A Magyar Formatervezési Tanács 2012. évi munkaterve

A MAGYAR FORMATERVEZÉSI TANÁCSÉVES MUNKATERVE2012

Küldetés

A Magyar Formatervezési Tanács célja, hogy a formakultúra eszközeivel hozzájáruljon az életminőség javításához és a nemzetgazdaság versenyképességének növeléséhez. Közös erőfeszítések árán virágzó országot szeretnénk teremteni Európa közepén, amelynek polgárai esztétikus, egészséges környezetben élnek, becsülik és ápolják hagyományaikat, tudatosan vállalják kulturális identitásukat, és tisztában vannak azzal, hogy a jóléthez a formatervezés is jelentős mértékben hozzájárul.

 A formatervezés definíciója

A Magyar Formatervezési Tanács (MFT) dokumentumaiban a formatervezés szó jelentéstartalma - a hagyományos ipari formatervezés fogalmától eltérően - a tárgytervezéstől az épített környezet belső tereinek kialakításán keresztül, a vizuális kommunikációig terjed.
Eszerint a formatervezés - illetve a nemzetközi irodalomban elterjedt szóval a "design" - mint tevékenység tárgya lehet termék, szolgáltatás, eljárás, környezetalakítás, cégarculat, illetve más típusú kommunikáció egyaránt. A formatervezés a társadalmi kommunikáció része.

I. Célok és eszközök a hároméves munkaprogram (2011-2014) alapján

Célok

Társadalmi elfogadottság

Az MFT célja a formatervezés értékteremtő képességének tudatosítása, hagyományainak és új eredményeinek népszerűsítése.

A formatervezés szerepének növelése a gazdaságban

Az MFT célkitűzése a vállalati, szervezeti és intézményi innováció erősítése a formatervezés értékeinek és használatának elősegítésével. Az innováció erősödése növeli az ipar és a szolgáltatások versenyképességét, s így - a foglalkoztatás és a gazdasági értéknövelés mellett - a termékek, a szolgáltatások és a környezet javuló minőségén keresztül az életminőséget is emeli.

Eszközök

Az MFT hároméves munkaprogramot és részletes éves munkaterveket készít a fenti célok elérése érdekében. Az MFT 2012-es éves munkaterve tartalmazza a testület részletes feladatait, a 266/2001. Korm. rendelet, és a 2012-es költségvetés keretei között, tudatosan építve az évtizedek óta működtetett díj- és ösztöndíjrendszerre, valamint nemzetközi kapcsolataira.
Az MFT működésével kapcsolatos feladatokat a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának szervezeti egységeként működő Iroda látja el, két fő köztisztviselővel (MFTI).

 

II. A 2012. évi munkaterv

 

1. Tájékoztatás - a nagyközönségtől a szakmai körökig
A formatervezéssel kapcsolatos ismeretanyag bővítése és terjesztése

Általános, előírt feladatok

1.1. Folyamatos hírszolgáltatás az MFT-hez kötődő szakmai munkáról, különös tekintettel az MTI-re, valamint évi hat hírlevél megjelentetése a www.mft.org.hu honlapon.

1.2. AZ MFT tevékenységét bemutató kommunikációs anyag elkészítése, magyar és angol nyelven.

1.3 Sajtókampány a Magyar Formatervezési Díj pályázathoz és a Design Management Díj felhíváshoz kapcsolódóan.

  Tárgyévben esedékes feladatok

  1.4. Az MFT jelenléte a szakmai rendezvényeken, a szakmai partnerek (főképp a tervezőképző egyetemek, a FISE, MAOE, MATT, MKISZ) felkérésére. A jelenlét formái: információszolgáltatás, díjadományozás.

  1.5. Az MFT honlapjának szakmai fejlesztése, különös tekintettel az angol nyelvű oldalak fejlesztésére.

  1.6. A Design Hét Budapest fesztiválprogram megrendezése

   Stratégiai célok megvalósítása- akciók, lépések

   1.7. A magyar design történetét, helyzetét, fogalmi rendszerét feldolgozó, eredményeit népszerűsítő szakkönyvek, konferenciák, kiállítások támogatásának elősegítése.

     

    2. Oktatás, elméleti munka - felsőfokú intézmények tanárai és hallgatói
    A design alkalmazására vonatkozó korszerű ismeretek terjesztése

    Általános, előírt feladatok

    2.1. Együttműködés a designszakembereket képző intézményekkel, a keretszerződésekben lefektetett elvek mentén. Az intézményi együttműködés elősegítése.

     Tárgyévben esedékes feladatok

     2.2. Együttműködés a leendő gazdasági döntéshozók képzésében jelentős szerepet játszó intézményekkel. Partner: Budapesti Corvinus Egyetem Marketing és Média Intézete Design Management kurzus eredményei - továbbfejlesztés lehetőségei

      2.3. Akkreditált iparjogvédelmi oktatás a felsőfokú nappali oktatás keretein belül, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának éves munkaterve és költségvetése szerint.
      Partnerek: MOME, NYME-AMI, BME, MKE, Miskolci Egyetem.

       Stratégiai célok megvalósítása- akciók, lépések

       2.4. Együttműködés a "MOME Design Inkubátorház" inkubációs programjának megvalósításában.

         

        3. Gazdaságélénkítés - vállalkozói, civil és állami szféra
        A design alkalmazását ösztönző, támogató programok kidolgozása

        Általános, előírt feladatok

        3.1. A formatervezés szerves bekapcsolása az innovációs és termékfejlesztési folyamatba.

        3.1.1. Pályázati lehetőségek kidolgozása a formatervezés alkalmazásának ösztönzésére az érintett államigazgatási szervek által meghirdetett programokban.

