Tanúsító védjegy

A tanúsító védjegy egy olyan speciális védjegyfajta, amely meghatározott minőségű vagy egyéb jellemzőjű árukat vagy szolgáltatásokat azzal különböztet meg más áruktól vagy szolgáltatásoktól, hogy e minőségüket vagy jellemzőjüket tanúsítja.
Nem szerezhet oltalmat tanúsító védjegyre az a vállalkozás, amely nem független a tanúsító védjegy lehetséges használóitól, illetve maga is előállítja vagy forgalmazza a tanúsító védjegy árujegyzékében szereplő árukat, vagy maga is nyújtja az árujegyzékben szereplő szolgáltatásokat.
A védjegy jogosultja a tanúsító védjegyet maga tanúsítás céljára nem használhatja, ingyenesen vagy meghatározott ellenérték fejében engedélyezi azonban annak használatát a kapcsolódó szabályzatban előírt követelményeknek megfelelő árukkal vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban más – tőle független – piaci szereplők számára.
A tanúsító védjegyhez minden esetben szabályzat tartozik, amelynek tartalmaznia kell legalább a védjegyjogosult elnevezését és székhelyét; az árukra, szolgáltatásokra vonatkozó minőségi követelményeket; a minőség tanúsításának szabályait; a védjegyhasználat feltételeit; a védjegyhasználat ellenőrzésére vonatkozó előírásokat; a jogosulatlan védjegyhasználattal szembeni fellépés rendjét [Vt. 101. §].

Példák tanúsító védjegyre: