Az európai design aktuális kérdései

A BEDA (Bureau of European Design Associations) tanulmánykötetet jelentetett meg "Az európai design aktuális kérdései" címmel. A kötet célja a design fogalmának és lehetőségeinek széleskörű értelmezése, az Európai Unió kontextusában. A tanulmányok bemutatják a design értékteremtő és versenyképesség növelő erejét, az innovációban betöltött szerepét, valamint azt, hogyan járulhat hozzá a design Európa vezető pozíciójának erősítéséhez.

A jó design egyben jó üzlet is. Más szavakkal a jó design több, mint esztétikus és ergonomikus termékek létrehozása hiszen egyben az üzleti folyamat központi része is, amely új értékkel gazdagítja a termékeket és szolgáltatásokat, és új piacokat teremt.

A formatervezés azonban nemcsak a piaci siker előfeltétele, hanem mindennapjaink - otthonunk, munkahelyünk, köztereink - tárgyi kultúrájának alakítója, gazdagítója lehet. A design a hagyomány korszerű újraélesztésének és a mai életérzés tükrözésének egyaránt kivételes erejű eszköze, ami nem kevesebb, mint a saját világképünk kifejezése.

A szerkesztő négy téma köré csoportosította a tanulmányokat; az innováció, a társadalmi felelősségvállalás, a kultúra és az oktatás területének számos neves szakembere járult hozzá a kötet összeállításához.

A teljes, eredeti angol szöveg megtalálható a BEDA honlapján. A kivonatos magyar fordítás a Magyar Formatervezési Tanács megrendelésére készült.