Design Management Díj felhívás

A jelölés határideje: április 20.

A 2009-ben útjára indított Design Management Díj idén is meghirdetésre kerül. A formatervezés, - vagy a manapság egyre inkább meghonosodó kifejezéssel élve - a design mindennapi életünk megkerülhetetlen részévé vált. Tudatos alkalmazása versenyelőnyt jelent mind a hazai, mind a nemzetközi piacon. Az elmúlt években a design fogalma, eszköztára egyre szélesebb körben beépült a hazai vállalkozások és intézmények mindennapi munkájába. Ennek a folyamatnak az erősítésére, a design céltudatos, eredményes használatának ösztönzésére alapította a Magyar Formatervezési Tanács a Design Management Díjat. A díj célja, hogy bemutassa, hogyan segítheti a design alkalmazása és szakszerű menedzselése egy szervezet célkitűzéseinek megvalósítását, eredményes működését, és elismerje ennek kiváló példáit. Kérjük, olvassa el a felhívást, és amennyiben látókörében van elismerésre méltó teljesítmény, jelölje a díjra.

A DÍJ ODAÍTÉLÉSÉNEK MÓDJA ÉS FELTÉTELEI
A díjat jelölés alapján lehet elnyerni. A díjra – a Bírálóbizottság tagjain kívül – bárki jelölést tehet.
A díjra jelölhető minden olyan jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, cég, szervezet, intézmény (a továbbiakban együtt: szervezet), amelynek székhelye Magyarország területén van.
A díjat elnyerheti bármilyen termelő vagy szolgáltatásokat nyújtó szervezet, amelynek tevékenységében hangsúlyos szerepe van a design alkalmazásának, és amely a jelen felhívást megelőző 5 évben végzett tevékenysége során a design menedzselésének terén példamutató eredményt ért el.
Jelölni a felhíváshoz mellékelt, illetve a Magyar Formatervezési Tanács honlapjáról (www.mft.org.hu) letölthető „Jelölő lapon” lehet.

Felhívás és jelölő lap (pdf)

A „Jelölő lapokat” a Magyar Formatervezési Tanács Irodájához kell eljuttatni, egy példányban, postai úton, ajánlott küldeményként, a következő címre:

Magyar Szabadalmi Hivatal
Magyar Formatervezési Tanács Irodája
Design Management Díj 2010
1374 Budapest 5, Pf. 552.

A jelölések beadási határideje: 2010. április 20. (postabélyegző szerint)
Érvénytelen a jelölés, ha a „Jelölő lap”
- adatai hiányosak,
- határidőn túl érkezik be.

Az Iroda az érvényes jelöléseket regisztrálja, majd megkeresi a jelölteket és bekéri tőlük a jelölés elfogadásáról szóló nyilatkozatot, valamint a szakmai elbíráláshoz szükséges dokumentumokat.

ÉRTÉKELÉS
A díj odaítéléséről a beküldött dokumentáció alapján a külön erre létrehívott Bírálóbizottság dönt. A Bírálóbizottság döntését egyszerű szótöbbséggel hozza (szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt). A Bizottság döntéséről a jelöltek és ajánlóik írásban kapnak értesítést. A döntéssel szemben nincs helye jogorvoslatnak.

ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK:
A jelölteket a Bírálóbizottság különösen az alábbi szempontok alapján bírálja el:

  • A design integrációja - A design beépülése a szervezet tevékenységébe.
  • Innováció - Pozitív változások a szervezeten belül, amelyekben a designnak kiemelkedő szerepe volt.
  • A design alkalmazása - A design alkalmazását segítő szervezeti feltételek, erőforrások, folyamatok.
  • A design hatékonysága - A design alkalmazásának eredményei.

A BÍRÁLÓBIZOTTSÁG TAGJAI

  • Prof. emer. Stefan Lengyel formatervező művész, egyetemi tanár, Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, a bírálóbizottság elnöke
  • Dr. Bauer András tanszékvezető egyetemi docens, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástudományi Kar, a bírálóbizottság elnökhelyettese
  • Dr. Pataki Pál vezérigazgató, INNOVATEXT Zrt., a Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesület elnöke
  • Takács János vezérigazgató, Electrolux Lehel Kft.
  • Zsótér László Ferenczy Noémi-díjas grafikusművész, rektorhelyettes, Moholy-Nagy Művészeti Egyetem

DÍJAZÁS
Az értékelési szempontoknak legjobban megfelelő jelölt elnyeri a 2010. évi Design Management Díjat.
A díjazott oklevélben és bruttó 1 millió forint összegű pénzjutalomban részesül.

EREDMÉNYHIRDETÉS
A díj átadására a Magyar Formatervezési Díj 2010. évi ünnepélyes, díjátadó gálájának keretében kerül sor. Az eredmény a díjátadás napjáig nem nyilvános.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ
A pályázattal kapcsolatban hívható telefonszám: Majcher Barbara: (06-1) 474 55 87, e-mail cím: barbara [961] majcher [169] hpo [961] hu

 

Budapest, 2010. március 10.

Magyar Formatervezési Tanács nevében eljáró
Magyar Szabadalmi Hivatal