A Magyar Formatervezési Tanács 2013. évi munkaterve

Küldetés

A Magyar Formatervezési Tanács célja, hogy a formakultúra eszközeivel hozzájáruljon az életminőség javításához és a nemzetgazdaság versenyképességének növeléséhez. Közös erőfeszítések árán virágzó országot szeretnénk teremteni Európa közepén, amelynek polgárai esztétikus, egészséges környezetben élnek, becsülik és ápolják hagyományaikat, tudatosan vállalják kulturális identitásukat, és vallják, hogy a jóléthez a formatervezés is jelentős mértékben hozzájárul.

 

I. Célok és eszközök a hároméves munkaprogram (2011-2014) alapján

Célok

Társadalmi elfogadottság

Az MFT célja a formatervezés értékteremtő képességének tudatosítása, hagyományainak és új eredményeinek népszerűsítése hazai és nemzetközi színtéren egyaránt.

A formatervezés szerepének növelése a gazdaságban

Az MFT célkitűzése a magyar nemzetgazdaság versenyképességének a formatervezés eszközeivel történő erősítése, a hazai formatervezési kultúra fejlesztése, valamint a formatervező alkotók helyzetének javítása. A formatervezés nemcsak szerves része a kreatív iparnak és az innovációnak, hanem szakszerű integrálásával további iparágak nemzetgazdasági megerősítéséhez is hozzájárul.

Eszközök

Az MFT hároméves munkaprogramot és részletes éves munkaterveket készít a fenti célok elérése érdekében. Az MFT 2013-as éves munkaterve tartalmazza a testület részletes feladatait, a 266/2001. Korm. rendelet, és a 2013-as költségvetés keretei között, tudatosan építve az évtizedek óta működtetett díj- és ösztöndíjrendszerre, valamint nemzetközi kapcsolataira.
Az MFT működésével kapcsolatos feladatokat a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának szervezeti egységeként működő Iroda látja el, két fő kormánytisztviselővel (MFTI).

 

II. A 2013. évi munkaterv

 

1. Tájékoztatás – a nagyközönségtől a szakmai körökig
A formatervezéssel kapcsolatos ismeretanyag bővítése és terjesztése

Általános, előírt feladatok

1.1. Folyamatos hírszolgáltatás az MFT-hez kötődő szakmai munkáról, különös tekintettel az MTI-re, valamint évi hat hírlevél megjelentetése a www.mft.org.hu honlapon.

1.2. AZ MFT tevékenységét bemutató kommunikációs anyag elkészítése, magyar és angol nyelven.

1.3. Sajtókampány a Magyar Formatervezési Díj pályázathoz és a Design Management Díj felhíváshoz kapcsolódóan.

Tárgyévben esedékes feladatok

1.4. Az MFT jelenléte a szakmai rendezvényeken, a szakmai partnerek (kiemelten a tervezőképző egyetemek, DT, FISE, MAOE, MATT, MKISZ) felkérésére. A jelenlét formái: információszolgáltatás, díjadományozás, közös rendezvénypolitika.

1.5. Az MFT honlapjának szakmai fejlesztése, különös tekintettel az angol nyelvű oldalak fejlesztésére.

1.6. Közreműködés a 10. Design Hét Budapest fesztiválprogram megrendezésében.

Stratégiai célok megvalósítása- akciók, lépések

1.7. A magyar design történetét, helyzetét, fogalmi rendszerét feldolgozó, eredményeit népszerűsítő szakkönyvek, konferenciák, kiállítások támogatásának elősegítése.

1.8. Budapest Design Térkép (budapesti designvállalkozások – múzeumok, galériák, boltok, bemutatótermek - alapinformációit tartalmazó térkép) és Hungarian Design Yearbook (hazai design szcéna eredményeit, kiemelkedő képviselőit áttekintő kiadvány) megjelentetése.

 

2. Oktatás, elméleti munka – felsőfokú intézmények tanárai és hallgatói
A design alkalmazására vonatkozó korszerű ismeretek terjesztése

Általános, előírt feladatok

2.1. Együttműködés a designszakembereket képző intézményekkel, a keretszerződésekben lefektetett elvek mentén. Az intézményi együttműködés elősegítése (MOME, NYME, BME)

Tárgyévben esedékes feladatok

2.2. Együttműködés a leendő gazdasági döntéshozók képzésében jelentős szerepet játszó intézményekkel. Partner: Budapesti Corvinus Egyetem Marketing és Média Intézete
Design Management kurzus eredményei – továbbfejlesztés lehetőségei

2.3. Akkreditált iparjogvédelmi oktatás a felsőfokú nappali oktatás keretein belül, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának éves munkaterve és költségvetése szerint.
Partnerek: MOME, NYME-AMI, BME, MKE, Miskolci és Kaposvári Egyetem.

Stratégiai célok megvalósítása- akciók, lépések

2.4. Együttműködés a „MOME Design Inkubátorház” inkubációs programjának megvalósításában.

 

3. Gazdaságélénkítés – vállalkozói, civil és állami szféra
A design alkalmazását ösztönző, támogató programok kidolgozása

Általános, előírt feladatok

3.1. A formatervezés szerves bekapcsolása az innovációs és termékfejlesztési folyamatba.

3.1.1. Pályázati lehetőségek kidolgozása a formatervezés alkalmazásának ösztönzésére az érintett államigazgatási szervek által meghirdetett programokban.

3.1.2. Közreműködés a Nemzetgazdasági Minisztérium, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a Nemzeti Innovációs Hivatal munkájában, a középtávú kormányzati tudomány-, technológia-, és innováció-politikai stratégia intézkedési terve feladatainak végrehajtásában.

