PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

a Magyar Formatervezési Díj elnyerésére

A nyilvános pályázatot a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium a Magyar Formatervezési Tanács közreműködésével hirdeti meg.
A pályázat célja a kiemelkedő színvonalú formatervezői teljesítmény elismerése.

PÁLYÁZATI KATEGÓRIÁK

Termék
Kereskedelmi forgalomban kapható, kis és nagy szériában gyártott termékek, illetve termékrendszerek.

Vizuális kommunikáció
Termékek, termékrendszerek, szolgáltatások megvalósult, komplex vizuális arculata, beleértve a csomagolási és információs rendszereket, valamint a számítógéppel készült, interaktív alkalmazásokat is.

Terv
Kereskedelmi forgalomban még nem kapható, megvalósításra érett termékötletek terve, makett vagy prototípus formájában, továbbá a vizuális kommunikáció területére tartozó tervek.

Diák
A hazai felsőfokú oktatási intézmények tervezőképzésében résztvevő diákok által, hallgatói jogviszony keretében megvalósult terméktervezés, illetve a vizuális kommunikáció területén készített alkotások.

 

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

 

A pályázatot olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság nyújthatja be, akinek lakóhelye, vagy amelynek székhelye az Európai Gazdasági Térség valamely tagállamának területén van.

A pályázat benyújtásához kitöltött jelentkezési lap, adatlap, szöveges és képi dokumentáció szükséges. A dokumentációra vonatkozó megkötéseket a jelentkezési lap tartalmazza. Az adatlapot zárt borítékban, csatolva kérjük beadni.
Egy pályázó több pályázatot is benyújthat.

Pályázni lehet minden olyan alkotással, amely

 • három évnél nem régebbi,
 • más személy szerzői és iparjogvédelmi jogát nem sérti.

Érvénytelen a pályázat, amennyiben:

 • a pályázati feltételeknek nem felel meg,
 • hiányos a mellékelt dokumentáció,
 • határidőn túl érkezik be.

A pályázat beadási határideje: 2008. április 25. (postabélyegző szerint)
A pályázatot egy példányban, kizárólag postai, ajánlott küldeményként, vagy futárszolgálat útján kell eljuttatni a Magyar Formatervezési Tanács Irodájához, "Magyar Formatervezési Díj" jelöléssel ellátva, a következő címre:
Magyar Szabadalmi Hivatal, Magyar Formatervezési Tanács Irodája, 1370 Budapest 5, Pf. 552

A diákkategóriára vonatkozó egyéb, különös szabályok:
A hallgatói jogviszony keretében készült pályamunkák kizárólag diákkategóriában nyújthatók be. A hallgatói jogviszony igazolását, illetve ha a jogviszony már nem áll fenn, az oklevél másolatát a jelentkezési laphoz kérjük csatolni.
A diákkategóriában benyújtott pályázat jeligés. A jeligét a jelentkezési lapon és az adatlapon egyaránt fel kell tüntetni. Az adatlapot zárt borítékban, csatolva kérjük beadni.

 

A PÁLYÁZATOK ÉRTÉKELÉSE

 

Az értékelés két fordulóban történik:
- I. forduló: A bírálóbizottság a beküldött dokumentáció alapján dönt arról, hogy mely pályaműveket hívja be a II. fordulóra.
- II. forduló: A bírálóbizottság a bekért tárgyak és a részletes dokumentáció alapján dönt a díjak és az oklevelek odaítéléséről. A pályaművek elbírálására a zsűrizésre kijelölt helyszínen kerül sor. A begyűjtés helyszínéről és időpontjáról a pályázók értesítést kapnak. A nem szállítható pályaművek elbírálása a beküldött dokumentáció, illetve helyszíni szemle alapján történik.
A bírálóbizottság döntéséről a pályázók írásban kapnak értesítést. A döntéssel szemben nincs helye jogorvoslatnak.

Értékelési szempontok:
a pályaműveket a bírálóbizottság különösen az alábbi szempontok alapján bírálja:

 • formai minőség;
 • újszerűség, eredetiség;
 • versenyképesség;
 • a kivitelezés minősége (a diák- és tervkategória kivételével);
 • felhasználóbarát kialakítás;
 • környezetvédelmi, illetve környezetbarát szempontok érvényesülése.

 

A BÍRÁLÓBIZOTTSÁG TAGJAI

 

 

Prof. emer. Stefan Lengyel

formatervező művész, tanszékvezető egyetemi tanár,
Moholy-Nagy Művészeti Egyetem,
az MFT tagja, a bírálóbizottság elnöke

Barbara Beranek

keramikus művész, Ausztria

Csavarga Rózsa

Pro Architektúra és Ferenczy Noémi-díjas építész,
belsőépítész

Dr. Geri István

főigazgató-helyettes, Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség

Ferenczi Péter

ügyvezető igazgató, Alu-Style Kft.

Herczeg László

formatervező művész

Koós Pál

formatervező művész, tanszékvezető-helyettes,
Moholy-Nagy Művészeti Egyetem

Óvári Andrea

öltözéktervező, Beriv Zrt., tervező

Takács János

vezérigazgató, Electrolux Lehel Kft., az MFT tagja

Vargha Balázs

grafikusművész, Stalker Studio

Zsótér László

Ferency Noémi-díjas grafikusművész,
rektorhelyettes,
Moholy-Nagy Művészeti Egyetem

 

DÍJAZÁS
Kategóriánkét a legszínvonalasabbnak ítélt alkotások elnyerik a Magyar Formatervezési Díjat. A díjazott munkák alkotói oklevélben és pénzjutalomban részesülnek, amely a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény szerinti mindenkori illetményalap tizenötszörösének megfelelő összeg. 2008-ban: Termékkategóriában 3, Vizuáliskommunikáció, Terv- és Diákkategóriában 1-1 díj adható.A bírálóbizottság által legjobbnak ítélt további pályamunkák meghívást nyernek a kiállításra és elismerő oklevélben részesülnek.

BEMUTATÁS
A bírálóbizottság által kiválasztott pályaművek kiállítás keretében kerülnek bemutatásra 2008. október 6-26. között.

A pályaműveknek a kiállítás helyszínére történő szállítása, majd a kiállítás utáni elszállítása a pályázó feladata és költsége, a kiállítás szervezőjével egyeztetett időben és módon.

A kiállításról magyar és angol nyelvű, színes katalógus készül, amely hazai és külföldi terjesztésre kerül. A díjazott és kiállított pályaművekről készült fotók és leírások a www.mft.org.hu honlapon lesznek megtekinthetők.

EREDMÉNYHIRDETÉS
A pályázat nyertesei a kiállítás megnyitóját megelőző ünnepségen vehetik át a díjakat. Az eredmény a díjátadás napjáig nem nyilvános.

A kiállított termékeket, a jogszabályok alapján, kiállítási kedvezmény, illetve elsőbbség illeti meg. Bővebb információ: Magyar Szabadalmi Hivatal Ügyfélszolgálata, telefon: 474 55 61

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ
A pályázati felhívás, a jelentkezési és adatlap, a Magyar Formatervezési Díjról szóló 17/2005.(III.26.) GKM rendelet, valamint a díj adományozási rendjének szabályzata megtalálható a www.gkm.hu és a www.mft.org.hu honlapon.

Letölthető adatlap (pdf)

A pályázattal kapcsolatban hívható telefonszám: Majcher Barbara: 474 55 87, e-mail cím: barbara [961] majcher [169] hpo [961] hu