FELHÍVÁS Design Management Díj 2009. elnyerésére

Az elmúlt években a design fogalma, eszköztára egyre szélesebb körben beépült a hazai vállalkozások és intézmények mindennapi munkájába. Ennek a folyamatnak az erősítésére, a design céltudatos, eredményes használatának ösztönzésére a Magyar Formatervezési Tanács Design Management Díjat alapít. 

A Díj célja, hogy bemutassa, hogyan segítheti a design alkalmazása és szakszerű menedzselése egy szervezet célkitűzéseinek megvalósítását, eredményes működését, elismerje ennek kiváló példáit.

A DÍJ ODAÍTÉLÉSÉNEK MÓDJA ÉS FELTÉTELEI

A Díjat jelölés alapján lehet elnyerni. A Díjra, - a Bírálóbizottság tagjain kívül - bárki jelölést tehet.

A Díjra jelölhető minden olyan jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, cég, szervezet, intézmény (a továbbiakban együtt: szervezet), amelynek székhelye Magyarország területén van. A Díjat elnyerheti bármilyen termelő, szolgáltatásokat nyújtó stb. szervezet, amely a jelen felhívást megelőző öt évben végzett tevékenysége során a design alkalmazásának és/vagy menedzselésének terén példamutató eredményt ért el.

Jelölni a felhíváshoz mellékelt, illetve a Magyar Formatervezési Tanács honlapjáról letölthető  (www.mft.org.hu), Jelölő lappal lehet.

A Jelölő lapokat a Magyar Formatervezési Tanács Irodájához kell eljuttatni, egy példányban, postai úton, ajánlott küldeményként, vagy futárszolgálattal "Design Management Díj 2009." jelzéssel ellátva, a következő címre:

Magyar Szabadalmi Hivatal, Magyar Formatervezési Tanács Irodája,
1374 Budapest 5, Pf. 552.

A jelölések beadási határideje: 2009. május 5.  (postabélyegző szerint)
Érvénytelen a jelölés, ha a Jelölő lap
-  adatai hiányosak,
-  határidőn túl érkezik be.

Az Iroda az érvényes jelöléseket regisztrálja, majd megkeresi a jelölteket és bekéri tőlük a jelölés elfogadásáról szóló nyilatkozatot, valamint a szakmai elbíráláshoz szükséges dokumentumokat.

ÉRTÉKELÉS

A Díj odaítéléséről a beküldött dokumentáció alapján a külön erre létrehívott Bírálóbizottság dönt. A Bírálóbizottság döntését egyszerű szótöbbséggel hozza (szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt). A Bizottság döntéséről a jelöltek és ajánlóik írásban kapnak értesítést. A döntéssel szemben nincs helye jogorvoslatnak.

Értékelési szempontok:

A jelölteket a Bírálóbizottság különösen az alábbi szempontok alapján bírálja el:

Design integráció
     A design beépülése a szervezet tevékenységébe
Innováció
     Pozitív változások a szervezeten belül, amelyekben a designnak kiemelkedő szerepe volt
Design alkalmazás
     A design alkalmazását segítő szervezeti feltételek, erőforrások, folyamatok
Design hatékonyság
     A design alkalmazásának eredményei

A BÍRÁLÓBIZOTTSÁG TAGJAI

  • Prof. emer. Stefan Lengyel, formatervező művész, egyetemi tanár, Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, a Bírálóbizottság elnöke
  • Dr. Bauer András , tanszékvezető egyetemi docens, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástudományi Kar
  • Dr. Pataki Pál , vezérigazgató, INNOVATEXT Zrt., a Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesület elnöke
  • Takács János vezérigazgató, Electrolux Lehel Kft.
  • Zsótér László, Ferenczy Noémi-díjas grafikusművész, rektorhelyettes, Moholy-Nagy Művészeti Egyetem

DÍJAZÁS

Az értékelési szempontoknak legjobban megfelelő jelölt elnyeri a 2009. évi Design Management Díjat. A díjazott oklevélben és bruttó 1 millió forint összegű pénzjutalomban részesül. A Bírálóbizottság által legjobbnak ítélt további 5 jelölt meghívást nyer a bemutató kiállításra, és elismerő oklevélben részesül.

EREDMÉNYHIRDETÉS

A Díj átadására a Magyar Formatervezési Díj 2009. évi ünnepélyes, díjátadó gálájának keretében kerül sor.
Az eredmény a díjátadás napjáig nem nyilvános.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

A pályázattal kapcsolatban hívható telefonszám: Majcher Barbara: 474 55 87,
e-mail cím: barbara [961] majcher [169] hpo [961] hu

Budapest, 2009. március 2.

Magyar Formatervezési Tanács nevében eljáró
Magyar Szabadalmi Hivatal