FELHÍVÁS Design Management Díj 2011 elnyerésére

A jelölés határideje: 2011. április 20.

A 2009-ben útjára indított Design Management Díj idén is meghirdetésre kerül. A formatervezés, - vagy a manapság egyre inkább meghonosodó kifejezéssel élve - a design mindennapi életünk megkerülhetetlen részévé vált. Tudatos alkalmazása versenyelőnyt jelent mind a hazai, mind a nemzetközi piacon. Az elmúlt években a design fogalma, eszköztára egyre szélesebb körben beépült a hazai vállalkozások és intézmények mindennapi munkájába. Ennek a folyamatnak az erősítésére, a design céltudatos, eredményes használatának ösztönzésére alapította a Magyar Formatervezési Tanács a Design Management Díjat. A díj célja, hogy bemutassa, hogyan segítheti a design alkalmazása és szakszerű menedzselése egy szervezet célkitűzéseinek megvalósítását, eredményes működését, és elismerje ennek kiváló példáit. Kérjük, olvassa el a felhívást, és amennyiben látókörében van elismerésre méltó teljesítmény, jelölje a díjra.

A DÍJ ODAÍTÉLÉSÉNEK MÓDJA ÉS FELTÉTELEI
A díjat jelölés alapján lehet elnyerni. A díjra – a bírálóbizottság tagjain kívül – bárki jelölést tehet.
A díjra jelölhető minden olyan jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, cég, szervezet, intézmény (a továbbiakban együtt: szervezet), amelynek székhelye Magyarország területén van.
A díjat elnyerheti bármilyen termelő vagy szolgáltatásokat nyújtó szervezet, amelynek tevékenységében hangsúlyos szerepe van a design alkalmazásának, és amely a jelen felhívást megelőző 5 évben végzett tevékenysége során a design menedzselésének terén példamutató eredményt ért el.

Jelölni a felhíváshoz mellékelt, illetve a Magyar Formatervezési Tanács honlapjáról letölthető (www.mft.org.hu) "Jelölő lapon" lehet.

Felhívás (pdf)
Jelölőlap (pdf)

A "Jelölő lapokat" a Magyar Formatervezési Tanács Irodájához kell eljuttatni, egy példányban, postai úton, ajánlott küldeményként, vagy elektronikus levélben:
Postacím:
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
Magyar Formatervezési Tanács Irodája
Design Management Díj 2011
1374 Budapest 5, Pf. 552.

e-mail cím: mfti [169] hipo [961] gov [961] hu ( tárgy: Design Management Díj 2011)

A jelölések beadási határideje: 2011. április 20.  (postabélyegző, valamint az e-mail feladási dátuma szerint)

Érvénytelen a jelölés, ha a "Jelölő lap"
- adatai hiányosak,
- határidőn túl érkezik be.

Az Iroda az érvényes jelöléseket regisztrálja, majd megkeresi a jelölteket és bekéri tőlük a jelölés elfogadásáról szóló nyilatkozatot, valamint a szakmai elbíráláshoz szükséges dokumentumokat.

ÉRTÉKELÉS
A díj odaítéléséről a beküldött dokumentáció alapján a külön erre létrehívott bírálóbizottság dönt. A bírálóbizottság döntését egyszerű szótöbbséggel hozza (szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt). A bizottság döntéséről a jelöltek és ajánlóik írásban kapnak értesítést. A döntéssel szemben nincs helye jogorvoslatnak.

Értékelési szempontok:
A jelölteket a bírálóbizottság különösen az alábbi szempontok alapján bírálja el:
A design integrációja - A design beépülése a szervezet tevékenységébe.
Innováció - Pozitív változások a szervezeten belül, amelyekben a designnak kiemelkedő szerepe volt.
A design alkalmazása - A design alkalmazását segítő szervezeti feltételek, erőforrások, folyamatok.
A design hatékonysága - A design alkalmazásának eredményei.

A BÍRÁLÓBIZOTTSÁG TAGJAI

  • Dr. Bauer András tanszékvezető, egyetemi docens, Gazdálkodástudományi Kar, Budapesti Corvinus Egyetem, a bírálóbizottság elnöke
  • Prof. emer. Stefan Lengyel formatervező, egyetemi tanár, a bírálóbizottság elnökhelyettese
  • Barcza Dániel DLA intézetigazgató, Design Intézet, Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
  • Dr. Hatos Pál főigazgató, Balassi Intézet
  • Hidas Mátyás ügyvezető, Stulwerk Kft.

DÍJAZÁS
Az értékelési szempontoknak legjobban megfelelő jelölt elnyeri a 2011. évi Design Management Díjat.
A díjazott oklevélben és bruttó 1 millió forint összegű pénzjutalomban részesül.

EREDMÉNYHIRDETÉS
A díj átadására a Magyar Formatervezési Díj 2011. évi ünnepélyes díjátadó gálájának keretében kerül sor.
Az eredmény a díjátadás napjáig nem nyilvános.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ
Szesztai Szonja: (06 1) 474 58 59, e-mail cím: szonja [961] szesztai [169] hipo [961] gov [961] hu

Budapest, 2011. március 1.
Magyar Formatervezési Tanács nevében eljáró
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala