, éves feladatához, a Magyar Formatervezési Díj pályázathoz díjfedezetet a Nemzetgazdasági Minisztérium bocsátott rendelkezésre, a Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíjpályázat pedig az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala társfinanszírozásával valósult meg. Az MFT működésével kapcsolatos feladatokat a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának szervezeti egységeként működő Iroda (MFTI) látja el, két főállású köztisztviselővel.

 

Összefoglalás

 

A Magyar Formatervezési Tanács a korábbi ciklusok eredményeire építve folytatta megkezdett munkáját és zárta 2014-ben hároméves munkaprogramját.
Negyedik ciklusában is tovább erősítette a designt megismertető és népszerűsítő, presztízsét emelő tevékenységét, illetve a hazai és nemzetközi kapcsolatrendszer építését. Eredményeképp az elmúlt években is jelentősen bővült azoknak a köre, akik érintettek a design folyamataiban és hatásában, a design értelmezése is egyre szélesebb körűvé vált.
A régió országaiban az elmúlt évtizedekben jelentős átalakulás történt, megváltozott a vállalatok szerkezete, méretstruktúrája, feladat- és tevékenységi köre is. Az új piaci helyzetben a design szerepe egyre meghatározóbb, általa - a meglévő szellemi tőke értő használata révén - javulhat a termékek piaci pozíciója.
A kreatív iparágak az utóbbi években sosem látott dinamizmussal fejlődnek, így a design átfogó és szakszerű integrációja már rövidtávon hozzájárulhat a gazdaság egészének megerősödéséhez. Ezeknek a folyamatoknak az elősegítése és koordinálása jelentette a Magyar Formatervezési Tanács működésének sarokkövét.
A 2010-es évek stratégiái elsősorban az innováció, a kreatív ipar, a fenntarthatóság, a tudástranszfer, illetve az együttműködés fogalmai mentén formálódnak; a design területéhez kapcsolódó intézmények, szervezetek működésének lényegét pedig a jövőképek, koncepciók, trendek felismerése és tudatos formálása, a stratégiák és a kapcsolódó tevékenységek koordinációja alapozhatja meg.
E tényezők jelölték ki az MFT tevékenységének  irányait a negyedik ciklusban, így a figyelmet a design gazdaságösztönző szerepére irányította, és mind szélesebb körben megmutatta, hogy a K+F, a tudomány és technológia mellé a design is felsorakozott az innovációs hajtóerők közé.
A negyedik ciklus sikeresnek értékelhető, eseményekben és eredményekben egyaránt gazdag szakaszt zárt le. A testület minden kiemelt programpontját megvalósította, tevékenysége hazai és nemzetközi összefüggésben egyaránt sikeres, a design egyre szélesebb körben épül be a hazai vállalkozások, intézmények eszköztárába. A Tanács jelenléte lehetőséget teremtett a szakmai kapcsolatok erősítésére és további nemzetközi együttműködések elindítására.
A testület elkötelezett munkája, évtizedes, tudatos építő tevékenysége, tapasztalata és kiterjedt nemzetközi kapcsolati hálója olyan optimális pozícióba hozta hazánkat, mely elősegíti, hogy Magyarország regionális designközponttá válhasson.
A lefektetett alapokra építve a következő hároméves munkaciklusában bővíteni tudja a design-tárgyú kulturális, innovációs kínálatot és képes lesz további számottevő és kézzelfogható eredményeket elérni.

A hároméves munkaprogram szerkezete
Az MFT hároméves munkaprogramja öt tevékenységi területet fogalmazott meg, ezekhez rendelve tartalmazta a kitűzött célok elérése érdekében tett lépéseket. A következőkben röviden elemezzük ezeket a területeket és az elért eredményeket.

 

Tájékoztatás – a nagyközönségtől a szakmai körökig

Az MFT feladata a formatervezés értékteremtő képességének tudatosítása, hagyományainak és új eredményeinek népszerűsítése és terjesztése annak érdekében, hogy a figyelmet a design megváltozott szerepére, a kreatív iparágak az utóbbi években sosem látott dinamizmusú fejlődésére, a design átfogó és szakszerű integrációjának szükségességére irányítsa.
A cél eléréséhez megalakulása óta számos eszközt hívott életre az MFT.

 • Az MFT saját honlapja (ww.mft.org.hu), folyamatosan fejlesztve ad friss, naprakész híreket a szakmai történésekről, melynek tartalmi és vizuális megújítása 2014-ben megkezdődött.
 • A 2012-es Világ Design Főváros (WDC 2012) rendezvénysorozat keretében megvalósult, ”Everyday discoveries - International Design House Exhibition & Event” nemzetközi kiállításon való MFT részvételhez kötődően a kiállítási anyagot prezentáló weboldalt (www.hdc-satellite.hu) működtet.
 • Az MFT rendszeresen terjesztett elektronikus publikációja, az évi hat hírlevele, melyeket a szakmai partnereknek közvetlenül megküld, és a honlapon is publicitást kap. A tájékoztatást szolgálják az MFT nyomtatott és digitális kiadványai, illetve a folyamatosan karbantartott szakmai adatbázisai is, melyek szabadon letölthetők a honlapról, illetve ingyenesen állnak az érdeklődők hírforrásává. Ezek listája a beszámoló végén található.
 • Az MFT a védnöke a Design Hét Budapest rendezvénysorozatnak, amely évről évre szélesebb közönséget ér el.
 • A sajtómegjelenéseket tekintve az éves programok közül a Magyar Formatervezési Díj és a Design Management Díj a legjelentősebb eszköz a nagyközönség elérésére. A díjazottakat nem csak a szakmai lapok állítják reflektorfénybe, hanem a napilapoktól kezdve gazdasági műsorokon át a legszélesebb nyilvánosságot elérő magazinok is. Így e szempontból is kiemelt feladata a pályázatok lebonyolítása és kommunikációja.

 

Az MFT tevékenységéről eddigi munkájának eredményeképp a rendezvényekhez kapcsolódóan rendszeresen beszámol a sajtó. Az MFT által generált, működésével és tevékenységével kapcsolatos közvetlen sajtómegjelenések száma közel ezres nagyságrendű.
Az MFT közvetlen eszközei (emberi erőforrások és költségvetés) korlátozottak, így a “hagyományos” eszköztár mellett továbbra is különös hangsúlyt kaptak a stratégiailag kiépített partnerkapcsolatok és az azokon keresztül megvalósult rendezvények – amelyek egyúttal az MFT katalizátor szerepét is mutatják. Az MFT az elmúlt három év alatt számos sikeres rendezvényen vett részt. Ezek közül néhány példa:

 • a „Kultúra hozzájárulása az Európa 2020 stratégia végrehajtásához” című konferenciához kapcsolódó, a Magyar Formatervezési Díj elmúlt tíz évének elismertjeit bemutató tárlat megrendezése, az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, a Magyar Tudományos Akadémián (2011);
 •  a “A kék….zöld” projekt megrendezése a “Kultúrfolyam”  című EU-elnökségi programsorozat keretében, a Duna Stratégia három országának közreműködésével, a bécsi Collegium Hungaricum együttműködésében (2011);
 •  a Világ Design Főváros (WDC) rendezvénysorozat keretében megvalósult, ”Everyday discoveries - International Design House Exhibition & Event” nemzetközi kiállítás, melyen hazánk képviseletére az MFT kapott felkérést  Helsinki és Bécs (2012);
 • a XXI. század első évtizedének magyar formatervezési díjazott alkotásait bemutató tárlat elsőként 2011-ben Delftben, majd 2012-ben az Európai Szabadalmi Hivatal hágai épületében és Tillburgban.
 • kiállítás és előadás a „Made in Hungary Plus” című, holland-magyar üzleti találkozóval egybekötött szeminárumon Delftben, a Hungarian Business Network, a Nemzeti Külgazdasági Hivatal hágai irodája és a Magyar Köztársaság hágai nagykövetsége partnerségében (2012). “Az innováció arca – kreatív formakultúra Magyarországon” napirendi pont az Országgyűlés Innovációs és Fejlesztési Eseti Bizottsága kihelyezett ülésén az Iparművészeti Múzeumban (2012);
 • Vadas József: A “Székkirály. Pályakép Király József belsőépítészről” – könyvbemutató és megemlékezés a Műcsarnokban (2013);
 • Előadás és tárlatvezetés a Regionális Design Konferencián a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában és a Műcsarnokban (2013).
 • előadás a New Trends: contemporary design in Hungary című konferencián és a Shapes of Hungary című tárlat rendezése a barceloniai Desing Hubban, melyre Magyarország tízéves EU-tagságát ünneplő rendezvénysorozat részekén, Magyarország designszempontú, a hosszú távú intézményi együttműködések és üzleti partnerségek kialakítása céllal került sor (2014).
 • Shapes of Hungary kiállítás bemutatkozása – a FISE együttműködésében – a londoni The Design Junction rendezvényen (2014).

A kommunikációs csatornák mellett az MFT számos kiadvány – egyetemi jegyzet és szakkönyv, folyóirat, katalógus, leporelló – megjelenését támogatta.  Kiemelendő Vadas József, a nagyközönség körében is méltán népszerűmonográfiája (Székkirály. Pályakép Király József belsőépítészről).
Az MFT hiánypótló tanulmány elkészítésében is közreműködött. A design európai innovációs politikában betöltött szerepének erősítésére készült, 2012 őszén „Design for Growth and Prosperity” címmel közreadott 21 pontos szakértői javaslat kidolgozásában az Európai Design Vezetőtestület egyetlen közép-európai résztvevőjeként az MFT elnöke működött közre.
Támogatta a BEDA (Bureau of European Design Associations) által megjelentetett „Az európai design aktuális kérdései” című, a design értékteremtő és versenyképesség-növelő erejét bemutató tanulmánykötet szemelvényes magyar nyelvű kiadását.
A tanulmánykötet célja a design fogalmának és lehetőségeinek széleskörű értelmezése, elsősorban az Európai Unió szempontjából. A négy téma köré – innováció, társadalmi felelősségvállalás, kultúra, oktatás – csoportosított tanulmányok bemutatják a design értékteremtő és versenyképesség-növelő erejét.
Kivonatolt fordításban közreadta a Sharing Experience Europe (SEE) projekt részeként frissített felmérések alapján 2013-ban ismét megjelentetett Design Policy Monitor 2012 (Reviewing Innovation and Design Policies Across Europe)című kiadványát (Innovációs és Design Politikák Európában).A tanulmány elemzi a 27 EU tagállam design szakpolitikai környezetét és mélyreható elemzést ad a SEE partnerországok nemzeti designrendszeréről.
Magyar fordításban is elérhetővé vált „A design-vezérelt innováció akcióterv megvalósítása” című, az Európai Bizottság által 2013 szeptemberében közzétett munkadokumentum. Szintén kivonatolt fordítást készített a Design Management Europe kezdeményezésére Gert L. Kootstra által készített, „A design management beépítése a mai üzleti gyakorlatba. Európai design menedzsment gyakorlatok elemzése, 2009” című tanulmányáról.
Az MFT a legmagasabb szakmai minőségre törekedett kiadványainak kialakításánál is, hogy a design alkalmazására ezzel is példát mutasson.
A már említett rendszeres kommunikációs csatornák (honlap, éves jelentés, hírlevél) mellett az MFT a hazai és nemzetközi eseményeken is megjelent, valamint hazai és nemzetközi előadások szakértői munkája is jellemzi az MFT tevékenységét.

    Design Hét Budapest

Az MFT 2004-ben indította útjára a Design Hét Budapest rendezvénysorozatot. A design hetek legfontosabb célja a design értékének, gazdasági és társadalmi szerepének tudatosítása, a design iránti bizalom növelése és a terület szereplői közötti kommunikáció erősítése.
A nagyközönségnek és a szakmának egyaránt szóló egyhetes programsorozatot első alkalommal 2004-ben rendezték meg, 20 helyszínen, 28 eseménnyel. A rendezvénysor néhány év alatt tíznapos eseménysorrá nőtte ki magát és pozíciója megerősödött az európai rendezvények sorában.
A komplex fesztiválprogram minden évben egyre több együttműködő partnerrel és egyre nagyobb közönség bevonásával zajlik. Az immár egész Európában jegyzett nemzetközi esemény jubileumi, tizedik megrendezésére 2013-ban került sor, közel 300 vállalkozás együttműködésében és több mint 70 ezer látogatónak adott betekintést abba, milyen sokszínű is a design. Az MFT cikluszárásnak évében, a 11. Design Hét Budapest keretében került sor  az itthon és az országhatárokon túl is ismert Central European Fashion Days program – Gombold újra! pályázateredményhirdetésére és nagyszabású divatbemutatójára. A fesztiál kilépett fővároscentirkusságából, 2014-ben már Design Hét Pécs és Design Hét Sopron is programot kínált az érdeklődőknek. Új elemként szervezett utazás keretében lehetett meglátogatni a magyar iparművészet három fellegvárát: a Zsolnay Porcelánmanufaktúrának is otthont adó Zsolnay Negyedet Pécsen, az Ajka Kristály központját Ajkán, valamint a Herendi Porcelánmanufaktúrát Herenden. A fentieken túl számos, a design- és iparjogvédelmi kérdésekre koncentráló, kiemelten sikeresnek minősíthető program valósult meg, mint a „Smúzolj velünk! - Hipavilon kirakat”, valamint a „Találj befektetőt!” című szakmai program. Az MFT megbízásából idén is megjelent a Budapest Design Map. Az angol nyelvű térkép a főváros designértékeire irányítja a turisták figyelmét, mintegy 150, tematikus csoportokba rendezett budapesti designvállalkozásról és szervezetről nyújt alapinformációkat hagyományos nyomtatott térkép, illetve sokoldalú (iOS és Android okostelefonokra és táblagépekre kifejlesztett) mobil alkalmazás formájában. Az applikáció mind Android, mind iOS platformon több ezer letöltést generált, ami jelentős érdeklődést mutat.
Mindezen eredményeket a többszörösére nőtt médiavisszhang is visszaigazolja. A Design Hét Budapest az elmúlt évek során kétségtelenül a magyar design szakma legfontosabb megjelenési felületévé vált, hazánk ennek révén is felkerülhetett a kontinens és a nagyvilág designtérképére.

 

Oktatás, elméleti munka – felsőfokú intézmények tanárai és hallgatói

Az MFT elsőként 2008-ban, majd 2011-ben is hároméves együttműködési keret-megállapodást kötött a tervezőképzés három legnagyobb hazai felsőoktatási intézményével, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemmel, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel és a Nyugat-magyarországi Egyetem Alkalmazott Művészeti Intézetével.
A megállapodás célja a design alkalmazására vonatkozó korszerű ismeretek terjesztése, a hallgatók szakmai fejlődésének elősegítése az európai elvárásoknak megfelelő tudásszint elérése érdekében.
Az MFT a designfejlesztés egyik lényeges elemének az interdiszciplinaritás megteremtését tekinti, így együttműködést alakított ki a műszaki-gazdasági képzésben jelentős szerepet játszó intézménnyel, a Budapesti Corvinus Egyetemmel. A negyedik ciklus alatt folytatódott "A design vállalati irányítási kérdései" címmel, az egyetem Marketing és Média Intézetével indított közös kurzus.
Az MFT tantárgyprogram és előadó biztosításával vállal tevékenyen részt a kurzus tematikájának összeállításában. A kísérleti jelleggel meghirdetett kurzust évről évre egyre több hallgató veszi fel tantárgyai közé, az elmúlt években közel negyvenfős hallgatói létszámról kaptunk híradást. A kurzus rendszeresen meghirdetett programja a Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíj tavaszi, beszámoló kiállítása; a látogatás után egyre többen döntenek úgy, hogy design témában írják szakdolgozatukat. A Tanács töretlenül folytatja az együttműködést a leendő gazdasági döntéshozók képzésében jelentős szerepet játszó intézményekkel a design alkalmazására vonatkozó korszerű ismeretek terjesztése területén.
2013-ban az MFT együttműködési szerződést kötött a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskolával is. Az együttműködés célja olyan képzési, pályázatszervezési, infrastrukturális fejlesztések és szakmai programok megvalósítása, amelyek a főiskola oktatói és hallgatói közösségeinek iparjogvédelmi és szerzői jogi jártasságát növelik. A megállapodás kiterjed a főiskola képzési programjának támogatására, a hallgatók szakmai fejlődésének elősegítésére, mely elősegíti Budapest regionális design-központtá válását.
A graduális és posztgraduális képzés keretében tervezőművészek részvételével zajló „Nemzetközi Design Workshop Zsennye” alkotóműhely és workshop megrendezését az MFT szakmai jelenlétével támogatta.
A Magyar Ergonómiai Társaság által, a magyarországi felsőoktatásban tanuló hallgatók számára meghirdetett, a jövő ergonómiai szemléletformálását megcélzó E2O – Ergonómia tervpályázat olyan termékötleteket várt, melyek a mindennapi életet könnyebbé, kényelmesebbé és biztonságosabbá teszik. A Magyar Formatervezési Tanács tagja szakértőként segítette a zsűri munkáját, a Tanács a hallgatók szakmai fejlődését designszakkönyv-nyeremény felajánlásával is elősegítette.

Gazdaságélénkítés – vállalkozói, civil és állami szféra

A design nemcsak szerves része a kreatív iparnak és az innovációnak, hanem szakszerű integrálásával további iparágak nemzetgazdasági megerősítéséhez is hozzájárul, így ezek az utóbbi évek nemzeti designstratégiáiban is külön említésre kerültek.
A design alkalmazásának ösztönzésében az MFT egyik legfontosabb eszköze a Magyar Formatervezési Díj, amely egyben a magyar formatervezés legfontosabb intézményrendszere is.
A Magyar Formatervezési Díj pályázatot a nemzetgazdasági miniszter az MFT közreműködésével írja ki.  A pályázat a hazai formatervezőket és gyártókat szólítja meg azzal a céllal, hogy a hazai design kiemelkedő alkotásait elismerje, a formatervezés hazai alkalmazását ösztönözze, és a design eszközeivel hozzájáruljon a gazdaságélénkítés folyamatához, a magyar termékek nemzetközi versenyképességének növeléséhez. (Jogszabályi háttér: 17/2005. (III. 26.) GKM rendelet).
A díjpályázat a ciklus időszaka alatt kiemelkedő pályázati aktivitást mutatott, az elismert pályamunkák seregszemléje rendre bizonyította, hogy a díj egyik legfontosabb feladata a hazai designban felhalmozott szellemi tőke felmutatása és a vállalkozói figyelem felkeltése. A díjátadó ünnepségeket és kiállítás megnyitókat továbbra is kitüntetett figyelem övezte. Az MFT a sajtókampány időszakában rendre napi egy megjelenés generált, a megnyitókat félezres jelenlét, míg a kiállításokat közel ötezres látogatószám jegyez.
A Magyar Formatervezési Díjpályázat 2014-től nyitott a közösségi médiaeszközök felé, a díjpályázat elérhető a Facebookon (facebook.com/magyarformatervezesidij). A követők száma már induláskor meghaladta a négyszáz főt, az aktivitás pozitív hatását az ismételten növekvő jelentkezési számokban és a Design Management Díjra érkezett rekordszámú jelölésben is tapasztalhattuk.
A Magyar Formatervezési Díj korábbi éveinek mezőnyét áttekintve jól látható, hogy a honi gazdaság szereplői, néhány iparágtól eltekintve, kevéssé vették igénybe a tervezőképző egyetemek által kibocsátott, európai tudásszinttel rendelkező designerek tudását. Más-más okból ugyan, de sem a külföldi tulajdonú nagyvállalatok, sem a hazai kis- és középvállalkozások nem használták ki a rendelkezésre álló potenciált. Az MFT ezen kívánt javítani azzal, hogy támogatta a formatervezés integrálását az innováció-politika stratégiai eszköztárába. A díjazott alkotásokat és a kiemelt pályaműveket bemutató tárlat alátámasztja, hogy a kreativitásra építkezve jelentős távlatok nyílhatnak hazánk kreatívipara, de a gazdaság egésze számára is.
Az MFT felkérésére készült 2011-es felmérés* arra kereste a választ, hogy létezik-e designszemléletű üzleti gondolkodás a hazai kis- és középvállalkozások körében. A felmérés főként arra irányult, hogy egy-egy vállalat sikerességében mekkora szerepet játszik a design. A felmérés eredménye azt mutatta, hogy egy nehezebb időszakot túlélt cég már látja, hogy üzleti szempontból döntő jelentősége lehet a design tudatos alkalmazásának, ez a versenytársakhoz képest is előnyt jelenthet.
A díjpályázat statisztikái is igazolják a vállalatok egyre nagyobb designtudatosságát, az évről évre növekedő pályázati aktivitás mellett egyre magasabb a cégek által benyújtott pályázatok és ennek köszönhetően a megvalósult, piaci megrendelésre készült pályamunkák száma is (2011-ben már közel ötven vállalkozás vett részt a versengésben és a díjazott alkotások közül minden második megvalósult termék volt).
Az MFT díjátadáshoz kapcsolódóan a kiemelt célcsoportjai számára szakmai rendezvényeken keresztül láttatta a hazai formatervezésben rejlő gazdasági potenciált.
2011 tavaszán a Magyar Tudományos Akadémia adott otthont „A kultúra hozzájárulása az Európa 2020 stratégia végrehajtásához” címet viselő konferenciának, melynek keretében az elmúlt évek magyar formatervezési díjas alkotásait tekinthették meg az EU-delegáltak.
A találkozó a kulturális és kreatív ágazatok gazdaságélénkítő hatása mellett a társadalmi kohézió erősítését, valamint az innováció és a kultúra közötti szinergia kiaknázását is nagyító alá vette.

 

*:A felmérést a Medián Közvélemény- és Piackutató Intézet 2011 szeptemberében végezte, 200 működő, hazai KKV megkérdezésével.
2011 késő őszén a díjpályázat 2000–2011. között elismert alkotásai a holland királyi főváros, Hága szomszédságában, Delftben mutatkozhattak be, remek alkalmat kínálva a hazai design nemzetközi versenyképességének elősegítésére, a formatervezés pozíciójának erősítésében részt vevő szakterületek szereplőivel való megismertetésre, kapcsolatépítésre. A Made in Hungary PLUS eseménysorozat részeként szervezett tárlaton az elmúlt tizenegy év Magyar Formatervezési Díjjal elismert alkotásai tablókon, a 2012. évi díjazottak pedig tárgyi valójukban tűntek fel, képviselve a magyar designerek innovatív gondolkodását és sokszínűségét a design egyik európai fellegvárában. A bemutatkozás sikerét jelzi, hogy a tárlat meghívást kapott Hágába, az Európai Szabadalmi Hivatal épületébe, a kiállításra 2012 elején került sor. A delfti eseménysorozat részeként a megnyitó másnapján az MFT holland-magyar üzleti találkozóval egybekötött szemináriumon is részt vett. A konferencia fókuszában a legújabb magyar fejlesztésű szabadalmak és design termékek álltak, felhívva a figyelmet a design gazdaságélénkítő szerepére, a formatervezésben rejlő gazdasági lehetőségekre.
2012-ben az MFT meghívására az Országgyűlés Innovációs és Fejlesztési Eseti Bizottsága kihelyezett ülést tartott a Magyar Formatervezési Díj és Design Management Díj tárlatnak otthont adó Iparművészeti Múzeumban. A helyszín és a témaválasztás – „Az innováció arca - kreatív formakultúra Magyarországon” – nem volt véletlen: a design innovációpolitikai jelentősége nemzeti és európai uniós szinten is jelentős, a dinamikusan fejlődő kreatív iparágak a gazdaság megerősödéséhez vezethetnek. A versenyképesség növeléséhez elengedhetetlen a K+F+I alapú, technológiai innovációra épülő megújulás, s ma már csak a legkülönfélébb szakterületeket és közösségeket összekapcsoló innovatív projektek válnak igazán sikeressé gazdasági értelemben is – tudatosította a design innovációt ösztönző hatását az MFT elnökének előadása, valamint az alkotások is.
2013-ban, szintén a díjpályázatokhoz kapcsolódóan a termékek és vállalkozások piaci sikerességének elősegítése érdekében került sor az MFT, valamint a SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány és a Nemzeti Külgazdasági Hivatal (HITA) társszervezésében a “Versenyképesség és fenntarthatóság együtt című szakmai előadásra”, mely a fenntartható designstratégiákra, a bennük rejlő, még kiaknázatlan lehetőségekre és a legjobb gyakorlatokra fókuszált.
2014-ben, a díjpályázat 35 éves évfordulójához kapcsolódóan az MFT megújította a díj arculatát, kamara kiállítás rendezésével és rövidfilmmel is megemlékezett, a kontinuitás és a díj története során megőrzött állandó értékek és megújulási folyamatok hangsúlyos bemutatásával. A különleges csemegének számító retrospektív kiállítás az alapítás óta eltelt idő ikonikus tárgyait (Réka elemes bútorcsalád, a Fabulon és Helia-D csomagolások stb.) vonultatta fel.

Az MFT által 2009-ben alapított Design Management Díj a design stratégiai szerepének tudatosítását célul kitűző elismerés, amely felmutatja, hogyan segítheti a designgondolkodás és szakszerű menedzselése egy szervezet célkitűzéseinek megvalósítását, eredményes működését; és emellett méltatja ennek kiváló példáit. Az elismerést olyan intézmény, szervezet vagy vállalat kaphatja, amely a designszempontokat mindennapi működésébe komplex módon, szervesen beépíti, s ez termékeiben, szolgáltatásaiban teljesítményében is megmutatkozik. A design Európa egyik legfontosabb erőforrása, egyre inkább felismerik kulcsfontosságú szerepét az innovatív és sikeres üzletben, éppen ezért a Design Management Díj nemcsak egy újabb design díj, hanem olyan üzleti pályázat, amely a képességek és a vezetés felelősségének felismerésével kívánja integrálni a designt az üzleti életbe, megalapozva ezzel a kereskedelmi sikert. A designfejlesztése érdekében végzett munka olyan befektetés, amely többszörösen megtérülhet a gazdaság versenyképességének növekedésében.

A díjpályázat ötödik évére közel megduplázódott a pályázatiaktivitás,és a jelölést visszaküldő nagyvállalatok száma is megnövekedett. Módosult a jelöltek összetétele, már nemcsak a kreatív ipar, hanem a szolgáltatói ipar is aktívan részt vett a felhíváson, valamint egyensúlyba került a budapesti, valamint a vidéki jelölések száma.
2014-ben sor került a felhívás szövegezésének és a pályázat kísérő dokumentációjának felülvizsgálatára, szövegértelmezést segítő módosítások bevezetésére. A jelölés, a jelentkezés egyszerűbb lett, mindez hozzájárulhat egy mind szélesebb spektrumot átfogó vállalati kör megmérettetéséhez.
Az MFT törekvései mutatják, hogy a jó design nem az esetleges teljesítménytől függ, hanem előre tervezett vezetési eszköz, amely segít a szervezet identitásának felépítésében, versenyképességének erősítésében. A tanács munkájával folyamatosan tudatosította, hogy a kreatív ipar a magyar gazdaság egyik legjelentősebb kapcsolódási pontja lehet Európához és a világhoz. Az integrált designirányítás és a konzisztens üzletpolitika alkalmazásának ösztönzése érdekében továbbra is szükséges a design szerves bekapcsolása az innováció- és kultúrpolitika rendszereibe. Ennek egyes elemeire történtek kísérletek az elmúlt években, s lettek szigetszerű eredményei is, de az MFT következő ciklusában ez a feladat továbbra is kiemelt hangsúlyt kell, kapjon.
Az MFT ebben számít a Design Terminál Nemzeti Kreatívipari Központ partneri együttműködésre, ennek jegyében az intézménnyel 2014-es megalakulásakor együttműködési szerződést kötött.

A tervezői munka segítése – a formatervezők

A Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíjat három minisztérium alapította azzal a céllal, hogy a fiatal formatervezők szakmai fejlődését segítse, a design innovációs szerepének növelésével tovább erősítse a hazai gazdaság versenyképességét. Az ösztöndíj jelenlegi rendszere hosszú évek felelős munkájának eredménye, a formatervezés szakmai céljait, metodikáját, tartalmát tükrözi és összefogja a finanszírozó intézmények igényeit.
Az MFT elsőként 2008-ban, az ösztöndíj alapításának huszadik évfordulóján kezdte meg az ösztöndíjpályázat korszerűsítését, de – elsősorban a megváltozott piaci környezet miatt – szükségessé vált az ösztöndíjmodell további átalakítása, néhány alapvető irányelv alkalmazása. E feladatnak eleget téve 2012-ben a tanács – az elmúlt évek tapasztalatait figyelembe véve – a szakmai és gazdasági elvárásokhoz igazítva megújította az ösztöndíjpályázat rendszerét.
A megújított ösztöndíjmodell sarokpontjai: az ösztöndíj időtartama hat hónapra rövidül; az ösztöndíj összege bruttó 150.000 Ft/fő/hó összegre emelkedik; erőteljesebb a vállalkozói orientáció és meghatározott témakörökkel tematizált pályázati kategóriák megfogalmazása. Az elmúlt években a tervezői munka elősegítésére irányuló konkrét tervezői feladatok meghirdetésével az MFT partnereinek sorába lépett az Alu-Style Kft., a Balaton Bútorgyár Kft., a B&K Kft., a Crea Form Kft., a Digiterm Kft., az ICO Zrt., a Je Suis Belle, a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt., a Mobilsofa Kft., a Multinetwork Kft., a Polyduct Zrt. és a TUNGSRAM-Schréder Zrt.
Már a megújítás szellemében készült a 2013. és 2014. évi évi pályázati felhívás. A cél az, hogy a vállalkozói réteg is támogassa az ösztöndíjat, és a fiatal tervezők munkakapcsolatba kerüljenek a legújabb tudományos eredmények, technológiák alkalmazóival.

A célkitűzés megvalósult, a 2013. évi ösztöndíjprogram finanszírozásához a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala és az Emberi Erőforrások Minisztériuma mellé – együttműködési megállapodás jegyzésével – a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. is csatlakozott, a 2014-ben a beérkezett pályamunkák közel harmada céges feladatra érkezett.
A tesztévek visszajelzései azt mutatják, hogy a reformlépések jó irányba haladnak: mind a cégek, mind az ösztöndíjasok eredményesnek értékelték a közös munkát. A feszes munkatempót kívánó pályázati rendszerben is tartani tudták az ösztöndíjbizottság és a gazdálkodó szervezet által is meghatározott szigorú ütemtervet, az ösztöndíjprogram eredményeként több késztermék, illetve prototípus született az ösztöndíjprogram futamideje alatt.
Az ösztöndíjasok értékes szakmai tudáshoz jutottak, az együttműködő gazdálkodó szervezet pedig lehetőséget kapott arra, hogy termékpalettáját megújítsa, és új szemlélettel gazdagodjon. Az első, sikeres együttműködés a finanszírozó gazdálkodó szervezettel  megalapozza azt, hogy a jövőben további vállalkozások, szervezetek csatlakozzanak az ösztöndíjprogramhoz.
A pályázat a tehetséges tervezők legfontosabb támogató rendszere, amely az ösztöndíj-támogatáson kívül elméleti, szakmai ismereteket adó tanfolyamok, előadások megrendezésével is segítséget nyújt a fiatal tervezőknek.
Ennek kiemelt példái a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala és a SEED Kisvállalkozási-fejlesztési alapítvány közös szervezésében, a tudatos, kreatív vállalkozóknak megrendezetett, „Formatervezéstől az üzleti tervezésig” című konferenciája, melyen az ösztöndíjasok térítésmentesen vehettek részt, csakúgy, mint a Magyar Kockázati- és Magántőke Egyesület és a Portfolio.hu a régió legnagyobb iparági konferenciáján. A HVCA által szervezett rangos szakmai program az aktív befektetők szakmai konferenciája volt, amely teret adott az iparági trendek, a magyarországi és nemzetközi fejlemények bemutatására, valamint a piaci szereplők bemutatkozására.
2013-ban az ösztöndíj alapításának 25 éves jubileumi évfordulójáról ünnepi katalógussal emlékezetett meg a tanács, benne a 2013. évi ösztöndíjasok mellett, az elmúlt negyedszázad néhány sikeres, az ösztöndíjprogram lehetőségét kiválóan kamatoztató alkotó pályaképének rövid felvillantásával.

Az MFT megalakulása óta kiemelt figyelmet szentel a pályakezdők ügyének. A frissdiplomás tervezők karrierjének indulását, saját vállalkozás alapítását segíti a Start Up Guide című, elektronikus kiadvány, amelyet az MFT 2007-ben indított útjára. A Magyar Formatervezési Tanács gondozásában, elektronikus formában megjelenő útmutató nélkülözhetetlen információkat nyújt az újonnan vállalkozó, illetve már vállalkozást működtető fiataloknak. A kifejezetten mikro- és kisvállalkozók számára összeállított üzleti működtetési és fejlesztési tanácsokkal szolgáló kiadvány minden évben jó néhány újdonságot kínál. Utolsó, 2014-es, 9.0. változatában szerepelnek benne a célcsoportot érintő jogszabályi és adózási változások, valamint a cafeteria rendszert érintő változások is. Önálló fejezet szól a kockázati tőkét keresőknek, és külön egységben található egy forrástérkép kisvállalkozásoknak. 
A kiadvány PDF formátumban ingyenesen letölthető az MFT honlapjáról és olvasható

 

Nemzetközi kapcsolatok – szakmai szervezetek

Az MFT célkitűzésének megfelelően megalakulása óta fókuszál a nemzetközi kapcsolatok kiépítésére és szüntelen erősítésére.
A Tanács részt vesz az Európai Designszövetségek Irodája (Bureau of European Design Associations, BEDA) és az Ipari Formatervezési Társaságok Nemzetközi Szövetsége (International Council of Societies of Industrial Design, Icsid), valamint az Európai Design Management hálózat (Design Management Europe, DME) szakmapolitikai munkájában, rajtuk keresztül képviseli Magyarországot a nemzetközi szakmai közéletben, és gondozza a magyar formatervezés nemzetközi ismertségét, reputációját.
A BEDA (www.beda.org) formatervezési szakmai szövetségek együttműködésével jött létre, tevékenységének homlokterében a szakpolitika európai szintű képviselete áll. Vezetőségének két éven keresztül tagja volt az MFT irodájának munkatársa, Szesztai Szonja, 2014-ben a megújuló, kétéves mandátummal bíró elnökségbe beválasztották az MFT tagját, Várhelyi Juditot, aki a kommunikációs munkacsoportban erősítheti a vezetőség munkáját. A Design Management Europe hálózata Európában egyedülálló módon a kiemelkedő designmenedzsment teljesítmények elismerésére jött létre 2007-ben. Az MFT a szakmai munkát segítő magyar partnerszervezetként közreműködött a DME megújítását végző bizottság szakértő munkájában. A DME szintén tavasszal tartotta éves taggyűlését Brüsszelben, a megújult elnökségbe Jankó Annát, az MFT Irodájának munkatársát is beválasztották. Az MFT munkatársainak megválasztása garantálja a magyar jelenlét folyamatosságát a nemzetközi szakértői munkában.

