Icsid - Ipari Formatervezési Társaságok Nemzetközi Szövetsége

Icsid - Ipari Formatervezési Társaságok Nemzetközi Szövetsége

Az International Council of Societies of Industrial Design (Ipari Formatervezési Társaságok Nemzetközi Szövetsége - Icsid) az ipari formatervezés szakmai szervezeteit, tanintézményeit, kutatóintézeteit, innovációs központjait, illetve a színvonalas design-termékekben érdekelt nagyvállalatokat tömörítő hálózat. A ma már ötven ország több mint százötven szakmai szervezetéből álló Icsid, 1957-ben alakult Londonban, tizenkét európai, ázsiai és amerikai formatervezési egyesület és intézet társulásával. Magyarország 1971-ben kapcsolódott a szervezethez: a Magyar Képzőművészek Szövetségének Ipari Formatervező Szakosztályát a barcelonai közgyűlésen vették fel a szövetségbe. Később a Magyar Iparművészeti Főiskola, az OMFB Ipari Formatervezési és Ergonómiai Tanácsa - melynek jogutódja 2002 óta a Magyar Formatervezési Tanács -, valamint a Nyugat-magyarországi Egyetem Alkalmazott Művészeti Intézete is csatlakozott. A magyar tagság fontos eseménye volt, amikor 1985-ben a washingtoni közgyűlésen Szabó Zoltánt (az akkori Generalart igazgatóját) az Icsid vezetőségének (az ún. Executive Board) tagjává választották. Később ugyanezt a posztot Mengyán András is betöltötte. Várhelyi Judit, a Magyar Formatervezési Tanács irodavezetője, a2005-2007 és a 2007-2009 közti ciklusokban dolgozott az Icsidvezetőségében.
Az Icsid a design nemzetközi szószólójaként segíti a szakma fejlődését. Célja, hogy a kiemelkedő példák népszerűsítésével növelje a formatervezés társadalmi elismertségét. A szervezet küzd a szellemi jogok védelméért és aktívan tesz azért, hogy a design eszközeivel hozzájáruljon az emberiség fejlődéséhez.

A világszervezet kétévente, az új elnökséget is megválasztó közgyűlés előtt tartja kongresszusát, amely mindig a design aktuális problémáival, új fejleményeivel foglalkozik. Berlin és Koppenhága után, 2007-ben San Francisco, 2009-ben pedigSzingapúr látta vendégül a rendezvényt. A következő, 2012-es közgyűlés helyszíne Taipei lesz.

Tagjai aktív közreműködésével az Icsid rendszeresen konferenciákat, szemináriumokat, workshopokat, kiállításokat szervez a világ legjelentősebb designintézményeinek, formatervezőinek részvételével, iparművész-hallgatók bevonásával. Ilyen például az 1971 óta évente megtartott Interdesign nevű program. Erre, az egyes tagországokban, az ottani tagszervezetek és az Icsid vezetősége közös rendezésében kerül sor, s egyfajta tematikus workshopot jelent valamely helyi - s egyszersmind nemzetközi - formatervezési probléma megoldására. Emellett alkalmat nyújt a hazai és külhoni szakemberek találkozójára, együttműködésére is. Magyarország három alkalommal rendezett Interdesignt: 1979-ben és 1981-ben Keszthelyen, 1988-ban Esztergomban. Magyarország aktív részvételének és vezetőségi tagságának volt köszönhető, hogy az amszterdami kongresszuson a '80-as évek végén, a KGST-tagországok együttes bemutatkozása, amely a magyar tagszervezetek koordinálásval jöhetett létre.

Az Icsid és az Icograda (International Council of Graphic Design Associations - Grafikai Társaságok Nemzetközi Szövetsége) 2003-ban szövetségre lépett International Design Alliance (Nemzetközi Design Szövetség, IDA) néven. Az IDA nem külön szervezet, hanem az Icsid és az Icograda mint egyenlő felek által birtokolt és irányított, nonprofit társaságként működő szövetség, amelyet az Icograda és az Icsid elnökei mint egyenrangú társelnökök vezetnek. A szövetség célja a formatervezés kollektív képviselete, a formatervezés hasznosításának ösztönzése és értékének növelése a világszervezetekkel, kormányokkal kiépített kapcsolatok révén.