ICSID FORMATERVEZÉSI VILÁGKONGRESSZUS ÉS KÖZGYŰLÉS 2009

 

Design Difference: Tervezzük meg a világot 2050-re!

2009. november 23- 27.

A 'Design Difference' felhívás a formatervezés fontosságának és értékének újbóli tudatosítására. Ennek keretében azokat az élet minden területére kiható formatervezéssel kapcsolatos kérdéseket és feladatokat kell megvitatnunk, melyek segítségével egy jobb világot hozhatunk létre. A 2009-es Icsid (International Council of Societies of Industrial Design - Ipari Formatervezési Társaságok Nemzetközi Szövetsége) világkongresszusra a design szakma, a kormányzati szervek, az oktatás és az élet egyéb területéről érkeznek vezető gondolkodók, akik azt a problémát járják körül, hogy milyen változást hozhat a formatervezés 2050-ig.

A design új kihívások előtt áll
A kimerülő és veszélyeztetett természeti erőforrások, az egyensúlyi útról letérő globális pénzügyi és gazdasági rendszerek, a geopolitikai konfliktusok és folyamatosan összekapcsolt világunk új megközelítéseket és megoldásokat kívánnak, melyekre még nem léteznek működő modellek.  

A design képes a rosszul definiált, nyitott végű problémákat megoldani és a megoldásokhoz minőségi, előremutató irányt kijelölni. A múltban sok hasonló jellegű próbálkozás az egyénre koncentrált. A 'Design Difference' viszont tágabb megközelítést alkalmaz, kutatva a működőképes struktúrákat, a kihívásokra jobban reagáló és fenntartható ipart, egészséges közösségeket és lakhatóbb városokat. Ezen tényezők függvényében a 'Design Difference' arra a kérdésre keresi a választ, hogy hogyan építhetünk fel egy életképes, fenntartható, jobb jövőt a design segítségével.

Milyen lesz a világ 2050-ben?
A világot olyanná tehetjük, amilyenné akarjuk. Az emberiség által okozott problémák sürgető megoldásokat kívánnak, ami csak akkor lehetséges, ha a most még ismeretlen megoldásokhoz nem csupán intellektuálisan közelítünk. A design által létrehozott maradandó változások az élet számos területével kölcsönhatásban állnak, és ha a design egy közösen kialakított jövőképpel társul, képes átalakítani és formálni gazdaságunkat, kultúránkat, társadalmunkat, egész életünket. 

Mi a 'Design Difference' 2009?
A 'Design Difference' önmagát a szakmai eszmecsere színtereként és a pozitív változásokat elősegítő fórumként definiálja. Célja a globális szektor- és tudományközi design együttműködésen alapuló forrásává válni. Egy olyan designná, mely túl tud lépni a haszonszerzésen és az élet minden területét átható értéket teremt.   

2009 novemberében Szingapúrban az előadók egy kollektív jövőképet vázolnak fel. A három napig tartó kongresszuson prezentációk segítségével, nyitott beszélgetéseken és plenáris üléseken térképezzük fel a design által nyújtott lehetőségeket - az egyének, szervezetek, közösségek és a társadalom számára.

Kik lesznek ott?
Az eseményen résztvevő designerek, üzleti és közösségi vezetők, az oktatás képviselői, tudósok és vállalkozók egyaránt érdekeltek egy 2050-re, a design által megvalósítható más és jobb világban. A kongresszus remek lehetőséget kínál beszélgetésekre a világ vezető gondolkodóival, ahol egy design által jobbá tett világ képe rajzolódik ki. 

Szingapúrról
Várjuk Szingapúrban - egy egyedi helyszínen, ahol személyesen fedezheti fel a régió tapintható designtérképét. Legyen részese a városban zajló állandó kulturális nyüzsgésnek és szerezzen felejthetetlen élményeket Szingapúrban, melyet az ellentétek és a változatosság, valamint a kultúrák, ízek, művészetek és építészet harmonikus egybeolvadása jellemez!  

Icsid Világkongresszus, Szingapúr
'Design Difference' kongresszus: november 23- 25.
Éves közgyűlés: november 26- 27.
Helyszín: Suntec Singapore International Convention & Exhibition Centre

További információk a www.designdifference.sg és a www.icsid.org oldalakon találhatók.

 

Forrás: Singapore Design Council