Mérlegen a design!

2014. április 2.

Mérlegen a design! címmel került sor az EuroDesign projekt (Magyar Formatervezési Tanács és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának részvételével 2012-2014 között zajló Európai Unió által finanszírozott program, eddigi eredményeit bemutató konferenciára április 2-án, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában. Az esemény házigazdája dr. Németh Gábor, az SZTNH Innovációs főosztályvezetője volt, aki köszöntőjében az oltalmi formák, jogi megközelítése és a projekt által is alkalmazott tágabb design értelmezés párbeszédének jelentőségére hívta fel a figyelmet. A projekt célkitűzéseit és eddig elért eredményeit Bognár Szilvia, a Kutatásfejlesztési és Innovációs Osztály osztályvezetőjének összegzésében ismerhette meg a közönség.

A konferencia meghívott előadói saját szakterületük szempontjából reflektáltak a projektre. Barcza Dániel DLA, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Design Intézetének intézetigazgatója a design értelmezésének táguló horizontjáról beszélt, a design egyszerre funkcionális, emocionális és társadalmi hatásáról, mely az EuroDesign projekt fogalomalkotásának alapja, egyben az egyetem oktatási gyakorlatát is áthatja, ahogy azt például az ENSZ-el folytatott együttműködés is jelzi. „Design – a marketing és innováció határán?” címmel dr. Bauer András, a Budapesti Corvinus Egyetem Marketing Tanszékének tanszékvezetője a nem-tárgyiasult eszközök jelentőségének növekedését emelte ki, a design megfelelő értékelésének jelentőségét a vállalatok stratégiai döntései szempontjából.

Káldos Péter, a Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. közgazdasági elemzője a szellemivagyon-felmérés, azaz a vállalatok nem-tárgyiasult eszközeinek összegzését, tudatosításának fontosságát emelte ki a Mobilia-Artica Kft. szellemivagyon-audit elemzésén keresztül.

Az előadásokat kerekasztalbeszélgetés követte dr. Nikodémus Antal, Nemzetgazdasági Minisztérium, Innovációs és K+F főosztályvezetője, dr. Németh Gábor és az előadók bevonásával. A beszélgetés moderátora Komáromi Balázs, a Gazdasági Rádió főszerkesztője volt. A résztvevők egyetértettek a projekt célkitűzéseinek és eddigi eredményeinek úttörő és egyben hiánypótló szerepében a design innovációs tényezőként való elismerésében, a Barcelona-kézikönyv megszületésének fontosságában, mely összhangban van a hazai innovációpolitikai tevékenységekkel és programokkal, melyek egyre inkább nyitnak a design irányába.

A konferencia részletes programja és az elhangzott előadások anyaga honlapunk műhely rovatában érhető el.