Jogérvényesítés

A szellemi tulajdonjogok megsértésének jogkövetkezményeit és a jogérvényesítést szabályozó jogforrások

 

Polgári jogi jogérvényesítés

Szellemi tulajdonjogok megsértése miatt indított perben hozott határozat végrehajtása - a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 184/A. §-a

 

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/48/EK irányelve a szellemi tulajdonjogok érvényesítéséről

 

Büntetőjogi jogérvényesítés

2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről (384-388. §; 419. §)

 

Szabálysértési eljárás

PDF iconA szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (231. §, 238/A. §, 238/B. §)

 

Vámhatósági eljárás