Munkaterv 2016

 

Küldetés

A Magyar Formatervezési Tanács célja, hogy a formakultúra eszközeivel hozzájáruljon az életminőség javításához és a nemzetgazdaság versenyképességének növeléséhez. Közös erőfeszítések árán virágzó országot szeretnénk teremteni Európa közepén, amelynek polgárai esztétikus, egészséges környezetben élnek, becsülik és ápolják hagyományaikat, tudatosan vállalják kulturális identitásukat, és vallják, hogy a jóléthez a formatervezés is jelentős mértékben hozzájárul.

 

I. Célok és eszközök a hároméves munkaprogram (2015-2018) alapján

Célok

Társadalmi elfogadottság

Az MFT célja a formatervezés értékteremtő képességének fokozott tudatosítása, hagyományainak és új eredményeinek népszerűsítése hazai és nemzetközi színtéren egyaránt.

A designvezérelt innováció erősítése vállalati, szervezeti és intézményi horizonton
Az MFT célkitűzése a magyar nemzetgazdaság versenyképességének a formatervezés eszközeivel történő erősítése, a hazai környezetkultúra fejlesztése, valamint a tervezők társadalmi megbecsülésének elősegítése. A design nemcsak szerves része a kreatíviparnak és az innovációnak, hanem szakszerű integrálásával további iparágak nemzetgazdasági megerősítéséhez is hozzájárul.

 

Eszközök

Az MFT hároméves munkaprogramot és részletes éves munkaterveket készít a fenti célok elérése érdekében. Az MFT 2016-os éves munkaterve tartalmazza a testület részletes feladatait, a 266/2001. Korm. rendelet, és a 2016-os költségvetés keretei között, tudatosan építve az évtizedek óta működtetett díj- és ösztöndíjrendszerre, valamint nemzetközi kapcsolataira. A Tanácstagok a célterületekhez munkacsoportokat rendelnek a célkitűzések hatékony megvalósításának érdekében.

Gazdaságfejlesztési szakbizottság:
dr. Bendzsel Miklós, Karsai Béla, Mészáros Csaba, dr. Simon Attila

Oktatási szakbizottság:
dr. Bauer András, Fülöp József, Lelkes Péter DLA, dr. Németh Edit

Alkotóművészeti szakbizottság:
Cselovszki Zoltán, Gulyás Gábor, Kassai Ferenc, Koós Pál

Nemzetközi szakbizottság:
dr. Bendzsel Miklós, dr. Méhes Márton, Osvárt Judit, Várhelyi Judit

Az MFT működésével kapcsolatos feladatokat a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának szervezeti egységeként működő Iroda látja el, két fő kormánytisztviselővel (MFTI).

 

II. A 2016. évi munkaterv

 

1. Szemléletformáló aktivitások Aktív kezdeményező jelenlét!

1.1. Folyamatos hírszolgáltatás az MFT-hez kötődő szakmai munkáról.

1.1.2. Az MFT honlapjának (www. mft.org.hu) fenntartása és szakmai fejlesztése, egyéb kommunikációs felületeinek, facebook.com/magyarformatervezesidij, designhet.hu /facebook.com/budapestdesignweek, instagram.com/budapestdesignweek, twitter.com/BudDesignWeek és

a Start Up Guide microsite http://kreativipar.startupguide.hu/ szakmai gondozása.
Felelős: MFTI, MFT: Osvárt Judit. Határidő: folyamatos, éves feladat

1.1.3. Évi hat hírlevél megjelentetése.
Felelős: MFTI. Határidő: folyamatos, éves feladat

1.1.4. Az MFT tevékenységét bemutató kommunikációs anyagok elkészítése, magyar és angol nyelven.
Felelős: MFTI. Határidő: folyamatos, éves feladat     

1.2. Sajtókampány a Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíjhoz, a Magyar Formatervezési Díj pályázathoz és a Design Management Díj felhíváshoz kapcsolódóan.
Felelős: MFTI, dr. Bauer András, dr. Bendzsel Miklós, Koós Pál
Határidő: 2016. IV. negyedév

1.3. Az MFT jelenléte a szakmai rendezvényeken, kiemelten a tervezőképző egyetemek (Budapesti Metropolitan Egyetem, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Nyugat-Magyarországi Egyetem – Alkalmazott Művészeti Intézet, Moholy-Nagy Művészeti Egyetem), a szakmai partnerek (DTNKK, FISE, MAOE, MATT, MKISZ) felkérésére. A jelenlét formái: információszolgáltatás, díjadományozás, közös rendezvénypolitika.
Felelős: MFTI, a testület egésze, a szakterülethez illeszkedő kezdeményezésekkel. 
Határidő: éves munkaterv szerint

1.4. Közreműködés a Design Hét Budapest programsor megrendezésében, a vidéki jelenlét erősítése (Pécs, Sopron, Szentendre)

1.4.1. Budapest Design Térkép (budapesti designvállalkozások – múzeumok, galériák, boltok, bemutatótermek - alapinformációit tartalmazó térkép) aktualizálása
Felelős: MFTI, MFT: Gulyás Gábor, Osvárt Judit. Határidő: 2016. II-III. negyedév

1.5. A magyar design történetét, helyzetét, fogalmi rendszerét feldolgozó, eredményeit népszerűsítő szakkönyvek, konferenciák, kiállítások megvalósulásának elősegítése.
Felelős: MFTI. Határidő: folyamatos, éves munkaterv szerint

1.6. Közreműködés a Kortárs designgyűjtők Magyarországon műgyűjtői magazinsorozat megjelentetésében. Partner: EDGE Communications Kft.
Felelős: MFTI, MFT: dr. Bendzsel Miklós. Határidő: 2016. II. negyedév

 

2. Oktatás, designelmélet
Átlátható,
egységesen magas színvonalú képzési-, továbbképzési rendszer

2.1. Együttműködés a designszakembereket képző intézményekkel. Az intézményi együttműködés elősegítése (Budapest Metropolitan Egyetem, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Nyugat-Magyarországi Egyetem – Alkalmazott Művészeti Intézet, Moholy-Nagy Művészeti Egyetem)
Felelős: MFT: Oktatási Szakbizottság. Határidő: éves munkaterv szerint

2.2. Együttműködés a leendő gazdasági döntéshozók képzésében jelentős szerepet játszó intézményekkel. Designmenedzsment képzésfejlesztés – a továbbfejlesztés lehetőségei.
Partner: Budapesti Corvinus Egyetem Marketing és Média Intézete, Budapesti Gazdasági Egyetem
Felelős: MFT: dr. Bauer András, Határidő: 2016. IV. negyedév

2.3. Designkultúra, designgondolkodás – gazdálkodó szervezetek integrálása tanrenden kívüli képzésekbe. Szakmai kompetenciák kibővítése, gyakorlatorientált képzés – alkotótábor kezdeményezése. Partner: Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Karsai Holding Zrt.
Felelős: MFT: Karsai Béla, Koós Pál, dr. Németh Edit. Határidő: 2016. III. negyedév

2.4. A kreatívipar elemzése, a design-ökoszisztéma helyzetének feltáró jellegű kutatása szakegyetemek közreműködésével.Partner: Budapesti Corvinus Egyetem, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Felelős: MFTI, MFT: dr. Bauer András, dr. Németh Edit. Határidő: 2016. III. negyedév

2.5. Akkreditált iparjogvédelmi oktatás a felsőfokú nappali oktatás keretein belül, a művészeti és műszaki-gazdasági képzésekben, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának éves munkaterve és költségvetése szerint. Partnerek: Budapest Metropolitan Egyetem, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Nyugat-Magyarországi Egyetem – Alkalmazott Művészeti Intézet, Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, Miskolci és Kaposvári Egyetem.
Felelős: Oktatási Szakbizottság. Határidő: 2016. IV. negyedév

 

3. Gazdaságélénkítés – designvezérlet innováció

3.1. A design szerves bekapcsolása az innovációs és termékfejlesztési folyamatba. A gazdasági szféra szereplői és a design szektorok közötti együttműködés összekapcsolása és elmélyítése

3.1.1. Közreműködés a formatervezés alkalmazásának ösztönzésére irányuló pályázati lehetőségek kidolgozásában az érintett államigazgatási szervek által meghirdetett programokban, a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) fejlesztési prioritásai. Partnerek: NFM, NGM, NKFIH

3.1.2. Közreműködés a Nemzetgazdasági Minisztérium munkájában, a középtávú kormányzati tudomány-, technológia-, és innováció-politikai stratégia intézkedési terve feladatainak végrehajtásában.

3.1.3. A hazai, kiemelkedő színvonalú formatervezői teljesítmény elismerése, díjazása és annak bemutatása, népszerűsítése a gazdasági szférában, a Magyar Formatervezési Díj pályázat lebonyolítása. (A meghirdető Nemzetgazdasági Minisztérium támogatása, szervezés, közreműködés.)
Felelős: MFTI, MFT: Gazdaságfejlesztési Szakbizottság, dr. Nikodémus Antal (NGM) állandó meghívott. Határidő: 2016. IV. negyedév

3.2. Design Management Díj felhívás lebonyolítása, fejlesztése. Az elismertek designmenedzsment szemléletű stratégiájának széles körű megismertetése.
Felelős: MFTI. Határidő: 2016. III. negyedév

3.3. Közreműködés a kortárs alkotások - design, műtárgy - privát és állami vásárlások ÁFA  kulcs csökkentését, a vállalati invesztíció ösztönzését szorgalmazó adókedvezmények,  dedikált források realizálását megcélzó Morpheus-program megvalósításában.
Partner: InterArt Alapítvány
Felelős: MFTI, MFT: dr. Bendzsel Miklós. Határidő: 2016. IV. negyedév

3.4. Együttműködés a Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. design-  és innovációpolitikával kapcsolatos feladatai ellátásában, az iparjogvédelmi bejelentési aktivitás növelése. 
Felelős: MFTI, MFT: dr. Bendzsel Miklós. Határidő: 2016. IV. negyedév

 

4. Megvalósítható jövőképet a tervezőknek!
A tervezők pályakezdésének és társadalmi beágyazottságának segítése

4.1. Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíj pályázat kezelése, lebonyolítása. A gazdálkodó szervezetek bekacsolódásnak elősegítése. Partnerek: Emberi Erőforrás Minisztériuma, Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt., Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

4.1.2. A Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíjpályázat vizuális azonosítójának (logó) kialakítása

4.1.3. A pályázati rendszer fejlesztését elősegítő empirikus felmérés megvalósítása
Felelős: MFTI, MFT: dr. Bendzsel Miklós, dr. Simon Attila. Határidő: 2016. II. negyedév

4.2. A fiatal alkotók pályakezdését támogató, pályázati, jogi, vállalkozási és szellemi tulajdonvédelmi ismereteket tartalmazó „Start Up Guide” (digitális kiadvány) éves, aktualizált kiadása, design-tevékenységre kiterjesztett forrástérképpel.
Felelős: MFTI. Határidő: 2016. II. negyedév

4.3. A kreatívipar területén aktív szakemberek társadalmi elismertségének növelése, workshop típusú rendezvények elősegítése a szakmai szervezetekkel együttműködve
Felelős: MFTI, MFT: Alkotóművészeti szakbizottság. Határidő: éves munkaterv szerint

4.4. Az alkotók tevékenységéről szóló információk gyűjtése, feldolgozás a szakmai kiválóságok továbbörökítése érdekében (díjak, életművek), a designgyűjteményezés feltérképezése.
Felelős: Lelkes Péter, Alkotóművészeti szakbizottság. Határidő: éves munkaterv szerint

 

5. Nemzetközi kapcsolatok – szakmai szervezetek
Aktív közreműködés a nemzetközi szakmai munkában

5.1. Az Icsid (International Council of Societies of Industrial Design – Ipari Formatervezési Társaságok Nemzetközi Tanácsa, új nevén: World Design Organisation) és a BEDA- (Bureau of European Design Associations – Európai Designszövetségek Irodája), valamint a Design Management Europe Network nemzetközi szervezetek tagságával járó feladatok ellátása.

5.1.1. BEDA vezetőségi tagságával járó feladatok ellátása, az alakuló klaszterek munkájába való bekapcsolódás.

5.1.2. Design Világnap (WIDD) – szakmai program rendezése.

5.1.3. A Design Management Europe elnökségi tagságával járó feladatok ellátása.
Felelős: MFTI, MFT: dr. Bendzsel Miklós, Nemzetközi Szakbizottság. Határidő: folyamatos, éves feladat

5.2. Közreműködés a Shaping Hungary – Design in the 21st Centruy utazó kiállítás megvalósításában. Partner: Külgazdasági és Külügyminisztérium Kulturális és Tudománydiplomáciáért Felelős Államtitkársága
Felelős: MFTI, Nemzetközi Szakbizottság. Határidő: folyamatos, éves feladat

5.3. Budapest – közép-európai kreatívipari térképen elért meghatározó szerepének folyamatos erősítése. Szakmai jelenlét biztosítása, információszolgáltatás, kiadvány- és szakembercsere a magyar design nemzetközi ismertségének és elismertségének növelése érdekében.

5.4. A regionális együttműködések erősítése a közép-kelet-európai országok designintézményeivel, kiemelten a Visegrádi Együttműködés és a Duna stratégia keretében létrehozott kulturális klaszter célkitűzéseinek megvalósításában. Európa Kulturális Fővárosa pályázat figyelemmel kísérése, a népszerűsítés folyamatában hangsúlyt adni a design, innováció jelentőségnek.
Felelős: Nemzetközi Szakbizottság. Határidő: 2016. IV. negyedév

5.4.1. Közreműködés a Litván Design Hét magyarországi díszvendégsége programsorozaton, a FISE partneri együttműködésében.
Felelős: MFTI. Határidő: 2016. II. negyedév

5.5. Bekapcsolódás további nemzetközi szervezetek tevékenységébe, felkérés esetén közreműködés nemzetközi pályázatok konzorciumának munkájában. Együttműködés az INTERREG CENTRAL EUROPE pályázati alaphoz benyújtandó, INNplus lengyel szervezet által koordinált, KKV-k designtudatosságának fokozását, kompetencianövelését célzó „Design for business success” pályázat előkészítésében.
Felelős: MFTI. Határidő: folyamatos, éves feladat

 

III. Az MFT működéséhez kapcsolódó feladatok

MFT – Testületi ülések előkészítése

Évi négy testületi ülés előkészítése. Az MFT működésével kapcsolatos adminisztrációs, iratkezelési, statisztikai feladatok ellátása.
Felelős: MFTI. Határidő: évi négy alkalom.

Koordináció

A Tanács által felkért munkabizottságok és szakértők koordinálása, az éves együttműködési szerződések megkötése és az elvégzett munka ellenőrzése.
Felelős: MFTI. Határidő: folyamatos.

Kooperáció

Együttműködés a Design Terminál NKK-al, a szakmai munka hatékonyságának erősítése és a párhuzamosságok elkerülése érdekében. Együttműködés a szakmai szervezetekkel az érdekérvényesítő képesség erősítése érdekében.
Felelős: MFTI. Határidő: folyamatos.

Rendszeres tájékoztatás az MFT tevékenységéről

Az MFT honlapja (www.mft.org.hu) mellett e-mail-ben terjesztett hírlevél útján.
Felelős: MFTI. Határidő: folyamatos.

Számítógépes kapcsolati adatbázis

A tervezők, vállalkozások, sajtó és egyéb partnerek adatait tartalmazó adatbázis karbantartása.
Felelős: MFTI. Határidő: folyamatos.

Az MFT költségvetése

A Tanács éves költségvetésébe utalt pénzeszközök nyilvántartása, döntés szerinti felhasználása, rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzése, a felhasználásról szóló beszámolók, jelentések elkészítése.
Felelős: MFTI. Határidő: folyamatos.

Az MFT munkájának dokumentálása

A Tanács működésével kapcsolatos közbeszerzési, adminisztrációs, iratkezelési, statisztikai feladatok ellátása. Az MFT üléseinek, a Magyar Formatervezési Díj pályázat, a Design Management Díj felhívás és a Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíjpályázat történetének archív megőrzése.
Felelős: MFTI. Határidő: folyamatos.