Európai Formatervezés 2010

A BEDA Pozicionáló Dokumentuma

A BEDA delegációja a következő dokumentumot nyújtotta át Barroso Elnöknek, Lisszabonban, 2007. október 08-án.

Az európai design jellegzetességeinek kialakítása az európai versenyképességi és innovációs stratégiák keretében, a Lisszaboni Program támogatására.

A Versenyképességi és Innovációs Program (CIP) jelentős előrelépés az innováció ösztönzését célzó programintegráció terén. Ennek ellenére, az Európai programok és kézikönyvek tanúsága szerint, a design innovációs jelentősége továbbra is aláértékelt az európai innovációs programban.
Európának versenyképesnek kell lennie. A gazdasági környezet igényei gyors iramban és folyamatosan változnak. Kína arra törekszik, hogy "innovációs társadalommá" váljon, és fokozatosan felszámolja lemaradását a kreativitás terén. Dél-Korea már az ország elnöke által indított harmadik ötéves formatervezési tervet hajtja végre, India pedig, 2007. februárjában elfogadta az Indiai Nemzeti Design Irányelveket.

Európai szinten nem állnak rendelkezésre egyértelmű irányelvek. A design támogatása és fejlesztése terén a befektetési hajlandóság a tagállamokban nem következetes, és abszolút értelemben továbbra is alacsony szintű és hiányos a globalizálódó világ kihívásaival szemben.

Az európai formatervezési iparág - csupán a méretét tekintve - igen csekély és fragmentált, a design mégis bizonyítottan hatást gyakorol a versenyképesség, az üzleti teljesítmény és a vagyonképzés terén, ezen kívül az európai kulturális örökség egyedi és értékes részét képezi.
Európának összehangolt és egységes lépéseket kell tennie a sajátosan európai formatervezés hatásának megőrzése, fejlesztése és növelése érdekében.

Kérjük Önt [Barroso Elnököt], hogy személyesen is támogassa egy hatékony európai mechanizmus kidolgozását annak érdekében, hogy kialakítsuk az európai formatervezés XXI. századi kompetenciáit, melyek stratégiailag teszik teljessé Európa innovációs teljesítményét. Ez az alábbi lépések kezdeményezését jelentené európai szinten:

1. - Tényfeltárás: Következetes és összehasonlítható helyzetfelmérés az európai gazdaságban végzett formatervezési tevékenység érdekében, amely magában foglalja a vonatkozó eszmei javak mérését szolgáló mutatók fejlesztését, továbbá, szerény, de jelentős előnyökkel járó módosításokat eredményez a jelenlegi nemzeti szintű innovációs felmérésekben.

2. - Befektetés: Az európai designpromóciós szektor feltérképezése és áttekintése európai szinten a következő célkitűzések megvalósítása érdekében: a növekedés és további befektetések területeinek azonosítása; a szektor eróziójának megakadályozása, a koherencia és a tagállamok támogatása a fent nevezett színtéren folytatott együttműködésben, valamint javaslat szabványosított, hosszú távú útmutatásra a nemzeti formatervezési irányelvek kidolgozásához.

3. - Tanácsadás: Hosszú távon működő, EU szintű, szektorokat átfogó, tanácsadó csoport felállítása, amely segítséget nyújt a formatervezési irányelvek kidolgozásához az iparban, az üzleti életben, a kreatív szakmák képviselőinek a designpromóció terén, valamint az európai tudásgazdaság egyéb, kulcsfontosságú szereplői számára.

 

A szöveg eredeti, angol nyelvű változata megtalálható a BEDA honlapján.
©BEDA. 2007. október.