Közérdekű adatok - általános közzétételi lista

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala közérdekű adatai

Tartalomjegyzék

I. Szervezeti, személyzeti adatok
    Kapcsolat, szervezet, vezetők
    A felügyelt költségvetési szervek
    
Gazdálkodó szervezetek
    
Közalapítványok
    
Lapok
    Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv
    Költségvetési szervek
II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
III. Gazdálkodási adatok
    A működés törvényessége, ellenőrzések
    Költségvetések, beszámolók
    Működés

Archívum

 

I. Szervezeti, személyzeti adatok

 1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

  1. Elérhetőségi adatok

  2. A szervezeti struktúra
   Az egyes szervezeti egységek feladatait a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatának 2. számú függeléke tartalmazza, amely innen érhető el
  3. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala vezetői
 2. A felügyelt költségvetési szervek
  1. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv
   A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt nem áll más közfeladatot ellátó költségvetési szerv.
 3. Gazdálkodó szervezetek
  1. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek
   A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet nincs.
 4. Közalapítványok
  1. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által alapított közalapítványok
   A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala nem alapított közalapítványt.
 5. Lapok
  A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által alapított lapok hivatalos adatai
 6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
 7. Költségvetési szervek
  A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala nem alapított költségvetési szervet.

 

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

 1. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

 2. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
 3. Közszolgáltatások
 4. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala nyilvántartásai
 5. Az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartások azonosító adatai
 6. Nyilvános kiadványok
 7. Döntéshozatal, ülések
  A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala nem testületi vezetés alatt álló kormányhivatal, ezért ilyen adatok nem állnak rendelkezésre.
 8. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
  A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala nem testületi vezetés alatt álló kormányhivatal, ezért ilyen adatok nem állnak rendelkezésre.
 9. Pályázatok
 10. Hirdetmények
 11. Közérdekű adatok igénylése
 12. Közzétételi listák
 13. A közadatok újrahasznosításához kapcsolódó adatok
  A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala kezelésben újrahasznosítás céljából kötelezően rendelkezésre bocsátandó közadat nincsen.

 

III. Gazdálkodási adatok

 1. A működés törvényessége, ellenőrzések

  1. Vizsgálatok, ellenőrzések listája
  2. Az Állami Számvevőszék ellenőrzései
  3. Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok
  4. A működés eredményessége, teljesítmény
  5. Működési statisztika
 2. Költségvetések, beszámolók
  1. Éves költségvetések
  2. Számviteli beszámolók
  3. A költségvetés végrehajtása
 3. Működés
  1. A foglalkoztatottak
  2. Támogatások
   A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatást nem nyújt.
  3. Szerződések
  4. Koncessziók
   A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala nem írt ki koncessziós pályázatot, illetve nem kötött koncessziós szerződést.
  5. Egyéb kifizetések
  6. Európai Unió által támogatott fejlesztések
   A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában jelenleg nincs folyamatban az Európai Unió által támogatott fejlesztés.
  7. Közbeszerzés

Jogszabályi háttér

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

A közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról szóló 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet

A közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet