A Magyar Formatervezési Tanács (MFT) 2010. évi munkaterve

A Magyar Formatervezési Tanács (MFT) 2010. évi munkaterve

I. Célok és eszközök a hároméves munkaprogram (2008-2011) alapján

Küldetés

A Magyar Formatervezési Tanács célja, hogy a formakultúra eszközeivel hozzájáruljon az életminőség javításához és a nemzetgazdaság versenyképességének növeléséhez. Közös erőfeszítések árán virágzó országot szeretnénk teremteni Európa közepén, amelynek polgárai esztétikus, egészséges környezetben élnek, becsülik és ápolják hagyományaikat, tudatosan vállalják kulturális identitásukat, és tisztában vannak azzal, hogy a jóléthez a formatervezés is jelentős mértékben hozzájárul.

 A formatervezés definíciója

A Magyar Formatervezési Tanács (MFT) dokumentumaiban a formatervezés szó jelentéstartalma - a hagyományos ipari formatervezés fogalmától eltérően - a tárgytervezéstől az épített környezet belső tereinek kialakításán keresztül, a vizuális kommunikációig terjed.
Eszerint a formatervezés - illetve a nemzetközi irodalomban elterjedt szóval a "design" - mint tevékenység tárgya lehet termék, szolgáltatás, eljárás, környezetalakítás, cégarculat, illetve más típusú kommunikáció egyaránt. A formatervezés a társadalmi kommunikáció része.
A formatervező (designer vagy magyarosan dizájner) munkája, a közhiedelemmel szemben, nem csak a színekkel, formákkal, textúrákkal kapcsolatos, hanem olyan komplex tevékenység, amelynek ergonómiai, pszichológiai, kulturális, műszaki, gazdaságossági és etikai vonatkozásai együttesen testesítik meg a termékben a szépség és hasznosság fogalmát.

Célok

Társadalmi elfogadottság
Az MFT célja a formatervezés értékteremtő képességének tudatosítása, hagyományainak és új eredményeinek népszerűsítése.

A formatervezés szerepének növelése a gazdaságban
A szocialista nagyipari termelés, amely a formatervezők életpályáját évtizedekig meghatározta, a rendszerváltás után olyan iparszerkezetnek adott helyet, ahol a hagyományos tervezői szerep gyakorlatilag megszűnt. A formatervezés azonban a mai gazdasági környezetben is releváns, de új szerepeket kell keresnie és felvállalnia. Az egyik új célkitűzés a vállalati innováció erősítése a formatervezés értékeinek és használatának elősegítésével. A vállalati innováció erősödése növeli az ipar és a szolgáltatások versenyképességét, s így - a foglalkoztatás és a gazdasági értéknövelés mellett - a termékek, a szolgáltatások és a környezet javuló minőségén keresztül az életminőséget is emeli.

Eszközök

Az MFT hároméves munkaprogramot és részletes éves munkaterveket készít a fenti célok elérése érdekében.
Az MFT működésével kapcsolatos feladatokat a Magyar Szabadalmi Hivatal szervezeti egységeként működő Iroda látja el, két fő köztisztviselővel (MFTI).
A Magyar Formatervezési Tanács célkitűzéseit segíti a Magyar Szabadalmi Hivatal által 2004-ben alapított Design Terminál Nonprofit Kft. is, amelynek ügyvezetője egyben az MFT tagja.

 

II. A 2010. évi munkaterv

 

Az MFT 2010-es éves munkaterve tartalmazza a testület részletes feladatait, a 266/2001. Korm. rendelet, valamint a hároméves munkaprogram alapján, a 2010-es költségvetés keretei között. A testület tudatosan épít az évtizedek óta működtetett díj- és ösztöndíjrendszerre, valamint nemzetközi kapcsolataira. A feladatokat az alábbiakban célcsoportonként soroljuk fel.

 

1. Tájékoztatás - a nagyközönségtől a szakmai körökig
A formatervezéssel kapcsolatos ismeretanyag bővítése és terjesztése

1.1. Az MFT jelenléte a szakmai rendezvényeken, a szakmai partnerek felkérésére. A jelenlét formái: információszolgáltatás, díjadományozás. Néhány várható esemény: Greenexpo (Bp., március), szellemi tulajdon világnapja (Bp., április 26.), a tervezőképző egyetemek diplomavédései (Bp. és Sopron, június), a szakmai szervezetek (főképp a FISE, MAOE, MATT, MKISZ) rendezvényei.
Felelős: MFTI, MFT: dr. Bendzsel Miklós. Határidő: folyamatos, éves feladat

1.2. A Design Hét Budapest című eseménysorozat védnöksége
Felelős: MFTI, MFT: dr. Bendzsel Miklós, Pohárnok Mihály. Határidő: 2010. október 30.

1.3. Az MFT honlapjának szakmai fejlesztése, különös tekintettel az angol nyelvű oldalak fejlesztésére, a Design Terminállal koordinált módon.
Felelős: MFTI, Pohárnok Mihály, dr. Tószegi Zsuzsanna. Határidő: folyamatos, éves feladat

1.4. Folyamatos hírszolgáltatás az MFT-hez kötődő szakmai munkáról, különös tekintettel az MTI-re, valamint évi hat hírlevél megjelentetése a www.mft.org.hu honlapon.
Felelős: MFTI. Határidő: 2010. december 15.

1.5. AZ MFT tevékenységét bemutató kommunikációs anyag elkészítése, magyar és angol nyelven.
Felelős: MFTI, MFT: Lengyel István, Orosz István, Vince Mátyás. Határidő: 2010. szeptember 30.

1.6. Sajtókampány a Magyar Formatervezési Díjhoz kapcsolva.
Felelős: MFTI, MFT: dr. Bendzsel Miklós, Vince Mátyás. Határidő: 2010. augusztus - november

1.7. A magyar design történetét, helyzetét, fogalmi rendszerét feldolgozó, eredményeit népszerűsítő szakkönyvek, konferenciák, kiállítások támogatásának elősegítése.
Felelős: MFTI, MFT: dr. Bendzsel Miklós, Pohárnok Mihály, Renner Zsuzsanna. Határidő: folyamatos, éves feladat.

1.8. "Virtuális múzeum" -  teljességre törekvő adatbázis a kortárs iparművészet és formatervezés szereplőiről, eseményeiről és a jelentősebb művekről. Szakmai együttműködés az elvek és módszerek kidolgozásában (együttműködő partnerek: MFTI, Iparművészeti Múzeum, Design Terminál, MAOE, MKISZ).
Felelős: MFTI, dr. Tószegi Zsuzsanna, MFT: Pohárnok Mihály, Renner Zsuzsanna.
Határidő: folyamatos, éves feladat.

1.9. Együttműködés a Design Terminál Nonprofit Kft.-vel szakmai programjának és működésének megvalósításában.

A Design Terminál Nonprofit Kft. főbb feladatai:

 • Formatervezők és magyarországi designvállalkozások adatbázisának karbantartása és fejlesztése, az új eredmények folyamatos dokumentálása.
 • Tanácsadás, szakértői tevékenység, szakemberek közvetítése tervezői feladatok megoldásához.
 • Magyar design portál működtetése a gazdasági döntéshozók, formatervezési szakemberek, valamint a téma iránt érdeklődő hazai és külföldi látogatók igényeire kialakított szolgáltatásokkal.
 • Kiállítások támogatása, kezdeményezése, részint a magyar design eredményeinek népszerűsítése, részint a külföldön születő újdonságok, új törekvések, nemzetközi trendek hazai megismertetése érdekében.

 

2. Oktatás, elméleti munka - felsőfokú intézmények tanárai és hallgatói
A design alkalmazására vonatkozó korszerű ismeretek terjesztése

2.1. Együttműködés a leendő gazdasági döntéshozók képzésében jelentős szerepet játszó intézményekkel.
A Budapesti Corvinus Egyetem Marketing és Média Intézetében februárban ismét induló "Dizájnmenedzsment a gazdasági szakemberek számára" munkacímű kurzus szakmai támogatása.
Felelős: MFTI, Lengyel István, Pohárnok Mihály. Határidő: 2010. II. negyedév.

2.2. Együttműködés a designszakembereket képző intézményekkel, a keretszerződésekben lefektetett elvek mentén. Az intézményi együttműködés elősegítése.
Felelős: MFTI és dr. Tószegi Zsuzsanna, MFT: dr. Faragó Sándor, Kopek Gábor, Fodor Lóránt. Határidő: egyedi, éves munkatervek szerint.

2.3. Akkreditált iparjogvédelmi oktatás a felsőfokú nappali oktatás keretein belül, a Magyar Szabadalmi Hivatal éves munkaterve és költségvetése szerint.         
Partnerek: MOME, NYME-AMI, BME, MKE, Miskolci Egyetem.
Felelős. MFTI, MFT: dr Faragó Sándor, Kopek Gábor, Fodor Lóránt, dr. Bendzsel Miklós. Határidő: éves együttműködési megállapodás szerint.

 

  3. Gazdaságélénkítés - vállalkozói, civil és állami szféra
  A design alkalmazását ösztönző, támogató programok kidolgozása

  3.1. A formatervezés szerves bekapcsolása az innovációs és termékfejlesztési folyamatba.

  3.1.1. Pályázati lehetőségek kidolgozása a formatervezés alkalmazásának ösztönzésére a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal, valamint a GOP valamennyi részes államigazgatási szerve által meghirdetett programokban.
  Felelős: MFT: dr. Bendzsel Miklós, dr. Csopaki Gyula, dr. Nikodémus Antal, Design Terminál Nonprofit Kft. Határidő: 2010. IV. negyedév

  3.1.2. Közreműködés a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium, a kutatás-fejlesztésért felelős tárca nélküli miniszter és a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal munkájában, a középtávú kormányzati tudomány-, technológia-, és innovációpolitikai stratégia intézkedési terve feladatainak végrehajtásában.
  Felelős: MFT: dr. Bendzsel Miklós, dr. Csopaki Gyula, Takács János,
  dr. Nikodémus Antal, dr. Pataki Pál, Design Terminál Nonprofit Kft. Határidő: 2010. IV. negyedév

  3.2. A hazai, kiemelkedő színvonalú formatervezői teljesítmény elismerése, díjazása és annak bemutatása, népszerűsítése a gazdasági szférában.

  3.2.1. Magyar Formatervezési Díj - 31. év
  A pályázat lebonyolítása a 17/2005. (III. 26.) GKM rendelet alapján. A kategóriák áttekintése.
  Felelős: MFTI, MFT: dr. Bendzsel Miklós, dr. Csopaki Gyula, dr. Faragó Sándor, Kopek Gábor, Lengyel István, dr. Nikodémus Antal, Orosz István, Pohárnok Mihály, dr. Schneider Márta. Határidő: 2010. IV. negyedév.

  3.2.2. Greenexpo (március 19-21.)
  A környezettudatos gondolkodást szemléltető alkotások bemutatása a Magyar Formatervezési Díj 2009-es pályázati anyagából.
  Felelős: MFTI, Határidő: 2010. I. negyedév.

  3.2.3. Design Management Díj
  A pályázat lebonyolítása. Arculati terv.
  Felelős: MFTI, MFT: dr. Bendzsel Miklós, dr. Csopaki Gyula, Lengyel István, dr. Nikodémus Antal, Orosz István, Pohárnok Mihály.
  dr. Schneider Márta. Határidő: 2010. III. negyedév.

   

   4. A tervezői munka segítése - a formatervezők
   A tervezők pályakezdésének és társadalmi beágyazottságának segítése

   4.1. Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíj
   Az Oktatási és Kulturális Minisztériummal és a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatallal közösen finanszírozott ösztöndíjpályázat lebonyolítása.
   Felelős: MFTI, MFT: dr. Schneider Márta, dr. Csopaki Gyula, dr. Bendzsel Miklós. Határidő: kiállítás 2010. I. negyedév, pályázati program IV. negyedév

   4.2. MAOE - MFT kooperáció az együttműködési megállapodás keretein belül.
   Felelős: dr. Tószegi Zsuzsanna. Határidő: 2010. IV. negyedév

   4.3. A fiatal alkotók pályakezdését támogató, pályázati, jogi, vállalkozási, fogyasztóvédelmi és szellemi tulajdonvédelmi ismereteket tartalmazó kiadvány (Start-up Guide) ötödik kiadása.
   Felelős: MFTI, MFT: dr. Nikodémus Antal, dr. Tamás Pál. Határidő: 2010. II. negyedév.

   4.4. A tervezők továbbképzését és innovatív termékek előállítását támogató, workshop típusú rendezvények elősegítése a szakmai partnerek igénye szerint.
   Felelős: MFTI, MFT: Kopek Gábor, dr. Faragó Sándor, Pohárnok Mihály. Határidő: 2010. IV. negyedév.

     

    5. Nemzetközi kapcsolatok - szakmai szervezetek
    Bekapcsolódás a nemzetközi szakmai munkába

    5.1. Az Icsid- (International Council of Societies of Industrial Design - Ipari Formatervezési Társaságok Nemzetközi Tanácsa) és a BEDA- (Bureau of European Design Associations - Európai Designszövetségek Irodája) tagsággal járó feladatok ellátása.
    Felelős: MFTI. Határidő: éves terv szerint.

    5.2. Információszolgáltatás, kiadvány- és szakembercsere a magyar formatervezés nemzetközi ismertségének és elismertségének növelése érdekében.
    Felelős: MFTI, MFT. Határidő: folyamatos, éves feladat.

    5.3. A regionális kapcsolati háló erősítése a közép-kelet-európai országok designintézményeivel.

    5.3.1. A közép-kelet-európai országok designintézményeiről az MFT honlapján közzétett adatbázis frissítése, féléves rendszerességgel.
    Felelős: MFTI. Határidő: folyamatos, éves feladat.

      

     III. Az MFT működéséhez kapcsolódó feladatok

      

     MFT - Testületi ülések előkészítése

     Évi négy testületi ülés előkészítése a 266/2001. (XII. 21.) Kormányrendelet szerint. Az MFT működésével kapcsolatos adminisztrációs, iratkezelési, statisztikai feladatok ellátása.
     Felelős: MFTI. Határidő: évi négy alkalom.

     Koordináció

     A Tanács által felkért munkabizottságok és szakértők koordinálása, az éves együttműködési szerződések megkötése és az elvégzett munka ellenőrzése.
     Felelős: MFTI. Határidő: folyamatos.

     Kooperáció

     Együttműködés a Design Terminál Nonprofit Kft.-vel a szakmai munka hatékonyságának erősítése és a párhuzamosságok elkerülése érdekében.
     Együttműködés a szakmai szervezetekkel az érdekérvényesítő képesség erősítése érdekében.
     Felelős: MFTI. Határidő: folyamatos.

     Rendszeres tájékoztatás az MFT tevékenységéről

     Az MFT honlapja (www.mft.org.hu) mellett kéthavi, e-mail-ben terjesztett hírlevél útján.
     Felelős: MFTI. Határidő: folyamatos.

     Számítógépes kapcsolati adatbázis

     A tervezők, vállalkozások, sajtó és egyéb partnerek adatait tartalmazó adatbázis karbantartása és éves ellenőrzése - együttműködve a Design Terminál Nonprofit Kft.-vel.
     Felelős: MFTI. Határidő: folyamatos.

     Az MFT költségvetése

     A Tanács éves költségvetésébe utalt pénzeszközök nyilvántartása, döntés szerinti felhasználása (ide értve az ehhez szükséges okiratok elkészítését, szerződések előkészítését és megkötését stb.), rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzése, a felhasználásról szóló beszámolók, jelentések elkészítése.
     Felelős: MFTI. Határidő: folyamatos.

     Az MFT munkájának dokumentálása

     A Tanács működésével kapcsolatos közbeszerzési, adminisztrációs, iratkezelési, statisztikai feladatok ellátása. Az MFT üléseinek, valamint a Magyar Formatervezési Díj és a Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíj történetének archív megőrzése.
     Felelős: MFTI. Határidő: folyamatos.