A testület elkötelezettségének sikerét jelzi, hogy a design ma már kiemelt szerepet élvez az Európa 2020 Stratégián belül. A Stratégia zászlaja alatt jött létre 2010-ben az Innovatív Unió, melynek célja egy felelős gazdaságpolitikát folytató, a fenntartható fejlődést szem előtt tartó méltányos társadalmi közösség megvalósítása. Az Innovatív Unió egyik kiemelt feladatának teljesítésére, a design alkalmazásának erősítésére 2011-ben az Európai Bizottság életre hívta az Európai Design Innovációs Kezdeményezést (EDII), és stratégiájának kidolgozására annak vezetőtestületét. A BEDA elnöke és alelnöke, valamint további szakmai kiválóságok mellett, egyetlen közép-európai résztvevőként a 15 fős grémium tagjává kérték fel az MFT elnökét, ezzel is tovább erősítve hazánk regionális szerepét.
A Európai Design Vezetőtestület másfél éves működése alatt hét találkozót és egy közös, design szakpolitikai műhelyt rendezett, több mint ötven kormányzati, ipari, oktatási, illetve designiparágakból és a közszférából érkező, a témában érintett szereplő közreműködésével. A vezetőtestület 2012 őszén, Helsinkiben adta közre javaslatait a design európai innovációs politikában betöltött szerepének erősítésére. A design széles körű megközelítését alkalmazva a Vezetőtestület huszonegy szakpolitikai javaslatot dolgozott ki, amelyeket a designstratégián belül hat területre osztott: európai design a globális színtéren, design az európai innovációs rendszerben, a vállalkozásokban, a közszférában, a kutatási rendszerben és az európai oktatási rendszerben. A beszámoló magyar nyelvű kivonata letölthető a Magyar Formatervezési Tanács honlapjáról.
Irányelveik közvetítése, célkitűzéseik népszerűsítése 2013-ban is folytatódott a szélesebb szakmai fórumokon (Design. Innovation. Europe. konferencia, Frankfurt am Main). Az Európai Bizottság 2013-ban közzétett design-vezérelt innováció akciótervét (Action Plan for Design-Driven Innovation) a Vezetőtestület által hat fő területre megfogalmazott ajánlásokra alapozza. Alapvetése, hogy a design rendszerszintű alkalmazása – a K+F területét kiegészítve – a gazdaság minden ágazatában fokozhatja Európa versenyképességét a felhasználóközpontú és piac által vezérelt innováció eszközeként.

Az Európai Bizottság elindította cselekvési tervét a design vezérelte innovációért, melynek kialakításában a BEDA meghatározó szerepet játszott. A cselekvési terv célja a design előtérbe helyezése az európai politikán belül, hogy szerves része legyen az európai gazdaságpolitikának és finanszírozási programjának. Az akcióterv olyan leendő kezdeményezéseket és programokat vonultat fel, melyekben a design központi szerepet kap, ilyenek többek között az Európai Design Innovációs Platform (EDIP), a Horizon 2020, az Erasmus+ és a COSME program, amelyet a kis-és középvállalkozások versenyképességéért hoztak létre. Az akcióterv kiemeli azon BEDA-partnerek munkáját is – köztük a Magyar Formatervezési Tanácsot, mint az EuroDesign projekt konzorciumi tagját –, amelyek már az Európai Design Innovációs Kezdeményezés (EDII) közreműködői.
Az Európai Bizottság 2011-ben, az Innovatív Unió stratégia keretében elindította az Európai Design Innovációs Kezdeményezést (European Design Innovation Initiative), hogy a design, az innováció és a versenyképesség területeit összekapcsolja. Első akciótervéhez kapcsolódó, Közös fellépések, tevékenységek a nem-technikai, felhasználó-központú innováció előmozdításáért - EuroDesign - A design értékének mérésecímű pályázat szakértői tevékenységében az SZTNH és az MFT a konzorcium tagjaként, 2012 márciusa és 2014 júniusa között vett részt. A konzorcium további tagjai a Barcelona Design Centre mint koordinátor, a Copenhagen Business School, a Design Austria, a University of Cambridge és a Swedish Industrial Design Foundation.
A konzorcium feladata a design értékét kimutató mérés kidolgozása: olyan irányelvek, útmutatók meghatározása, amelyek segítségével elemezhető és mérhető a design gazdasági értéke, világossá válik a design társadalmi hatása és teljesítménye, az innovációs projektekben betöltött elengedhetetlen szerepe. A projekt során alkalmazott designdefiníció unikális megközelítést, kiindulópontot ad a design kiterjedt jelenlétének, jelentőségének felméréséhez, azzal a céllal, hogy az eredmény valós makrogazdasági adatokkal szolgáljon a designtörekvések GDP-t növelő hatásáról. A EuroDesign projekt célcsoportjai többek között az Európai Bizottság, az OECD, a nemzeti statisztikai hivatalok, az innovációs ügynökségek, az európai, nemzeti, regionális és helyi szintű politikai döntéshozók.
Az MFT tagja az Icsid-nek (www.icsid.org), a formatervezés nemzetközi szervezetének, melynek küldetése, hogy „a design eszközeivel segítse társadalmi, kulturális és gazdasági életminőségünk fejlődését".
Az Icsid megalakulásának 50. évfordulója alkalmából hirdette meg a Design Világnapot (június 29.), melyre évről évre kiírja poszterpályázatát a tagegyetemek hallgatói számára. A felhívást az MFT is rendszeresen promotálja a hazai designereket képző helyeken.
Az MFT minden évben más-más partnerével együttműködve, különböző designprogramokkal ünnepli meg a világ designereivel és design rajongóival a nemzetközi Design Világnapot. A ciklus ideje alatt vetített képes bemutatóval, és nemzetközi, az európai designélet kulcsfontosságú szereplőinek – Zuzanna Skalska trendkutató, Tomek Rygalik designer, Studio Rygalik, Maarten Hendriks, a  Founded by All designer co-working projekt alapítója és vezetője – meghívásával emlékezett a világméretű megmozdulásra, amely a designra és annak az életminőségünkre gyakorolt pozitív hatására hívja fel a figyelmet.
A Design Hét Budapest kiemelt eseményeként az MFT kezdeményezésére a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a Szellemi Tulajdon Világszervezetével (WIPO) és az Európai Unió Belső Piaci Harmonizációs Hivatalával (OHIM) együttműködésben adott otthont az első Regionális Design Konferenciának.

 

A konferencia témája a formatervezési minták védelme volt, az előadók bemutatták a meglévő oltalmi rendszereket, valamint ismertették a témához kapcsolódó megújítási folyamatokat, egyebek mellett a tervezett Nemzetközi Design Jogi Szerződés előkészítését, amelynek munkálatai jelenleg a Szellemi Tulajdon Világszervezete védjegyekkel, formatervezési mintákkal és földrajzi árujelzőkkel foglalkozó állandó bizottságában zajlik.
A 2012-es Világ Design Főváros rendezvénysorozat szervezőinek meghívására a Tanács részt vett az ”Everyday discoveries – International Design House Exhibition & Event” című nemzetközi kiállításon. A tárlatsorozat és az azt kísérő rendezvények 2012 őszén zajlottak Helsinkiben.
A nemzetközi kiállítás két fő részből állt, egy központi és egy országonként megjelenő szatellit kiállításból. A központi kiállításon a megadott hat témában egy-egy tárggyal minden nemzet képviseltette magát. A szatellit kiállításra az országok szabadon választott anyaggal készülhettek, amely a szervezők által megadott négy fő téma – játék, történet, emlék, aktivitás – közül egy vagy több témához csatlakozhatott.
A “Folyamatos jelen” című szatellit kiállítás egymás mellé komponált alkotásai olyan párként voltak értelmezendők, melynek tagjai a magyar szellemi tőke és kreatív potenciál folytonosságát szimbolizálták, vagyis azt, hogy bizonyos kiemelkedő kreatív területeken (pl. kreatív gondolkodás, logikai játékok, kézműves hagyományok) a magyar nemzet hagyományosan figyelemre méltót alkotott, s amelyek nem pusztán egyszeri, egyedi teljesítmények voltak, hanem a nemzetkarakterológia részei, kiemelkedő innovációs tartalommal és a nemzetközi összehasonlításban is releváns eredménnyel.
A magyar bemutatkozás sikerét mutatja, hogy a nemzetközi kiállítás szatellit tárlata a bécsi Collegium Hungaricum közreműködésével a Vienna Design Week keretében a bécsi Stilwerkben is sikerrel bemutatkozhatott.
A Vienna Design Week díszvendége 2014-ben Magyarország volt.A fesztivál, melynek kurátora az MFT tagja, Halasi Rita Mária volt, kiváló lehetőséget jelentett a fiatal magyar designerek számára a nemzetközi színtéren való bemutatkozásra. A Magyarország-vendégország-programok a Balassi Intézet – Collegium Hungaricum Bécs, a Vienna Design Week, a Külgazdasági és Külügyminisztérium, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, a WAMP, a Design Terminál, a Magyar Turizmus Zrt. ausztriai képviselete, a Pecha Kucha Night Vienna, a Qualysoft, az EightDays Design Team, a budapesti Izraeli Kulturális Intézet, a bécsi LOFFICE Coworking, a KultúrGorilla és a LaPrima Hotel közös programján az MFT is szakmai partner volt. A bécsi és budapesti rendezvénysorozat időbeli összehangolásával, okos és kölcsönös kommunikációs együttműködéssel egymást erősítő magyar designeseménnyé vált.
A Design Management Europe szervezete Európában egyedülálló módon, a kiemelkedő designmenedzsment teljesítmények elismerésére jött létre 2007-ben. Az MFT mint a szakmai munkát segítő magyar partnerszervezet közreműködött a DME megújítását végző bizottság szakértő munkájában. A Design Management Díjban részesült cégeket a Design Management Europe pályázaton való részvételre bíztatja, és szakmai támogatást nyújt a részvételhez.
Az MFT rendszeresen és szisztematikusan monitorozza a nemzetközi pályázati felhívásokat, képzési és ösztöndíjprogram lehetőségeket, szakmai rendezvényeket, melyekről kiterjedt adatbázisának köszönhetően tájékoztatja az érdekeltek széles körét.
Az MFT kapcsolati hálója segítségével egyedülálló, közép-európai nyilvános adatbázist tart fent és frissít honlapján, amely régiónk építészeti és design szakintézményeit, szervezeteit, oktatási intézményeit és sajtóorgánumait gyűjti össze.

 

ADATBÁZISOK A MAGYAR FORMATERVEZÉSI TANÁCS HONLAPJÁN
A Magyar Formatervezési Tanács honlapja a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala portálján belül, a www.mft.org.hu címen érhető el. Aktuális híreink mellett négy tematikus adatbázist gondozunk, elsősorban a szakmai érdeklődők számára.

 

MAGYAR FORMATERVEZÉSI DÍJ
Az archívum a kezdetektől, 1980-tól tartalmazza a díjazott alkotások listáját és fotóját.

MOHOLY-NAGY LÁSZLÓ FORMATERVEZÉSI ÖSZTÖNDÍJ
Az archívum 175 pályakezdő munkáját mutatja be, akik az alapítás óta eltelt 25 évben elnyerték az ösztöndíjat.

DESIGNINTÉZMÉNYEK MAGYARORSZÁGON
Ezen az oldalon a design hazai képzőhelyeit, szakmai szervezeteit és intézményeit, valamint a közgyűjteményeket és galériákat gyűjtöttük össze.

DESIGNINTÉZMÉNYEK KÖZÉP-EURÓPÁBAN
Az adatbázis a közép-európai régióban működő, építészettel, formatervezéssel, környezettervezéssel és tervezőgrafikával kapcsolatos egyetemek, intézmények, kiállítóhelyek és szaklapok adatait tartalmazza, országok szerint csoportosítva.

FOLYAMATOS JELEN  - a www.hdc-satellite.hu weboldalon,  időszakosan
A ”Everyday discoveries” című nemzetközi design kiállítás (Helsinki, Bécs), magyar központi és szatellit tárlatának weboldala.

A MAGYAR FORMATERVEZÉSI TANÁCS KIADVÁNYAI

 • A Magyar Formatervezési Díj katalógusai (magyar és angol nyelven)
 • A Magyar Formatervezési Díj 2000-2011 katalógusa (angol nyelven)
 • A Moholy-Nagy László formatervezési ösztöndíjasok kiállítási katalógusai (magyar és angol nyelven)
 • Éves jelentések (magyar és angol nyelven)
 • Design Management Díj – leporello (magyar és angol nyelven)
 • A Design Management Díj 2009–2013 leporellója (magyar és angol nyelven)
 • Start-up Guide 9.0 elektronikus kiadvány - A saját vállalkozást alapító designerek, a kreatívipari területének fiatal szereplői számára szerkesztett, naprakész információkat tartalmazó útmutató. A kiadvány ingyenesen letölthető az MFT honlapjáról.
 • Design Hét Budapest: Budapest Design térkép (magyar és angol nyelven) nyomtatott térkép és mobil applikáció alapvető információkat nyújtó válogatás 150, tematikus csoportba rendezett fővárosi designvállalkozásról és szervezetről.
 • Design Hét Budapest: Programfüzet (magyar és angol nyelven)
 • Design Hét Budapest: Metszéspontok Cross-Overs, kiállítási katalógus 2013. (magyar és angol nyelven)