A Magyar Formatervezési Tanács (MFT) 2008. évi munkaterve

I. Célok és eszközök a hároméves munkaprogram (2005-2008) alapján

Küldetés

A Magyar Formatervezési Tanács célja, hogy a formakultúra eszközeivel hozzájáruljon az életminőség javításához és a nemzetgazdaság versenyképességének növeléséhez. Közös erőfeszítések árán virágzó országot szeretnénk teremteni Európa közepén, amelynek polgárai esztétikus, egészséges környezetben élnek, becsülik és ápolják hagyományaikat, tudatosan vállalják kulturális identitásukat, és tisztában vannak azzal, hogy a jóléthez a formatervezés is jelentős mértékben hozzájárul.

A formatervezés definíciója

Az MFT dokumentumaiban a formatervezés szó jelentéstartalma - a hagyományos ipari formatervezés fogalmától eltérően - a tárgytervezéstől az épített környezet belső tereinek kialakításán keresztül a vizuális kommunikációig terjed.
Eszerint a formatervezés - illetve a nemzetközi irodalomban elterjedt szóval a "design" - mint tevékenység tárgya lehet termék, szolgáltatás, eljárás, környezetalakítás, cégarculat, illetve más típusú kommunikáció egyaránt. A formatervezés a társadalmi kommunikáció része.
A formatervezők (designers vagy magyarosan dizájnerek) munkája, a közhiedelemtől eltérően, nem csak a színekkel, formákkal, textúrákkal kapcsolatos, hanem olyan komplex tevékenység, amelynek ergonómiai, pszichológiai, kulturális, műszaki, gazdaságossági és etikai vonatkozásai együttesen testesítik meg a termékben a szépség és hasznosság fogalmát.

Célok

Társadalmi elfogadottság
Az MFT célja a formatervezés értékteremtő képességének tudatosítása, hagyományainak és új eredményeinek népszerűsítése.
A formatervezés szerepének növelése a gazdaságban
A vállalati innováció erősítése a formatervezés értékeinek és használatának elősegítésével. A vállalati innováció erősödése növeli az ipar és a szolgáltatások versenyképességét, amely - a foglalkoztatás és a gazdasági értéknövelés mellett - a termékek, a szolgáltatások és a környezet javuló minőségén keresztül az életminőséget is emeli.

 

II. A 2008. év munkaterv

 

Az MFT 2008-as éves munkaterve tartalmazza azokat a részletes feladatokat, melyek a hároméves munkaprogramban lefektetett célok és feladatok meghatároznak, a 2008-as költségvetés keretei között. A feladatokat az alábbiakban célcsoportonként soroljuk fel.

 1. Tájékoztatás - a nagyközönségtől a szakmai körökig

         A formatervezéssel kapcsolatos ismeretanyag bővítése és terjesztése

  1. Az MFT jelenléte a szakmai rendezvényeken, a szakmai partnerek felkérésére. A jelenlét formái: információszolgáltatás, díjadományozás.
   Néhány, várható eseménye 2008-ban: Lakástrend és Design (Bp., március 06-09.), Szellemi Tulajdon Világnapja (Bp., április 26.), Design Hét (Bp., október 6-12), tervezőképző egyetemek diplomavédései (Bp. és Sopron, június), WAMP (Bp., havi rendezvény).
   Felelős: MFTI, MFT: Dr. Bendzsel Miklós. Határidő: folyamatos, éves
  2. Folyamatos hírszolgáltatás az MFT-hez kötődő szakmai munkáról, különös tekintettel az MTI-re, valamint évi hat hírlevél megjelentetése a www.mft.org.hu honlapon.
   Felelős: MFTI, Dr. Tószegi Zsuzsanna. Határidő: 2008. december 15.
  3. Sajtókampány a Magyar Formatervezési Díjhoz kapcsolva.
   Felelős: MFTI, MFT: Dr. Bendzsel Miklós. Határidő: 2008. augusztus - november
  4. A magyar design történetét, helyzetét, fogalmi rendszerét feldolgozó, eredményeit népszerűsítő szakkönyvek, konferenciák, kiállítások támogatásának elősegítése.
   Felelős: MFTI, MFT. Határidő: éves terv szerint.
  5. Együttműködés a Design Terminál Kht-val szakmai programjának és működésének megvalósításában.                          A Design Terminál Kht. főbb feladatai:
   • Formatervezők és magyarországi design vállalkozások adatbázisának karbantartása és fejlesztése, az új eredmények folyamatos dokumentálása.
   • Tanácsadás, szakértői tevékenység, szakemberek közvetítése tervezői feladatok megoldásához.
   • Magyar design portál működtetése a gazdasági döntéshozók, formatervezési szakemberek, valamint a téma iránt érdeklődő hazai és külföldi látogatók igényeire kialakított szolgáltatásokkal.
   • Nyilvános szakkönyvtár működtetése.
   • Kiállítások támogatása, kezdeményezése, részint a magyar design eredményeinek népszerűsítése, részint a külföldön születő újdonságok, új törekvések, nemzetközi trendek hazai megismertetése érdekében.
 1. Oktatás, elméleti munka - felsőfokú intézmények tanárai és hallgatói

A design alkalmazására vonatkozó korszerű ismeretek terjesztése

  1. Együttműködés a leendő gazdasági döntéshozók képzésében jelentős szerepet játszó intézményekkel.
   A Budapesti Corvinus Egyetem Marketing és Média Intézetében februárban ismét induló, a "Dizájnmenedzsment a gazdasági szakemberek számára" munkacímű, kurzus szakmai támogatása.
   Felelős: MFTI. Határidő: 2008. II. negyedév.
  2. Együttműködés a design-szakembereket képző intézményekkel, a keretszerződésekben lefektetett elvek mentén. Az intézményi együttműködés elősegítése.
   Felelős. dr. Tószegi Zsuzsanna és a partneregyetemek. Határidő: éves együttműködési terv szerint.
  3. Akkreditált iparjogvédelmi oktatás a felsőfokú nappali oktatás keretein belül, a Magyar Szabadalmi Hivatal éves munkaterve és költségvetése szerint.
   Partnerek: MOME, NYME-AMI, BME, MKE, Miskolci Egyetem.
   Felelős. MFTI, MFT: Dr. Bendzsel Miklós és a partneregyetemek.
   Határidő: éves együttműködési terv szerint.
 1. Gazdaságélénkítés - vállalkozói, civil és állami szféra

A design alkalmazását ösztönző, támogató programok kidolgozása

 1. A formatervezés szerves bekapcsolása az innovációs és termékfejlesztési folyamatba.
  • Pályázati lehetőségek kidolgozása a formatervezés alkalmazásának ösztönzésére a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal, valamint a GVOP valamennyi részes államigazgatási szerve által meghirdetett programokban.
   Felelős: MFT, Design Terminál Kht. Határidő: 2008. IV. negyedév
  • Közreműködés a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium munkájában, a középtávú kormányzati tudomány- technológia- és innováció-politikai stratégia elkészítésében.
   Felelős: MFT, Design Terminál Kht. Határidő: 2008. IV. negyedév
  1. Javaslat készítése az ergonómiai szempontok szerinti termékminősítés intézményes kereteinek megteremtésére.
   Felelős: MFTI. Határidő: 2008. II. negyedév
  2. A hazai, kiemelkedő színvonalú formatervezői teljesítmény elismerése, díjazása és annak bemutatása, népszerűsítése a gazdasági szférában.
   • Magyar Formatervezési Díj
    A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium nevében meghirdetett pályázat lebonyolítása a 17/2005. (III. 26.) GKM rendelet alapján.
    Felelős: MFTI. Határidő: 2008. III. negyedév.
   • FORMATÚRA - a Magyar Formatervezési Díj vándorkiállítása
    A megújítást követő öt év kiemelkedő eredményeinek bemutatása a hazai regionális központokban, a gazdasági szféra és a műszaki-, gazdasági képzőhelyek bevonásával.
    Felelős: MFTI. Határidő: 2008. IV. negyedév, éves ütemezés szerint.
 1. A tervezői munka segítése - a formatervezők

