PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Magyar Formatervezési Díj - 2005 elnyerésére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a Magyar Formatervezési Díj - 2005 elnyerésére

A nyilvános pályázatot a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, a Magyar Formatervezési Tanács közreműködésével hirdeti meg.

 

A pályázat célja:

 • a magyar formatervezés kiemelkedő teljesítményeinek bemutatása és népszerűsítése;
 • a hazai termékek nemzetközi versenyképességének javítása a formatervezés eszközeivel;
 • a hazai formatervezés kiemelkedő alkotóinak elismerése.

A PÁLYÁZATOK A KÖVETKEZŐ KATEGÓRIÁKBAN NYÚJTHATÓK BE

Termék

Kereskedelmi forgalomban kapható, szériában gyártott termékek és termékrendszerek.

Vizuális kommunikáció

Termékek, termékrendszerek, szolgáltatások komplex vizuális arculata, beleértve a csomagolási és információs rendszereket, interaktív felhasználásokat is.

Terv

Megvalósításra érett termékötletek terve makett vagy prototípus formájában.

Diákmunka

A hazai felsőfokú oktatási intézmények tervezőképzésében résztvevő diákok által, hallgatói jogviszony keretében készített tervek.

 

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

A pályázatot olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság nyújthatja be, akinek lakóhelye, vagy amelynek székhelye az Európai Gazdasági Térség valamely tagállamának területén van.

A pályázat benyújtásához kitöltött jelentkezési lap, adatlap, szöveges és képi dokumentáció szükséges (az érdemi bírálatot elősegítő dokumentumok: a pályamű keletkezésére, megvalósulására vonatkozó és egyéb információt tartalmazó részletes háttéranyagok). A képi és szöveges dokumentáció leadás-formátumára vonatkozó megkötéseket a jelentkezési lap tartalmazza. Egy pályázó több pályázatot is benyújthat.

A pályázat jeligés. A jeligét a Jelentkezési lapon és az Adatlapon egyaránt fel kell tüntetni. Az Adatlapot zárt borítékban csatolva kérjük beadni. Pályázni kizárólag postai úton lehet.

Kérjük, hogy a diákok mellékeljék a hallgatói jogviszony igazolását, ha azonban a jogviszony már nem áll fenn, az oklevél másolatát kérjük csatolni. A hallgatói jogviszony keretében készült pályamunkák kizárólag Diákmunka kategóriában nyújthatók be.

Pályázni lehet minden olyan alkotással, amely

 • három évnél nem régebbi;
 • döntő részben hazai alkotók szellemi munkájával készült;
 • szellemi tulajdonjoga más személy szerzői és iparjogvédelmi jogát nem sérti.

Érvénytelen a pályázat, amennyiben:

 • a pályázati feltételeknek nem felel meg,
 • hiányos a mellékelt dokumentáció,
 • határidőn túl érkezik be.

Pályázat beérkezési határideje: 2005. április 25.

A pályázatot egy példányban, postán kell eljuttatni a Magyar Formatervezési Tanács Irodájához, "Magyar Formatervezési Díj" jelöléssel ellátva, a következő címre:

Magyar Szabadalmi Hivatal

Magyar Formatervezési Tanács Irodája

1370 Budapest 5, Pf. 552

 

A pályázatok értékelése

Az értékelés két lépcsőben történik:

 • I. Forduló: A bírálóbizottság a beküldött dokumentáció alapján dönt arról, hogy mely pályaműveket hívja be a II. fordulóra.

 • II. Forduló: A bírálóbizottság a bekért tárgyak és a részletes dokumentáció alapján dönt a díjak és az oklevelek odaítéléséről. A pályaművek elbírálására a zsűrizésre kijelölt helyszínen kerül sor. A begyűjtés helyszínéről és időpontjáról a pályázók értesítést kapnak. A nem szállítható pályaművek elbírálása a beküldött dokumentáció, illetve helyszíni szemle alapján történik.

A bírálóbizottság döntéséről a pályázók írásban kapnak értesítést. A döntés nem fellebbezhető meg.

 

Értékelési szempontok:

A pályaműveket a bírálóbizottság az alábbi szempontok alapján bírálja:

 • célszerűség,
 • újszerűség, eredetiség,
 • esztétikai érték,
 • a gyártás kivitelezésének minősége,
 • versenyképesség,
 • ember- és környezetbarát követelmények érvényesülése.

A BÍRÁLÓBIZOTTSÁG TAGJAI

Prof. Lengyel István

formatervező művész, tanszékvezető egyetemi tanár,
a bírálóbizottság elnöke

Bánhalmi Gábor

ügyvezető igazgató, Origo Design Stúdió

Deés Enikő

Munkácsy-díjas textiltervező művész, tanszékvezető

F. Kovács Attila

Kossuth- és Balázs Béla-díjas építész, látványtervező

dr. Geri István

a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség mb. főigazgatója

dr. Janzsó Tamás

műszaki igazgató, Rehab Rt.

Kerti Géza

interakció-tervező , Kirowski Rt.

Kukorelli Péter

formatervező művész

Rony Plesl

üvegtervező művész, Csehország

Zsótér László

Ferenczy Noémi-díjas grafikusművész

 

DÍJAZÁS

Kategóriánkét a legszínvonalasabbnak ítélt alkotások elnyerik a Magyar Formatervezési Díjat. A díjazott munkák alkotói oklevélben és kategóriánként pénzjutalomban részesülnek

A kiemelkedő pályaművek elismerésére különdíjat ajánlott fel:

a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal, valamint a Magyar Szabadalmi Hivatal annak a pályázónak, aki az iparjogvédelmi szempontokat is érvényesítve nemzetközi rangú alkotást hoz létre.

A bírálóbizottság által legjobbnak ítélt további pályamunkák meghívást nyernek a kiállításra, és elismerő oklevélben részesülnek.

BEMUTATÁS

A bírálóbizottság által kiválasztott pályaművek kiállításra kerülnek az Iparművészeti Múzeumban 2005. október 17 - november 6. között. A kiállítás költségét a pályázat kiírói fedezik.

A pályaműveknek a kiállítás helyszínére történő szállítása, majd a kiállítás utáni elszállítása a pályázó feladata és költsége, a kiállítás szervezőjével egyeztetett időben és módon.

A díjazott és kiállított termékekről a terméket, tervezőt és előállítót bemutató magyar és angol nyelvű színes kiadvány készül, amely hazai és külföldi terjesztésre kerül. A díjazott és kiállított termékekről készült fotók és leírások a www.mft.org.hu honlapon lesznek megtekinthetők.

EREDMÉNYHIRDETÉS

Eredményhirdetés a díjkiosztó ünnepségen, melynek időpontjáról levélben értesítjük a nyerteseket.

A kiállított termékre vonatkozóan a szabadalom, a formatervezési- vagy a használati mintaoltalom megszerzéséről a pályázónak kell gondoskodnia. A kiállított termékeket a jogszabályok alapján - a kiállítás első napjától számított hat hónapig - kiállítási kedvezmény illeti meg. A kiállítási kedvezmény igénybevétele nem zárja ki a felsorolt oltalmak megszerzését. Bővebb tájékoztatás: Magyar Szabadalmi Hivatal Ügyfélszolgálata, telefon: (1) 474 5561, e-mail: sztnh [169] hipo [961] gov [961] hu.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

A részletes pályázati felhívás, a jelentkezési lap és az adatlap megtalálható a www.gkm.hu és a www.mft.org.hu honlapon.

A pályázattal kapcsolatban
hívható telefonszám: Majcher Barbara: (1) 474 5587

email cím: barbara [961] majcher [169] hpo [961] hu