Tovább egyszerűsödik a kutatás-fejlesztési adókedvezmények igénybevétele

Az intenzív K+F tevékenységet végző vállalkozások számára a következő adóévtől kezdődően tovább egyszerűsödik az adókedvezmény igénybevételét megalapozó minősítés beszerzése. A K+F tevékenység minősítésének lehetőségei – amelyet egyébként 2012 óta lehet kezdeményezni a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál (SZTNH) – egy új, további eljárással bővülnek. Az úgynevezett projektcsoport-minősítési eljárásban az eddigiektől eltérően immár nem csupán egy-egy projekt kutatás-fejlesztési szempontú vizsgálatát lehet kérni az SZTNH-tól, hanem a vállalkozás által az adott adóévben elvégzett teljes K+F tevékenységre egyetlen eljárásban lehet kérni a minősítést.

Az új minősítési lehetőség elsősorban a jelentős mértékű K+F ráfordítást megvalósító vállalkozások számára lesz elérhető, és a K+F célú adóösztönzők biztonságos érvényesítéséhez kíván a számukra segítséget nyújtani. Ezen túlmenően a kormányrendelet kifejezetten nevesíti, hogy a projektcsoport-minősítési határozat alkalmas az egyedi kormánydöntéssel nyújtott K+F projekttámogatás megszerzésekor is a K+F tartalom igazolására is.

A most új elemmel bővülő, összességében már több mint öt éve működő minősítési rendszer célja, hogy elősegítse a kutatás-fejlesztési tevékenységekhez kapcsolódó kedvezmények megfelelő felhasználását, legyen szó akár közvetlen támogatásokról, akár adókedvezményekről. Az SZTNH tevékenysége a K+F megítéléséhez kapcsolódó bizonytalanságok csökkentésével és a kiszámíthatóság növelésével, végeredményben hozzájárulhat a vállalatok K+F ráfordításainak további növekedéséhez Magyarországon.

2017/11/10