Címer
Ugrás a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala főoldalára
 Közlöny E-nyilvántartás E-kutatás E-iratbetekintés E-ügyintézés Szemle
Elérhetőség Szolgáltatások Űrlapok, díjak Képzés Kiadványok Könyvtári katalógus Adatbázisok Kérdések
Keresés
English
Deutsch
Francais
Akadalymentes honlap
Egy szinttel feljebb
Vissza a főlapra
Nyomtatható verzió
Honlaptérkép
Súgó

A hivatal «
A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala szervezeti felépítése »
Az SZTNH feladata, hatásköre - Alapító okirat
Szervezeti és Működési Szabályzat
Stratégia
ISO minősítés
Kiállítási kedvezmények
Nemzetközi projektek
Hivatal által adományozott díjak »
A hivatal kiállításai
A hivatal története
Álláslehetőség
Szabadalom »
Növényfajta-oltalom »
Használati minta »
Védjegy »
Földrajzi árujelző »
Formatervezési minta »
Változásbejegyzés, képviselet, fenntartás, megújítás »
Szerzői jogi védelem »
K+F minősítés
Jogforrások »
Joggyakorlat
Tanácsok és testületek
Elégedettségmérés
Tudástár
Fórum
Üvegzseb és közérdekű adatok »
Közbeszerzés »
Hírlevelek
Hírarchívum

Utolsó frissítés dátuma: 2014. július 11.

A hivatal

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivataláról

 

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (a 2010. évi CXLVIII. törvény 265. §-a szerinti, 2011. január 1-jei névváltozás előtt: Magyar Szabadalmi Hivatal) a szellemi tulajdon védelméért felelős kormányhivatal, amely a találmányi szabadalmakról szóló 1895. évi XXXVII. törvény-czikk 23. §-a alapján jött létre 1896-ban.

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala jogállására, gazdálkodására, feladat- és hatáskörére vonatkozó részletes, jelenleg hatályos szabályokat a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Szt.) XIV/C. fejezetének 115/D-115/L §-ai, valamint a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) tartalmazza.

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalát kormányhivatalként a Ksztv. értelmében a Kormány irányítja.
A kormányhivatal feletti törvényben meghatározott felügyeletet a miniszterelnök által kijelölt igazságügyi miniszter látja el.

A törvényi előírások szerint a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnökét a miniszterelnök nevezi ki, és menti fel. Két helyettesét az elnök javaslatára a miniszter nevezi ki, és menti fel. A gazdasági szervezet vezetője, a gazdasági főigazgató felett a munkáltatói jogokat a Hivatal elnöke gyakorolja.

A Hivatal működését saját bevételeiből fedezi. A Hivatal bevételeivel önállóan gazdálkodik, azokat működésének fedezetére használja fel.

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a központi költségvetésben a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény szerint, a X. fejezeten belül önálló 2. címként szerepel.

A Hivatal feladat- és hatáskörébe tartozik az Szt. 115/G. §-a alapján:
a) az iparjogvédelmi hatósági vizsgálatok és eljárások lefolytatása;
b) a szerzői és a szerzői joghoz kapcsolódó jogokkal összefüggő egyes feladatok ellátása;
c) az állami dokumentációs és információs tevékenység a szellemi tulajdon területén;
d) a szellemi tulajdon védelmét szabályozó jogszabályok előkészítésében való részvétel;
e) a szellemi tulajdon védelmére irányuló kormányzati stratégia kidolgozása és érvényesítése, az ehhez szükséges állami intézkedések kezdeményezése, illetve végrehajtása;
f) a szellemi tulajdon területén folyó nemzetközi, illetve európai együttműködés szakmai feladatainak ellátása;
g) a kutatás-fejlesztési tevékenység minősítésével kapcsolatos hatósági és szakértői feladatok ellátása.

A feladat- és hatáskör részletes kifejtése az Szt. 115/H. - 115/L. §-aiban, más jogszabályokban, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Alapító okiratában, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatában található meg.

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalát jogszabályokban meghatározott közfeladatai hatékonyabb ellátásában támogatja a 100 %-osan a Magyar Állam tulajdonában, és - a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel megkötött szerződés alapján - a Hivatal tulajdonosi joggyakorlásába tartozó HIPAvilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (székhelye: 1054 Budapest, Zoltán u. 6. szám; cégjegyzék száma Cg: 01-09-986454).

 

Budapest, 2014. július 11.

 

Éves jelentés
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


Statisztikai melléklet
2013
2012

Kapcsolat Impresszum Hungary.Network Zrt. Mátai és Végh Kreativműhely