Az Európai Bizottság Design Innovációs Kezdeményezésért (EDII) titkársága hamarosan az Aalto Egyetemen kap helyet

Az Európai Design Innovációs Kezdeményezést (EDII) 2011-ben, az Innovatív Unió célkitűzéseinek megvalósítására hozták létre. A terveknek megfelelően munkáját a jövőben egy titkárság segíti, amely a helsinki Aalto Egyetemmel szorosan együttműködő Designium Innovációs Központban kap helyet. A finnországi működtetést két fő szempont indokolta: egyfelől az Aalto Egyetem elkötelezettsége az irányba, hogy szorosabbra fűzze a kapcsolatot a művészet, a gazdaság és a technológia fejlődése között, másrészt nagy segítséget jelent a Designium Innovációs Központ szakértelme, amely komoly tapasztalattal rendelkezik a designban rejlő lehetőségek kiaknázásában és azok hasznosításában a versenyképesség területén.

A Bizottság állásfoglalása szerint Európában szükség van arra, hogy a technológiaközpontú gondolkodást egy, a piac által irányított felhasználó központú megközelítéssel ellensúlyozzák. A Bizottság úgy véli, hogy a felhasználóbarát és piaci viszonyok által irányított design kiemelt szerephez jut akkor, amikor a klímaváltozással, a társadalom öregedésével és az európai országok versenyképességével kapcsolatos kihívásokkal kell szembenézni.
Ennek a kezdeményezésnek az irányítását az Európai Vezetők Igazgatótanácsa végzi majd. Feladata azon központi szereplők képviselete, akik biztosítják a design alkalmazását, az innováció és a versenyképesség megfelelő összehangolását a gazdasági élet, a legmagasabb szintű designkutatás és -képzés területein, valamint a designerek, a design és az innovációs tevékenységet támogató szervezetek munkatársai között.
Az EDII Igazgatótanácsa, titkársága és az Európai Bizottság közös távlati elképzeléseket és javaslatokat dolgoz ki azért, hogy a design az európai innovációs elvekhez illeszkedjen.

"A terméktervezés minden területét magában foglaló designoktatás és -kutatás során kifejlesztett felhasználó-központú gondolkodás kiterjesztése remek kiindulópontot jelenthet a fejlesztések egész generációjának. Az új információk alkalmazásának lehetőségei korlátlanok" - állítja Eija Nieminen, a Designium igazgatója.

Az Aalto Egyetemmel szorosan együttműködő Designium Innovációs Központ segíti a design területén megjelenő új tudás és szakértelem elterjesztését és célszerű felhasználását a világ gazdasági életében. A Központ másik célja, hogy hozzájáruljon Finnország nemzetközi versenyképességének és a foglalkoztatottság mértékének jelentékeny növeléséhez. A Designium információkkal szolgál a designipar jelenlegi állapotáról és a nemzetközi fejlesztésekről, elképzeléseket dolgoz ki a design fejlesztésének támogatására, és új nemzetközi kapcsolatokat létesít. http://www.taik.fi/designium

"Örömmel fogadtuk a Bizottság választását, és elégedettségre ad okot, hogy a design jelentőségének megerősítése még nagyobb szerephez jut az EU-n belül. A titkárság létrehozása is hozzájárul majd Helsinki - mint a 2012-es Világ Design Fővárosa - célkitűzéseinek megvalósításához, valamint tovább erősíti ennek a finn régiónak designközpontú nemzetközi jelentőségét" - nyilatkozta Pekka Timonen, a 2012-es Helsinki Világ Design Fővárosa projekt igazgatója.

További információ:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/policy/design-creativity/index_en.htm