A Magyar Formatervezési Tanács hároméves munkaprogramja 2011-2014

Célok és eszközök

Küldetés

A Magyar Formatervezési Tanács célja, hogy a formakultúra eszközeivel hozzájáruljon az életminőség javításához és a nemzetgazdaság versenyképességének növeléséhez. Közös erőfeszítések árán virágzó országot szeretnénk teremteni Európa közepén, amelynek polgárai esztétikus, egészséges környezetben élnek, becsülik és ápolják hagyományaikat, tudatosan vállalják kulturális identitásukat, és vallják, hogy a jóléthez a formatervezés is jelentős mértékben hozzájárul.

 A formatervezés

A Magyar Formatervezési Tanács (MFT) dokumentumaiban a formatervezés szó jelentéstartalma a tárgytervezéstől az épített környezet belső tereinek kialakításán keresztül a vizuális kommunikációig terjed.
A formatervező tevékenysége - a nemzetközi irodalomban elterjedt szóval a "design" - olyan komplex tevékenység, amelynek ergonómiai, pszichológiai, kulturális, műszaki, gazdaságossági és etikai vonatkozásai együttesen testesítik meg a termékben, szolgáltatásban a szépség és hasznosság fogalmát, valamint a társadalmi kommunikáció része.

Célok

A design nemcsak szerves része a kreatív iparnak és az innovációnak, hanem szakszerű integrálásával további iparágak nemzetgazdasági megerősítéséhez is hozzájárul. Ennek jegyében az MFT célja, a formatervezés értékteremtő képességének tudatosítása, hagyományainak és új eredményeinek népszerűsítése. A vállalati, szervezeti és intézményi innováció erősítése, a formatervezés értékeinek és használatának elősegítésével - összhangban a nemzeti és az európai törekvésekkel, a Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia tervezet, valamint az Európai Design Innovációs Kezdeményezés Vezetőtestülete (European Design Innovation Initiative) által kidolgozott szakmapolitikai javaslatok (design a globális színtéren, az innovációs rendszerben, a vállalkozásokban, a közszférában, a kutatási rendszerben és az oktatási rendszerben) 2020-ig ívelő stratégiai horizontjaival.

Eszközök

Az MFT hároméves munkaprogramot és részletes éves munkaterveket készít a fenti célok elérése érdekében.
Az MFT működésével kapcsolatos feladatokat a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala szervezeti egységeként működő Iroda látja el (MFTI).

 

A hároméves munkaprogram (2011-2014)

Az MFT hároméves munkaprogramja tartalmazza a kitűzött célok elérése felé vezető lépéseket és tükrözi az MFT prioritásait. A részletes feladatokat - a költségvetés ismeretében - az éves munkatervek tartalmazzák.

 

1. Tájékoztatás - a nagyközönségtől a szakmai körökig
A formatervezéssel kapcsolatos ismeretanyag bővítése és terjesztése

 • Az MFT jelenléte a szakmai szervezetek rendszeres rendezvényein.
 • Az MFT honlapjának szakmai fejlesztése.
 • A formatervezéssel kapcsolatos ismeretek összehangolt terjesztése az MFT honlapja (www.mft.org.hu), kiadványok és kéthavi hírlevél útján.
 • A magyar design történetét, helyzetét, fogalmi rendszerét feldolgozó szakkönyvek, konferenciák támogatása.
 • Együttműködés a szakmai szervezetekkel és intézményekkel - kiemelt partnerek: FISE, MAOE, MKISZ, MATT, Balassi Intézet, Design Terminál,

 

2. Oktatás, elméleti munka - felsőfokú intézmények tanárai és hallgatói
A design alkalmazására vonatkozó korszerű ismeretek terjesztése

 • Együttműködés a leendő gazdasági döntéshozók képzésében jelentős szerepet játszó intézményekkel. Új oktatási programok tervezésének, megvalósításának ösztönzése és támogatása.
 • Együttműködés a design-szakembereket képző intézményekkel. A képzési programok támogatása, a hallgatók szakmai fejlődésének segítése az európai elvárásoknak megfelelő tudásszint elérése érdekében (BME, MOME, NYME).
 • Akkreditált iparjogvédelmi oktatás a felsőfokú nappali oktatás keretein belül a művészeti és a műszaki-gazdasági képzésben.

