A Magyar Formatervezési Tanács Irodája (MFTI)

A Magyar Formatervezési Tanács Irodája (MFTI)

1.1. A Magyar Formatervezési Tanács tevékenységével kapcsolatos éves feladatok

A Magyar Formatervezési Tanács megalakulása - 2002. április 9.

A tanácstagok megbízólevelét a gazdasági miniszter megbízásából Dr. Bendzsel Miklós, a megújult testület elnöke adta át, a Magyar Szabadalmi Hivatal Tanácstermében. Az ünnepélyes átadáson jelen voltak a sajtó képviselői is. A hivatalos esemény után a tanácstagok szűk körben, kötetlen formában beszélgettek a Tanács feladatairól.

A Magyar Formatervezési Tanács I. ülése - 2002. május 9.

A tanácsülés előtt az Iroda előkészítette és szétküldte a napirend tervezetét és a napirendi pontokhoz kötődő részletes munkaanyagokat. A Tanács, nyitó ülésén, elfogadta az ügyrendet, majd megtárgyalta az idei, és a hároméves munkatervet. A munkatervhez kapcsolódóan a Tanács öt szakbizottságot állított fel, valamint felkérte az Irodát a Formatervezési Nívódíj meghirdetésére. Napirenden szerepelt még a formatervezés területén a nemzeti díjak, pályázatok rendszerének áttekintése.

A szakbizottságok munkájának segítése, koordinálása

A bizottsági megbeszélések június folyamán elkezdődtek. Az bizottságok alakuló ülésein részt vett Dr. Bendzsel Miklós, a Tanács elnöke is.

A Magyar Formatervezési Tanács II. ülése - 2002. október 3.

Az Iroda elkészítette és előzetesen szétküldte a Tanácstagok javaslatai alapján összeállított hároméves munkaprogram részletes tervezetét.
A választások után a minisztériumokat képviselő tanácstagok személyében változás történt. Az ülésen az új tagok bemutatása után került megvitatásra a hároméves munkaprogram terve. Döntés azonban nem született. Az éves költségvetés végrehajtásáról, valamint a támogatási kérelmekről folyó vita keretein belül megszületett az MFT gazdálkodási rendjéről szóló, MFT 2/2002 sz. határozata. Lengyel István tanácstag ismertette az Ipari Formatervezési Nívódíj pályázat eredményét.

A Magyar Formatervezési Tanács III. ülése - 2002. december 5.

Az ülés első napirendi pontjaként Zsótér László bemutatta a Tanácsnak az arculati pályázat szakmai zsűrije által legjobbnak ítélt hat alkotást. A tanácstagok egyhangúan a zsűri által első helyre rangsorolt pályamunkát választották a Tanács emblémájául. A nyertes munka alkotója megbízást kap a teljes arculat elkészítésére.
Ezt követően Droppa Judit rektorasszony ismertette a Magyar Iparművészeti Egyetem elméleti szakának akkreditációs programtervezetét, és a Tanács támogatását kérte annak megvalósításához.
A tanácsülésen meghívottként részt vettek Dr. Külkey Orsolya és Dr. Bezzegh Tibor jogászok, akik ismertették a Formatervezési Nívódíj és a Moholy-Nagy László formatervezési ösztöndíj intézményének jogi szabályozás-tervezetét.
Az ülés második felében Dr. Bendzsel Miklós és Pohárnok Mihály tájékoztatta a Tanácsot a Design Terminál Kht. alapításának folyamatáról. Zárásként Bojár Iván András beszámolt a St. Etienne-i Design Biennáléról.

Arculati pályázat

A Magyar Formatervezési Tanács szeptember elején hallgatói pályázatot hirdetett a Tanács emblémájának megtervezésére. A pályázatban közreműködött a Magyar Iparművészeti Egyetem, a Magyar Képzőművészeti Egyetem és a soproni Nyugat-Magyarországi Egyetem Alkalmazott Művészeti Intézete. A három egyetem 120 hallgatójától összesen 182 pályamunka érkezett. A szakmai zsűri 30 munkát választott ki kiállításra, majd ezek közül hatot, rangsorolva, ajánlott díjazásra. A Tanács december 5-ei ülésén elfogadta a szakmai zsűri által első helyre javasolt pályamunkát, Csordás Zoltán, a Magyar Képzőművészeti Egyetem V. éves hallgatójának alkotását.

Kapcsolattérkép elkészítése

A Hivatal meglévő rendszeréhez csatlakozva, az Iroda kezdeményezésére, elkészült egy Lotus Notes alapú kapcsolati adatbázis. Az adatbázis két oktatásán, júliusban és októberben az IPO, az ITF, a JNF és az Elnökség képviselői is részt vettek. További feladat az adatbázis feltöltése, és a rendszeres karbantartás megoldása.

1.2. Szakmai feladatok az MFT munkaterve szerint

1.2.1. Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíj

A 2001-es évi ösztöndíjasok évadzáró beszámolója és az új ösztöndíjasok kiválasztása február folyamán megtörtént. Az Ösztöndíj Bizottság üléseit a Magyar Szabadalmi Hivatalban illetve az Iparművészeti Múzeumban tartotta. A Hivatal évi egy ösztöndíjat ajánlott fel, (az OM és a NKÖM mellett) de mind a 16 ösztöndíjas munkájának szervezését, a kifizetések koordinálását az ÖB és az Iroda látja el.
A 2003. évre szóló pályázati kiírást az ösztöndíjbizottság javaslata alapján az MFT kis módosítással elfogadta. A pályázat meghirdetése 2003. január elején történik.

Moholy ösztöndíjasok kiállítása - 2002. március 5.

Az ösztöndíjasok év végi, beszámoló kiállítását az Iparművészeti Múzeumban tartottuk, március 5. és április 7. között. A kiállítást Dr. Bendzsel Miklós elnök és Halasi Rita, az Átrium magazin főszerkesztője nyitották meg. A kiállításról katalógus készült.

1.2.2. Formatervezési Nívódíj Pályázat

A Tanács szakbizottsága elkészítette a pályázati kiírás szövegét, melyet a Tanács elnöke, valamint a társkiírók, az Oktatási Minisztérium és a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium illetékes helyettes államtitkárai hagytak jóvá. A parlamenti választások miatt a jóváhagyás folyamata lelassult, és késleltette a pályázat meghirdetését, így erre csak június első két hetében került sor. Az Iroda közel 1000 címre, gyártóknak és tervezőknek küldött DM levelet. A felhívás megjelent szakmai magazinokban és honlapokon, valamint fizetett hirdetésként napi-és hetilapokban. Az Iroda kérésére szakmai szervezetek és oktatási intézmények is terjesztették a felhívást.
A pályázatra összesen 121 munka érkezett. Legtöbben (32) a ruházati termékek, textíliák és alapanyagok és kellékek kategóriájában pályáztak; számszerűleg nem sokban maradt el ettől a bútor és lakásfelszerelés (28), majd a következőképp alakult a sorrend: szilikát (11), játékok (9), közszükségleti iparcikkek (7), csomagolóeszközök, illetve gépek, gépi berendezések, szerszámok és műszerek, továbbá nyilvános terek berendezései (6-6), gyógyászati eszközök és berendezések, illetve számítástechnikai, híradástechnikai és elektronikai eszközök (5-5), háztartási gépek és berendezések, illetve közlekedési és szállítóeszközök (3-3).
A jeligés tervek, fényképek és műleírások alapján a zsűri 58 pályamunkát tartott arra érdemesnek, hogy részt vegyen a második fordulóban. A szeptember 26-27-én tartott termékzsűrin a nyolc zsűritag a késztermékeket titkos pontozással értékelte. A pontszámok összesítése alapján kialakult a sorrend; a legmagasabb pontszámot elért termékek között a kategóriák minőségének és a különdíjat adományozó szervek jellegének megfelelően érdemi vita során határozott a zsűri a formatervezési nívódíjak (9) és a különdíjak (3) odaítéléséről. A 200 pont feletti termékek (26) automatikusan kiállításra kerültek.
A "Nívódíjas Ipari Forma" díjak november 13-n kerültek kiosztásra, az Iparművészeti Múzeum aulájában. A gálán beszédet mondott Dr. Bendzsel Miklós, az MFT elnöke és Dr. Aschner Gábor, a Magyar Minőség Társaság ügyvezető igazgatója. A nívódíjakat átadta Dr. Bendzsel Miklós és Apatíni Kornélné, a GKM helyettes államtitkára nevében Winkler Júlia. A különdíjakat átadta Dr. Siegler András, az OM helyettes államtitkára és Dr. Schneider Márta, a NKÖM helyettes államtitkára. A díjátadást követően Rozmán Lajos klarinétművész műsora hangzott el, majd a kiállítás megnyitásáig állófogadáson láttuk vendégül a megjelent 150 vendéget. A kiállítást Prof. Lengyel István, a zsűri elnöke nyitotta meg. A kiállításról katalógus készült.

1.2.3. Egyéb kiállítások
Millenáris Park "Design Szalon" (február 28 - március 3.)
Műcsarnok "Lakástrend és Design| (március 7-10.)
Hungexpo "Industria" (május 28-31.)
A kiállításokon az Iroda az IPO mellett vett részt.

Graz

Az Iroda megbeszéléseket folytatott a 2003-as évi grazi kulturális rendezvényen való részvételről Hofmann-Sewera intendáns asszonnyal. A grazi partnerek visszajelzése alapján, valószínűleg február közepétől lehet a mi programunkat tervezni.

Berlin

2003-ban az ICSID kongresszus és taggyűlés Németországban kerül megrendezésre. Felvettük a kapcsolatot a berlini Collegium Hungaricum vezetőivel, hogy a kongresszus ideje alatt adjanak otthont a magyar formatervezést bemutató kiállításunknak. Az iroda által felkért szakemberek közül Tanító Balázs formatervező vállalta el kiállítási koncepció és anyag összeállítását.

1.2.4. Egyéb rendezvények

 • Diplomavédés, Ny-Magyarországi Egyetem (június 4.)
 • Diplomavédés, Magyar Iparművészeti Egyetem (június 6-8.)
 • Red Dot díjátadó gála, Essen (július 1-2.)
 • Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Ergonómia és Pszichológia Tanszék, előadás az MFT tevékenységéről és az Ipari Formatervezési Nívódíjról (szeptember 10.)
 • Termékfejlesztési Műhelynapok, Kecskemét (augusztus 30.)
 • ICSID konferencia, Essen (október 17-19.)
  Az MFT támogatta a Magyar Iparművészeti Egyetem kiállítását a biennálén, valamint három egyetemi oktató kiutazását.
 • Furnitúra kiállítás Veszprémben
 • "Kapcsolatok" konferencia a MIE rendezésében (november 7.)
 • Bútorvilág, Designforum és Breuer Marcell kiállítás (november 6-10.)
 • St. Etienne Design Biennálé (november 18-20.)

1.2.5. Saját kiadású és támogatott kiadványok

 • Breuer Marcell születésének 100. Évfordulójára készült füzet
 • Business Class kiadvány, "Kultúra és üzlet 2002"
 • A MIE füzetek sorozatban
  " A Design helyzete és fejlesztésének lehetőségei Magyarországon"
  " Tárgyak és társadalom I. Tárgykultúra és tárgykultusz"
 • Magyar Iparművészeti Egyetem, diplomamunkák katalógusa
 • Nyugat-Magyarországi Egyetem AMI, diplomamunkák katalógusa
 • Fiatal Iparművészek Szövetsége Egyesület tagságának katalógusa
 • Hegedűs József: A hazai design szervezésének 25 éves története (1975-2000)

1.2.6. Nemzetközi kapcsolatfelvétel

 • ICSID (International Council of Societies of Industrial Design
 • Design Zentrum Nordrhein Westfalen, Essen
 • British Council, Budapest
 • Institut Francais, Budapest
 • FinnAgóra, Budapest
 • Graz 2003-Cultural Capital of Europe organisation
 • École des Beaux-Arts de Saint-Étienne
 • Centre du Design Rhone-Alpes
 • BIO Secretariat, Ljubljana
 • Collegium Hungaricum, Berlin
 • Design Centrum, Prága
 • DeSIGN Buletin, Románia
 • Svensk Industri Design