A Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíj új elemei

A Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíj új elemei

A több mint húsz éves múltra visszatekintő ösztöndíj igen komoly jelentőséggel dicsekedhet mind tervezői, mind befogadói oldalon. A hazai formakultúra fejlődését és elterjedését segítő–ösztönző rendszer célja, hogy előmozdítsa a design innovációs és gazdasági integrációját. Ugyanakkor segíti az önálló alkotómunkát végző tervezők szakmai fejlődését, tehetségük kibontakoztatását. A támogatási rendszer lehetőséget kínál arra, hogy a pályázók munkáikat – akár saját kezdeményezésű, akár meghatározott témájú, esetleg gyártói háttérrel karöltve – megvalósíthassák, valamint elméleti, oktatásfejlesztési kutatásokat is folytathassanak.

A hatékonyság és az eredményesség megőrzése érdekében, valamint a piaci környezet változásai okán szükségessé vált a pályázati rendszer megújítása. A Magyar Formatervezési Tanács ezért – összhangban a gazdasági és szakmai elvárásokkal, egy egyéves tesztidőszakot követően – a következő átalakításokat hajtotta végre. A pályázati kiírásnál már javasolt, illetve ajánlott témák is szerepelnek. Megjelentek a meghatározott témával, gyártói együttműködésben megvalósítható feladatok. A meghirdetett pályázatokhoz immár gazdálkodó szervezetek is csatlakozhatnak, részt vállalva a prototípus kidolgozásában, kivitelezésében, ezzel is segítve egy későbbi gyümölcsöző együttműködés lehetőségét, s valós szériatermék megszületését.

Az ösztöndíj immár egy évre szól, amely indokolt esetben további egy évvel meghosszabbítható. A támogatási idő csökkenése intenzívebb munkát és gyorsabb végeredményt követel ugyan a résztvevőktől, ám háromszor több tervezőnek kínál lehetőséget, háromszor annyi téma feldolgozását teszi lehetővé. A sikeres feladatmegoldás érdekében éves szinten két konzultációs időpont került meghatározásra, amelyből az első a kiindulási szakaszban jelenthet komoly segítséget, míg a második a kivitelezés során lehet hasznos támpont. A támogatás összege évi bruttó 1,2 millió forintra emelkedett, amelynek kifizetése negyedéves ütemezésben történik, s további újítás az is, hogy az ösztöndíjasok konferenciákon, kiállításokon díjmentesen vehetnek részt. Némiképp megváltozott a pályázatok értékelése is, s az új szempontrendszer mellett a diplomamunka kötelező szerepeltetése is az elbírálás pontosságát segíti.

A megújítás sikeresnek és eredményesnek mondható, amit nem csupán az éves beszámoló kiállítás sikere, hanem az a tény is alátámaszt, hogy 2009-ben 3, 2010-ben pedig már 5 együttműködő partner vállalta a közreműködést az ösztöndíjrendszerben. A feszes munkatempót kívánó pályázat ellenére a jelentkezők aktivitása is emelkedett.