Pályázati Felhívás a Magyar Formatervezési Díj elnyerésére

 

A nyilvános pályázatot a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium a Magyar Formatervezési Tanács közreműködésével hirdeti meg.

A pályázat célja a kiemelkedő színvonalú formatervezői teljesítmény elismerése.

Pályázati Kategóriák

Termék

Kereskedelmi forgalomban kapható, kis és nagy szériában gyártott termékek, illetve  termékrendszerek.

Vizuális kommunikáció

Termékek, termékrendszerek, szolgáltatások megvalósult komplex vizuális arculata, beleértve a csomagolási és információs rendszereket, valamint a számítógéppel készült, interaktív alkalmazásokat is.

Terv

Kereskedelmi forgalomban még nem kapható, megvalósításra érett termékötletek terve, makett vagy prototípus formájában, továbbá a vizuális kommunikáció területére tartozó tervek.

Diák

A hazai felsőfokú oktatási intézmények tervezőképzésében résztvevő diákok által, hallgatói jogviszony keretében megvalósult terméktervezés, illetve a vizuális kommunikáció területén készített alkotások.

 

Pályázati Feltételek

 

A pályázatot olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság nyújthatja be, akinek lakóhelye, vagy amelynek székhelye az Európai Gazdasági Térség valamely tagállamának területén van.

A pályázat benyújtásához kitöltött jelentkezési lap, adatlap, szöveges és képi dokumentáció szükséges. A dokumentációra vonatkozó megkötéseket a jelentkezési lap tartalmazza. Az adatlapot zárt borítékban, csatolva kérjük beadni.
Egy pályázó több pályázatot is benyújthat.

Pályázni lehet minden olyan alkotással, amely:

 • három évnél nem régebbi,
 • más személy szerzői és iparjogvédelmi jogát nem sérti.

Érvénytelen a pályázat, amennyiben:

 • a pályázati feltételeknek nem felel meg,
 • hiányos a mellékelt dokumentáció,
 • határidőn túl érkezik be.

A pályázat beadása

A pályázatot egy példányban, kizárólag postai ajánlott küldeményként vagy futárszolgálat útján kell eljuttatni a Magyar Formatervezési Tanács Irodájához, "Magyar Formatervezési Díj" jelöléssel ellátva, a következő címre:
Magyar Szabadalmi Hivatal
Magyar Formatervezési Tanács Irodája
1370 Budapest 5, Pf. 552

A pályázat beérkezésének határideje:

2009. május 5.  (postabélyegző szerint) 

A diák kategóriára vonatkozó egyéb, különös szabályok:

A hallgatói jogviszony keretében készült pályamunkák kizárólag diák kategóriában nyújthatók be. A hallgatói jogviszony igazolását, illetve ha a jogviszony már nem áll fenn, az oklevél másolatát a jelentkezési laphoz kérjük csatolni.
A diák kategóriában benyújtott pályázat jeligés. A jeligét a jelentkezési lapon és az adatlapon egyaránt fel kell tüntetni. Az adatlapot zárt borítékban, csatolva kérjük beadni.

 

A pályázatok értékelése

Az értékelés két fordulóban történik:

 • I. forduló: A bírálóbizottság a beküldött dokumentáció alapján dönt arról, hogy mely pályaműveket hívja be a II. fordulóra.

 • II. forduló: A bírálóbizottság a bekért tárgyak és a részletes dokumentáció alapján dönt a díjak és az oklevelek odaítéléséről. A pályaművek elbírálására a zsűrizésre kijelölt helyszínen kerül sor. A begyűjtés helyszínéről és időpontjáról a pályázók értesítést kapnak. A nem szállítható pályaművek elbírálása a beküldött dokumentáció, illetve helyszíni szemle alapján történik.

A bírálóbizottság döntéséről a pályázók írásban kapnak értesítést. A döntéssel szemben nincs helye jogorvoslatnak.

Értékelési szempontok:

a pályaműveket a bírálóbizottság különösen az alábbi szempontok alapján bírálja:

 • formai minőség;
 • újszerűség, eredetiség;
 • versenyképesség;
 • a kivitelezés minősége (a diák- és tervkategória kivételével);
 • felhasználóbarát-kialakítás;
 • környezetvédelmi, illetve környezetbarát szempontok érvényesülése.

 

A Bírálóbizottság Tagjai

Pohárnok Mihály

ügyvezető igazgató, Design Terminál Kht., az MFT tagja, a bírálóbizottság elnöke

Gollob József

formatervező művész, ny. egyetemi docens, Nyugat-Magyarországi Egyetem

Csavarga Rózsa

Pro Architektúra és Ferenczy Noémi-díjas építész, belsőépítész

Dózsa-Farkas András

formatervezőművész, Dózsa-Farkas Design Team, München

Dr. Geri István

főigazgató-helyettes, Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

Ferenczi Péter

ügyvezető igazgató, Alu-Style Kft.

Hörcher Péter

kreatívigazgató, H-artdirectors Kommunikációs Tervező Iroda

Óvári Andrea

öltözéktervező, Beriv Zrt., tervező

Orosz István

Munkácsy-díjas grafikusművész, Érdemes művész, a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia és a Magyar Művészeti Akadémia tagja, egyetemi tanár, Nyugat-Magyarországi Egyetem, az MFT tagja

Üveges Péter

formatervező, Antro Kft.

Díjazás

Kategóriánként a legszínvonalasabbnak ítélt alkotások elnyerik a Magyar Formatervezési Díjat. A díjazott munkák alkotói oklevélben és pénzjutalomban részesülnek, amely a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény szerinti mindenkori illetményalap tizenötszörösének megfelelő összeg. A bírálóbizottság által legjobbnak ítélt további pályamunkák meghívást nyernek a kiállításra és elismerő oklevélben részesülnek.

Bemutatás

A bírálóbizottság által kiválasztott pályaművek kiállítás keretében kerülnek bemutatásra 2009. október 5-25. között. A kiállítás költségét a kiírók fedezik.

A pályaműveknek a kiállítás helyszínére történő szállítása, majd a kiállítás utáni elszállítása a pályázó feladata és költsége, a kiállítás szervezőjével egyeztetett időben és módon.

A kiállításról magyar és angol nyelvű, színes katalógus készül, amely hazai és külföldi terjesztésre kerül. A díjazott és kiállított pályaművekről készült fotók és leírások a www.mft.org.hu honlapon lesznek megtekinthetők.

Eredményhirdetés

A pályázat nyertesei a kiállítás megnyitóját megelőző ünnepségen vehetik át a díjakat. A Magyar Formatervezés Tanács a díjazott alkotásoknak széles körű publicitást biztosít. Az eredmény a díjátadás napjáig nem nyilvános.

A kiállított termékeket a jogszabályok alapján kiállítási kedvezmény, illetve elsőbbség illeti meg. (Bővebb információ: Magyar Szabadalmi Hivatal Ügyfélszolgálata, telefon: (1) 474 55 61)

További Információ:

A pályázati felhívás, a jelentkezési és adatlap, a Magyar Formatervezési Díjról szóló  17/2005.(III.26.) GKM rendelet, valamint a díj adományozási rendjének szabályzata megtalálható a www.gkm.hu és a www.mft.org.hu honlapon.
A pályázattal kapcsolatban további információ kapható Majcher Barbara főtanácsostól, a (1) 474 55 87-es telefonszámon vagy a barbara [961] majcher [169] hpo [961] hu e-mail címen.

Budapest, 2009. február 28.


Jelentkezési és adatlap