Védjegyfigyelési kérelem

Védjegyfigyelési kérelem

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
Budapest
II. János Pál pápa tér 7.
1081
Fax: (1) 302 7004

Védjegyfigyelési kérelem

Kérem, hogy a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény (a továbbiakban: Vt.) 60/A. §-ának (1) bekezdése alapján a kutatási jelentés másolatának megküldésével értesítsen arról a későbbi védjegybejelentésről, amelynek kutatási jelentésében az alábbi védjegyet vagy védjegybejelentést feltüntették.

1. A kérelmező adatai

 

Családi és utónév vagy cégnév:

Cím:

 irányítószám

  helység

 ország

Telefon / fax:


2. A képviselő adatai1

 

Családi és utónév vagy cégnév:

Cím:

 irányítószám

  helység

 

 ország

 

Telefon / fax:


3. A korábbi jog megjelölése

Nemzeti úton tett védjegybejelentés ügyszáma: (formátum: M0000001)

vagy a védjegy lajstromszáma:
(formátum: 123456)

Madridi Megállapodás és Jegyzőkönyv alapján tett védjegybejelentés ügyszáma vagy a védjegy lajstromszáma:(formátum: 123456 vagy A123456 vagy 123456A)

Európai uniós védjegybejelentés ügyszáma vagy az európai uniós védjegy lajstromszáma: (formátum: 000000123)

A megjelölés:


4. A kérelmező jogosultságának alapja (Jelölje be a megfelelőt!)5. A kérelem teljesítésének időtartama
2

Kezdő napja:


Az időtartam hossza hónapokban:


6. A kérelmező egyéb közleménye

 

 

Dátum:

 

Aláírás:
1 Képviselet esetén csatolni kell a képviseleti meghatalmazást is. Ha itt megad adatot, akkor minden értesítést a képviselő részére kézbesítünk.
2 A kérelem a Vt. 60/A. §-ának (2) bekezdése alapján naptári hónapokra meghatározott - egy évet meg nem haladó, a naptári év vagy félév első napján kezdődő - időszakra terjeszthető elő.