Befejeződött az Iparművészeti Tanács (1955 - 1975) iratanyagának rendezése és tartalmi feltárása

 

Az 1955 és 1975 között működő Iparművészeti Tanács felügyeletét a Művelődési Minisztérium látta el. Feladata volt többek között a gyártó cégek és tervezők közötti kapcsolat fenntartása, a tervezési megbízások kiadása, az elkészített alkotások zsűriztetése, kiállítások szervezése, az új termékek tervezőinek, a gyártóknak és a termékeknek bemutatkozási lehetőség biztosítása.

1975. évi megszűnésekor az Iparművészeti Tanács feladatait az Ipari Formatervezési Tanács, az újonnan alapított Ipari Formatervezési Tájékoztató Központ, valamint a Képző- és Iparművészeti Lektorátus vették át.

A Képző- és Iparművészeti Lektorátus mint az egyik jogutód szervezet, megkereste a Magyar Formatervezési Tanácsot, a másik jogutód szervezetet azzal, hogy az Iparművészeti Tanács náluk tárolt, rendezetlen iratanyagát közösen feldolgozzák és az abban fellelhető iparpolitikai, gazdaságpolitikai és művészetpolitikai ismereteket, értékeket, tanulságokat kutathatóvá tegyék.

A Magyar Formatervezési Tanács a javaslat elfogadását megelőzően szakmai szempontok szerint felmérte az iratanyag állapotát, elhelyezését és mennyiségét, majd ennek alapján kötött együttműködési megállapodás keretei között megkezdődött az iratanyag feltárására.

Ennek a munkának az első, jelentős része fejeződött be ez év novemberében.

A feladatot a Képző- és Iparművészeti Lektorátus Dokumentációs Osztályának vezetője, Wehner Tibor művészettörténész szakmai irányítása mellett, Bodor Kata művészettörténész végezte el.

A feltárás során 145 különféle tartalmú levéltári egység került rögzítésre, melyből 37 a Tanács mindennapi működésével kapcsolatos iratanyag és levelezés, mint például a Tanács alapítási iratai, a szervezeti változásokat tartalmazó iratok 1955 és 1975 között, az ügyrendi változások iratai, valamint költségvetési és mérlegadatok.

A Tanács szakfeladatait tartalmazó iratok képviselik az állomány nagyobb részét, ami több mint száz különböző témájú levéltári egységet jelent.

Példaként egy-két cím, ami felkeltheti a kor kutatóinak figyelmét: pamut-, textil- és bútoripari gyártmányfejlesztés, csomagolásesztétika, Kiváló Áruk Fóruma.

A fejlesztési trendek, kívánalmak, előírások mellett, követhetők az iratok mentén húsz év szakkiállításai, pályázatok, tervezői megbízások és az Iparművészeti bírálati jegyzőkönyvek is.

Miután az Iparművészeti Tanács az adott időszakban, 1955 és 1975 között minden formatervezett tárgyat, kiállításra szánt alkotást megvizsgált, véleményezett, zsűrizett, iratanyagának szintén jelentős és a kutatói érdeklődésre számot tartó része a kiállításra kerülő tárgyak jegyzéke, az úgynevezett leírókartonok, amelyek iparági bontásban tartalmazzák az adatokat. A textilipari anyagnál külön említést érdemel, hogy itt eredeti anyagminták is találhatók.

A feltáró, rendszerező munka hozzájárulhat a kor teljesebb megismeréséhez, a művészetpolitikai, gazdasági és ipartörténeti vonatkozások, összefüggések értelmezéséhez.

A feldolgozott iratanyag a Képző- és Iparművészeti Lektorátus kutatóhelyén megtekinthető.

A levéltári anyag tartalomjegyzéke itt letölthető.