DÍJTÁBLÁZAT

DÍJTÁBLÁZAT

A védjegybejelentésekkel és a lajstromozott védjegyekkel kapcsolatban a módosított 77/1995. (XII. 29.) IKM rendelet alapján.

Érvényes: 2001. július 21-től [19/2001. (VII. 13.) GM rendelet]

A díjak fajtái Összeg (Ft)
1. Bejelentési díjak
a) A védjegybejelentések díja (egy áruosztály esetén) 60 000
egynél több áruosztály esetén a második és harmadik osztály után osztályonként 20 000
a negyedik és minden további osztály után 30 000
b) Az együttes, illetve tanúsító védjegybejelentés díja (egy áruosztály esetén) 300 000
egynél több áruosztály esetén három osztályig osztályonként 20 000
a negyedik és minden további osztály után osztályonként 30 000
2. A határidő-hosszabbítási kérelem díja, adott cselekménnyel kapcsolatos
- első kérelem esetén 3 000
- második kérelem esetén 6 000
- további kérelmek esetén 12 000
3. A módosítási kérelem díja
- első kérelem esetén 3 000
- második kérelem esetén 6 000
- további kérelmek esetén 12 000
4. A védjegybejelentés megosztására irányuló kérelem díja a keletkező további bejelentésenként
a) az árujegyzék szétválasztása esetén 60 000
b) együttes, illetve tanúsító védjegy esetén 300 000
c) az egy bejelentésbe foglalt több megjelölés megosztása esetén mint a bejelentési díj (lásd 1. pont)
5. Megújítási díjak
a) a védjegyoltalom megújítására irányuló kérelem díja (egy áruosztály esetén) 60 000
egynél több áruosztály esetén a második és harmadik osztály után osztályonként 20 000
a negyedik és minden további osztály után 30 000
b) az együttes, illetve tanúsító védjegyoltalom megújítására irányuló kérelem díja (egy áruosztály esetén) 300 000
egynél több áruosztály esetén három osztályig osztályonként 20 000
a negyedik és minden további osztály után osztályonként 30 000
6. Lajstromozott védjegy megosztására irányuló kérelem díja a keletkező további
- védjegyenként 60 000
- együttes vagy tanúsító védjegyenként 300 000
7. A védjegy törlésére és a megszűnés megállapítására irányuló kérelem díja 100 000
8. Jogutódlás tudomásulvételére irányuló kérelem díja 10 000
9. Használati engedély tudomásulvételére irányuló kérelem díja 10 000
10. A nemzetközi védjegy-lajstromozási és -megújítási kérelem, valamint a nemzetközi védjeggyel kapcsolatos bármely változás feljegyzésére irányuló kérelem díja 10 000

A díjakat a Magyar Szabadalmi Hivatalnak a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01731842-00000000 számú előirányzat felhasználási keretszámlájára kell befizetni, az azonosítási adatok (az ügyszám, illetőleg a lajstromszám) feltüntetésével, a "310 Kincstári Tranzakciós Kód" megjelöléssel.