Bejelentés benyújtása

A bejelentés benyújtása

 

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala átvevő hivatalként jár el a Szerződés keretein belül benyújtott bejelentések esetében, amelyek legalább egy bejelentője magyar állampolgár, illetve amelyek legalább egy bejelentőjének lakóhelye vagy székhelye belföldön van. A bejelentés benyújtható a WIPO (World Intellectual Property Organization / Szellemi Tulajdon Világszervezete) Nemzetközi Irodájánál Genfben és az Európai Szabadalmi Hivatalnál Hágában, Münchenben vagy Berlinben is.

 

 

A bejelentést a Szerződésben előírt alaki követelményeknek megfelelően és a Szerződésben előírt módon, az illetékes - a bejelentő által választott - kutatási szervnél elfogadott nyelvek egyikén kell benyújtani.

A nemzetközi bejelentésnek tartalmaznia kell bejelentési kérelmet, leírást, igényponto(ka)t, kivonatot, és szükség esetén rajzo(ka)t 3-3 példányban.

Magyarországon a bejelentő választhat, hogy az Európai Szabadalmi Hivatalnál vagy az Orosz Szabadalmi Hivatalnál kívánja elvégeztetni a kutatást, és ennek megfelelően az angol, német, francia nyelvek valamelyikén vagy orosz nyelven kell a bejelentést benyújtania. Magyarországon a bejelentés magyar nyelven is benyújtható. Ebben az esetben a bejelentés átvételétől számított egy hónapon belül be kell nyújtani a fordítást az említett nyelvek valamelyikén.

A nemzetközi szabadalmi bejelentés továbbításáért külön jogszabályban meghatározott továbbítási díjat, valamint a Szerződésben meghatározott nemzetközi illetéket és kutatási illetéket kell fizetni. A nemzetközi bejelentési és kutatási illetékek összegéről, valamint a megfizetésükre vonatkozó előírásokról az SZTNH elnökének tájékoztatója tartalmaz részletes felvilágosítást.

A bejelentés nemzetközi kutatási szervhez való továbbítását követően a nemzetközi szakasz során a bejelentő az átvevő hivatallal vagy közvetlenül a nemzetközi irodával tarthatja a kapcsolatot.

A nemzeti szakaszokba való belépés után a bejelentőnek kizárólag a nemzeti hivatalokkal kell tartani a kapcsolatot.