Formatervezésiminta-oltalom

Magyar jogszabályok
Európai uniós jogszabályok
Nemzetközi jogszabályok
Archívum

Magyar jogszabályok

2001. évi XLVIII. törvény a formatervezési minták oltalmáról

147/2007. (VI. 26.) Korm. rendelet egyes iparjogvédelmi beadványok elektronikus úton való benyújtására vonatkozó részletes szabályokról
(2017. január 1. és 2017. december 31. napja között alkalmazandó rendelkezések)
(2018. január 1. napjától alkalmazandó rendelkezések)

19/2001. (XI. 29.) IM rendelet a formatervezési mintaoltalmi bejelentés részletes alaki szabályairól

19/2005. (IV. 12.) GKM rendelet a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala előtti iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól 

266/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet a Magyar Formatervezési Tanácsról

17/2005. (III. 26.) GKM rendelet a Magyar Formatervezési Díjról

Szellemi tulajdonjogok megsértése miatt indított perben hozott határozat végrehajtása - a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 184/A. §-a

Európai uniós jogszabályok

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/48/EK irányelve a szellemi tulajdonjogok érvényesítéséről
(közzétéve: 2004. április 29.)

A Parlament és a Tanács 98/71/EK irányelve a formatervezési minták oltalmáról

A Tanács 6/2002/EK számú rendelete a közösségi formatervezési mintáról

A Bizottság 2245/2002/EK rendelete a közösségi formatervezési mintákról szóló 6/2002/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról

A Bizottság 2246/2002/EK rendelete a közösségi formatervezési minták lajstromozása tekintetében a Belső Piaci Harmonizációs Hivatalnak (védjegyek és formatervezési minták) fizetendő díjakról

Nemzetközi jogszabályok

Az ipari tulajdon oltalmára létesült Párizsi Uniós Egyezmény
(Kihirdette az 1970. évi 18. törvényerejű rendelet)

Az ipari minták nemzetközi letétbehelyezéséről szóló 1925. évi Hágai Megállapodás 1999. július 2-án, Genfben felülvizsgált szövege
(Kihirdette a 2004. évi XC. törvény)

Az ipari minták nemzetközi letétbehelyezésére létrejött Hágai Megállapodás
(Kihirdette az 1984. évi 29. törvényerejű rendelet)

A Hágai Megállapodás 1999. évi, 1960. évi és 1934. évi szövegeihez kapcsolódó Közös Végrehajtási Szabályzat
(A Közös Végrahajtási Szabályzat egységes szerkezetbe foglalt magyar szövege)

Az ipari minták nemzetközi osztályozásának létesítéséről szóló Locarnói Megállapodás
(Az 1968. október 8-án Locanóban aláírt megállapodást kihirdette az 1973. évi 29. törvényerejű rendelet)