A tervezők pályakezdésének és társadalmi beágyazottságának segítése

 1. Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíj
  A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumával és a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatallal közösen finanszírozott ösztöndíjpályázat meghirdetése és kísérleti lebonyolítása a megújított keretek között.
  Felelős: MFTI, MFT. Határidő: 2008. III. negyedév
 2. MAOE - MFT kooperáció az együttműködési megállapodás keretein belül
  Felelős: dr. Tószegi Zsuzsanna. Határidő: 2008. IV. negyedév
 3. A fiatal alkotók pályakezdését támogató, pályázati, jogi, vállalkozási, fogyasztóvédelmi és szellemi tulajdonvédelmi ismereteket tartalmazó kiadvány (Start-up Guide) harmadik, bővített kiadása.
  Felelős: MFTI, MFT. Határidő: 2008. II. negyedév.
 4. A tervezők továbbképzését és innovatív termékek előállítását elősegítő, workshop típusú rendezvények.
  Felelős: MFTI, MFT. Határidő: 2008. IV. negyedév
 1. Nemzetközi kapcsolatok - szakmai szervezetek

Bekapcsolódás a nemzetközi szakmai munkába

  1. Az Icsid (International Council of Societies of Industrial Design - Ipari Formatervezési Társaságok Nemzetközi Tanácsa) és a BEDA (Bureau of European Design Associations - Európai Designszövetségek Irodája) tagsággal és az Icsid vezetőségi tagságával (2007-2009) járó feladatok ellátása.
   Felelős: Várhelyi Judit. Határidő: éves terv szerint.
  2. Részvétel a Torino - World Design Capital 2008 programban, az őszi "Design Casa" eseményen, a meghívott közép-kelet európai országokkal egyeztetve.
   Felelős: Várhelyi Judit. Határidő: 2008. IV. negyedév
  3. Információszolgáltatás, kiadvány- és szakembercsere a magyar formatervezés nemzetközi ismertségének és elismertségének növelése érdekében.
   Felelős: MFTI. Határidő: folyamatosan.
  4. A regionális kapcsolati háló erősítése a közép-kelet európai országok design-intézményeivel.
   Felelős: MFTI és Design Terminál Kht. Határidő: éves terv szerint.
  5. A közép-kelet európai országok design-intézményeiről az MFT honlapján közzétett adatbázis ellenőrzése, frissítése, féléves rendszerességgel.
   Felelős: MFTI. Határidő: 2008. III. negyedév.

 

III. Az MFT működéséhez kapcsolódó feladatok

 

MFT - Testületi ülések előkészítése
Évi négy testületi ülés előkészítése a 266/2001. (XII. 21.) Kormányrendelet szerint. Az MFT működésével kapcsolatos adminisztrációs, iratkezelési, statisztikai feladatok ellátása.
Felelős: MFTI. Határidő: évi négy alkalom.
Koordináció
A Tanács által felkért munkabizottságok és szakértők koordinálása, az éves együttműködési szerződések megkötése és az elvégzett munka ellenőrzése.
Felelős: MFTI. Határidő: folyamatos.
Kooperáció
Együttműködés a Design Terminál Kht.-val a szakmai munka hatékonyságának erősítése és a párhuzamosságok elkerülése érdekében.
Együttműködés a szakmai szervezetekkel az érdekérvényesítő képesség erősítése érdekében.
Rendszeres tájékoztatás az MFT tevékenységéről
Az MFT honlapja (www.mft.org.hu) mellett kéthavi, e-mail-ben terjesztett hírlevél útján.
Felelős: MFTI. Határidő: folyamatos.
Számítógépes kapcsolati adatbázis
A tervezők, vállalkozások, sajtó és egyéb partnerek adatait tartalmazó adatbázis karbantartása és éves ellenőrzése - együttműködve a Design Terminál Kht.-val.
Felelős: MFTI. Határidő: folyamatos.
Az MFT költségvetése
A Tanács éves költségvetésébe utalt pénzeszközök nyilvántartása, döntés szerinti felhasználása (ideértve az ehhez szükséges okiratok elkészítését, szerződések előkészítését és megkötését stb.), rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzése, a felhasználásról szóló beszámolók, jelentések elkészítése.
Felelős: MFTI. Határidő: folyamatos.
Az MFT munkájának dokumentálása
A Tanács működésével kapcsolatos, közbeszerzési, adminisztrációs, iratkezelési, statisztikai feladatok ellátása. Az MFT üléseinek, valamint a Magyar Formatervezési Díj és a Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíj történetének archív megőrzése.
Felelős: MFTI. Határidő: folyamatos.