        3.1.2. Közreműködés a Nemzetgazdasági Minisztérium, és a Nemzeti Innovációs Hivatal munkájában, a középtávú kormányzati tudomány-, technológia-, és innováció-politikai stratégia intézkedési terve feladatainak végrehajtásában.

        3.1.3. A hazai, kiemelkedő színvonalú formatervezői teljesítmény elismerése, díjazása és annak bemutatása, népszerűsítése a gazdasági szférában. Magyar Formatervezési Díj pályázat - 33. év.

         Tárgyévben esedékes feladatok

          3.2. Design Management Díj felhívás lebonyolítása

          Stratégiai célok megvalósítása- akciók, lépések

          3.3.  Együttműködés a Duna stratégia keretében létrehozott kulturális klaszter   célkitűzéseinek megvalósításában

           

          4. A tervezői munka segítése - a formatervezők
          A tervezők pályakezdésének és társadalmi beágyazottságának segítése

          Tárgyévben esedékes feladatok

          4.1. MAOE - MFT kooperáció az együttműködési megállapodás keretein belül. A fiatal alkotók pályakezdését támogató, pályázati, jogi, vállalkozási, fogyasztóvédelmi és szellemi tulajdonvédelmi ismereteket tartalmazó kiadvány (Start-up Guide) hetedik kiadása.

          4.2. A tervezők továbbképzését és innovatív termékek előállítását támogató, workshop típusú rendezvények elősegítése a szakmai partnerek igénye szerint.

           Stratégiai célok megvalósítása- akciók, lépések

           4.3. Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíj pályázat
           A Nemzeti Erőforrás Minisztériummal és a Nemzeti Innovációs Hivatallal közösen finanszírozott ösztöndíjpályázat lebonyolítása.

             

            5. Nemzetközi kapcsolatok - szakmai szervezetek
            Bekapcsolódás a nemzetközi szakmai munkába

            Általános, előírt feladatok

            5.1. Az Icsid- (International Council of Societies of Industrial Design - Ipari Formatervezési Társaságok Nemzetközi Tanácsa) és a BEDA- (Bureau of European Design Associations - Európai Designszövetségek Irodája) tagsággal járó feladatok ellátása.

             Tárgyévben esedékes feladatok

             5.2. Információszolgáltatás, kiadvány- és szakembercsere a magyar formatervezés nemzetközi ismertségének és elismertségének növelése érdekében.
             Szakmai jelenlét biztosítása a 2012-es Világ Design Fővárosában, Helsinkiben. Képviselet a "Everyday discoveries - International DesignHouse Exhibition & Event" című kiállításon és az azt kísérő rendezvényeken - Helsinki Design Hét 2012. szept. 6. és 16. Központi kiállítás: minden ország 6 témában, egy-egy tárggyal képviselteti magát. A központi kiállítás mellett, a megadott témák köré csoportosulva az országok egy satellite kiállításra is lehetőséget kapnak.

             5.3. A regionális kapcsolati háló erősítése a közép-kelet-európai országok designintézményeivel.

              Stratégiai célok megvalósítása- akciók, lépések

              5.4. "Barcelona kézikönyv" - a design gazdasági hatásának elemzésére és mérhetőségére.   
              "Közös fellépések, tevékenységek a nem-technikai, felhasználó-központú innováció előmozdításáért" - Európai Bizottság által meghirdetett pályázat - konzorcium: Barcelona Design Centre (BCD koordinátor), Copenhaguen Business School (CBS), Design Austria (DA), University of Cambridge (Un. Cam.), Hungarian Intellectual Property Office - Hungarian Design Council (HIPO/HDC), Swedish Industrial Design Foundation (SVID). A projekt tervezett időtartama: 28 hónap, 2012. február - 2014. május

               5.5. Közreműködés a Design Management Europe díjpályázat konzorciumában

                 

                III. Az MFT működéséhez kapcsolódó feladatok

                A Magyar Formatervezési Tanács újraszabályozása

                A 266/2011. (XII.21.) Korm.rendelet újraszabályozása a 1158/2011.(V.23.) Korm.hat. alapján.

                MFT - Testületi ülések előkészítése

                Évi négy testületi ülés előkészítése. Az MFT működésével kapcsolatos adminisztrációs, iratkezelési, statisztikai feladatok ellátása.

                Koordináció

                A Tanács által felkért munkabizottságok és szakértők koordinálása, az éves együttműködési szerződések megkötése és az elvégzett munka ellenőrzése.

                Kooperáció

                Együttműködés a Design Terminál Nonprofit Kft.-vel, a szakmai munka hatékonyságának erősítése és a párhuzamosságok elkerülése érdekében. Együttműködés a szakmai szervezetekkel az érdekérvényesítő képesség erősítése érdekében.

                Rendszeres tájékoztatás az MFT tevékenységéről

                Az MFT honlapja (www.mft.org.hu) mellett kéthavi, e-mail-ben terjesztett hírlevél útján.

                Számítógépes kapcsolati adatbázis

                A tervezők, vállalkozások, sajtó és egyéb partnerek adatait tartalmazó adatbázis karbantartása.

                Az MFT költségvetése

                A Tanács éves költségvetésébe utalt pénzeszközök nyilvántartása, döntés szerinti felhasználása, rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzése, a felhasználásról szóló beszámolók, jelentések elkészítése.

                 Az MFT munkájának dokumentálása

                A Tanács működésével kapcsolatos közbeszerzési, adminisztrációs, iratkezelési, statisztikai feladatok ellátása. Az MFT üléseinek, a Magyar Formatervezési Díj pályázat, a Design Management Díj felhívás és a Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíj pályázat történetének archív megőrzése.