PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2003. évi Magyar Formatervezési Díj elnyerésére

 

 

A pályázat célja
Pályázati feltételek
A pályázatok értékelése
Díjazás
Bemutatás
Eredményhirdetés
Beérkezési határidő
Jelentkezési lap
Adatlap

 

A nyilvános pályázatot a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, a Magyar Formatervezési Tanács közreműködésével hirdeti meg.

A pályázat célja:

 • a magyar formatervezés kiemelkedő teljesítményeinek bemutatása és népszerűsítése,

 • a hazai termékek nemzetközi versenyképességének javítása a formatervezés eszközeivel,

 • a hazai formatervezés kiemelkedő alkotóinak elismerése.

 

A PÁLYÁZATOK AZ ALÁBBI KATEGÓRIÁKBAN NYÚJTHATÓK BE

Termék
Kereskedelmi forgalomban kapható, szériában gyártott termékek és termékrendszerek.

Vizuális kommunikáció
Cégek, termékek, termékrendszerek, szolgáltatások arculata.

Terv
Megvalósításra érett termék ötletek terve 1:1 léptékű makett vagy prototípus formájában.

Diák munka
A formatervező képzés hazai felsőfokú oktatási intézményeiben tanuló diákok által készített tervek (Termékés Vizuális kommunikációtémakörben egyaránt)

 

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

Pályázatot magyar állampolgárságú illetve magyarországi lakóhellyel rendelkező természetes személyek vagy belföldi székhellyel rendelkező jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok nyújthatnak be.

Egy pályázó több pályázatot is benyújthat. A pályázat benyújtásához kitöltött Jelentkezési lap, Adatlap, rövid műszaki leírás, és képi ábrázolás (fotó, videó vagy digitális kép) szükséges.

A pályázat jeligés. A jeligét a Jelentkezési lapon és az Adatlapon egyaránt fel kell tüntetni. Az Adatlapotzárt borítékban kérjük beadni.

Kérjük, hogy a diákok mellékeljék a hallgatói jogviszony igazolását.

Pályázni lehet minden olyan alkotással, amely

 • három évnél nem régebbi,

 • döntő részben hazai alkotók szellemi munkájával készült,

 • szellemi tulajdonjoga más személy szerzői és iparjogvédelmi jogát nem sérti.

Érvénytelen a pályázat, amennyiben:

 • a pályázati feltételeknek nem felel meg,

 • hiányos a mellékelt dokumentáció,

 • a határidőn túl érkezik be.

Pályázat benyújtási határideje: 2003. június 16. A határidő teljesítését a postabélyegző dátuma igazolja.

A pályázatot egy példányban, postán kell eljuttatni a Magyar Szabadalmi Hivatal, Magyar Formatervezési Tanács Irodájához, "Magyar Formatervezési Díj"jelöléssel ellátva, a következő címre:

Magyar Szabadalmi Hivatal
Magyar Formatervezési Tanács Irodája
1370 Budapest 5, Pf. 552

 

A PÁLYÁZATOK ÉRTÉKELÉSE

A Bírálóbizottság elnöke: Prof. Lengyel István
tagjai: Dr. Antalovits Miklós, Bánáti János, Droppa Judit, Ernst Beranek, Dr. Huszay Gábor, Minya Mária, Molnár Kálmán, Simon Károly, Szentpéteri Tibor, Zsótér László

Az értékelés két lépcsőben történik:

I. Forduló: A bírálóbizottság a beküldött dokumentáció alapján dönt arról, hogy mely pályaműveket hívja be a II. fordulóra.

II. Forduló: A bírálóbizottság a bekért tárgyak és a részletes dokumentáció alapján dönt a díjak és az oklevelek odaítéléséről. A pályaművek elbírálására a zsűrizésre kijelölt helyszínen kerül sor. A begyűjtés helyszínéről és időpontjáról a pályázók értesítést kapnak. A nem szállítható pályaművek elbírálása a beküldött dokumentáció, illetve helyszíni szemle alapján történik.

A bírálóbizottság döntéséről a pályázók írásban kapnak értesítést. A döntés nem fellebbezhető meg.

Értékelési szempontok:

A pályaműveket a bírálóbizottság az alábbi szempontok alapján bírálja:

 • célszerűség

 • újszerűség, eredetiség

 • esztétikai érték

 • kivitelezés minősége

 • versenyképesség

 • ember- és környezetbarát követelmények érvényesülése

 

DÍJAZÁS

1.) Kategóriánkét a legszínvonalasabbnak ítélt alkotások elnyerik a Magyar Formatervezési Díjat. A díjazott munkák alkotói oklevélben és kategóriánként az alábbi díjazásban részesülnek:

Termék kategória 3 díj 500 e Ft. pénzjutalom
Vizuális kommunikáció kategória 3 díj 500 e Ft. pénzjutalom

Terv kategória 1 díj 300 e Ft. pénzjutalom
Diák kategória 1 díj 300 e Ft. pénzjutalom

2.) A kiemelkedő pályaművek elismerésére különdíjat ajánlottak fel:

- Oktatási Minisztérium (400 e Ft. pénzjutalom)

- Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma (400 e Ft. pénzjutalom)

- Magyar Szabadalmi Hivatal, annak a pályázónak, aki az iparjogvédelmi szempontokat is érvényesítve nemzetközi rangú alkotást hoz létre (400 e Ft. pénzjutalom)

3.) A bírálóbizottság által legjobbnak ítélt további pályamunkák meghívást nyernek a kiállításra, és elismerő oklevélben részesülnek.

 

BEMUTATÁS

A zsűri által kiválasztott pályaművek kiállításra kerülnek az Iparművészeti Múzeumban 2003. december 09. - 21.között. A kiállítás költségét a pályázat kiírói fedezik.

A pályaműveknek a kiállítás helyszínére történő szállítása, majd a kiállítás utáni elszállítása a pályázó feladata, a kiállítás szervezőjével egyeztetett időben és módon.

A díjazott és kiállított termékekről a terméket, tervezőt és előállítót bemutató magyar és angol nyelvű színes kiadvány készül, amely hazai és külföldi terjesztésre kerül. A díjazott termékekről készült fotók és leírások az Interneten is megjelennek, mely a www.mft.org.hu honlapon megtekinthető.

 

EREDMÉNYHIRDETÉS

A díjkiosztó-ünnepség időpontjáról levélben értesítjük a díjnyerteseket.

A kiállított termékre vonatkozóan a szabadalom, a formatervezési- vagy a használati mintaoltalom megszerzéséről a pályázónak kell gondoskodnia. A kiállított termékeket a jogszabályok alapján - a kiállítás első napjától számított hat hónapig - kiállítási kedvezmény illeti meg. A kiállítási kedvezmény igénybevétele nem zárja ki a fenti oltalmak megszerzését.

 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

A részletes pályázati felhívás, a jelentkezési lap és az adatlap megtalálható a www.gkm.hu, a www.om.hu, a www.kultura.hu/nkom/nkom/ és a www.mszh.hu honlapon.

A pályázattal kapcsolatban hívható telefonszám a Magyar Szabadalmi Hivatal ügyfélszolgálatán: 474 55 61.

 

Budapest, 2003. április 04.

 

Beérkezési határidő (kísérő dokumentációval):2003. június 16.

Nyilvántartási szám: