FELHÍVÁS Design Management Díj 2012 elnyerésére

A jelölés határideje: 2012. április 20.

A díjat a Magyar Formatervezési Tanács a design céltudatos, eredményes használatának ösztönzésére alapította 2009-ben.

A díj célja, hogy
- bemutassa, hogyan segítheti a design alkalmazása és szakszerű menedzselése egy szervezet célkitűzéseinek megvalósítását, eredményes működését,
- elismerje ennek kiváló példáit.

A DÍJ ODAÍTÉLÉSÉNEK MÓDJA ÉS FELTÉTELEI
A díjat jelölés alapján lehet elnyerni. A díjra - a bírálóbizottság tagjain kívül - bárki jelölést tehet.

A díjra jelölhető minden olyan jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, cég, szervezet, intézmény (a továbbiakban együtt: szervezet), amelynek székhelye Magyarország területén van.

A díjat elnyerheti bármilyen termelő vagy szolgáltatásokat nyújtó szervezet, amelynek tevékenységében hangsúlyos szerepe van a design alkalmazásának, és amely a jelen felhívást megelőző 5 évben végzett tevékenysége során a design menedzselésének terén példamutató eredményt ért el.

Jelölni a felhíváshoz mellékelt, illetve a Magyar Formatervezési Tanács honlapjáról letölthető (www.mft.org.hu) Jelölőlapon lehet.

Felhívás és jelölőlap (pdf)

A Jelölő lapokat a Magyar Formatervezési Tanács Irodájához kell eljuttatni, egy példányban, postai úton, ajánlott küldeményként, vagy elektronikus levélben:
Postacím:
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
Magyar Formatervezési Tanács Irodája
Design Management Díj 2011
1374 Budapest 5, Pf. 552.

e-mail cím: mfti [169] hipo [961] gov [961] hu ( tárgy: Design Management Díj 2012)

A jelölések beadási határideje: 2012. április 20.  (postabélyegző, valamint az e-mail feladási dátuma szerint)

Érvénytelen a jelölés, ha a Jelölőlap
- adatai hiányosak,
- határidőn túl érkezik be.

Az Iroda az érvényes jelöléseket regisztrálja, majd megkeresi a jelölteket és bekéri tőlük a jelölés elfogadásáról szóló nyilatkozatot, valamint a szakmai elbíráláshoz szükséges dokumentumokat.

ÉRTÉKELÉS
A díj odaítéléséről a beküldött dokumentáció alapján a külön erre létrehívott bírálóbizottság dönt. A bírálóbizottság döntését egyszerű szótöbbséggel hozza (szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt). A bizottság döntéséről a jelöltek és ajánlóik írásban kapnak értesítést. A döntéssel szemben nincs helye jogorvoslatnak.

Értékelési szempontok:
A jelölteket a bírálóbizottság különösen az alábbi szempontok alapján bírálja el:
A design integrációja - A design beépülése a szervezet tevékenységébe.
Innováció - Pozitív változások a szervezeten belül, amelyekben a designnak kiemelkedő szerepe volt.
A design alkalmazása - A design alkalmazását segítő szervezeti feltételek, erőforrások, folyamatok.
A design hatékonysága - A design alkalmazásának eredményei.

A BÍRÁLÓBIZOTTSÁG TAGJAI

dr. Bauer András

tanszékvezető, egyetemi docens, Gazdálkodástudományi Kar, Budapesti Corvinus Egyetem, a bírálóbizottság elnöke

dr. Antos László

ügyvezető igazgató, Magyar Innovációs Szövetség

Barcza Dániel DLA   

intézetigazgató, Design Intézet, Moholy-Nagy Művészeti Egyetem

Cosovan Attila DLA  

tervezőművész, ügyvezető igazgató, Co&Co Communication Kft.

dr. Simon Attila

vezérigazgató, Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt.

 

DÍJAZÁS
Az értékelési szempontoknak legjobban megfelelő jelölt elnyeri a 2012. évi Design Management Díjat.
A díjazott oklevélben és bruttó 1 millió forint összegű pénzjutalomban részesül.

EREDMÉNYHIRDETÉS
A díj átadására a Magyar Formatervezési Díj 2012. évi ünnepélyes díjátadó gálájának keretében kerül sor.
Az eredmény a díjátadás napjáig nem nyilvános.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ
Szesztai Szonja: (06 1) 474 58 59, e-mail cím: szonja [961] szesztai [169] hipo [961] gov [961] hu

Budapest, 2011. március 19.
Magyar Formatervezési Tanács nevében eljáró
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala