Magyar Formatervezési Díj - 2002

Magyar Formatervezési Díj - 2002

Dr. Bendzsel Miklós, a Magyar Szabadalmi Hivatal és a Magyar Formatervezési Tanács elnökének előszava a 2002. évi pályázat katalógusához.

ÉLETMINŐSÉG ÉS VERSENYKÉPESSÉG

A tárgyaink, munkaeszközeink, épített környezetünk és a szolgáltatásaink (a tervezéstől a tanácsadásig, a kereskedelemtől a kommunális közszolgáltatásokig) hordozta használati érték mindig kultúrafüggő és kultúrateremtő.
Környezetünk formavilága és társadalmi ellátórendszereink arculata az egyéni és a szervezett élet minőségének kifejezője is. A design tükröz és teremt; lappangó igényeket segít újszerű önmegvalósításhoz. A design: az innováció arca.
Magyarországon sokak vágyott tárgya és kevesek cselekvő ereje a design. A gazdasági verseny a beruházói, fogyasztói (rejtetten vagy megvallottan) kulturális döntések és választások mentén folyik itthon és a nagyvilágban. A technológiai vívmányok hétköznapi csatanyerése döntően a formatervezői kreativitás, tudás és szellemi befektetés tudatos alkalmazásán áll vagy bukik. Alapadottságaink hagyományainkban és a kortárs versengés korai eredményeiben egyaránt színvonalasak. A magyar termékek és szolgáltatások versenyképességének javításához azonban még jócskán van tartalékunk, hiszen nemzetgazdasági keresztmetszetben alacsony mértékű, esetleges a hozzáadott érték formatervezési eszközökkel való gyarapítása. A Magyar Formatervezési Tanács cselekvési programjában ezért kiemelt figyelem övezi a megvalósult hazai programok és tervek igényes, pályázati összemérését és bemutatását.
A közel negyedévszázada működő Ipari Formatervezési Nívódíj-pályázat 2002. évi eredménye biztató eredményekről tanúskodik. A társadalmi érzékenység, az értékképző formateremtés és a kimagasló kiviteli színvonal hármasa visszatérően jellemzi az egészségügyi tárgyú, a hátrányos helyzet enyhítését célzó alkotásokat. Hagyományosan gazdag, anyagválasztásában pedig a természetes, környezetbarát megoldásokra támaszkodik a textilipari kollekció. A háztartási és lakberendezési termékek palettája a meghatározó világ- áramlatok sikeres példáit testesíti meg. A történeti örökségű manufakturális ipari műhelyek modern termékcsaládok születését ösztönzik. Tért hódít az egyedi termékek mellett az értékelemzett funkciókat szolgáló rendszerek kifejlesztése.
A magyar Breuer Marcell és a dán Arne Jacobsen - mindketten világhírű építészek és formatervezők - centenáriumának üzenete, a funkció, anyag és forma összhangjának megalkuvásmentes szolgálata, a "szublimált egyszerűség" könnyed és elegáns fölkínálása legyen ösztönző mintánk.
Teremtsük meg együtt életminőségünk és versenyképességünk megalapozásának hiányzó zálogait: a hazai formatervezési tevékenység hiányzó infrastruktúráját és társadalmi el/ismertségét!

Magyar Formatervezési Díj 2002. évi díjazottjai