Címer
Ugrás a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala főoldalára
 Közlöny E-nyilvántartás E-kutatás E-iratbetekintés E-ügyintézés Szemle
Elérhetőség Szolgáltatások Űrlapok, díjak Képzés Kiadványok Könyvtári katalógus Adatbázisok Kérdések
Keresés
English
Deutsch
Francais
Akadalymentes honlap
Egy szinttel feljebb
Vissza a főlapra
Nyomtatható verzió
Honlaptérkép
Súgó

A hivatal «
A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala szervezeti felépítése »
Az SZTNH feladata, hatásköre - Alapító okirat
Szervezeti és Működési Szabályzat
Stratégia
ISO minősítés
Kiállítási kedvezmények
Nemzetközi projektek
Hivatal által adományozott díjak «
Jedlik Ányos-díj «
Akadémiai-Szabadalmi Nívódíj »
SZTNH Millenniumi Díj »
FORMareFORM
A hivatal kiállításai
A hivatal története
Szabadalom »
Növényfajta-oltalom »
Használati minta »
Védjegy »
Földrajzi árujelző »
Formatervezési minta »
Változásbejegyzés, képviselet, fenntartás, megújítás »
Szerzői jogi védelem »
K+F minősítés
Jogforrások »
Joggyakorlat
Tanácsok és testületek
Elégedettségmérés
Tudástár
Fórum
Üvegzseb és közérdekű adatok »
Közbeszerzés »
Hírlevelek
Hírarchívum

Utolsó frissítés dátuma: 2013. március 13.

A hivatal > Hivatal által adományozott díjak > Jedlik Ányos-díj

Jedlik Ányos-díj

Jedlik Ányos-díjasok névsora 2013-ban

 

Dr. Bacher Vilmos
Dr. Beke Béla Ferenc
Dr. Faludi Gábor
Dr. Szépvölgyi János
Dr. Török Ferenc
Honoris causa Jedlik Ányos-díjDR. BACHER VILMOS gyémántokleveles jogász, a Bacher Ügyvédi Iroda ügyvéd tagja

 

Több mint fél évszázados ügyvédi munkásságát végigkísérte a szellemi alkotások joga, mai terminológiával: a szellemi tulajdon védelme. A hazai iparjogvédelmi kodifikációban is több évtizeden keresztül tevékeny részt vállalt. Közreműködött a hatályos szabadalmi és védjegytörvény előkészítésében éppúgy, mint a közelmúltban az Európai Unió jogérvényesítési irányelvének példaértékű átültetésében.
Hatalmas tapasztalatát és lenyűgöző szakmai ismereteit a Magyar Szellemi Tulajdonvédelmi Tanács, az Iparjogvédelmi Szakértői Testület és a Szerzői Jogi Szakértő Testület tagjaként is kamatoztatta.
Több mint két évtizeden keresztül részt vett a Jogi Szakvizsga Bizottság munkájában is. Példaértékű szakmai teljesítményét és hivatástudatát eddig is több kitüntetéssel ismerték el. Egyebek között a Budapesti Ügyvédi Kamara 1998-ban Eötvös Károly-díjat adományozott számára; 2007-ben pedig a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést vehette át.
DR. BEKE BÉLA FERENC okleveles agrármérnök, növénynemesítő, a szegedi Gabonakutató Nonprofit Kft. tudományos munkatársa

 

A Gabonakutató kalászos nemesítési csoportjának kutatójaként a nemesítést szolgáló kutatásokon túl témavezetőként végzi a durumbúza nemesítést a jó télállóságú és kiváló minőségű fajták előállítása érdekében. Mivel Magyarországon a durumbúza termesztés a '70-es éveket megelőzően csak nagyon szórványosan fordult elő, ezért a nemesítési célkitűzések megvalósítása mellett meg kellett teremtenie a termesztés adminisztratív, közgazdasági, ipari, kereskedelmi feltételeit is. Közel négy évtizedes kutatásainak és nemesítési eredményeinek meghatározó szerepe volt abban, hogy e faj termesztése meghonosodott Magyarországon és vetésterülete a piaci igényeknek megfelelően stabilizálódott. Az általa létrehozott fajták ma is piacvezetők hazánkban. Vezető nemesítőként, illetve társnemesítőként a Gabonakutató 29 növényfajta-szabadalommal és 18 növényfajta-oltalommal védett kalászos fajtájának, döntően búzafajtáknak a létrehozása fűződik a nevéhez.

 DR. FALUDI GÁBOR jogász, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának egyetemi docense, a Szecskai Ügyvédi Irodával együttműködő ügyvéd

 

Értékes szakmai hozzájárulásával évtizedek óta alakítója a szellemi tulajdon területén folyó kodifikációnak, részt vesz a hazai szerzői jogi közös jogkezelés korszerű, európai mintákat követő alapjainak lerakásában. Számos jogszabályunk vált megalapozottabbá hasznos meglátásainak köszönhetően. Az év elején elfogadott új Polgári Törvénykönyv szellemi tulajdont érintő részei is dicsérik keze munkáját. Közel száz publikációja jelent meg magyar és idegen nyelven az iparjogvédelem, a szerzői jog és az elektronikus kereskedelem témáiban. Számos eredménye közül kiemelkedik korszakos jelentőségű, iskolateremtő hatású egyetemi oktatói tevékenysége, jelenleg az ELTE Polgári Jogi Tanszékének docenseként. Diáknemzedékek sora kapott első, meghatározó ízelítőt tőle az iparjogvédelem és a szerzői jog tudományából. Több generáció szellemitulajdon-védelmi szakembereit ő indította el a pályán. Szakmai lelkiismeretessége, alapossága, szellemi frissessége a mai napig példaadó sokak számára.

 DR. SZÉPVÖLGYI JÁNOS okleveles vegyészmérnök, az MTA doktora, egyetemi tanár, az MTA Természettudományi Kutatóközpont főigazgató-helyettese, az Anyag- és Környezetkémiai Intézet igazgatója

 

A műszaki kémia, a klórmetallurgiai kutatások, az ásványi nyersanyagok komplex hasznosítása, a plazmakémiai, környezeti kémiai, anyagtudományi kutatások, a korszerű műszaki kerámiák terén végzett kiemelkedő tudományos kutatói, egyszersmind fejlesztői munkát. Jelenlegi kutatási témái közt szerepel egyebek közt a nanodiszperz porok szintézise, valamint a veszélyes anyagok átalakítása termikus plazmákban. Közel negyven magyar szabadalmi bejelentésben szerepel társfeltalálóként, ezekből közel húsz külföldi bejelentés is született. Különösen kiemelkedőek az iparban, illetve a mezőgazdaságban bevezetett termékeket és technológiákat eredményező találmányai. Az utóbbi évek sikerei közül megemlítendő a hidrogén hatékony és környezetbarát tárolására alkalmas fejlesztői munkája, valamint a növelt élettartamú humán ízületi protézisek gyártására kifejlesztett és már gyakorlatban is alkalmazott eljárása. Kiemelkedő munkásságát hűen tükrözik elismerései, mint a Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje kitüntetés is.

 DR. TÖRÖK FERENC okleveles vegyész, jogász, ügyvezető-helyettes, a vegyészeti és biotechnológiai szabadalmi szakterületért felelős ügyvezető, partner, magyar és európai szabadalmi ügyvivő

 

Fő szakterülete a vegyészeti tárgyú találmányok hazai és nemzetközi szabadalmaztatása. Ügyvivői pályája során számos jelentős magyar és nemzetközi ügyet képviselt, nagy tapasztalattal és széleskörű tudással rendelkezik. Az iparjogvédelmi szakma hazai és európai szervezeteiben hosszú ideje jelentős társadalmi pozíciókat tölt be. A magyar iparjogvédelmi élet kiemelkedő személyiségeként a Magyar Szabadalmi Ügyvivői Kamarában először a Fegyelmi Bizottság tagja, később elnöke volt, majd a kamara egyik alelnöke lett. A Semmelweis Orvostudományi Egyetemen az iparjogvédelmi továbbképzés megalapítója és első számú oktatója, az Európai Szabadalmi Ügyvivői Szervezet bírósági ügyekkel foglalkozó bizottságának alelnöke. Ebben a minőségében jelentős szerepet töltött be az egységes európai szabadalmi rendszer bírósággal, jogérvényesítéssel kapcsolatos jogszabályainak előkészítésében, véleményezésében, nemcsak a magyar, hanem a kelet-közép-európai érdekeket is sikeresen képviselve.

 

 

HONORIS CAUSA JEDLIK ÁNYOS DÍJBAN részesült
 

DR. GYULAI JÓZSEF Széchenyi-díjas akadémikus, az MTA Természettudományi Kutatóközpont Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézetének kutatóprofesszora, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem professor emeritusa

 2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996

 

Jedlik Ányos-díjasok betűrendben

Kapcsolat Impresszum Hungary.Network Zrt. Mátai és Végh Kreativműhely