 

3. Gazdaságélénkítés - vállalkozói, civil és állami szféra
A design alkalmazását ösztönző, támogató programok kidolgozása

 • Közreműködés a nemzetgazdasági programok és pályázati rendszerek előkészítő munkájában és a középtávú kormányzati tudomány-, technológia-, és innováció-politikai stratégia elkészítésében.
 • A formatervezés szerves bekapcsolása az innovációs és termékfejlesztési folyamatba, pályázati lehetőségek kidolgozása a formatervezés alkalmazásának ösztönzésére (NFÜ, NFM, NGM, NIH).
 • Szellemi tulajdonvédelemi ismeretek bővítése, iparjogvédelmi bejelentési aktivitás növelése.
 • A Magyar Formatervezési Díj pályázatának évenkénti lebonyolítása a 17/2005. (III. 26.) GKM rendelet alapján. A díjazott alkotások népszerűsítése.
 • A Design Management Díj felhívás évenkénti lebonyolítása, a díjazott népszerűsítése.
 • Kapcsolatépítés új, potenciális felhasználók körében.
 • Együttműködés a Duna stratégia keretében létrehozott kulturális klaszter célkitűzéseinek megvalósításában

 

4. A tervezői munka segítése - a formatervezők
A tervezők pályakezdése és társadalmi beágyazottsága

 • Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala és gazdálkodó szervezetekkel közösen finanszírozott Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíj pályázatának lebonyolítása és az ösztöndíjasok programjának szervezése - vállalkozói gyakorlat, nemzetközi bemutatás.
 • Együttműködés a szakmai szervezetekkel - a tágan értelmezett formatervezés terén alkotó munkát végzők társadalmi elismertségének növelése és az alkotók tevékenységéről szóló információk összegyűjtése és széles körű hasznosítása érdekében (díjak, életművek).
 • A fiatal alkotók pályakezdését támogató, pályázati, jogi, vállalkozási és szellemi tulajdonvédelmi ismereteket tartalmazó "Start-up Guide" (digitális kiadvány) éves, aktualizált kiadása, design-tevékenységre kiterjesztett forrástérképpel.

 

5. Nemzetközi kapcsolatok - szakmai szervezetek
Részvétel a nemzetközi szakmai munkában

 • Az Icsid (International Council of Societies of Industrial Design - Ipari Formatervezési Társaságok Nemzetközi Tanácsa) és a BEDA (Bureau of European Design Associations - Európai Designszövetségek Irodája) nemzetközi szervezetek és az Európai Design Vezetőtestület tagságával járó feladatok ellátása.
 • Bekapcsolódás további nemzetközi szervezetek munkájába, a szakirányú, felsőfokú intézményekkel egyeztetett módon, EU pályázatban való részvétel.
 • Közreműködés nemzetközi pályázatok konzorciumának munkájában - felkérés esetén
 • Információszolgáltatás, kiadvány- és szakembercsere a magyar formatervezés nemzetközi ismertségének és elismertségének növelése érdekében.
 • A regionális kapcsolatok bővítése a közép-kelet európai országok design-intézményeivel, a regionális adatbázis rendszeres frissítése az MFT honlapján.
 • "Barcelona-kézikönyv" - Eurodesign pályázat, konzorciumi munkájában való közreműködés
 • Budapest pozícionálása - a közép-európai kreatív-ipari térképen
 • Rubik-Ház projekt támogatása

 

Az MFT irodája gondoskodik a testület működéséhez kapcsolódó feladatok ellátásáról.

 • Előkészíti az évi négy testületi ülést, gondoskodik a Tanács által felkért munkabizottságok és szakértők, valamint az együttműködési szerződések partnerei tevékenységének koordinálásáról.
 • Rendszeresen frissíti a tervezők, vállalkozások, sajtó és egyéb partnerek adatait tartalmazó belső adatbázisát.
 • Hírlevélben tájékoztatja a testületet az elvégzett munkáról és a szakma híreiről.
 • Biztosítja a folyamatos jelenlétet a nemzetközi, szakmai munkában.
 • Közreműködik a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala olyan tevékenységében, amely a design szakterületét érinti.
 • Az Iroda feladata az MFT éves költségvetésébe utalt pénzeszközök nyilvántartása, döntés szerinti felhasználása és a felhasználásról szóló beszámolók, jelentések elkészítése.