3.1.3. A hazai, kiemelkedő színvonalú formatervezői teljesítmény elismerése, díjazása és annak bemutatása, népszerűsítése a gazdasági szférában. Magyar Formatervezési Díj pályázat – 34. év. (A meghirdető Nemzetgazdasági Minisztérium támogatása, szervezés, közreműködés.)

Tárgyévben esedékes feladatok

3.2.   Design Management Díj felhívás lebonyolítása – különös tekintettel az alapítás 5 éves jubileumára.

Stratégiai célok megvalósítása- akciók, lépések

3.3.  Együttműködés a Duna stratégia keretében létrehozott kulturális klaszter célkitűzéseinek megvalósításában

 3.4. Szakmai program a Magyar Formatervezési Tanács négy ciklusának tagjai közreműködésével – az MFT alapításának 10 éves jubileumára tekintettel

 

4. A tervezői munka segítése – a formatervezők
A tervezők pályakezdésének és társadalmi beágyazottságának segítése

Tárgyévben esedékes feladatok

4.1. MAOE – MFT kooperáció az együttműködési megállapodás keretein belül. A fiatal alkotók pályakezdését támogató, pályázati, jogi, vállalkozási, fogyasztóvédelmi és szellemi tulajdonvédelmi ismereteket tartalmazó kiadvány (Start-up Guide + forrástérkép) nyolcadik kiadása.

4.2. A tervezők továbbképzését és innovatív termékek előállítását támogató, workshop típusú rendezvények elősegítése a szakmai partnerek igénye szerint.

Stratégiai célok megvalósítása- akciók, lépések

4.3. Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíj pályázat kezelése
A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalával, a Nemzeti Erőforrások Minisztériumával és a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt-vel közösen finanszírozott ösztöndíjpályázat lebonyolítása.

 

5. Nemzetközi kapcsolatok – szakmai szervezetek
Bekapcsolódás a nemzetközi szakmai munkába

Általános, előírt feladatok

5.1. Az Icsid (International Council of Societies of Industrial Design – Ipari Formatervezési Társaságok Nemzetközi Tanácsa) és a BEDA- (Bureau of European Design Associations – Európai Designszövetségek Irodája) nemzetközi szervezetek tagságával járó feladatok ellátása.

5.1.1. BEDA taggyűlés - Barcelona

5.1.2. Icsid közgyűlés és kongresszus – Isztambul

5.1.3. Design Világnap (WDC) – szakmai program rendezése

5.2. Az Európai Design Vezetőtestület tagságával járó feladatok ellátása.

Tárgyévben esedékes feladatok

5.3. Szakmai jelenlét biztosítása, információszolgáltatás, kiadvány- és szakembercsere a magyar formatervezés nemzetközi ismertségének és elismertségének növelése érdekében.

5.3.1. Az "Everyday discoveries - International DesignHouse Exhibition & Event" című kiállításhoz kapcsolódó satellite kiállítás további, igény szerinti bemutatása.

5.3.2. Közreműködés a „Regional Design Conference” megrendezésében, a WIPO társszervezésében.

 

5.4. A regionális kapcsolati háló erősítése a közép-kelet-európai országok designintézményeivel.

Stratégiai célok megvalósítása- akciók, lépések

5.5. „Barcelona kézikönyv” – a design gazdasági hatásának elemzésére és        mérhetőségére. „Közös fellépések, tevékenységek a nem-technikai, felhasználó-központú innováció előmozdításáért” – Európai Bizottság által meghirdetett pályázat –konzorcium: Barcelona Design Centre (BCD koordinátor), Copenhagen Business School (CBS), Design Austria (DA), University of Cambridge (Un. Cam.), Hungarian Intellectual Property Office – Hungarian Design Council (HIPO/HDC), Swedish Industrial Design Foundation (SVID). A projekt tervezett időtartama: 28 hónap, 2012. március – 2014. június

5.6.  Közreműködés a Design Management Europe díjpályázat konzorciumában

 

III. Az MFT működéséhez kapcsolódó feladatok

MFT – Testületi ülések előkészítése

Évi négy testületi ülés előkészítése. Az MFT működésével kapcsolatos adminisztrációs, iratkezelési, statisztikai feladatok ellátása.

Koordináció

A Tanács által felkért munkabizottságok és szakértők koordinálása, az éves együttműködési szerződések megkötése és az elvégzett munka ellenőrzése.

Kooperáció

Együttműködés a Design Terminállal a szakmai munka hatékonyságának erősítése és a párhuzamosságok elkerülése érdekében. Együttműködés a szakmai szervezetekkel az érdekérvényesítő képesség erősítése érdekében.

Rendszeres tájékoztatás az MFT tevékenységéről

Az MFT honlapja (www.mft.org.hu) mellett kéthavi, e-mail-ben terjesztett hírlevél útján.

Számítógépes kapcsolati adatbázis

A tervezők, vállalkozások, sajtó és egyéb partnerek adatait tartalmazó adatbázis karbantartása.

Az MFT költségvetése

A Tanács éves költségvetésébe utalt pénzeszközök nyilvántartása, döntés szerinti felhasználása, rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzése, a felhasználásról szóló beszámolók, jelentések elkészítése.

Az MFT munkájának dokumentálása

A Tanács működésével kapcsolatos közbeszerzési, adminisztrációs, iratkezelési, statisztikai feladatok ellátása. Az MFT üléseinek, a Magyar Formatervezési Díj pályázat, a Design Management Díj felhívás és a Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíj pályázat történetének archív megőrzése.