Design, a felhasználó-központú innováció mozgatórugója

Design, a felhasználó-központú innováció mozgatórugója

2009 áprilisában az Európai Bizottság munkaanyagot hozott nyilvánosságra "Design, a felhasználó-központú innováció mozgatórugója" (Design as a driver of user-centered innovation) címmel. Az alapgondolat azt elemzi, hogy a design hogyan válhat az európai innovációs politika szerves részévé. A dokumentum alapján nyilvános konzultáció indult azzal a céllal, hogy megtalálják, hogyan lehetne uniós szinten többet tenni a design eszközével.

A Magyar Formatervezési Tanács testületi állásfoglalása itt letölthető.

A BEDA (Bureau of European Designers' Association) válasza itt letölthető.

Az eredmény kiemelkedő volt. 535 online válasz érkezett (309 szervezettől és 226 magánszemélytől). A válaszok összesítése megtalálható a Bizottság honlapján. A válaszadó szervezetek 91%-a úgy ítéli meg, hogy az unió jövőbeli gazdasági versenyképességében nagyon fontos szerepet tölt be a design. 96% gondolja, hogy a designt támogató kezdeményezések fontos részét kell, hogy képezzék az általános innovációs politikának. 91% pedig úgy véli, hogy a designt támogató kezdeményezéseket uniós szintre kellene emelni.
Ezek alapján a Bizottság további lépéseket tervez a design integrálásáról az európai innovációs politikába és támogatásba.